Dnes je: 11.8.2022
Svátek má Zuzana, zítra: Klára blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 2 let přerušen provoz tramvají v úseku Pisárky – Bráfova.

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Pisárky.
• Zastávka Pisárky bude přeložena do smyčky tramvají ke vjezdu do vozovny.
• Část spojů ve směru do centra bude výchozí ze zastávky Lipová.

Linka 3 bude v provozu beze změny trasy, bude ale posílena zkrácením intervalu a bude po celý den v provozu v celé trase Stará osada – Rakovecká.
Linka 10 pojede v trase (Stránská skála - smyčka –) Geislerova – Hlavní nádraží (5./6. kolej) – Malinovského náměstí – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Ečerova.
• Zajistí tak náhradní dopravu z centra města do Bystrce.
• V úseku Geislerova – Stránská skála - smyčka pojedou pouze některé spoje.
• Ve špičkách pracovních dnů bude náhradou za linku 10, která již nebude jezdit v úseku Hlavní nádraží – Švermova, zkrácen interval na lince 8.

Linka 11 bude v provozu denně a pojede v trase Bráfova – Vozovna Komín – Komín, smyčka.
• Zajistí tak spojení zastávek Bráfova a Stránského s přestupním uzlem Vozovna Komín.
• Zastávky Bráfova a Stránského budou v obou směrech obsluhovány na nástupištích pro směr do Bystrce.
• Zastávka Komín, smyčka bude obsluhována pouze pro nástup.

Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín zajistí pravidelné autobusové linky 44 a 84.
• Obě linky budou v uvedeném úseku podle aktuální potřeby operativně posilovány vkládáním spojů nad rámec běžného jízdního řádu.

Změny zastávek:
Pisárky – zastávka tramvají pod mostem bude v obou směrech bez obsluhy, linka 1 bude pro výstup i nástup obsluhovat zastávku ve smyčce před vjezdem do vozovny
Bráfova – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce
Stránského – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce

Informační leták DPMB ke stažení zde.

Označník zastávky Pohořelice, nám. pro linky 164, 165 a 504 přeložen o cca 20 metrů vzad od původní polohy označníku.
Z důvodu přestavby obchodního domu IKEA bude od 8:00 v pondělí 7. února 2022 do ukončení prací (předpoklad do listopadu 2022) dočasně zrušena zastávka IKEA pro autobusovou linku 67 ve směru do centra. Náhradou je možné použít zastávky Avion Shopping Park nebo Electroworld.
Od 15. 2. 2022 bude u důvodu oprav upravena trasa linek 405 a 406 po Brně.

Linky 405 a 406 pojedou z Mendlova náměstí do zastávky Riviéra odklonem ulicemi Křížová a Poříčí. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou od zastávky Riviéra ulicí Křížkovského. Na Mendlově náměstí obslouží odjezdovou zastávkou v ulici Veletržní.
Spoje 37 a 401 linky 405 pojedou od Hlavního nádraží do zastávky Riviéra ulicemi Hybešova, Václavská, Křížová a Poříčí. Místo zastávky Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Spoje 94, 400 a 412 linky 405 pojedou ve směru na Hlavní nádraží od zastávky Riviéra odklonem přes Mendlovo náměstí. Na trase obslouží zastávku Mendlovo náměstí.
Z důvodu rekonstrukce železničního mostu bude od pondělí 7. března 2022 do ukončení prací (předpoklad do poloviny prosince 2022) uzavřena část ulice Šámalovy.

Linka 64 pojede v úseku Stará osada – Geislerova odklonem ulicemi Gajdošova, Táborská, Dulánek/Klíny, Jílkova, Šámalova a Geislerova.
• Vynechá tak zastávky Kuldova a Tomáškova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Gajdošova, Otakara Ševčíka, Mošnova (směr Chrlice) / Buzkova (směr Červený písek), Jílkova a Uzavřená.
• Zastávka Uzavřená bude v obou směrech přeložena za křižovatku Jílkova × Šámalova.
• Zastávka Geislerova bude v obou směrech přeložena za křižovatku Geislerova × Táborská.

Linka 82 pojede v úseku Vojenská nemocnice – Juliánov odklonem ulicemi Bubeníčkova a Gajdošova.
• Vynechá tak zastávky Tomáškova, Uzavřená a Geislerova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Kuldova a Stará osada (směr Česká nástupiště 9, směr Pálavské náměstí nástupiště 8).

