Dnes je: 30. 3. 2023
Svátek má Arnošt, zítra: Kvido blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Od 21. 3. nově do 30. 4. 2023 10. 12. 2022 bude upraven provoz především linek 108, 822 a 836 mezi Znojmem a Lechovicemi následujícím způsobem:

Linka 108
Linky 108 jede obousměrně po následující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 108 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.

Linka 822
Linka 822 jede obousměrně po nálsedující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 822 zcela vynechává obec Dobšice a ul. Vídeňskou ve Znojmě.

Linka 836
Linka 836 pojede po obousměrné objízdné trase: zast. Lechovice, ObÚ - zast. Práče, škola - sil. III/41313 - pozemní komunikace do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice) - Tasovice - Hodonice. Linka 836 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.
Linky 810, 811 a 814 - mění se čas odjezdu posledního spoje ze Znojma do regionu v pracovní dny o +4 resp. +5 min.

Změna zastávek:
zastávky Práče, rozc. 0.7 - zcela bez obsluhy, po dobu výluky zastávky nejsou obsluhovány linkami 108 a 836 IDS JMK, jako náhrada je zastávka Práče, škola v centru obce Práče, pro linky 108 a 836 IDS JMK.
zastávky Dobšice, rest. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Brněnská sídl. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Vídeňská u školy - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude pravděpodobně od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů v ulici Provazníkově mezi Tomkovým náměstím a ulicí Karlovou.

• Trolejbusové linky 25 a 26 budou odkloněny do zastávky Vozovna Husovice.
• Obsluhu Vinohrad a Líšně zajistí trolejbusová linka 27.
• Dojde také ke změně na autobusových linkách 53 a 57.

   Podrobné informace o výluce budou zveřejněny v týdnu před jejím zahájením.
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou.

Informační leták DPMB ke stažení zde.

Trolejbusové linky 25 a 26 budou v provozu pouze v úseku Osová / Kamenný vrch – Provazníkova a dále pojedou odklonem do zastávky Štefánikova čtvrť Vozovna Husovice od 1. 6. 2022 .

Pro obsluhu Vinohrad a Líšně bude zavedena trolejbusová linka 27 v trase Stará osada – Pálavské náměstí – Novolíšeňská – Jírova.

Autobusová linka 53 bude ve špičkách pracovních dnů intervalově omezena a spoje vedené do Štefánikovy čtvrti pojedou pouze do zastávky Halasovo náměstí.
Provoz linky 53 bude doplněn nově zavedenou autobusovou linkou 72.
Autobusová linka 57 bude z Merhautovy prodloužena po trase linek 25 a 26 přes Tomkovo náměstí na Pálavské náměstí.
• Ruší se vedení vybraných spojů do Obřan (náhradou bude nově zavedená autobusová linka 72).
• Autobusy linky 57 nebudou zajíždět na Starou osadu. Pro cestu mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou je možné využít autobusové linky 44 a 84.

Ve špičkách pracovních dnů bude v provozu autobusová linka 72 v trase Technologický park – Záhřebská – Královo Pole, nádraží – Halasovo náměstí – Štefánikova čtvrť – Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště. V úseku Technologický park – Štefánikova čtvrť nahradí linka 72 část spojů linky 53. V úseku Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště nahradí linka 72 provoz odkloněných spojů linky 57.

Přestup mezi linkami 25, 26, 44, 57, 72 a 84 bude možný v zastávce Merhautova Štefánikova čtvrť. Po změně trasy trolejbusových linek 25 a 26 (nejpozději od 1. července 2022) bude přestup organizován v zastávce Štefánikova čtvrť.
Všechny spoje linky 291 jedou mezi zastávkami Úsobrno, závod a Horní Štěpánov, Nové Sady obousměrným odklonem zpět přes Úsobrno, Nový Dvůr, mimo Jaroměřice do Šubířova a přes obchvat Skřípova do Horního Štěpánova. Zastávky Úsobrno, nové domy a Horní Štěpánov, rozc. Skřípov jsou bez obsluhy. Výluka platí od 1. 10. 2022 až do 6. 1. 2023 30. 6. 2023.

