Dnes je: 6.2.2023
Svátek má Vanda, zítra: Veronika blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Od 21. 3. nově do 30. 4. 2023 10. 12. 2022 bude upraven provoz především linek 108, 822 a 836 mezi Znojmem a Lechovicemi následujícím způsobem:

Linka 108
Linky 108 jede obousměrně po následující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 108 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.

Linka 822
Linka 822 jede obousměrně po nálsedující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 822 zcela vynechává obec Dobšice a ul. Vídeňskou ve Znojmě.

Linka 836
Linka 836 pojede po obousměrné objízdné trase: zast. Lechovice, ObÚ - zast. Práče, škola - sil. III/41313 - pozemní komunikace do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice) - Tasovice - Hodonice. Linka 836 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.
Linky 810, 811 a 814 - mění se čas odjezdu posledního spoje ze Znojma do regionu v pracovní dny o +4 resp. +5 min.

Změna zastávek:
zastávky Práče, rozc. 0.7 - zcela bez obsluhy, po dobu výluky zastávky nejsou obsluhovány linkami 108 a 836 IDS JMK, jako náhrada je zastávka Práče, škola v centru obce Práče, pro linky 108 a 836 IDS JMK.
zastávky Dobšice, rest. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Brněnská sídl. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Vídeňská u školy - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude pravděpodobně od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů v ulici Provazníkově mezi Tomkovým náměstím a ulicí Karlovou.

• Trolejbusové linky 25 a 26 budou odkloněny do zastávky Vozovna Husovice.
• Obsluhu Vinohrad a Líšně zajistí trolejbusová linka 27.
• Dojde také ke změně na autobusových linkách 53 a 57.

   Podrobné informace o výluce budou zveřejněny v týdnu před jejím zahájením.
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou.

Informační leták DPMB ke stažení zde.

Trolejbusové linky 25 a 26 budou v provozu pouze v úseku Osová / Kamenný vrch – Provazníkova a dále pojedou odklonem do zastávky Štefánikova čtvrť Vozovna Husovice od 1. 6. 2022 .

Pro obsluhu Vinohrad a Líšně bude zavedena trolejbusová linka 27 v trase Stará osada – Pálavské náměstí – Novolíšeňská – Jírova.

Autobusová linka 53 bude ve špičkách pracovních dnů intervalově omezena a spoje vedené do Štefánikovy čtvrti pojedou pouze do zastávky Halasovo náměstí.
Provoz linky 53 bude doplněn nově zavedenou autobusovou linkou 72.
Autobusová linka 57 bude z Merhautovy prodloužena po trase linek 25 a 26 přes Tomkovo náměstí na Pálavské náměstí.
• Ruší se vedení vybraných spojů do Obřan (náhradou bude nově zavedená autobusová linka 72).
• Autobusy linky 57 nebudou zajíždět na Starou osadu. Pro cestu mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou je možné využít autobusové linky 44 a 84.

Ve špičkách pracovních dnů bude v provozu autobusová linka 72 v trase Technologický park – Záhřebská – Královo Pole, nádraží – Halasovo náměstí – Štefánikova čtvrť – Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště. V úseku Technologický park – Štefánikova čtvrť nahradí linka 72 část spojů linky 53. V úseku Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště nahradí linka 72 provoz odkloněných spojů linky 57.

Přestup mezi linkami 25, 26, 44, 57, 72 a 84 bude možný v zastávce Merhautova Štefánikova čtvrť. Po změně trasy trolejbusových linek 25 a 26 (nejpozději od 1. července 2022) bude přestup organizován v zastávce Štefánikova čtvrť.
Všechny spoje linky 291 jedou mezi zastávkami Úsobrno, závod a Horní Štěpánov, Nové Sady obousměrným odklonem zpět přes Úsobrno, Nový Dvůr, mimo Jaroměřice do Šubířova a přes obchvat Skřípova do Horního Štěpánova. Zastávky Úsobrno, nové domy a Horní Štěpánov, rozc. Skřípov jsou bez obsluhy. Výluka platí od 1. 10. 2022 až do 6. 1. 2023 30. 6. 2023.

Změna zastávek:
Úsobrno, nové domy - bez obsluhy
Horní Štěpánov, rozc. Skřípov - bez obsluhy
Od 11. října 2022 od 10:30 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad v červnu 2023) bude z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky dočasně přeložena zastávka Lelekovice, škola (směr do smyčky Lelekovice) pro linky 41 a N91 přibližně 50 metrů vpřed.