Od 14. 3. 2022 do odvolání bude zastávka Kobeřice, na kopci je v obou směrech přesunuta o cca 60 metrů směrem ven z obce mimo semaforový úsek. Prodlouženo do 31. 8. 2022.
Linka 420 nebude obsluhovat zastávku Příbram na Moravě, Jednota od 15. 3. do asi 15. 8. 2022.
Od 16. 3. do 10. 12. 2022 bude upraven provoz linek 405 a 406 po Brně:
Linky 405 a 406 pojedou z Mendlova náměstí do zastávky Riviéra odklonem ulicemi Hlinky a Křížkovského. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou od zastávky Riviéra ulicemi Křížkovského a Veletržní. Na Mendlově náměstí obslouží odjezdovou zastávkou na ulici Hlinky u křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Spoje 37 a 401 linky 405 pojedou od Hlavního nádraží do zastávky Riviéra ulicemi Hybešova, Václavská, Křížová a Poříčí. Místo zastávky Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Spoje 94, 400 a 412 linky 405 pojedou ve směru na Hlavní nádraží od zastávky Riviéra odklonem přes Mendlovo náměstí. Na trase obslouží zastávku Mendlovo náměstí.


Změna zastávek:
Brno, Mendlovo náměstí (výstupní) je umístěna na ulici Veletržní.
Brno, Mendlovo náměstí (nástupní) je umístěna na ulici Hlinky u křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Brno, Mendlovo náměstí pro spoje 37 a 401 je nahrazena zastávkou Poříčí.
Brno, Poříčí ve směru na Mendlovo náměstí je bez obsluhy linkami 405 a 406.
Od 21. 3. do 10. 12. 2022 bude upraven provoz především linek 108, 822 a 836 mezi Znojmem a Lechovicemi následujícím způsobem:

Linka 108
Linky 108 jede obousměrně po následující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 108 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.

Linka 822
Linka 822 jede obousměrně po nálsedující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 822 zcela vynechává obec Dobšice a ul. Vídeňskou ve Znojmě.

Linka 836
Linka 836 pojede po obousměrné objízdné trase: zast. Lechovice, ObÚ - zast. Práče, škola - sil. III/41313 - pozemní komunikace do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice) - Tasovice - Hodonice. Linka 836 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.
Linky 810, 811 a 814 - mění se čas odjezdu posledního spoje ze Znojma do regionu v pracovní dny o +4 resp. +5 min.

Změna zastávek:
zastávky Práče, rozc. 0.7 - zcela bez obsluhy, po dobu výluky zastávky nejsou obsluhovány linkami 108 a 836 IDS JMK, jako náhrada je zastávka Práče, škola v centru obce Práče, pro linky 108 a 836 IDS JMK.
zastávky Dobšice, rest. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Brněnská sídl. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Vídeňská u školy - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
Od 27. 3. 2022 nepřetržitě do 27.11. 2022 do 23:59 hodin bude omezen provoz vlaků mezi Hlavním nádražím a Židenicemi z důvodu rekonstrukce mostu přes ulici Šámalova. Omezení se bude týkat vlakových linek R8, R9, R56, S3 a S6.

Linka R8: V úseku Brno hl.n. - Brno-Královo Pole jsou vlaky odřeknuty bez náhrady. Všechny vlaky linky R8 jsou končící a výchozí z Brna hl.n. podle výlukového jízdního řádu linky R8.
Linka R9: Vlaky R9/971, 973, 991, 990, 988 projedou jednokolejným úsekem Brno hl.n. - Brno-Židenice do/z stanice Brno hl.n. Všechny ostatní vlaky linky R9 zastaví v Brně-Židenicích a dále budou odkloněny do/z Brna dolního nádraží podle výlukového jízdního řádu linky R9. Z/do Brna dolního nádraží pojede autobus náhradní autobusové dopravy (NAD) k/od nádražní budově Brno hl.n.
Linka S3:Některé vlaky jsou ukončeny/výchozí v Brně hl.n. a Brně dolním nádraží podle výlukového jízdního řádu linky S3. Od vybraných vlaků pojede z Brna Králova Pole tramvajová linka P6.

Náhradní doprava za vlaky:
Z důvodu rekonstrukce železniční tratě mezi stanicemi Brno-Židenice a Brno hlavní nádraží budou od neděle 27. března 2022 vybrané vlaky odkloněny do stanice Brno dolní nádraží. Pro zajištění náhradní dopravy bude zřízena tramvajová linka P6 a dojde k prodloužení autobusové linky 61.
Tramvajová linka P6 bude v provozu pouze v ranních hodinách pracovních dnů a pojede po trase Královo Pole, nádraží – Hlavní nádraží (– Nové sady - smyčka).
Linka 61 ve směru do centra pojede od zastávky Soukenická (obslouží zastávku nočních linek N90 a N96 v ulici Nové sady) přes zastávky Hlavní nádraží (zastávka nočních linek N94 a N95 "u zdi") a Úzká (zastávka linky E76 v ulici Dornych) do zastávky Dolní nádraží. Nebude tedy obsluhovat konečnou zastávku Úzká (u Vaňkovky).
Linka 61 ve směru do Bohunic pojede od zastávky Dolní nádraží přes zastávku Autobusové nádraží (zastávka linek 12 a 40 ve směru do centra) ke své pravidelné zastávce Úzká (u Tesca) a dále bude pokračovat po své trase směr Nemocnice Bohunice.
Vybrané spoje linky 61 budou vedeny pouze v úseku Dolní nádraží – Hlavní nádraží a zpět. V tomto úseku pojede linka 61 i v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách a v nepracovních dnech.