Změna zastávek:
Úsobrno, nové domy - bez obsluhy
Horní Štěpánov, rozc. Skřípov - bez obsluhy
Z důvodu opravy komunikace mezi Želešicemi a Hajany dochází od 1. 10. 2022 k následujícím úpravám tras dotčených linek a jízdních řádů.

Linka 501: Vybrané spoje v Ořechově jedou od zastávky Kerendov ulicemi Ořechovičská a Ježkov k zastávce Ořechov, ObÚ, a dále po II/152 k přeložené zastávce do Hajan.
Linka 504: Vybrané spoje jsou z oběhových důvodů vedeny jen v trase Pohořelice - Modřice, smyčka.
Linka 510: Spoje obsluhující Ořechov, Prštice, Silůvky a Radostice jedou po objízdné trase přes Syrovice. Pro obsluhu Želešic jsou zavedeny účelové spoje Modřice - Želešice, u dálnice. Hajany obsluhuje přednostně linka 501 s ukončením v Hajanech u obecního úřadu. Školní vazby jsou zajištěny přímým autobusem Ořechov - Hajany - Modřice - Želešice a opačně. V ostatních časech je pro cestu z Ořechova do Želešic třeba přestoupit v Modřicích.
Linky 403 a 404: Jízdní řády obou linek se vrací do bezvýlukového stavu, pouze spoj 404/51 je uspíšen o 8 minut.
Od 11. října 2022 od 10:30 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad v červnu 2023) bude z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky dočasně přeložena zastávka Lelekovice, škola (směr do smyčky Lelekovice) pro linky 41 a N91 přibližně 50 metrů vpřed.

Omezení je prodlouženo do 9. prosince 2023.

Od 12. 10. Od 25. do 31. 12. 2022 se mění nástupiště v přestupním uzlu Sokolnice-Telnice:

Linka 74: Ve směru do Újezdu u Brna obsluhuje zastávku v zálivu u parkoviště.
Linka N95: Ve směru do Újezdu u Brna obsluhuje zastávku v zálivu u parkoviště.
Linka 151: Ve směru do Kobylnic beze změny. Ve směru do Újezdu u Brna obsluhuje zastávku naproti výpravní budově (shodná pro směr Kobylnice/Brno).
Linka 610: Odjezdové stanoviště je přesunuto do zálivu u parkoviště, výstupní zastávka je v novém zálivu za křížením se železniční vlečkou.
Linka 611: Výstupní i nástupní zastávka je přeložena do nového zálivu za křížením se železniční vlečkou.
Linka 612: Nástupní zastávka je přeložena k označníku směr Kobylnice/Brno naproti výpravní budově.

Změna zastávek:
Sokolnice, železniční stanice - odjezdová zastávka:
pro linku 151 směr Újezd u Brna přesunuta k označníku směr Brno/Kobylnice naproti výpravní budově
pro linku 610 přesunuta do zálivu u parkoviště
pro linku 611 přesunuta do zálivu za křížením se železniční vlečkou
pro linku 612 přesunuta k označníku směr Brno/Kobylnice naproti výpravní budově
Od 11. 12. 2022 do pravděpodobně 31. 3. 2023 bude upraven provoz linek 542, 562, 564, 568, 569, 574 v Břeclavi následujícím způsobem:

Linky 542 a 574 obslouží zastávku Břeclav, poliklinika v přesunuté poloze v ulici Bří. Mrštíků.
Linky 562 a 568 (vybrané spoje stanovené jízdním řádem) vynechají závlek do zastávek Dům kultury, Poliklinika a Průmyslová škola a mezi zastávkami Lesní a Nám. TGM, kostel přes zastávku Nemocnice. Zastávku Nemocnice obslouží ve směru přiléhajícím k budově nemocnice.
Linka 564 (vybrané spoje stanovené jízdním řádem) pojede od zastávky Dům kultury odklonem ulicemi Čermákova a Bří. Mrštíků. Zastávku Poliklinika obslouží v přesunuté poloze v ul. Bří. Mrštíků.
Linka 569 pojede mezi zastávkami Slovácká a Nemocnice obousměrně odklonem ulicemi Čermákova a Bří. Mrštíků.

