Dnes je: 29. 2. 2024
Svátek má , zítra: Bedřich blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Z důvodu pokračující výstavby kanalizace v obci Svinošice nebude linka 152 ve směru do Blanska obsluhovat zastávku Svinošice, náves. Spoje obsluhující zastávku Svinošice, náves obslouží zastávku Svinošice na hlavní silnici. Od zastávky Lipůvka, ZŠ tedy pojedou po místní komunikaci v Lipůvce a dále po silnici II/379 totožně jako většina standartních spojů linky 152.

Ve směru do Kuřimi jezdí všechny spoje po standartní trase, výluka se jich nedotkne.

Změny zastávek:
Svinošice, náves - po celou dobu platnosti výluky je zastávka zcela bez obsluhy, náhradní zastávka je zastávka Svinošice na hlavní silnici směr Blansko.
Od 11. 10. do 16. 12. 2023 spoj 15 linky 832 pojede z Hostimi do Blížkovic odklonem přes Ctidružice.
Od 16. 11. 2023 bude pokračovat výluka v Čebíně - most Čebín-Kuřim.

Linka 311 bude mezi zastávkami Kuřim, zámek a Čebín, rozc. 0.5 vedena obousměrným odklonem po obchvatu Čebína a po místních komunikacích přes centrum Čebína k zastávce Čebín, rozc. 0.5. Jízdou po odklonové trase nevynechá žádné nácestné zastávky. Na odklonové trase neobsluhuje žádné nácestné zastávky. Spoj 10 standardně obslouží také zastávku Čebín, nám. 

Linka 314 bude mezi zastávkami Kuřim, zámek a Čebín, sídliště vedena obousměrným odklonem po obchvatu Čebína a po místních komunikacích přes centrum Čebína přímo k zastávce Čebín, sídliště, čímž vynechá zastávku Čebín, rozc. 0.5, která zůstane pro tuto linku bez obsluhy. Náhradou obslouží zastávku Čebín, nám. (ve směru do Kuřimi v přesunuté poloze).

Tato výluka plynule navazuje na ukončení platnosti předchozí výluky (Čebín - obchvat), přičemž dopravní opatření na většině linek (vč. jízdních řádů) však zůstávají totožná s předchozí výlukou. Linka 330 je již vedena po své pravidelné trase a zastávkách.

Změna zastávek:
Čebín, rozc. 0.5 (na hlavní silnici v obou směrech) - bez obsluhy linkou 314;
Čebín, nám. (směr Kuřim) - pro linku 314 přesunuta ke křižovatce v jižní části náměstí. 
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Gajdošově bude od pondělí 27. listopadu 2023 do podzimu 2024 pravděpodobně zrušena zastávka Gajdošova pro autobusové linky ve směru od Staré osady k Dělnickému domu.

V souvislosti s pokračující výstavbou velkého městského okruhu bude od pondělí 8. ledna 2024 do ukončení prací (předpoklad do konce května 2024) zcela uzavřena část ulice Kulkovy mezi ulicemi Rokytovou a Podsednickou.

Autobusová linka 64 ve směru na Červený písek pojede v úseku Stará osada – Podsednická odklonem ulicemi Svatoplukovou a Podsednickou. Vynechá tak zastávku Údolíček, náhradou obslouží zastávku Židenice, kasárna.
Autobusová linka 64 ve směru na Starou osadu pojede odklonem po místních komunikacích. Nevynechá tak žádnou pravidelnou zastávku, dojde pouze k mírnému prodloužení jízdní doby.

Změny zastávek:
Zastávka Podsednická zůstává v obou směrech přeložena mimo místo prací.
Zastávka Údolíček (směr Červený písek) mimo provoz - využijte zastávku Židenice, kasárna.
Od 22. 1. do 31. 5. 2024 z důvodu výkopových prací v ulici Hybešova v Boskovicích pojede linka 250 následovně:

Směr Boskovice, Hřbitov:
ze zastávky Boskovice, Kosmonautů pojedou všechny spoje odklonem. Vynechají zastávky Boskovice, Hybešova 55 a Boskovice, Hybešova 25 bez náhrady a obslouží až pravidelnou zastávku Boskovice, Svatopluka Čecha.