Omezení je prodlouženo do 9. prosince 2023.

Od 12. 10. Od 25. do 31. 12. 2022 se mění nástupiště v přestupním uzlu Sokolnice-Telnice:

Linka 74: Ve směru do Újezdu u Brna obsluhuje zastávku v zálivu u parkoviště.
Linka N95: Ve směru do Újezdu u Brna obsluhuje zastávku v zálivu u parkoviště.
Linka 151: Ve směru do Kobylnic beze změny. Ve směru do Újezdu u Brna obsluhuje zastávku naproti výpravní budově (shodná pro směr Kobylnice/Brno).
Linka 610: Odjezdové stanoviště je přesunuto do zálivu u parkoviště, výstupní zastávka je v novém zálivu za křížením se železniční vlečkou.
Linka 611: Výstupní i nástupní zastávka je přeložena do nového zálivu za křížením se železniční vlečkou.
Linka 612: Nástupní zastávka je přeložena k označníku směr Kobylnice/Brno naproti výpravní budově.

Změna zastávek:
Sokolnice, železniční stanice - odjezdová zastávka:
pro linku 151 směr Újezd u Brna přesunuta k označníku směr Brno/Kobylnice naproti výpravní budově
pro linku 610 přesunuta do zálivu u parkoviště
pro linku 611 přesunuta do zálivu za křížením se železniční vlečkou
pro linku 612 přesunuta k označníku směr Brno/Kobylnice naproti výpravní budově
Od 11. 12. 2022 do pravděpodobně 31. 3. 2023 bude upraven provoz linek 542, 562, 564, 568, 569, 574 v Břeclavi následujícím způsobem:

Linky 542 a 574 obslouží zastávku Břeclav, poliklinika v přesunuté poloze v ulici Bří. Mrštíků.
Linky 562 a 568 (vybrané spoje stanovené jízdním řádem) vynechají závlek do zastávek Dům kultury, Poliklinika a Průmyslová škola a mezi zastávkami Lesní a Nám. TGM, kostel přes zastávku Nemocnice. Zastávku Nemocnice obslouží ve směru přiléhajícím k budově nemocnice.
Linka 564 (vybrané spoje stanovené jízdním řádem) pojede od zastávky Dům kultury odklonem ulicemi Čermákova a Bří. Mrštíků. Zastávku Poliklinika obslouží v přesunuté poloze v ul. Bří. Mrštíků.
Linka 569 pojede mezi zastávkami Slovácká a Nemocnice obousměrně odklonem ulicemi Čermákova a Bří. Mrštíků.

Změna zastávek:
Poliklinika bude přesunuta ke křižovatce ulic Bří. Mrštíků a Fintajslova.
Průmyslová škola bude bez obsluhy.
Od 18. 12. 2022 od 21. hodin do 6. 4. 2023 do 20:59 hodin bude další etapou pokračovat výluka v přestupním terminálu v Kuřimi.
Všechny linky (vyjma noční linky N91) přijíždějící do terminálu Kuřim, žel.st. jsou v oblasti terminálu již vedeny po své pravidelné trase. Nadále jsou však přemístěna všechna autobusová nástupiště v terminálu.
Linka N91 je v úseku Kuřim, sokolovna - Kuřim, Popkova nadále vedena obousměrným odklonem ul. Tyršova až ke světelné křižovatce na náměstí 1. května a dále ul. Legionářskou přímo k zastávce Kuřim, Popkova, čímž zcela vynechá terminál Kuřim, žel.st. (zastavuje na přesunutých zastávkách v ul. Tyršova na hlavní silnici II/385). Spoje běžně ukončené/výchozí v zastávce Kuřim, žel.st. jsou prodlouženy do/ze zastávky Kuřim, TE. Garantované návaznosti mezi linkami N91 a 310 jsou nadále přesunuty na zastávku Kuřim, kulturní dům.

Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v terminálu a jeho okolí, zejména pak v oblasti výstupní zastávky!

