Dnes je: 28.11.2022
Svátek má René, zítra: Zina blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 2 let přerušen provoz tramvají v úseku Pisárky – Bráfova.

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Pisárky.
• Zastávka Pisárky bude přeložena do smyčky tramvají ke vjezdu do vozovny.
• Část spojů ve směru do centra bude výchozí ze zastávky Lipová.

Linka 3 bude v provozu beze změny trasy, bude ale posílena zkrácením intervalu a bude po celý den v provozu v celé trase Stará osada – Rakovecká.
Linka 10 pojede v trase (Stránská skála - smyčka –) Geislerova – Hlavní nádraží (5./6. kolej) – Malinovského náměstí – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Ečerova.
• Zajistí tak náhradní dopravu z centra města do Bystrce.
• V úseku Geislerova – Stránská skála - smyčka pojedou pouze některé spoje.
• Ve špičkách pracovních dnů bude náhradou za linku 10, která již nebude jezdit v úseku Hlavní nádraží – Švermova, zkrácen interval na lince 8.

Linka 11 bude v provozu denně a pojede v trase Bráfova – Vozovna Komín – Komín, smyčka.
• Zajistí tak spojení zastávek Bráfova a Stránského s přestupním uzlem Vozovna Komín.
• Zastávky Bráfova a Stránského budou v obou směrech obsluhovány na nástupištích pro směr do Bystrce.
• Zastávka Komín, smyčka bude obsluhována pouze pro nástup.

Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín zajistí pravidelné autobusové linky 44 a 84.
• Obě linky budou v uvedeném úseku podle aktuální potřeby operativně posilovány vkládáním spojů nad rámec běžného jízdního řádu.

Změny zastávek:
Pisárky – zastávka tramvají pod mostem bude v obou směrech bez obsluhy, linka 1 bude pro výstup i nástup obsluhovat zastávku ve smyčce před vjezdem do vozovny
Bráfova – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce
Stránského – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce

Informační leták DPMB ke stažení zde.

Označník zastávky Pohořelice, nám. pro linky 164, 165 a 504 přeložen o cca 20 metrů vzad od původní polohy označníku.
Z důvodu přestavby obchodního domu IKEA bude od 8:00 v pondělí 7. února 2022 do ukončení prací (předpoklad do listopadu 2022) dočasně zrušena zastávka IKEA pro autobusovou linku 67 ve směru do centra. Náhradou je možné použít zastávky Avion Shopping Park nebo Electroworld.
Od 15. 2. 2022 bude u důvodu oprav upravena trasa linek 405 a 406 po Brně.

Linky 405 a 406 pojedou z Mendlova náměstí do zastávky Riviéra odklonem ulicemi Křížová a Poříčí. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou od zastávky Riviéra ulicí Křížkovského. Na Mendlově náměstí obslouží odjezdovou zastávkou v ulici Veletržní.
Spoje 37 a 401 linky 405 pojedou od Hlavního nádraží do zastávky Riviéra ulicemi Hybešova, Václavská, Křížová a Poříčí. Místo zastávky Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Spoje 94, 400 a 412 linky 405 pojedou ve směru na Hlavní nádraží od zastávky Riviéra odklonem přes Mendlovo náměstí. Na trase obslouží zastávku Mendlovo náměstí.
Z důvodu rekonstrukce železničního mostu bude od pondělí 7. března 2022 do ukončení prací (předpoklad do poloviny prosince 2022) uzavřena část ulice Šámalovy.

Linka 64 pojede v úseku Stará osada – Geislerova odklonem ulicemi Gajdošova, Táborská, Dulánek/Klíny, Jílkova, Šámalova a Geislerova.
• Vynechá tak zastávky Kuldova a Tomáškova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Gajdošova, Otakara Ševčíka, Mošnova (směr Chrlice) / Buzkova (směr Červený písek), Jílkova a Uzavřená.
• Zastávka Uzavřená bude v obou směrech přeložena za křižovatku Jílkova × Šámalova.
• Zastávka Geislerova bude v obou směrech přeložena za křižovatku Geislerova × Táborská.

Linka 82 pojede v úseku Vojenská nemocnice – Juliánov odklonem ulicemi Bubeníčkova a Gajdošova.
• Vynechá tak zastávky Tomáškova, Uzavřená a Geislerova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Kuldova a Stará osada (směr Česká nástupiště 9, směr Pálavské náměstí nástupiště 8).