Směr Boskovice, aut. st., resp. Černá Hora:
ze zastávky Boskovice, Kosmonautů pojedou spoje odklonem. Na odklonové trase vynechají zastávku Boskovice, Hybešova 55 bez náhrady a obslouží zastávku Boskovice, Hybešova 25 v přeložené poloze v ulici Svatopluka Čecha před křižovatkou s ulicí K Lipníkům před domem 1403/19 a dále po nevýlukové trase směr Boskovice, aut. st.
Výjimkou je spoj 26 s odjezdem v 7:31 ze zastávky Boskovice, Kosmonautů - spoj pojede ze zastávky Boskovice, Kosmonautů po odklonové trase přímo na zastávku Boskovice, B. Němcové. Vynechá tak zastávku Boskovice, Hybešova 55 i Boskovice, Hybešova 25.
Linka 333 pouze spoj 17 vynechá závlek do místní části Brusná od 1. 2. do 30. 4. 2024.

Změna zastávek:
Lomnice, Brusná (točna): bez obsluhy.
Od 1. do 29. 2. 2024 denně od 8:00 do 17:30 hodin bude v úseku Tišnov – Křižanov probíhat výluka a bude platit výlukový jízdní řád linky S3 a upravené jízdní řady autobusových linek 163 a 350.

Vlakové změny:
Vybrané vlaky budou odřeknuty.
Zavedeny budou vlaky S3/4923,4927,4647,4653,4655,4657,4971,4975,4979,436,4642,4920,4924,4930,4648,4964,4968,4970 v úseku Tišnov – Vlkov u Tišnova.
V úseku Vlkov u Tiš. – Křižanov budou vlaky nahrazeny autobusy náhradní autobusové dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS3.

Změny na autobusových linkách 163 a 350
Současně dochází k úpravám souvisejících jízdních řádů autobusových linek 163 a 350.
Spoje 13, 15, 20, 22, 40 a 82 linky 163 budou po dobu výluky vedeny navíc závlekem přes Lubné. Naopak spoje 12, 14, 21, 23 a 81 vynechají závlek do Lubného. Řidiči na těchto spojích budou informovat cestující o změně závleků do Lubného.
Spoj 15 linky 350 bude po dobu výluky veden mimo obce Vidonín, Radňoves, Nová Ves a Heřmanov (obsluha je zajištěna linkou VDV 840503).

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vlkov u Tišnova - před staniční budovou
• Osová Bítýška - v obci, na zastávce autobusů "Osová Bítýška"
• Ořechov - v obci, na zastávce autobusů "Ořechov"
• Křižanov - na náměstí, na zastávce autobusů "Křižanov, nám." - před nádražím, na zastávce autobusů "Křižanov, žel.st.“
Od 5. 2. do 8. 3. 2024 pojede linka 154 mezi zastávkami Dolní Kounice, Masarykovo nám. a Nové Bránice, škola obousměrně po odklonové trase po silnici II/152. Do Nových Bránic pojede závlekem.

Změna zastávek:
Dolní Kounice, Skalní - bez obsluhy.
Nové Bránice - je nahrazena zastávkou Nové Bránice, sokolovna v křižovatce místních komunikací u sokolovny.
Z důvodu rekonstrukce mostu přes železniční trať bude od 14. února 2024 (předpoklad) uzavřena ulice Merhautova mezi Štefánikovou čtvrtí a Lesnou. Na linkách MHD se předpokládají následující opatření:
• Autobusové linky 44, 46, 72 a 84 pojedou odklonem třídou Generála Píky.
• Autobusové linky 57 a N92 pojedou odklonem ulicí Porgesovou.
• Pro usnadnění přestupů bude zřízena tramvajová linka 11 v trase Mendlovo náměstí – Čertova rokle.
Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od středy 14. února 2024 po dobu přibližně dvou měsíců (předpoklad do poloviny dubna 2024) vyloučen provoz tramvají na Stránskou skálu.
 
Všechny spoje tramvajové linky 10 pojedou od zastávky Krásného odklonem do smyčky Novolíšeňská. Nebude tak možné obsloužit tramvajové zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka.
 
Náhradní doprava:
Náhradní dopravu pro areál Zetoru zajistí autobusová linka x10 v polookružní trase Novolíšeňská – Zetor - smyčka – ZKL – Slévárna Heunisch – Zetor - silnice – Novolíšeňská.
 