Změna zastávek:
Poliklinika bude přesunuta ke křižovatce ulic Bří. Mrštíků a Fintajslova.
Průmyslová škola bude bez obsluhy.
Od 18. 12. 2022 od 21. hodin do 6. 4. 2023 do 20:59 hodin bude další etapou pokračovat výluka v přestupním terminálu v Kuřimi.
Všechny linky (vyjma noční linky N91) přijíždějící do terminálu Kuřim, žel.st. jsou v oblasti terminálu již vedeny po své pravidelné trase. Nadále jsou však přemístěna všechna autobusová nástupiště v terminálu.
Linka N91 je v úseku Kuřim, sokolovna - Kuřim, Popkova nadále vedena obousměrným odklonem ul. Tyršova až ke světelné křižovatce na náměstí 1. května a dále ul. Legionářskou přímo k zastávce Kuřim, Popkova, čímž zcela vynechá terminál Kuřim, žel.st. (zastavuje na přesunutých zastávkách v ul. Tyršova na hlavní silnici II/385). Spoje běžně ukončené/výchozí v zastávce Kuřim, žel.st. jsou prodlouženy do/ze zastávky Kuřim, TE. Garantované návaznosti mezi linkami N91 a 310 jsou nadále přesunuty na zastávku Kuřim, kulturní dům.

Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v terminálu a jeho okolí, zejména pak v oblasti výstupní zastávky!

Změna zastávek:
Zastávky v terminálu Kuřim, žel.st. jsou přesunuty následujícím způsobem:
na odjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejblíže k nádražní budově (na začátku parku, v prostoru bývalého nástupiště č. 2) jsou přesunuty následující linky:
- 311 směr Tišnov;
- 312 směr Veverská Bítýška / Tišnov;
na odjezdovou komunikaci (u parku) - prostřední označník (za přechodem pro chodce, přibližně v polovině parku) jsou přesunuty následující linky:
- 71 směr Brno, Královo Pole;
- 310 směr Kuřim, Díly pod Sv. Jánem / Česká / Lelekovice;
- 310 směr Kuřim, Podlesí;
- 302, 311 a 312 směr Kuřim, TOS / TE / Prefa;
na odjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejdále od nádražní budovy (na konci parku) jsou přesunuty následující linky:
- 152 směr Blansko;
- 302 směr Brno, Bystrc;
- 313 směr Lysice;
do ulice Tyršova (na hlavní silnici II/385 od Brna) vlevo za křižovatku s ulicí Nádražní je přesunuta následující linka:
- N91 směr Kuřim, TE;
do ulice Tyršova (na hlavní silnici II/385 od Tišnova) vpravo za křižovatku s ulicí Nádražní je přesunuta následující linka:
- N91 směr Brno, hlavní nádraží.

Výstupní zastávka je umístěna před nádražní budovou, v úrovni bývalého nástupiště č. 1.
Z důvodu postupujících stavebních prací budou od pondělí 7. ledna 2023 vyloučena všechna levá odbočení na Tomkově náměstí a dojde k dalším změnám v organizaci dopravy v dotčené oblasti.

Autobusová linka 72 ve směru do Králova Pole nebude obsluhovat zastávku Tomkovo náměstí. Náhradou zastaví na zastávce linky 4 Cacovická.
Autobusová linka 75 ve směru do Slatiny obslouží zastávku Karlova v přeložené poloze přibližně o 200 metrů vzad (u křižovatky s ulicí Mateří).
Noční autobusová linka N94 pojede ve směru do centra i nadále v úseku Maloměřický most – Tomkovo náměstí odklonem přímo ulicí Valchařskou. Vynechává tak zastávku Karlova.
Zastávka Maloměřický most je přeložena k zastávce linky 4. Ve směru do Obřan jede linka N94 po své trase přes zastávku Karlova.

Linka 420 pojede ve směru do Zastávky od zastávky Velká Bíteš, nám. po odklonové trase ulicí Kpt. Jaroše. Zastávku Velká Bíteš, Hybešova obslouží v přesunuté poloze. Omezení platí od 9. 1. do 30. 5. 2023.

Změna zastávek:
Velká Bíteš, Hybešova ve směru do Zastávky je přesunuta na ul. Kpt. Jaroše k domu č. p. 244.
Níže popsané opatření platí pouze v pracovní dny v době od 00:00 do 20:00 hodin!