Od 16. 3. do 10. 12. 2022 bude upraven provoz linek 405 a 406 po Brně:
Linky 405 a 406 pojedou z Mendlova náměstí do zastávky Riviéra odklonem ulicemi Hlinky a Křížkovského. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou od zastávky Riviéra ulicemi Křížkovského a Veletržní. Na Mendlově náměstí obslouží odjezdovou zastávkou na ulici Hlinky u křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Spoje 37 a 401 linky 405 pojedou od Hlavního nádraží do zastávky Riviéra ulicemi Hybešova, Václavská, Křížová a Poříčí. Místo zastávky Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Spoje 94, 400 a 412 linky 405 pojedou ve směru na Hlavní nádraží od zastávky Riviéra odklonem přes Mendlovo náměstí. Na trase obslouží zastávku Mendlovo náměstí.


Změna zastávek:
Brno, Mendlovo náměstí (výstupní) je umístěna na ulici Veletržní.
Brno, Mendlovo náměstí (nástupní) je umístěna na ulici Hlinky u křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Brno, Mendlovo náměstí pro spoje 37 a 401 je nahrazena zastávkou Poříčí.
Brno, Poříčí ve směru na Mendlovo náměstí je bez obsluhy linkami 405 a 406.
Od 21. 3. nově do 30. 4. 2023 10. 12. 2022 bude upraven provoz především linek 108, 822 a 836 mezi Znojmem a Lechovicemi následujícím způsobem:

Linka 108
Linky 108 jede obousměrně po následující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 108 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.

Linka 822
Linka 822 jede obousměrně po nálsedující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 822 zcela vynechává obec Dobšice a ul. Vídeňskou ve Znojmě.

Linka 836
Linka 836 pojede po obousměrné objízdné trase: zast. Lechovice, ObÚ - zast. Práče, škola - sil. III/41313 - pozemní komunikace do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice) - Tasovice - Hodonice. Linka 836 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.
Linky 810, 811 a 814 - mění se čas odjezdu posledního spoje ze Znojma do regionu v pracovní dny o +4 resp. +5 min.

Změna zastávek:
zastávky Práče, rozc. 0.7 - zcela bez obsluhy, po dobu výluky zastávky nejsou obsluhovány linkami 108 a 836 IDS JMK, jako náhrada je zastávka Práče, škola v centru obce Práče, pro linky 108 a 836 IDS JMK.
zastávky Dobšice, rest. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Brněnská sídl. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Vídeňská u školy - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude pravděpodobně od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů v ulici Provazníkově mezi Tomkovým náměstím a ulicí Karlovou.

• Trolejbusové linky 25 a 26 budou odkloněny do zastávky Vozovna Husovice.
• Obsluhu Vinohrad a Líšně zajistí trolejbusová linka 27.
• Dojde také ke změně na autobusových linkách 53 a 57.

   Podrobné informace o výluce budou zveřejněny v týdnu před jejím zahájením.
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou.

Informační leták DPMB ke stažení zde.

Trolejbusové linky 25 a 26 budou v provozu pouze v úseku Osová / Kamenný vrch – Provazníkova a dále pojedou odklonem do zastávky Štefánikova čtvrť Vozovna Husovice od 1. 6. 2022 .

Pro obsluhu Vinohrad a Líšně bude zavedena trolejbusová linka 27 v trase Stará osada – Pálavské náměstí – Novolíšeňská – Jírova.

Autobusová linka 53 bude ve špičkách pracovních dnů intervalově omezena a spoje vedené do Štefánikovy čtvrti pojedou pouze do zastávky Halasovo náměstí.
Provoz linky 53 bude doplněn nově zavedenou autobusovou linkou 72.
Autobusová linka 57 bude z Merhautovy prodloužena po trase linek 25 a 26 přes Tomkovo náměstí na Pálavské náměstí.
• Ruší se vedení vybraných spojů do Obřan (náhradou bude nově zavedená autobusová linka 72).
• Autobusy linky 57 nebudou zajíždět na Starou osadu. Pro cestu mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou je možné využít autobusové linky 44 a 84.

Ve špičkách pracovních dnů bude v provozu autobusová linka 72 v trase Technologický park – Záhřebská – Královo Pole, nádraží – Halasovo náměstí – Štefánikova čtvrť – Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště. V úseku Technologický park – Štefánikova čtvrť nahradí linka 72 část spojů linky 53. V úseku Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště nahradí linka 72 provoz odkloněných spojů linky 57.