Změny zastávek:
Podstránská – bez obsluhy linkou 10, obsluhována pravidelnou autobusovou linkou 75
Stránská skála – bez obsluhy, náhradou je možné použít linku x10 (obsluhuje zastávky v areálu Zetoru)
Stránská skála - smyčka – bez obsluhy, náhradou je možné použít linku x10 (obsluhuje zastávky v areálu Zetoru)
 


Z důvodu rekonstrukce mostu přes železniční trať bude od středy 14. února 2024 (pro noční linku N92 od noci 14./15. února 2024) do ukončení prací (předpoklad do konce června 2024) uzavřena ulice Merhautova mezi Štefánikovou čtvrtí a Lesnou.

 Autobusové linky 44, 72 a 84 pojedou v úseku Merhautova – Halasovo náměstí obousměrným odklonem ulicí Provazníkovou a třídou Generála Píky.
• Vynechají tak zastávky Štefánikova čtvrť, Lesná, nádraží a Poliklinika Lesná.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Provazníkova, Lesnická, Bieblova a Fügnerova.

 Autobusová linka 46 pojede v úseku Lesnická – Heleny Malířové obousměrným odklonem třídou Generála Píky a ulicí Okružní.
• Vynechá tak zastávky Provazníkova, Štefánikova čtvrť a Lesná, nádraží.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Bieblova, Fügnerova a Poliklinika Lesná.
• Zastávka Lesnická bude v obou směrech obsluhována v ulici Lesnické (shodně s linkou N93).

 Autobusová linka 57 pojede v úseku Štefánikova čtvrť – Halasovo náměstí obousměrným odklonem ulicí Porgesovou a třídou Generála Píky.
• V obou směrech tak vynechá zastávku Poliklinika Lesná.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru na Lesnou bude přeložena za křižovatku s ulicí Kohoutovou.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru do Štefánikovy čtvrti nebude obsluhována.

 Noční autobusová linka N92 pojede v úseku Štefánikova čtvrť – Heleny Malířové obousměrným odklonem ulicí Porgesovou, třídou Generála Píky a ulicí Okružní.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru na Lesnou bude přeložena za křižovatku s ulicí Kohoutovou.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru do Štefánikovy čtvrti nebude obsluhována.
• Na odklonové trase obslouží linka N92 v obou směrech navíc zastávku Poliklinika Lesná.

Linka 11
Pro usnadnění přestupů mezi tramvajemi a autobusy bude v provozu výluková tramvajová linka 11 v trase Mendlovo náměstí – Česká – Jugoslávská – Lesnická – Čertova rokle.
• Linka 11 bude v provozu v pracovních dnech od 6:00 do 19:00.

Tipy pro cestu:
Při cestě mezi centrem města a sídlištěm Lesná doporučujeme využít tramvajové linky 7, 9 a 11 s přestupem na linky 44, 46, 57, 72 a 84 v zastávkách Zemědělská, Lesnická nebo Halasovo náměstí. Pro přestup z trolejbusových linek 25 a 26 na linky 44, 46 a 72 směr Lesná doporučujeme použít zastávku Lesnická.

 
V průběhu této výluky se předpokládá několik krátkodobých uzavírek, které ovlivní trasu linek 57 a N92 ve směru na Lesnou. Podrobnosti budou zveřejňovány v samostatných informacích.

 
Zastávka "Olbramovice, prodejna" pouze ve směru Moravský Krumlov bude posunuta cca 50 metrů zpět od 14. 2. do 15. 4. 2024.


Z důvodu opravy plynovodu je od 9:15 v pondělí 19. února 2024 do ukončení prací (předpoklad do konce února 2024) zastávka Chrlická pro linky 40, 74, 78 a N95 ve směru do Tuřan/Chrlic přeložena přibližně o 150 metrů vpřed (mimo místo prací).
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – společnost KORDIS JMK, a.s. hledá do svého týmu následující kolegyně / kolegy:

Asistentka/Asistent ředitele společnosti

Náplň práce:
- vedení sekretariátu ředitele
- příjem a distribuce elektronické a písemné korespondence
- servis pro oficiální návštěvy společnosti
- agenda spojená s provozem společnosti (např. komunikace se správcem budovy, dodavateli)
- zajištění nákupu a distribuce pracovních pomůcek a dalšího materiálu
- asistence řediteli společnosti.

Požadujeme:
- minimální vzdělání SŠ
- dobrá znalost práce na PC
- komunikativnost, bezkonfliktnost
- smysl pro odpovědnost a extrovertní povaha
- schopnost seriózního vystupování a reprezentace firmy
- bezúhonnost

Nabízíme:
- zajímavá, samostatná a odpovědná práce v rostoucí a dlouhodobě stabilní společnosti
 -odpovídající mzdové ohodnocení
- zaměstnanecké benefity

Práce na plný pracovní úvazek. Místo výkonu práce Brno. 
Nástup dle dohody.
Termín pro přihlášení do výběrového řízení (zaslání životopisů a motivačních dopisů) je 1. 3. 2024.
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – společnost KORDIS JMK, a.s. hledá do svého týmu následující kolegyně / kolegy:

Referentka/Referent personalistiky

Náplň práce:
- vedení personální agendy společnosti
- příprava a nábor nových zaměstnanců
- spolupráce se mzdovou účetní společnosti
- výpomoc při výkonu práce na sekretariátu ředitele

Požadujeme:
- minimální vzdělání SŠ
- praxe v oblasti personalistiky či mezd výhodou
- dobrá znalost práce na PC
- znalost pracovního práva
- komunikativnost, bezkonfliktnost
- smysl pro odpovědnost
- schopnost seriózního vystupování a reprezentace společnosti
- bezúhonnost

Nabízíme:
- klíčová pozice v rostoucí a dlouhodobě stabilní společnosti
- odpovídající mzdové ohodnocení
- zaměstnanecké benefity

Práce na plný pracovní úvazek. 
Nástup dle dohody.
Termín pro přihlášení do výběrového řízení (zaslání životopisů a motivačních dopisů) je 1. 3. 2024.
Od 29. 2. do 30. 6. 2024 bude upraven provoz linky 930 v Lipově a zastávka "Lipov, škola" bude v obou směrech přesunuta k domu s pečovatelskou službou.


Ve čtvrtek 29. 2. 2024 od 7:50 do 13:30 hodin vlaky na lince S41 budou v úseku Moravský Krumlov – Miroslav nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími podle výlukového jízdního řádu linky xS41.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Moravský Krumlov - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, žel. st." - na zastávce autobusů IDS JMK "Rakšice, rest." (jen pro výstup od Brna)
? Rakšice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st."
? Bohutice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Bohutice"
? Miroslav - na zastávce autobusů IDS JMK "Miroslav, rozcestí 4.0"
Od 1. 3. nepřetržitě do 30. 9. 2024 do 15:30 hodin bude probíhat výluka na linkách S3 a R9.

Linka S3
Vlaky linky S3 jsou po dobu výluky v úseku Křižanov - Vlkov u Tišnova nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky xS3.
V úseku od Vlkova u Tišnova platí na lince S3 výlukový jízdní řád.

Linka R9
Vlaky linky R9 jsou nahrazeny v úseku Brno – Křižanov. Tyto spoje neobsluhují stanice Tišnov a Brno-Královo Pole.
Cestující z/do těchto stanic mohou využít spojů nahrazující osobní vlaky. Pro využití tarifu IDS JMK pro vlaky kategorie R projíždí náhradní autobusová doprava v úseku Tišnov - Brno tarifními zónami 330, 320, 310, 101+100.
Současně dochází k úpravám souvisejících jízdních řádů autobusových linek 163 a 350.
Spoje 13, 15, 20, 22, 24, 40 a 82 linky 163 budou po dobu výluky vedeny navíc závlekem přes Lubné (spoj 24 pouze v režimu "na zavolání"). Naopak spoje 12, 14, 21, 23, 25 a 81 vynechají závlek do Lubného.
Spoj 15 linky 350 bude po dobu výluky veden mimo obce Vidonín, Radňoves, Nová Ves a Heřmanov (obsluha je zajištěna linkou VDV 840503).

Změny jízdních řádů
V souvislosti s tím se mění především návaznosti mezi autobusovými linkami (163, 302, 310, 312, 320, 332, 333, 334, 335, 336, 350, 401) a vlakovou linkou S3.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vlkov u Tišnova - před staniční budovou - v obci, na zastávce autobusů "Vlkov, ObÚ"
• Osová Bítýška - v obci, na zastávce autobusů "Osová Bítýška"
• Ořechov - v obci, na zastávce autobusů "Ořechov"
• Křižanov - na náměstí, na zastávce autobusů "Křižanov, náměstí" a před nádražím, na zastávce autobusů "Křižanov, žel.st.
Od 3. 3. do 29. 4. 2024 autobusová linka 153 pojede mezi zastávkami Rosice, ADOSA a Rosice, Říčanská všemi spoji po trase přes zastávku Rosice, Kamínky.

Změny zastávek:
Rosice, Těstárny je bez obsluhy.
Rosice, Husova je bez obsluhy linkou 153.Od 3. března 2024 se mění následující jízdní řády - 166, 221, 223, 251, 256, 257, 259, 303, 312, 401, 402, 513, 572, 819 a 931.

Linka 215 - zastávka Adamov, Smetanovo náměstí - změna režimu na celodenně na znamení - pouze směr Horka, točna
Linka 215 - zastávka Adamov, Kolonka - změna režimu na celodenně na znamení
Linka 259 - nové spoje na zavolání na lince 259 (spoje 51 a 52 Boskovice - Újezd u Boskovic)
Linka 513 - nové spoje na zavolání na lince 513 (spoje 301 a 307 Němčičky - Medlov)
Zastávka Vyškov, poliklinika: Zastávka je přesunuta cca 15 metrů zpět od 4. do 11. 3. 2024.

Změna zastávek:
Vyškov, poliklinika - přesunuta cca 15 metrů zpět blíže k vjezdu do areálu nemocnice
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace bude od 4. března 2024 pravděpodobně omezen provoz v ulici U viaduktu v Chrlicích. Omezení se bude týkat autobusových linek 78 a N95.
Z důvodu výstavby kanalizace bude upraven provoz linky 422 od 4.3. do 30. 11. 2024. Linka 422 pojede ve směru z Kratochvilky odklonem po silnici II/395 k přesunuté zastávce Babice u Rosic na silnici II/395 u křižovatky s ul. Záhumenice.
Ve směru do Neslovic jede linka 422 po standardní trase a zastávku Babice u Rosic obsluhuje ve stávající poloze.

Změna zastávek:
Babice u Rosic pro směr Zastávka je přesunuta na silnici II/395 ke křižovatce silnice II/395 a ul. Záhumenice.
Všechny zastávky Hroznová Lhota, zdrav. stř. budou přesunuty o cca 120 metrů dále směrem na Kněždub. Linky 930 a 940 směr Tasov a linka 931 směr Strážnice budou zastavovat na náhradní zastávce umístěné na silnici směr Kněždub, linka 931 směr Veselí nad Moravou bude zastavovat na náhradní zastávce umístěné na téže komunikaci, ale směrem ke kostelu.


Změna zastávek:
Všechny zastávky "Hroznová Lhota, zdrav. stř." budou přesunuty o cca 120 metrů dále směrem na Kněždub.
Linky 930 a 940 směr Tasov a linka 931 směr Strážnice budou zastavovat na náhradní zastávce umístěné na silnici směr Kněždub, linka 931 směr Veselí nad Moravou bude zastavovat na náhradní zastávce umístěné na téže komunikaci, ale směrem ke kostelu.

V úterý a ve středu 5. a 6. 3. 2024 vždy od 8:30 do 14:25 hodin bude probíhat výluka na lince S41.
Vlaky na lince S41 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky xS41.
Vlaky z/do Brna pojedou přímo do/z Ivančic, kde je umožněn přestup cestujících na/z NAD.

Autobusy pojedou po několika odlišných trasách:
trasa A – vede ze stanice Ivančice přes Moravský Krumlov, nám. (mimo žel. stanici), Rakšice do Bohutic – Miroslavi a zpět.
trasa B – vede ze železniční stanice Ivančice přes Mor. Krumlov u parku, poliklinika, Břízová, Jatky, Václavská, stezka, Mor. Krumlov žel.st.. a zpět.

Přestup mezi autobusy NAD a autobusy linek 441, 442, 443, 444 a 445 ve směru z Brna je zajištěn na zastávce IDS JMK „Moravský Krumlov, u parku“.
Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Ivančice (trasa A a B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Ivančice, žel. st."
? Moravský Krumlov (trasa A)
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, u parku"
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, náměstí"
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, Kavalírka"
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, Durdice"
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, Rakšice, restaurace"
? Moravský Krumlov (trasa B)
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, u parku" (pouze směr jatky)
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, poliklinika"
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, Břízová"
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, Jatky"
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, Václavská"
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, stezka"
- na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, žel. st.
? Rakšice (trasa A) - u nádražní na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, Rakšice, žel. st."
? Bohutice (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bohutice
? Miroslav (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK "Miroslav, rozc.4.0"
V sobotu 9. 3. 2024 od 8:05 do 15:50 hodin budou vlaky linky S3 budou v úseku Hrušovany u Brna – Židlochovice nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS3.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hrušovany u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK "Hrušovany u Brna, žel. st."
Židlochovice, aut.st.
- nástup: na aut.st. na zastávce autobusů IDS JMK "Židlochovice, aut.st.", stanoviště č.2
- výstup: na aut.st. na zastávce autobusů IDS JMK "Židlochovice, aut.st.", stanoviště č.4
Židlochovice, žel.st.
- nástup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK "Židlochovice, žel. st.", stanoviště č.3
- výstup: u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK "Židlochovice, žel. st.", stanoviště č.1


Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.
Od 9. do 14. 3. 2024 vždy v nočních hodinách (23:20 - 04:10) bude probíhat výluka vlaků na jih od Brna.
Vlaky Gepard Express 1136 a 1135 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v celé trase vlaku.
Dne 9. 3. 2024 vlak S3/14624 a dne 10.3.2024 vlak S3/4669 bude v úseku Modřice – Brno hl.n. nahrazen autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS3.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Zastávky Gepard Express:
• Brno hl.n. – nádražní Brno,hotel Grand – stanoviště 1
• Břeclav u nádražní na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, aut. nádr." (stanoviště 12)

Zastávky NAD:
• Brno hl.n. - před staniční budovou, na ul. Nádražní, zastávka u viaduktu Křenová, stanoviště č.10
• Modřice - nástup - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Modřice, žel. st.", stanoviště č.4 - výstup - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Modřice, žel. st.", stanoviště č.1
Od 11. 3. do 2. 4. 2024 pouze v pracovní dny z důvodu zvýšení propustnosti a eliminace předpokládaného zpoždění v úseku Brno-Královo Pole - Kuřim budou některé vlaky projíždět železniční zastávky Brno-Řečkovice a Česká podle výlukového jízdního řádu linky S3.

Částečně neobsluhované zastávky:
Brno-Řečkovice - cestující mohou použít dřívější nebo pozdější vlakový spoj.
Česká – cestující mohou použít dřívější nebo pozdější vlakový spoj.

Od 11. do 15. 3. 2024 v době vždy od 8:30 do 13:30 hodin budou vlaky linky S2 v úseku Brno hl.n – Sokolnice-Telnice nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
V úseku Sokolnice-Telnice - Křenovice hor.n. pojede vlak.

Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných trasách dle výlukového jízdního řádu linky xS2:
Trasa A: Brno hl.n. – Brno-Chrlice - Sokolnice-Telnice (po D2 k Olympii, z Chrlic po ulici Roviny do Sokolnic-Telnice)
Z Brna hl.n. odjíždí dříve a jede přes stanici Brno-Chrlice do Sokolnice-Telnice. V opačném směru přijíždí do Brna později.
Trasa B: Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice (přes Brněnské Ivanovice a Tuřany mimo Chrlice)
Z Brna hl.n. odjíždí o 7 minut dříve a jede k přípojným autobusovým linkám ve stanici Sokolnice-Telnice. V opačném směru přijíždí do Brna později.

Pozor: Na autobusy náhradní dopravy ze směru Sokolnice-Telnice nečekají v ŽST Brno hl. n. žádné vlaky.

Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Brno hl.n. – na ulici Nádražní u viaduktu Křenová
- na zastávce autobusů IDS JMK "Konopná" (jen výstup směrem do Brna)
? Brno-Chrlice – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Chrlice, nádraží
? Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Sokolnice, žst.st.


[Nejnovější][30]