Pouze v pracovní dny z důvodu snížené kapacity trati mezi stanicí Brno hl.n. a Brno H.Heršpice, vždy od 00:00 do 20:00 hodin, pojedou vlaky linky S4 místo do stanice Brna hl.n. do stanice Brno dolní nádraží mimo stanici Brno-Horní Heršpice podle výlukového jízdního řádu.
Z Brna dolního nádraží ke stanici Brno hl.n. je od vlaků linky S4 zavedena autobusová linka X, která ve směru do Brna hl.n. zastavuje u autobusového nádraží.
Opatření se týká i vlaku R54/1925.
Cestující do stanice Brno-Horní Heršpice mohou použít vlaků linky S41. Vybrané spoje linky S41 odjíždějí z Brna hl.n. dříve o cca 2 minuty dle výlukového jízdního řádu.

Linka S3 se vrací na svojí původní trasu přes Hlavní nádraží.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. - před staniční budovou, na ul. Nádražní, zastávka u viaduktu Křenová, stanoviště č.10 (jen nástup) - na ul. Nádražní, zastávka pod smyčkou trolejbusů, stanoviště č.13 (jen výstup))
• Brno autobusové nádraží - zastávka tramvajové linky č.12 (jen ve směru na Hlavní nádraží) • Brno dolní nádraží - před staniční budovou, výstup na protějším chodníku.
Z důvodu rekonstrukce mostu bude od zahájení provozu nočních linek v neděli 15. ledna 2023 po dobu přibližně jednoho roku omezen provoz v křižovatce Otakara Ševčíka × Ostravská.

?Autobusové linky 44 a N89 ve směru z centra pojedou v úseku Tržní – Škroupova odklonem ulicemi Olomouckou a Černovickou. Nevynechají tak žádnou zastávku, na odklonové trase navíc obslouží zastávku Spáčilova.

Autobusová linka 84 pojede v úseku Otakara Ševčíka – Hladíkova odklonem ulicemi Táborskou, Životského, Křenovou a Masnou. Vynechá tak zastávky Škroupova a Tržní. Na odklonové trase obslouží zastávky Buzkova, Geislerova, Životského a Masná. Zastávka Otakara Ševčíka bude přeložena k zastávce linky 9. Zastávka Hladíkova bude přeložena za křižovatku Masná × Mlýnská.

Autobusová linka N89 ve směru do centra pojede v úseku Otakara Ševčíka – Životského odklonem ulicemi Táborskou a Životského. Vynechá tak zastávku Škroupova. Na odklonové trase obslouží zastávky Buzkova a Geislerova. Zastávky Otakara Ševčíka a Životského budou přeloženy k zastávkám linky 9.
Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace bude od 8:00 v pátek 20. ledna 2023 do ukončení prací (předpoklad do 1. dubna 2023) zastávka Loosova pro linky 57, 81, š86 a N92 ve směru na Haškovu přeložena cca o 100 metrů vzad (na úroveň zastávky pro opačný směr).Z důvodu pokračující výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu bude od 6:00 ve středu 8. února 2023 do ukončení prací (předpoklad do konce června 2023) znovu vyloučen provoz v části ulice Útěchovské v Soběšicích. Autobusové linky 43 a N93 pojedou v úseku Dohnalova – Klarisky v obou směrech ulicemi Klokočí, Výzkumní, Na kovárně a Zeiberlichova.

Změny zastávek:
• Zastávka Dohnalova ve směru z centra bude přeložena přibližně o 200 metrů zpět (za křižovatku s ulicí Růženec). Ve směru do centra bude obsluhována v pravidelné poloze.
• Zastávka Na kovárně bude v obou směrech přeložena do ulice Na kovárně ke křižovatce s ulicí Útěchovskou.
• Zastávka Rozárka bude obsluhována také ve směru do centra (společně s linkou 57).
Od 13. února do 14. května 2023 bude probíhat výluka autobusů přes Tetčice.

Linka 406 jede v úseku mezi zastávkami Tetčice, žel.st. a Brno, Nemocnice Bohunice obousměrně odklonem přes Střelice a Troubsko.
Linka 423 jede z Neslovic odklonem přes Kratochvilku do Zastávky, žel.st. Vybrané spoje jsou prodlouženy do Rosic. Vybrané spoje jedou závlekem z Neslovic do Tetčic.
Noční spoje linky 405 obsluhují zastávku Tetčice, žel.st. v přesunuté poloze na ulici Rosické.