Přestup mezi linkami 25, 26, 44, 57, 72 a 84 bude možný v zastávce Merhautova Štefánikova čtvrť. Po změně trasy trolejbusových linek 25 a 26 (nejpozději od 1. července 2022) bude přestup organizován v zastávce Štefánikova čtvrť.
Od 13. 6. do pravděpodobně 22. 12. 2022 bude upraven provoz autobusových linek 156, 166 a 650.

Linka 156 obousměrně mezi zastávkami Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice a Kozlany pojede silnicí II/431 a místní silnicí v Kozlanech. V Kozlanech se linka 156 obousměrně nejdříve přijede otočit u kapličky, pak obslouží zastávku u kapličky a následně obslouží zastávku nedaleko u domu č.p. 105.

Linka 166 obousměrně mezi zastávkami Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice a Hvězdlice, Staré Hvězdlice - pojede silnicí II/431 a místní silnicí v Kozlanech a dále po zemědělské komunikaci na silnici II/429. V Kozlanech obslouží zastávku nedaleko u domu č.p. 105 (směr Vyškov) a u domu č.p. 129 (směr Brankovice).

Linka 650 obousměrně mezi zastávkami Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice a Milonice, Roštoutky, statek - pojede silnicí II/431 a místní silnicí v Kozlanech a dále po zemědělské komunikaci na silnici II/429. V Kozlanech obslouží zastávku nedaleko u domu č.p. 105 (směr Vyškov) a u domu č.p. 129 (směr Brankovice).

Změna zastávek:
Bohdalice-Pavlovice, Hradčany (oba směry) - zrušena, blízká zastávka je Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice.
Kozlany pro linku 156 přesunuta za kapličku a také na místní silnici nedaleko č.p. 105.
Kozlany pro linku 166, 650 pro směr Vyškov přesunuta na místní silnici nedaleko č.p. 105.
Kozlany pro linku 166, 650 pro směr Brankovice a Nesovice přesunuta na místní silnici poblíž č.p. 129.
Od 27. 6. do 30. 11. 2022 bude zrušena zastávka Slavětice, rozc. 2.0. Náhradiz lze využít zastávku Hrotovice, správa silnic, která se nachází na silnici II/152 směrem na Hrotovice před zastavěnou částí obce Hrotovice.

Změna zastávek:
zastávky Slavětice, rozc. 2.0 - dočasné zrušení obou zastávek, náhradou zastávky Hrotovice, správa silnic, které se nacházejí na silnici II/152 směrem na Hrotovice před zastavěnou částí obce Hrotovice.

Vážení cestující,
od 1. 7. 2022 se obnovuje noční spojení do Znojma linkou 108 a Vyškova linkami 602/730.
Autobusy jedou z Hlavního nádraží z nástupiště 9 v 01:00 v noci před nepracovním dnem.
Více v jízdních řádech.
Z důvodu uzavírky mostu mezi Velkými Opatovicemi a Skočovou Lhotou jeoou všechny spoje linky 271 do/z Velkých Opatovic přes Velkou Roudku, Skočovu Lhotu obsluhují závlekem od Malé Roudky. Zastávka Velké Opatovice, Zádvoří není linkou 271 obsluhována. Na linkách 272 a 291 dochází k časovým posunům spojů z oběhových důvodů.

Změna zastávek:
Zastávka Velké Opatovice, Zádvoří není obsluhována linkou 271 bez náhrady.
Obě zastávky Strachotice, ObÚ budou přeloženy na hlavní silnici III/3978 přibližně před dům č. p. 318 v obci Strachotice u křižovatky silnic III/3978 x III/3979 x III/40842.
Z důvodu stavebního záboru části komunikace bude od 7:00 v úterý 26. července 2022 přeložena zastávka Podsednická pro linku 64 v obou směrech:

   • zastávka směr Červený písek bude přeložena cca o 110 metrů vzad (k autoservisu Honda)
   • zastávka směr Stará osada bude přeložena cca o 110 metrů vzad
Kvůli opravě mostů na silnici mezi křižovatkami na Ledce a Sobotovice dojde ke změně na spojích linky 504, které končí v Ledcích od 1. 8. do 30. 11. 2022.
Spoj s odjezdem v pracovní dny v 15:11 z Ledců neobslouží zastávky Sobotovice, rozc. až Rajhrad, stará pošta. Náhradou lze využít následující spoj stejné linky, jedoucí o 8 minut později, který navíc zastaví na zastávce Syrovice, logistický areál. Bez obsluhy zůstane pouze zastávka Sobotovice, rozc.
Víkendový spoj v 5:18 z Ústředního hřbitova do Ledců neobslouží zastávku Rajhrad, stará pošta.