Tarifní informace:
Po dobu výluky se na lince S3 v úseku Brno hl.n. – Brno-Královo Pole uznávají jízdní doklady dopravce RegioJet vydané z/do stanice Brno-Královo Pole v lince R8. Postačuje předložit i jízdenku vytištěnou na domácí tiskárně nebo zobrazit jízdenku v mobilní aplikaci. Vždy musí být evidentní, že cestující má zakoupený jízdní doklad pro trasu z/do Brna, Kr. Pole ze stanic ležících na trase linky R8 platnou v příslušném směru a čase. Linka S3 nahrazuje zrušené trasy vlaků R8 v daném úseku.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. – na ulici Nádražní u viaduktu Křenová;
• Brno dolní nádraží – před staniční budovou
Od 4. dubna do 30. 9. 2022 bude omezen provoz po Břeclavi z důvodu výstavby protipovodňových hrází.

Spoje regionálních linek IDS JMK 542 a 574 obsluhující závlekem zastávku "Břeclav, poliklinika" pojedou k této zastávce odklonem po ulicích nábř. Komenského - Čermákova - Bří. Mrštíků, zpět jednosměrně po ulici nábř. Komenského. Zastávka "Břeclav, poliklinika" bude přesunuta.
Spoje linek 562, 564, 568 obsluhující zastávku "Břeclav, poliklinika" pojedou k této zastávce odklonem po ulicích nábř. Komenského - Čermákova - Bří. Mrštíků, zpět jednosměrně po ulici nábř. Komenského.
Linka 569 ve směru do Charvátské N. Vsi pojede od zastávky Dům kultury po ulicích nábř. Komenského - Čermákova - Bří. Mrštíků k zastávce Nemocnice (viz plánek "Objízdná trasa Břeclav, nábřeží").


Změna zastávek:
Zastávky Břeclav, průmyslová škola a Břeclav, poliklinika budou přesunuty následovně:
Břeclav, průmyslová škola bude přemístěna 50 metrů od stálé zastávky v závislosti na postupu prací.
Břeclav, poliklinika bude přemístěna na ulici Bří. Mrštíků zhruba uprostřed mezi křižovatkami s ulicemi Fintajslova a U Nemocnice.

Vážení cestující a cyklisté,
se začátkem Velikonoc od 15. dubna 2022 opět startují cyklobusy IDS JMK.
Cyklobusy jsou v provozu o víkendech a ve dnech státních svátků. Vybrané cyklobusy jsou provozu také v pracovní dny.

Informační leták o přepravě jízdních kol ke stažení zde.
Další infomace naleznete na tomto odkazu.

Linky 555, 571 a 585 budou obsluhovat zastávku "Valtice, aut. st." pro všechny směry v přesunuté poloze na ulici "Klášterní". Označník zastávky se bude nacházet na konci ulice Klášterní směrem k hlavní silnici I/40 a bude pouze jeden pro všechny linky najednou. Jednotlivé linky budou zastavovat za označníkem zastávky podle času přistavení, NELZE GARANTOVAT ZASTAVOVÁNÍ VŠECH LINEK U OZNAČNÍKU ZASTÁVKY V JEDNU CHVÍLI.

Prosím, sledujte pozorně, do jaké autobusové linky IDS JMK nastupujete, nemusí být vždy řazená jako první autobus!Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude pravděpodobně od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů v ulici Provazníkově mezi Tomkovým náměstím a ulicí Karlovou.

• Trolejbusové linky 25 a 26 budou odkloněny do zastávky Vozovna Husovice.
• Obsluhu Vinohrad a Líšně zajistí trolejbusová linka 27.
• Dojde také ke změně na autobusových linkách 53 a 57.

   Podrobné informace o výluce budou zveřejněny v týdnu před jejím zahájením.
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou.

Informační leták DPMB ke stažení zde.

Trolejbusové linky 25 a 26 budou v provozu pouze v úseku Osová / Kamenný vrch – Provazníkova a dále pojedou odklonem do zastávky Štefánikova čtvrť Vozovna Husovice od 1. 6. 2022 .

Pro obsluhu Vinohrad a Líšně bude zavedena trolejbusová linka 27 v trase Stará osada – Pálavské náměstí – Novolíšeňská – Jírova.