Změna zastávek:
Zastávky v terminálu Kuřim, žel.st. jsou přesunuty následujícím způsobem:
na odjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejblíže k nádražní budově (na začátku parku, v prostoru bývalého nástupiště č. 2) jsou přesunuty následující linky:
- 311 směr Tišnov;
- 312 směr Veverská Bítýška / Tišnov;
na odjezdovou komunikaci (u parku) - prostřední označník (za přechodem pro chodce, přibližně v polovině parku) jsou přesunuty následující linky:
- 71 směr Brno, Královo Pole;
- 310 směr Kuřim, Díly pod Sv. Jánem / Česká / Lelekovice;
- 310 směr Kuřim, Podlesí;
- 302, 311 a 312 směr Kuřim, TOS / TE / Prefa;
na odjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejdále od nádražní budovy (na konci parku) jsou přesunuty následující linky:
- 152 směr Blansko;
- 302 směr Brno, Bystrc;
- 313 směr Lysice;
do ulice Tyršova (na hlavní silnici II/385 od Brna) vlevo za křižovatku s ulicí Nádražní je přesunuta následující linka:
- N91 směr Kuřim, TE;
do ulice Tyršova (na hlavní silnici II/385 od Tišnova) vpravo za křižovatku s ulicí Nádražní je přesunuta následující linka:
- N91 směr Brno, hlavní nádraží.

Výstupní zastávka je umístěna před nádražní budovou, v úrovni bývalého nástupiště č. 1.
Z důvodu postupujících stavebních prací budou od pondělí 7. ledna 2023 vyloučena všechna levá odbočení na Tomkově náměstí a dojde k dalším změnám v organizaci dopravy v dotčené oblasti.

Autobusová linka 72 ve směru do Králova Pole nebude obsluhovat zastávku Tomkovo náměstí. Náhradou zastaví na zastávce linky 4 Cacovická.
Autobusová linka 75 ve směru do Slatiny obslouží zastávku Karlova v přeložené poloze přibližně o 200 metrů vzad (u křižovatky s ulicí Mateří).
Noční autobusová linka N94 pojede ve směru do centra i nadále v úseku Maloměřický most – Tomkovo náměstí odklonem přímo ulicí Valchařskou. Vynechává tak zastávku Karlova.
Zastávka Maloměřický most je přeložena k zastávce linky 4. Ve směru do Obřan jede linka N94 po své trase přes zastávku Karlova.

Linka 420 pojede ve směru do Zastávky od zastávky Velká Bíteš, nám. po odklonové trase ulicí Kpt. Jaroše. Zastávku Velká Bíteš, Hybešova obslouží v přesunuté poloze. Omezení platí od 9. 1. do 30. 5. 2023.

Změna zastávek:
Velká Bíteš, Hybešova ve směru do Zastávky je přesunuta na ul. Kpt. Jaroše k domu č. p. 244.
Níže popsané opatření platí pouze v pracovní dny v době od 00:00 do 20:00 hodin!

Pouze v pracovní dny z důvodu snížené kapacity trati mezi stanicí Brno hl.n. a Brno H.Heršpice, vždy od 00:00 do 20:00 hodin, pojedou vlaky linky S4 místo do stanice Brna hl.n. do stanice Brno dolní nádraží mimo stanici Brno-Horní Heršpice podle výlukového jízdního řádu.
Z Brna dolního nádraží ke stanici Brno hl.n. je od vlaků linky S4 zavedena autobusová linka X, která ve směru do Brna hl.n. zastavuje u autobusového nádraží.
Opatření se týká i vlaku R54/1925.
Cestující do stanice Brno-Horní Heršpice mohou použít vlaků linky S41. Vybrané spoje linky S41 odjíždějí z Brna hl.n. dříve o cca 2 minuty dle výlukového jízdního řádu.

Linka S3 se vrací na svojí původní trasu přes Hlavní nádraží.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. - před staniční budovou, na ul. Nádražní, zastávka u viaduktu Křenová, stanoviště č.10 (jen nástup) - na ul. Nádražní, zastávka pod smyčkou trolejbusů, stanoviště č.13 (jen výstup))
• Brno autobusové nádraží - zastávka tramvajové linky č.12 (jen ve směru na Hlavní nádraží) • Brno dolní nádraží - před staniční budovou, výstup na protějším chodníku.
Z důvodu rekonstrukce mostu bude od zahájení provozu nočních linek v neděli 15. ledna 2023 po dobu přibližně jednoho roku omezen provoz v křižovatce Otakara Ševčíka × Ostravská.