Změna zastávek:
Zastávka Sobotovice, rozcestí je bez obsluhy.
Linky 153, 405, 420, 421 a 424 vynechají zastávku Zastávka, Dům zdraví od 9. do 19. 9. 21. 10. 30.11. 2022.

Změna zastávek:
Zastávka, Dům zdraví je bez obsluhy.
Zastávka, hotel je bez obsluhy od 15. 8. do 21. 10. 30. 11. 2022.
Změny ve výlukových jízdních řádech Brno – Blansko od 27. 8. 2022
V pátek 26. 8. 2022 23:59 hodin skončí výluka vlaků mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami a bude ukončen provoz linek náhradní autobusové dopravy xR19 Brno (Blansko) - Svitavy, xS21 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice a xS22 Letovice – Svitavy. Od 27.8.2022 začnou jezdit elektrické vlaky z Blanska přes Letovice, Svitavy do České Třebové dle původního jízdního řádu platného od 12. 12. 2021.
Současně od 27.8.2022 mezi Brnem a Blanskem dochází ke změně jízdních řádů náhradní autobusové dopravy linek xS2B a xS2K. Hlavní změnou je prodloužení jízdních dob spojů ve směru Brno – Blansko v pracovních dnech s odjezdem z Brna mezi 14. – 18. hodinou za účelem eliminace zpoždění autobusů při hustém provozu mezi Brnem a Lipůvkou.

Změny ve výlukových jízdních řádech Brno – Adamov od 1.9.2022
Od 1. 9. 2022 platí nové jízdní řády mezi Brnem a Adamovem na linkách náhradní autobusové dopravy xS2A a xS2D.
- Změnou na lince xS2A je zavedení posilového školního spoje z Bílovic nad Svitavou (odj. 7:11 hod.) na Tomkovo náměstí.
- Změnou na lince xS2D je zkrácení intervalu mezi spoji v ranní a odpolední špičce pracovních dnů na 15 minut.

V pátek 9. září 2022 od 8:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad ve čtvrtek 15. září 2022, v 17:00 hod.) bude z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky dočasně přeložena zastávka AD Bílovice nad Svitavou, žel. stanice (linky 75, E75, N94, 211) přibližně 65 metrů vpřed - blíže k sokolovně.
S platností od 1. 9. do 10. 12. 2022 bude přeložena zastávka Adamov, žel. st. směr jih (od Blanska) cca 50m vpřed do prostoru nového zálivu parkoviště K+R.
Od 1. 9. 2022 do 10. 12. 2022 bude upraven provoz na lince 805 ve Znojmě.
Linka 805 je z Přímětic rozdělena na dvě provozní větve:

  • část spojů je vedena z Přímětic přes Mramotice do Kravska a je ukončena v zastávce Kravsko, u kovárny,
  • část spojů je vedena z Přímětic přímo do Plenkovic do zastávky Plenkovice, Jednota. Vybrané spoje spoje jedou navíc přes Hluboké Mašůvky.

Spoje linky 815 vedené přes Plenkovice jedou od zastávky Znojmo, nám. Svobody lázně ulicí Přímětickou do Plenkovic a dále do zastávky Znojmo, Kasárna.

Tarifní omezení:
Předplatní úsekové a dvouúsekové jízdenky platné pro tarifní úseky mezi Kravskem, Mramoticemi, Kasárnami, Plenkovicemi a Hlubokými Mašůvkami platí i při jízdě oklikou přes Přímětice.

Změna zastávek:
Kravsko, rozc. k závodu je bez obsluhy.
Od 1. 9. 2022 do 10. 12. 2022 bude upraven provoz linek IDS JMK v oblasti Tetčic.

Linka 406 pojede mezi zastávkou Tetčice, žel.st. a Brno, Nemocnice Bohunice odklonem mimo zastávky Rosice, Husova a Rosice, STK.
Linka 423 pojede mezi zastávkami Tetčice, žel.st. a Rosice, Trávníky odklonem přes zastávky Rosice, STK a Rosice, Brněnská. Zastávku Rosice, Husova vynechává.

Změna zastávek:
Rosice, Husova není obsluhována linkami 406 a 423. Náhradou je obsluhována zastávka Rosice, Brněnská linkami 405 a 423.
Rosice, STK není obsluhována linkou 406.
Linky 643, 650 v době výluky spoje obousměrně mezi zastávkami Nesovice, žel.st. a Milonice pojedou v Nesovicích místní komunikací ul. Kout a přes čerpací stanici.

Změna zastávek:
Nesovice, pož. zbroj. přesunuta 120 metrů směr Milonice poblíž hostince.
Z důvodu opravy povrchu komunikace je od 8:00 hodin 14. září 2022 do ukončení prací přeložena zastávka Rozcestí pro linky 57 a N93:
   • ve směru do Soběšic přibližně o 125 metrů vzad
   • ve směru od Soběšic přibližně o 80 metrů vzad
Od 15. 9. 2022 do 10. 12. 2022 bude upraven provoz linek IDS JMK ve Vyškově:

Linka 753: jede dle výlukového JŘ. Dochází k úpravě spojů 20, 36, 62.
Linka 754: jede dle výlukového JŘ. Dochází k úpravě spojů 66, 82, 84.
Linky 755, 756: jedou dle výlukového JŘ a v době výluky spoje obousměrně mezi zastávkami Vyškov, Dělnický dům a Pustiměř, rozc. jedou odklonem ve Vyškově přes místní část Dědice a dále sídl. Víta Nejedlého a místní silnicí do Pustiměře, kde rozc. je obslouženo v přesunutém místě. Na odklonové trase neobsluhují žádnou zastávku.
Linka 756: vybrané spoje jsou obousměrně vedeny v úseku Vyškov, aut.st. - Vyškov, Remagg.
Linky MHD Vyškov:
741: zkrácena do trasy Poliklinika - Na Vyhlídce
742: zkrácena do trasy Na Vyhlídce - Poliklinika
743: beze změny
744: vybrané spoje jsou ze zastávky Dědice, kasárna prodlouženy přes Pustiměř do průmyslové zóny. Zastávka v Pustiměři slouží pouze pro nástup směr průmyslová zóna a pro výstup směr Dědice.

Změna zastávek:
Pustiměř, rozc. přesunuta cca 100 m směr Radslavice mimo spoje 23 linky 755.
Pustiměř, u kříže bez obsluhy mimo spoje 23 linky 755.
Vyškov, Letiště a Vyškov, Sochorova bez obsluhy.
Vyškov, Dukelská nákup. stř. a Vyškov, U podchodu bez obsluhy linek 755 a 756, linky 755 a 756 místo toho obslouží navíc zastávku Vyškov, Dělnický dům.
Vyškov, Remagg; Vyškov, Fritzmeier; Vyškov, Tovární a Vyškov, Pustiměřská - bez obsluhy linkami 741 a 742, náhradou obslouženy linkou 744
Spoje 5, 13 a 109 linky 701 jedou k zastávce Mokrá-Horákov, rozc. cementárna odklonem bez zastávek přes Velatice od 21. 9. do 18. 12. 2022.


Změna zastávek:
Mokrá-Horákov, rozc. cemetárna je přesunuta na silnici III/0471 (odbočka na Velatice)
Mokrá-Horákov, Horákov je přesunuta do prostoru parkoviště.
Zastávka "Krumvíř, žel. st." bude v obou směrech v termínu od 23. 9. cca do konce roku 2022 posunuta o cca 80 metrů ve směru Hodonín.

Změna zastávek:
Zastávka "Krumvíř, žel. st." bude v obou směrech posunuta o cca 80 metrů ve směru Hodonín.
Linka 830 jede mezi Štítary a Zálesím odklonem. Štítary, odb. na pláž je přesunuta za křižovatku s příjezdovou komunikací k pláži od 26. 9. 2022.

Změna zastávek:
Štítary, odb. na pláž je přesunuta na silnici II/408 před odbočku na objízdnou trasu.
Zastávka Ivančice, Horní Hlinky směr Mor. Bránice bude přesunuta na ul. Pod Rénou do blízkosti s křiž. s ul. Nad Klínkem.
Všechny spoje linky 291 jedou mezi zastávkami Úsobrno, závod a Horní Štěpánov, Nové Sady obousměrným odklonem zpět přes Úsobrno, Nový Dvůr, mimo Jaroměřice do Šubířova a přes obchvat Skřípova do Horního Štěpánova. Zastávky Úsobrno, nové domy a Horní Štěpánov, rozc. Skřípov jsou bez obsluhy. Výluka platí od 1. 10. 2022 až do 6. 1. 2023.

Změna zastávek:
Úsobrno, nové domy - bez obsluhy
Horní Štěpánov, rozc. Skřípov - bez obsluhy


[Nejnovější][30][60]