Autobusová linka 53 bude ve špičkách pracovních dnů intervalově omezena a spoje vedené do Štefánikovy čtvrti pojedou pouze do zastávky Halasovo náměstí.
Provoz linky 53 bude doplněn nově zavedenou autobusovou linkou 72.
Autobusová linka 57 bude z Merhautovy prodloužena po trase linek 25 a 26 přes Tomkovo náměstí na Pálavské náměstí.
• Ruší se vedení vybraných spojů do Obřan (náhradou bude nově zavedená autobusová linka 72).
• Autobusy linky 57 nebudou zajíždět na Starou osadu. Pro cestu mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou je možné využít autobusové linky 44 a 84.

Ve špičkách pracovních dnů bude v provozu autobusová linka 72 v trase Technologický park – Záhřebská – Královo Pole, nádraží – Halasovo náměstí – Štefánikova čtvrť – Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště. V úseku Technologický park – Štefánikova čtvrť nahradí linka 72 část spojů linky 53. V úseku Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště nahradí linka 72 provoz odkloněných spojů linky 57.

Přestup mezi linkami 25, 26, 44, 57, 72 a 84 bude možný v zastávce Merhautova Štefánikova čtvrť. Po změně trasy trolejbusových linek 25 a 26 (nejpozději od 1. července 2022) bude přestup organizován v zastávce Štefánikova čtvrť.
Od 1. 5. 2022 bude linka 332 v Tišnově vedena obousměrným odklonem ul. Kukýrna a Lomnická, přes Lomničku do Železného a dále po své pravidelné trase. Jízdou po odklonové trase vynechá zastávky Tišnov, Riegrova (náhradou zastaví na zastávce Tišnov, nám. - ve směru z Tišnova na dočasně zřízené zastávce před budovou městského úřadu) a zastávku Železné, u Vitaru, kterou nelze po dobu výluky obsloužit. Zastávku Železné, obec obslouží v přesunuté poloze. Na odklonové trase zastaví také navíc na zastávce Tišnov, Kukýrna, ostatní nácestné zastávky na odklonové trase linka neobsluhuje. V Tišnově dochází k dílčím úpravám návazností a přípojů.

Linka 333 bude ve směru do Lomnice vedena mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, Kukýrna všemi spoji odklonem ul. Janáčkova, přes nám. Komenského a nám. Míru a dále po své trase, čímž vynechá zastávky Tišnov, Nádražní a Tišnov, Riegrova. Náhradou zastaví na dočasně zřízené zastávce Tišnov, nám., umístěné před budovou městského úřadu.
POZOR: Garantované návaznosti ze zastávek Tišnov, Nádražní a Tišnov, Riegrova budou přesunuty do zastávky Tišnov, žel.st.

Účelové spoje linek 153, 311, 312, 330, 331, 334 a 336 běžně vedené přes zastávku (resp. do zastávky) Tišnov, Riegrova budou upraveny následovně:
  • spoje 153/200, 312/14, 312/156, 334/2, 336/10 a 336/12 pojedou od zastávky Tišnov, žel.st. do zastávky Tišnov, nám., kde budou ukončeny;
  • spoje 311/8, 330/6, 330/46 a 331/212 pojedou od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávky Tišnov, Nádražní a Tišnov, žel.st. do zastávky Tišnov, nám., kde budou ukončeny;
  • spoj 330/44 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, Nádražní do zastávky Tišnov, žel.st., kde bude ukončen; cestující do zastávky Tišnov, Riegrova (resp. Tišnov nám.) mohou využít ostatních spojů mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, nám.;
  • spoj 331/4 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, Nádražní do zastávky Tišnov, žel.st., odkud bude ve dnech školního vyučování ihned pokračovat jako linka 333 přes Tišnov, nám. dále do Lomnice.


Změna zastávek:
Tišnov, Riegrova (v obou směrech) - zcela bez obsluhy;
Tišnov, Nádražní (směr Lomnice) - bez obsluhy linkou 333;
Tišnov, nám. (směr Lomnice / Hluboké Dvory) - dočasně zřízená zastávka před budovou městského úřadu pro linky 332, 333 a jako výstupní zastávka pro vybrané účelové spoje linek 153, 311, 312, 330, 331, 334 a 336;
Tišnov, Kukýrna (v obou směrech) - dočasně obsluhována také linkou 332;
Železné, u Vitaru (v obou směrech) - zcela bez obsluhy;
Železné:
-ve směru do Hlubokých Dvorů: přesunuta na silnici III/3779 od Lomničky, ve vzdálenosti přibližně 50 metrů za křižovatkou silnic II/377 × III/3779;
- ve směru do Tišnova: přesunuta na silnici II/377 od Rohozce, ve vzdálenosti přibližně 50 metrů za křižovatkou silnic II/377 × III/3779;
-pro posilový školní spoj č. 82 do Tišnova: přesunuta na stálou zastávku v protisměru (ve směru na Rohozec).