?Autobusové linky 44 a N89 ve směru z centra pojedou v úseku Tržní – Škroupova odklonem ulicemi Olomouckou a Černovickou. Nevynechají tak žádnou zastávku, na odklonové trase navíc obslouží zastávku Spáčilova.

Autobusová linka 84 pojede v úseku Otakara Ševčíka – Hladíkova odklonem ulicemi Táborskou, Životského, Křenovou a Masnou. Vynechá tak zastávky Škroupova a Tržní. Na odklonové trase obslouží zastávky Buzkova, Geislerova, Životského a Masná. Zastávka Otakara Ševčíka bude přeložena k zastávce linky 9. Zastávka Hladíkova bude přeložena za křižovatku Masná × Mlýnská.

Autobusová linka N89 ve směru do centra pojede v úseku Otakara Ševčíka – Životského odklonem ulicemi Táborskou a Životského. Vynechá tak zastávku Škroupova. Na odklonové trase obslouží zastávky Buzkova a Geislerova. Zastávky Otakara Ševčíka a Životského budou přeloženy k zastávkám linky 9.
Zastávka Ivančice, Horní Hlinky směr Ivančice, nám. je přesunuta k parkovišti u ul. Novohorská (pod hřbitovem) od 18. 1. 2023 od 7:00 hodin do 31. 1. 28. 2. 2023 do 23:59 hodin.
Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace bude od 8:00 v pátek 20. ledna 2023 do ukončení prací (předpoklad do 1. dubna 2023) zastávka Loosova pro linky 57, 81, š86 a N92 ve směru na Haškovu přeložena cca o 100 metrů vzad (na úroveň zastávky pro opačný směr).Vážení cestující,
z důvodu změny Tarifu je nyní v e-shopu možné koupit předplatní jízdenky se začátkem platnosti do 28. 2. 2023. 
Jízdenky s pozdějším začátkem platnosti budou prodávány od 1.3.2023.

Jízdenky můžete kupovat ve variantách měsíční, čtvrtletní a nebo nejvýhodnější roční.
Elektronické jízdenky = eshop.idsjmk.cz
Pouze v pracovní dny od 1. do 21. 2. 2023 od 7:15 hod. do 12:55 hodin budou vlaky v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS8.

Náhradní autobusy pojedou po dvou odlišných trasách:
trasa A návazná na vlak v Mikulově: Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět
trasa B návazná na spoje v Břeclavi: Břeclav – Poštorná, kostel – Valtice, aut. st – Valtice, bažantnice – Sedlec, sídliště – Sedlec, pošta – Mikulov na Moravě a zpět

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Změny zastávek:
• Břeclav – u nádražní na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, aut. nádr." (stanoviště 12);
• Boří les – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Poštorná, kostel“;
• Valtice město – v obci, na ulici Sobotní na zastávce autobusů IDS JMK "Valtice, aut. st" (směr Mikulov stanoviště č. 1, směr Břeclav stanoviště č. 2);
• Valtice – na zastávce autobusů IDS JMK „Valtice, bažantnice“ (vzdálenost železniční stanice cca 1,3 km)
• Sedlec u Mikulova – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, sídliště“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Sedlec, pošta“
• Mikulov na Moravě – v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Mikulov, žel.st."
Ve dnech 1., 2., 3. a 6. 2.2023 v době vždy od 8:15 do 13:45 hodin z důvodu nedostatečné kapacity vybrané vlaky linky S2 pojedou ze Skalice n.Sv. do Letovic dříve dle výlukového jízdního řádu.
Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu.
Ve dnech dnech 6. a 7. 2. 2023 v době vždy 8:20 až 15:40 hodin bude upraven provoz na linkách R11, R54 a S4. Tato výluka probíhá v souběhu s velkou výlukou mostu přes Svratku.
POZOR: Po dobu výluky nepojedou autobusy linky X v úseku Brno dolní n. - Brno hl.n.

Linky R11 a R54 - všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována podle výlukového jízdního řádu linek xR11 a xR54.
Linka S4 - vybrané vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky xS4.

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu po několika trasách:
• trasa A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna (Vysoké Popovice - Rapotice).
• trasa B (zastávkový spoj mimo Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Ostopovice - Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna.
• trasa C (zastávkový spoj mimo Střelice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová – Omice (v obci) – Tetčice – Rosice u Brna – Zastávka u Brna
• trasa R (spoj nahrazující linky R11 a R54) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou (bez zastavování).