Tarifní informace:
Předplatní jízdenky platné v úseku Tetčice - Rosice platí bez doplatku jízdného i při jízdě přes Kratochvilku.
Zastávka Žeravice, obchod je ve směru do centra obce přeložena o cca 30 metrů vzad před dům č. 295, ve směru do Těmic o cca 110 metrů zpět před dům č. 144 od 27. 2. do 31. 3. 2023.

Změna zastávek:
Žeravice, obchod:
směr centrum obce přeložena vzad před dům č. 295
směr Těmice přeložena vzad před dům č. 144
Od 1. 3. do 15. 4. 2023 se bude v Břeclavi opravovat komunikace na ulici Hraniční.
Dojde k následující změně na linkách 563 a 568:

Autobusová linka 563 je mimo provoz.
Autobusová linka 568 jede pouze v úseku Autobusové nádraží - Valtická, točna podle upraveného jízdního řádu.

Změna zastávek:
Jana Skácela - je bez obsluhy.
Hraniční - bez obsluhy.
FOSFA - bez obsluhy.
Hlavní - není obsluhována linkou 568.
Valtická - není obsluhována linkou 568.
Linka 154 pojede mezi zastávkami Ivančice, nám. a Ivančice, Horní Hlinky odklonem ul. Krumlovská a Pod Rénou (kolem žel. tratě). Zastávka Ivančice, Horní Hlinky směr Mor. Bránice bude přesunuta na ul. Pod Rénou do blízkosti s křiž. s ul. Nad Klínkem od 6. 3. do 2. 6. 2023.

Změna zastávek:
Ivančice, Horní Hlinky směr Mor. Bránice bude přesunuta na ul. Pod Rénou do blízkosti křiž. s ul. Kounickou.
Od 6. 3. do 31. 3. 2023 bude přesunuta zastávka Kyjov, nemocnice ve směru z Kyjova přesunuta cca 200 metrů před pro linky 106, 660, 661, 671, 672, 673.
Z důvodu opravy tramvajového ostrůvku bude od 8:00 v pondělí 6. března 2023 do ukončení prací (předpoklad do poloviny dubna 2023) zastávka Pionýrská pro linky 1, 6, N90 a N91 ve směru do Králova Pole přeložena vpřed na začátek ulice Štefánikovy (za křižovatku s ulicí Pionýrskou).

Výměna starých papírových jízdenek platných do 28. února 2023 bude probíhat následovně:

Dopravní podnik města Brna
Mění všechny jím prodávané a vyráběné platné jednorázové jízdenky s případným doplatkem za nové, peníze se nevrací.
Termín: od 1. 5. do 31. 7. 2023 - pracovní dny 7.00 – 18.00 hodin
Místo výměny: DPMB a.s., Brno, Novobranská 18, vyhrazené prodejní přepážky přízemí

České dráhy
Vrací peníze za nevyužité jízdenky vydané ČD a za univerzální jízdenky včetně částečně využitých. Je nutné vyplnit formulář a sdělit čáslo účtu pro převod prostředků. Je nutné počítat s delší dobou na vyřízení záležitosti.
Termín: od 8. 3. do 7. 6. 2023.

Kontaktní centra IDS JMK
Po odpovídajícím doplatku vydají k univerzální jízdence doplňkový doklad, kterým umožní využití zbylých polí do konce července 2023.
Termín: Předpoklad od 1. 4. 2023.

Poznámka: Univerzální jízdenky je možné vyměnit i z části projeté.
Poznámka: Dvouzónové jízdenky na 2 zóny / 60 minut není nutné měnit. 

Od 13. března do 30. června 2023 bude přesunuta zastávka Žďárec, nám. z důvodu stavebních prací.

Zastávka Žďárec, nám. (v obou směrech) je pro: 
spoje linky 336 vedené přes Tišnovskou Novou Ves přesunuta mezi domy č. p. 33 a 34 (na místní komunikaci do Tišnovské Nové Vsi, přibližně ve vzdálenosti 115 metrů);
spoje linek 336 a 350 vedené přes místní část Ostrov přesunuta před dům č. p. 14 (na silnici II/389 do místní části Ostrov, přibližně ve vzdálenosti 145 metrů).


Od 13. 3. do 15. 4. 2023 bude upraven provoz linky 585 v Mikulově v úseku mezi Kostelním náměstím a křiž. s ulicí U Staré brány. Zastávky "Mikulov, Pod Kozím hrádkem" a "Mikulov, Pavlovská" - POUZE směrem do centra města Mikulov budou v uvedenou dobu mimo provoz.
Náhradou za neobsluhovanou zastávku "Mikulov, Pod Kozím hrádkem" bude zastávka "Mikulov, u pošty" a za neobsluhovanou zastávku "Mikulov, Pavlovská" - POUZE směrem do centra města Mikulov bude zastávka "Mikulov, Dukelská".

Změna zastávek:
Zastávky "Mikulov, Pod Kozím hrádkem" a "Mikulov, Pavlovská" - POUZE směrem do centra města Mikulov budou v uvedenou dobu mimo provoz. Náhradou za neobsluhovanou zastávku "Mikulov, Pod Kozím hrádkem" bude zastávka "Mikulov, u pošty" a za neobsluhovanou zastávku "Mikulov, Pavlovská" - POUZE směrem do centra města Mikulov bude zastávka "Mikulov, Dukelská".
Zastávka "Mikulov, Poliklinika" bude bez obsluhy od 13. 3 do 31. 5. 2023. Náhradou za tuto neobsluhovanou zastávku bude zastávka "Mikulov, u pošty", nebo "Mikulov, u parku".

Změna zastávek:
Zastávka "Mikulov, Poliklinika" bude v uvedenou dobu mimo provoz. Náhradou za tuto neobsluhovanou zastávku bude zastávka "Mikulov, u pošty", nebo "Mikulov, u parku".
Zastávka Nesovice, pož. zbroj. bude přeložena o cca 120 metrů směrem na Milonice poblíž hostince "Hostinec U Bartoška" od 15. 3. do 20. 4. 2023.

Změna zastávek:
obě zastávky Nesovice, pož. zbroj. přesunuty o cca 120 metrů směr Milonice poblíž hostince "Hostinec U Bartoška".
Zastávka Jedovnice, Chaloupky je ve směru do Jedovnic bude přesunuta o 40 m vzad před křižovatku s ulicí Wanklova; ve směru do Blanska bude přesunuta o 200 m zpět blíže k centru Jedovnic od 15. 3. do 10. 5. 2023.

Změna zastávek:
Jedovnice, Chaloupky: směr do Jedovnic přesunuta o 40 m vzad před křižovatku s ulicí Wanklova.
Jedovnice, Chaloupky: směr do Blanska přesunuta o 200 m vzad blíže centru Jedovnic.
Z důvodu plánovaných stavebních akcí dojde pravděpodobně od pondělí 20. března 2023 k omezení provozu v ulici Bauerově. V souvislosti s rekonstrukcí vodovodu nebude průjezdná rampa ve směru do Pisáreckého tunelu. Odklon se dotkne linky E56.
V souvislosti s rekonstrukcí dalšího úseku velkého městského okruhu dojde k omezení obsluhy zastávek na linkách 44, 84 a N98.
Zastávka Hrušovany u Brna, VÚZA je od 20.3. do 2.4.2023 přesunuta. Náhradní zastávka přibližně 75 metrů směrem k obci Hrušovany u Brna.
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od 23:20 v neděli 19. března 2023 v několika etapách omezen provoz veškeré dopravy v ulici Bauerově. Dojde proto ke změně obsluhy zastávek na autobusových linkách 44, 84 a N98.

Ve směru z Pisárek na Mendlovo náměstí (linky 44 a N98) bude zastávka Riviéra přeložena cca o 90 metrů vpřed a zastávka Bauerova bude dočasně zrušena (náhradou je možné použít přeloženou zastávku Riviéra). Ve směru z Mendlova náměstí do Pisárek (linky 84 a N98) bude zastávka Velodrom přeložena cca o 480 metrů vzad (ke 4. bráně brněnského výstaviště), zastávka Bauerova bude obsluhována v pravidelné poloze a zastávka Riviéra bude dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávku Bauerova).

Z důvodu uzavírky rampy z ulice Baurerovy do Pisáreckého tunelu je přeložena zastávka linky E56 ze zastávky Pisárky směr Nemocnice Bohunice do zastávky Anthropos.


[Nejnovější][30]