Tarifní informace:
Úsekové jízdenky vydané na spoji 331/4 v úseku Heroltice - Tišnov, žel.st. platí také v navazujícím spoji 333/63 po zastávku Tišnov, nám.
Už v sobotu 7. 5. opětovně vyjíždí TURISTBUS, výletní autobusová linka, která Vás za běžné ceny včetně slev pro studenty i osoby nad 65 let o víkendech sveze do vinařského kraje v okolí Poysdorfu.
Stačí vyjet z Brna v 8:36 vlakem R13 směr Břeclav - Olomouc. Vystoupit v Podivíně a přestoupit na autobus 555, který projede Lednici a Valtice a doveze Vás do Schrattenbergu, kde je Stezka bosou nohou, nebo do Herrnbaumgartenu, kde je NONSEUM - muzeum nesmyslů - věcí, které nepotřebujete, nebo do Poysdorfu - kde je expozice vinařství Vino Versum a Muzeum traktorů, nebo případně do Falkesteinu, kde je známá a hojně navštěvovaná zřícenina a sklepní ulička. Autobus pak pokračuje do Mikulova.
Spojení je třikrát denně ve směru Podivín - Mikulov a třikrát denně opačným směrem. Dát se tedy stihnout i víc míst v Rakousku.

Informační leták ke stažení zde.
Od pondělí 9. 5. do asi 30. 10. 2022 bude z důvodu opravy mostu (Čejč, silnice II/422 v úseku mezi žel. st. a silnicí II/380) upraven provoz linek 655, 662 a 913.
Linka 655 ve směru Čejč budou zrušeny návaznosti v Čejči, nám. na linku 662 jedoucí k žel.st.
Linka 662 bude obousměrně ukončena v Čejči na náměstí bez obsluhy zastávky "Čejč, žel. st."; spoj 25 mimořádně vyjede o 5 minut dříve už Kyjova; spoj 14 bude veden o minutu později; spoj 36 je prodloužen do zastávky Svatobořice-Mistřín, Mistřín a spoj 39 také nově vyjíždí ze zastávky Svatobořice-Mistřín, Mistřín až v čase 17:32 (Cestující mohou jet z Kyjova linkou 663 v 17:10 a v Mistříně přestoupit na linku 662); spoje ve směru do Kyjova mají zrušeny návaznosti na linku 655 v Čejči na náměstí.
Linka 913 pojede v úseku Čejkovice, u kostela - Čejč, nám. obousměrným odklonem okolo Mutěnic a Hovoran. Vynechá tak zastávky "Čejkovice, V Kratinách" a "Čejč, žel. st.".

Změna zastávek:
Zastávky "Čejkovice, V Kratinách" a "Čejč, žel. st." budou bez obsluhy.
Od 16. 5. do 31. 8. 2022 spoje linky 235 v 5:44 a 13:38 nezajíždí na zastávku Spešov, horní část. Zastávka je obsluhována pouze spojem v 7:16 (nejede o prázdninách).

Změna zastávek:
zastávka Spešov, horní konec není obsluhována spoji dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí
Od soboty 21. 5. 2022 se upravuje výluka přes Želešice.

Linka 510: Část spojů je mezi zastávkami Modřice, Tyršova (resp. Modřice, smyčka) a Ořechov, zdrav. středisko vedena bez zastavení po objízdné trase přes Rajhrad a Syrovice.
Přepravu cestujících mezi Modřicemi, žel. st. a Želešicemi, u Sulzrů zajišťuje minibus, který jede odklonem po ulici Modřice, Evropská (s obsluhou stejnojmenné dočasné
zastávky), dále po provizorní komunikaci spojující areál CTParku se Želešicemi. Zde pokračuje po ulicích Družstevní, Polní (s obsluhou přesunutých zastávek Želešice, na kopci a Želešice,
hostinec), 24. dubna a Petra Bezruče k přesunuté zastávce Želešice, u Sulzrů.
Vybrané spoje jsou pak prodlouženy k přesunuté zastávce Želešice, u dálnice a dále do Hajan a Ořechova.
Školní spoj č. 281, který ze Silůvek pokračuje do Ivančic, je veden až z Ořechova, kam přijede po lince 501. V opačném směru je spoj 282 veden přes Syrovice do Modřic, spoj 284 pak
pouze do Hajan, z Hajan se vrací jako spoj 283 do Ořechova a odtud po lince 501 do Brna.
Linka 404: Spoje z Brna do Radostic se vrací do původních bezvýlukových poloh.
Linka 501: Je zaveden nový pár spojů 300+301 a upraveny časové polohy okolních spojů.
Od 23. 5. do 31. 8. 2022 bude upraven provoz linek 933 a 934 přes Veselí nad Moravou:

Linka 933 spoje 3, 7, 9, 13, 105 a 4, 10, 66, 104 pojedou obousměrně mezi zastávkami Veselí nad Moravou, žel. st. a Veselí nad Moravou, Břestek ve Veselí ulicemi Stolářská, Svatoplukova, Blatnická, Hutník, Na Drahách a tř. Masarykova a vynechají tak zastávku Chaloupky (směr žel.st.) a zastávku Chaloupky (směr Uh. O) obslouží v přesunuté poloze na ulici Na Drahách.

Linky 933 a 934 všechny spoje ve směru mezi zastávkami Veselí nad Moravou, žel. st. a Veselí nad Moravou, Bartolomějská pojedou ve Veselí ulicemi Rumunská, Lány a tř. Masarykova.

Změna zastávek:
Veselí nad Moravou, Chaloupky (směr žel.st.) - zrušena, cestující využijí blízkou zastávku Veselí nad Moravou, Břestek.
Veselí nad Moravou, Chaloupky (směr Uh. O) - přesunuta cca 200 metrů na ulici Na Drahách.
POZOR, ZMĚNA! Zastávka linek 25, 26, 37, 52, 84, N97 a N98 směr Pisárky u pivovarské restaurace bude v provozu až od pondělí 6. června 2022 (pro noční linky od neděle 5. června 2022 večer); do té doby zůstávají v platnosti zastávky ve terminálu. Ostatní níže popsaná opatření zůstávají v platnosti.

Z důvodu pokračující rekonstrukce náměstí bude od středy 1. června 2022 (pro noční linky již od úterý 31. května 2022 večer) zcela uzavřena centrální část Mendlova náměstí.

 Linky 25, 26, 37, 52, 84, N97 a N98 ve směru do Pisárek budou opět obsluhovat zastávku u vchodu do pivovarské restaurace.
• AKTUALIZACE: Tato změna platí až od pondělí 6. června 2022 (pro noční linky od neděle 5. června 2022 večer). Do té doby zůstávají v provozu zastávky v terminálu (linky 25, 26, 37, N97 a N98 pravé nástupiště, linky 52 a 84 levé nástupiště).

 Linky 25, 26 a 35 směr Tvrdého budou zastavovat v ulici Veletržní.
 Linky 44 a N98 směr Poříčí / Václavská budou zastavovat v ústí ulice Veletržní před prodejnou Albert.
Výstupní zastávka pro linku 35 bude přeložena ke klášterní zdi, výstupní zastávka pro linky 37, 52, 405 a 406 bude umístěna v ulici Veletržní.

 Regionální autobusové linky 405 a 406 budou pro nástup i nadále zastavovat na přeložené zastávce na začátku ulice Hlinky.
• Noční spoje linky 405 výchozí ze zastávky Hlavní nádraží zcela vynechávají zastávku Mendlovo náměstí, náhradou obsluhují zastávku Poříčí.


Vážení cestující,
s ohledem na stavební práce mohou být zastávky v obci Lukovany přesouvány nebo zcela zrušeny dle aktuální situace na místě. Omlouváme se za komplikace.

Zastávka Lukovany, u kapličky je od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022 bez obsluhy.
Od 1. 6. 2022 pokračuje další etapou výluka v Rájci - Jestřebí týkající se linek 234 a 235.

Linky 234 a 235 jsou odkloněny po místních komunikacích v Rájce-Jestřebí. Přestup mezi těmito linkami uskutečněn v přesunuté zastávce Rájec-Jestřebí, pošta v blízkosti nové okružní křižovatky.

Změna zastávek:
Rájec-Jestřebí, pošta přesunuta do ulice Jurkova v blízkosti nové okružní křižovatky.
Vážení cestující,
od 12. 12. 2021 probíhá velká vlaková výluka na trati Brno – Blansko.

Od 1. 6. do 26. 8. 2022 se tato výluka rozšíří o výluku obou traťových kolejí Březová nad Svitavou – Svitavy a o výluku napájení v úseku Blansko – Svitavy. To bude mít zásadní vliv na dopravu v celém úseku Brno – Blansko – Svitavy.

Základní přehled:
Vlaky linky S2 jedou v úseku Blansko - Letovice motorovými soupravami, z důvodu nemožnosti napájení tohoto úseku elektrickou energií.
V ranní a odpolední špičce pracovních dnů jsou tyto vlaky v úseku Blansko - Skalice n.Sv. - (Letovice) doplněny spoji NAD, které budou vedeny jako pokračování linky xS2B Brno – Blansko.
Vlaky linky R19 jsou nahrazeny v úseku Brno – Svitavy autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími jako linka xR19 podle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky S21 jsou nahrazeny v úseku Skalice n. Svit – Boskovice - (Velké Opatovice) autobusy NAD jedoucími jako linka xS21 podle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky S22 jsou nahrazeny v úseku Letovice – Březová n.Svit. autobusy NAD jedoucími jako linka xS22 podle výlukového jízdního řádu.
V souvislosti s výlukou dojde k úpravě jízdních řádů navazujících autobusových linek IDS JMK na vlaky nebo autobusy náhradní dopravy, zejména v uzlech Skalice nad Svitavou a Letovice,  spočívající v minutových posunech vybraných spojů daných linek.

Základní leták ke stažení zde.


Podrobný popis výluky

Od 1. do 7. 6. 2022 navíc proběhne výluka ve výluce v úseku Blansko – Rájec-Jestřebí. Tato výluka se bude asi opakovat také v srpnu (1 týden)

Rychlíky R19 a spěšné vlaky S2 (Svitavy) – Březová nad Svitavou - Brno
Všechny vlaky obou linek budou ve směru od České Třebové ukončeny a budou začínat ve Svitavách.
V úseku Svitavy – Brno zajištěna náhradní doprava třemi autobusovými linkami:
1)    Přímá linka xR19A - Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice – Brno a zpět v časech rychlíků a spěšných vlaků ve Svitavách. Přeprava kol bude zajištěna dodávkou u všech denních spojů.
2)    Přímá linka xR19B - Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice – Skalice n. Sv. – Boskovice – Blansko a zpět opět v časech rychlíků a spěšných vlaků ve Svitavách. Přeprava kol bude zajištěna dodávkou v soboty, neděle a státní svátky u denních spojů.
3)    Přímá linka xR19S - Skalice nad Svitavou – Brno a zpět v časech nahrazovaných vlaků ve Skalici n/S tak, aby byly zajištěny přípojové vazby ve Skalici n/S mezi linkou náhradní dopravy a návaznými linkami IDS JMK.
Všechny autobusy náhradní dopravy budou označeny xR19 a cílovou stanicí, případně směrem jízdy.

Linka S2 Brno – Blansko – Letovice
1)    V úseku Brno – Blansko bude nadále zajišťována náhradní autobusová doprava linkou xS2B ve stávajícím rozsahu a v úseku Brno-Královo Pole – Blansko linkou xS2K a 233 s částečným omezením spojů, které v Blansku navazovaly na rychlíky a od rychlíků.
2)    V úseku Blansko – Skalice n. Sv. – Letovice bude zajištěna v návaznosti na náhradní dopravu Brno – Blansko vlaková doprava v motorové trakci v celodenním intervalu 60 minut.
3)    V ranní a odpolední špičce pracovních dnů budou v úseku Blansko – Skalice n. Sv. vybrané spoje náhradní dopravy linky xS2B Brno – Blansko prodlouženy přes Rájec-Jestřebí až do Skalice n. Sv. tak, aby půlily 60minutový interval os. vlaků ve výše uvedeném úseku na 30 min. a byly zajištěny přípojové vazby ve Skalici n. Sv. na linky IDS JMK dvakrát za hodinu, jednou od vlaku a podruhé od autobusu NAD. Obdobně to platí i v opačném směru Skalice n. Sv. – Blansko – (Brno).

Linka S21 Skalice n. Sv. – Boskovice – (Velké Opatovice)
1)    Z důvodu zajištění zachování přípojů mezi linkami S2 a S21 ve Skalici n. Sv. po dobu motorového provozu na lince S2, kdy vlaky od Blanska budou do Skalice n. Sv. přijíždět později a ve směru do Blanska odjíždět dříve, budou vlaky na lince S21 nahrazeny náhradními autobusy xS21 v 60minutovém intervalu, vlak by tyto těsné přípoje nemohl obousměrně zajistit.
2)    Rozsah dopravy mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi zůstane zachován dle současně platného JŘ, jen s určitou úpravou časových poloh autobusů náhradní dopravy.

Linka S22 Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice
Osobní vlaky ve výše uvedeném úseku budou vždy nahrazeny dvojicí spojů náhradní dopravy xS22 tak, aby jeden spoj byl vždy provázán na vlakové přípoje ve Svitavách a druhý spoj provázán na vlakové přípoje v Letovicích.

Výluka Blansko – Rájec-Jestřebí 1. – 7. 6. 2022 + jeden týden v srpnu
Současně se zahájením výluky Svitavy – Březová n/S bude na sedm dní zastaven veškerý provoz vlaků mezi Blanskem a Rájcem-Jestřebí (1. – 7. 6. 2022). Všechny osobní vlaky budou v dotčeném úseku nahrazeny autobusy prodloužením vybraných návazných spojů linek xS2B a xS2K z Brna přes Blansko do Rájce-Jestřebí a opačně s přestupem mezi autobusy a vlaky v Rájci-Jestřebí. Tato výluka souvisí se stavbou nového silničního nadjezdu v Blansku a bude se ještě opakovat v srpnu.

Vliv na návazné autobusové linky na Boskovicku a Letovicku
V souvislosti s uvedenou výlukou dojde k úpravě jízdních řádů navazujících autobusových linek IDS JMK na vlaky nebo autobusy náhradní dopravy, zejména v uzlech Skalice n/S a Letovice, spočívající v minutových posunech vybraných spojů daných linek.

Změny na autobusových linkách nahrazujících vlaky mezi Brnem, Bílovicemi nad Svitavou a Adamovem
V období letních měsíců červen, červenec a srpen se z důvodu nižší frekvence cestujících upravují jízdní řády linek xS2A a xS2D a některých dalších linek.
Od pondělí 6. 6. 2022 bude přesunuta zastávka Moravany, Hlavní přibližně o 40 vpřed. Předpoklad ukončení je 15. 8. 2022.

Děkujeme za pochopení

S platností od pátku 10. června 2022 bude obnoven provoz sezónní minibusové linky 80 v trase Česká – Hrad Špilberk. Linka bude v provozu vždy v pátek, sobotu a neděli. Její provoz linky 80 se předpokládá do neděle 11. září 2022.

Od 13. 6. do pravděpodobně 22. 12. 2022 bude upraven provoz autobusových linek 156, 166 a 650.

Linka 156 obousměrně mezi zastávkami Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice a Kozlany pojede silnicí II/431 a místní silnicí v Kozlanech. V Kozlanech se linka 156 obousměrně nejdříve přijede otočit u kapličky, pak obslouží zastávku u kapličky a následně obslouží zastávku nedaleko u domu č.p. 105.

Linka 166 obousměrně mezi zastávkami Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice a Hvězdlice, Staré Hvězdlice - pojede silnicí II/431 a místní silnicí v Kozlanech a dále po zemědělské komunikaci na silnici II/429. V Kozlanech obslouží zastávku nedaleko u domu č.p. 105 (směr Vyškov) a u domu č.p. 129 (směr Brankovice).

Linka 650 obousměrně mezi zastávkami Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice a Milonice, Roštoutky, statek - pojede silnicí II/431 a místní silnicí v Kozlanech a dále po zemědělské komunikaci na silnici II/429. V Kozlanech obslouží zastávku nedaleko u domu č.p. 105 (směr Vyškov) a u domu č.p. 129 (směr Brankovice).

Změna zastávek:
Bohdalice-Pavlovice, Hradčany (oba směry) - zrušena, blízká zastávka je Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice.
Kozlany pro linku 156 přesunuta za kapličku a také na místní silnici nedaleko č.p. 105.
Kozlany pro linku 166, 650 pro směr Vyškov přesunuta na místní silnici nedaleko č.p. 105.
Kozlany pro linku 166, 650 pro směr Brankovice a Nesovice přesunuta na místní silnici poblíž č.p. 129.
Omezení je ukončeno předčasně - 26. 7. 2022 ve 12:00 hodin.
Od 13. 6. do 2. 8. 2022 23:59 bude zcela uzavřena komunikace přes Vnorovy, Lidéřovice z důvodu její opravy. Zastávky Vnorovy, Lidéřovice a Vnorovy, škola budou v uvedenou dobu bez obsluhy. Bude zřízena náhradní zastávka „Vnorovy, kopec“ v blízkosti domů č. p. 187 a 664 na ulici Hlavní.
Od 20. 6. do 20. 8. bude omezen provoz v Kyjově - ulice Riegrova a Svatoborská.
Linka 666 - spoje 53, 123, 267 pojedou mezi zastávkou Kyjov, žel.st. a Kyjov, aut.st. odklonem ulicemi Boršovská, Pod Kohoutkem, Strážovská a na odklonové trase neobslouží žádnou zastávku.
Linky 671 a 673 pojedou obousměrně mezi zastávkami Kyjov, aut.st. a Kyjov, Újezd, škola odklonem ulicemi Nerudova, Havlíčkova, třída Palackého a vynechají zastávku Kyjov, Náměstí TGM (oba směry) a na odklonové trase obslouží náhradou zastávku Kyjov, U Fary (oba směry).

Změna zastávek:
Kyjov, Náměstí TGM (oba směry) - bez obsluhy linek 671, 673, náhradou zastaví na blízké zastávce Kyjov, U Fary (oba směry).[Nejnov�j��][30][60][90]