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. (A, B, C, R) – u nádražní budovy u viaduktu Křenová
• Brno-Horní Heršpice
(A, B, C) – autobusová zastávka IDS JMK (linek 40)"Ústřední hřbitov"
(A) – na ulici Jihlavská na zast. autobusů IDS JMK "Stará nemocnice"
• Ostopovice (B, C) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Ostopovice, náměstí"
Troubsko (B, C) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Troubsko, Nová"
• Střelice (B) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, obecní úřad“ – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Střelice, Vršovice"
• Omice (C) - v obci, na ulici Brněnské u odbočky k zastávce "Omice, samoobsluha" - v obci, na rozcestí ulic Tetčické a Nádražní u odbočky k železniční zastávce
• Tetčice (B, C) – u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Tetčice, žel. st.“
• Rosice u Brna (A) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Rosice, Husova" (A, B, C) – na ulici Nádražní na zastávce IDS JMK "Rosice, těstárny"
Zastávka u Brna (A, B, C) – u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Zastávka u Brna, žel. st.“
• Vysoké Popovice (A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké Popovice“
• Rapotice (A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, žel. st.“
• Náměšť nad Oslavou (R) – před staniční budovou
Z důvodu pokračující výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu bude od 6:00 ve středu 8. února 2023 do ukončení prací (předpoklad do konce června 2023) znovu vyloučen provoz v části ulice Útěchovské v Soběšicích. Autobusové linky 43 a N93 pojedou v úseku Dohnalova – Klarisky v obou směrech ulicemi Klokočí, Výzkumní, Na kovárně a Zeiberlichova.

Změny zastávek:
• Zastávka Dohnalova ve směru z centra bude přeložena přibližně o 200 metrů zpět (za křižovatku s ulicí Růženec). Ve směru do centra bude obsluhována v pravidelné poloze.
• Zastávka Na kovárně bude v obou směrech přeložena do ulice Na kovárně ke křižovatce s ulicí Útěchovskou.
• Zastávka Rozárka bude obsluhována také ve směru do centra (společně s linkou 57).
V neděli 12. 2. 2023 od 8:40 do 16:40 hodin bude upraven provoz vlaků Brno-Maloměřice – Brno-Kr.Pole z důvodu omezené propustnosti trati.

Linka R8 - v úseku Brno hl.n. - Brno-Kr.Pole nepojedou vlaky: 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118 - vývěska výluky.
Linka S3 - některé vlaky v úseku Brno hl.n. - Brno-Kr.Pole budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS3.Náhradní autobusy pojedou po dvou odlišných trasách:
trasa A z/do Brna hl.n. návazná na vlak v Brně- Kr.Poli
trasa B z/do Brna-Židenic návazná na vlak v Brně- Kr.Poli

Přeprava kol:
Přeprava kol v autobusech náhradní dopravy není umožněna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Brno hl.n. (trasa A) před staniční budovou, zastávka u viaduktu Křenová, stanoviště č.10 (jen nástup) zastávka pod smyčkou trolejbusů, stanoviště č.13 (jen výstup)
• Brno-Židenice (trasa B) před nádražím na zastávce IDS JMK "Brno, Židenice, nádraží", stanoviště č.2 (odjezd) na výstupní zastávce IDS JMK "Brno-Židenice, nádraží", stanoviště č.3, (příjezd)
• Brno-Lesná (trasa B) na zastávce autobusů IDS JMK "Brno, Lesná, nádraží"
• Brno-Královo Pole (trasa A,B) před staniční budovou, vpravo ve směru k vlečce
Od 13. do 19. února 2023 v době vždy od 8:20 do 13:30 hodin bude probíhat výluka vlaků na linkách R8, R12 a S71.

Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku (Přerov – Kojetín) – Vyškov na Mor. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími dle výlukového jízdního řádu linky xR8.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími dle výlukového jízdního řádu linky xR12.
Vlaky linky S71 budou v úseku (Přerov)- Nezamyslice – Vyškov nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími dle výlukového jízdního řádu linky xS71.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není autobusy za osobní vlaky zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané";
• Ivanovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Ivanovice na Hané, aut.st.";
• Hoštice-Heroltice - u nádraží;
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Vyškov, žel. st.")
• Brno hl. n. - před nádražní budovou u viaduktu Křenová - linka xR8 směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka)