Dnes je: 7. 12. 2023
Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra: Květoslava blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Z důvodu rekonstrukce mostu bude od zahájení provozu nočních linek v neděli 15. ledna 2023 po dobu přibližně jednoho roku omezen provoz v křižovatce Otakara Ševčíka × Ostravská.

?Autobusové linky 44 a N89 ve směru z centra pojedou v úseku Tržní – Škroupova odklonem ulicemi Olomouckou a Černovickou. Nevynechají tak žádnou zastávku, na odklonové trase navíc obslouží zastávku Spáčilova.

Autobusová linka 84 pojede v úseku Otakara Ševčíka – Hladíkova odklonem ulicemi Táborskou, Životského, Křenovou a Masnou. Vynechá tak zastávky Škroupova a Tržní. Na odklonové trase obslouží zastávky Buzkova, Geislerova, Životského a Masná. Zastávka Otakara Ševčíka bude přeložena k zastávce linky 9. Zastávka Hladíkova bude přeložena za křižovatku Masná × Mlýnská.

Autobusová linka N89 ve směru do centra pojede v úseku Otakara Ševčíka – Životského odklonem ulicemi Táborskou a Životského. Vynechá tak zastávku Škroupova. Na odklonové trase obslouží zastávky Buzkova a Geislerova. Zastávky Otakara Ševčíka a Životského budou přeloženy k zastávkám linky 9.
Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace bude od 7:00 v pondělí 27. března 2023 do ukončení této etapy prací zastávka Loosova pro linky 57, š86 a N92 ve směru na Haškovu opět přeložena cca o 100 metrů vzad (na úroveň zastávky pro opačný směr).
Od pondělí 1. května 2023 bude zastávka Životského pro linky 64 a 84 (dočasná změna trasy v souvislosti s výlukou Otakara Ševčíka) v obou směrech trvale přeložena na komunikaci v úrovni tramvajových ostrůvků.
Od 2. 5. 2023 do 9. 12. 2023 probíhá dlouhodobá výluka v úseku Brod nad Dyjí - Pasohlávky z důvodu opravy mostu. Upraven bude provoz na linkách 105, 165, 174, 504, 530 následujícím způsobem:

Linka 105 pojede mezi zastávkami Brod nad Dyjí, ObÚ a Pasohlávky, u kostela obousměrně odklonem po silnicích III/39615, II/414, obec Drnholec, sil. III/39613 a sil. III/39614. Na objízdné trase budou všechny spoje obsluhovat zastávku Drnholec. V nepracovní dny všechny spoje vynechávají zastávku Mikulov, žel. st. 
Linka 530 pojede mezi zastávkami Pasohlávky, u kostela a Drnholec obousměrně odklonem po silnicích III/39614, III/39613 a II/414. Bude tak zcela vynechávat zastávku Brod nad Dyjí, ObÚ. V pracovní dny pojede jen v úseku Vranovice, žel. st. – Pasohlávky, u kostela a opačně vyjma posledního spoje č. 111, který pojede až do Drnholce.
Linky 165, 174 a 504 - mění se drobně jízdní řády.

Změna zastávek:
zastávka Brod nad Dyjí, ObÚ – přeložena na objízdnou trasu na silnici III/39615 (silnice směr Novosedly resp. Drnholec) v Brodě nad Dyjí před domy č. p. 21 a č. p. 97, zastávka je dočasně zcela bez obsluhy linkou 530 IDS JMK.
zastávka Mikulov, žel. st. – neobsluhovaná linkou 105 IDS JMK v nepracovní dny (soboty, neděle a st. svátky) po dobu této výluky.

Tarifní informace:
Cestující jedoucí mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na jednorázové jízdné platí cenu jízdného dle skutečného množství projetých tarifních zón.
Cestujícím jedoucím mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na předplatní jízdenky není zóna 551 (Drnholec) započítávána do jízdného
Z důvodu stavebních prací je od 07:00 v pondělí 22. května 2023 do ukončení prací přeložena zastávka Černohorská pro linky 41, 71 a N91 v obou směrech:
• směr Mácova cca o 170 metrů vzad
• směr Řečkovice cca o 160 metrů vpřed

Od 7. 6. do 9. 12. 2023 (30. 11., 8. 9. ) bude probíhat uzavírka komunikace mezi Kozlany a Milonicemi. Autobusové linky 166 a 650 pojedou následujícím způsobem:
Linka 166 pojede mezi Kozlany a Starými Hvězdlicemi po odklonové trase s obsluhou všech zastávek. Vybrané spoje jedou s časovou odchylkou.
!!!POZOR, ZMĚNA OD 16. 10. 2023!!! - Linka 166 jede po své trase, vybrané spoje jedou s časovou odchylkou!!

Linka 650 pojede mezi Kozlany a Milonicemi všemi spoji obousměrným odklonem s obsluhou zastávek Uhřice, náves a Uhřice, rozc. 1.0. Zastávka Milonice, Roštoutky, statek je po dobu uzavírky zcela bez obsluhy. Na lince platí výlukový jízdní řád.
Zastávka MIlonice, Roštoutky, statek je po dobu uzavírky bez obsluhy.
!!!POZOR, ZMĚNA OD 16. 10. 2023!!! - Linka 650 jede mezi Kozlany a Novými Hvězdlicemi přímo po III/43339 bez objížďky po místní komunikaci v Kozlanech!! Dále pokračuje přes Uhřice jako dosud. Zastávka Milonice, Roštoutky, statek je i nadále bez obsluhy.

Změna zastávek:
Milonice Roštoutky, statek - bez obsluhy
Uhřice, rozc. 1.0 - obsloužena všemi spoji
Uhřice, náves - pro směr do Bohdalic přeložena k protějšímu označníku, obsluhována všemi spoji
Zastávka Střelice, Vršovice je pro směr do Radostic přesunuta cca 100 metrů vpřed za křižovatku s ulicí Písečná od 20. 6. do 31. 12. 2023. 30. 9. 31. 10.

Změna zastávek:
Střelice, Vršovice - pro směr do Radosti přesunuta cca 100 metrů vpřed za křižovatku s ulicí Písečná
Od 1. 7. do 9. 12. 2023 30. 11. 2023 linka 350 vynechá závlek do zastávky Borovník. Spoje, které běžně začínají/končí jízdu v zastávce Borovník, budou po dobu výluky zkráceny pouze do zastávky Rozseč.

Změna zastávek:
Borovník (točna autobusů) - zcela bez obsluhy.
Z důvodu pokračujících prací při výstavbě velkého městského okruhu bude od soboty 1. července 2023 do ukončení této etapy prací (předpoklad do začátku roku 2024) na Tomkově náměstí zcela vyloučen průjezd z ulice Dukelské a zároveň z ulice Valchařské.
 
Tramvajová linka 4 bude v provozu pouze v úseku Náměstí Míru – Tomkovo náměstí.
• Zastávka Tomkovo náměstí bude přeložena ke křižovatce s ulicí Hálkovou.
• Pro cestu do Maloměřic doporučujeme využít tramvajové linky 2 a 3 do zastávky Stará osada, kde bude možný přestup na autobusové linky x45 a 75 (podrobnosti níže).
 
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x45 v trase (Židenice, nádraží –) Stará osada – Karlova – Maloměřický most Proškovo náměstí – Babická.
• Kromě linky x45 je možné využít také pravidelnou autobusovou linku 75. Pro cestu z Obřan a Maloměřic do centra města doporučujeme využít linky x45 a 75 do zastávky Stará osada s přestupem na tramvajové linky 2 a 3.
• Ve večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně bude linka x45 v zastávce Stará osada provozně propojena s linkou 58, tzn. autobusy linky x45 od Obřan budou pokračovat jako linka 58 směr Líšeň, hřbitov a naopak.
 
Autobusová linka 58 bude v souladu s informací uvedenou výše ve večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně v provozu pouze v úseku Líšeň, hřbitov – Stará osada.

Autobusová linka 72 pojede v úseku Merhautova – Maloměřický most v obou směrech přímo přes Tomkovo náměstí a ulicí Karlovou.
• Ve špičkách pracovních dnů pojedou všechny spoje linky 72 až do Obřan (část spojů do smyčky Babická, část spojů až do zastávky Obřany, sídliště).
• Zastávku Tomkovo náměstí obslouží v obou směrech na zastávkách linek 44, 57 a 84.
• Na odklonové trase dále linka 72 v obou směrech obslouží zastávku Karlova.
• Zastávka Maloměřický most bude v obou směrech obsluhována na zastávkách linky 75.
• Zastávka Cacovická nebude během výluky obsluhována.
 
Noční autobusová linka N94 pojede již od zahájení provozu nočních linek v pátek 30. června večer v úseku Vozovna Husovice – Maloměřický most obousměrným odklonem ulicemi Vranovskou, Merhautovou, Provazníkovou a Karlovou.
• Zastávka Vozovna Husovice bude v obou směrech obsluhována na zastávce směr Náměstí Republiky.
• Na odklonové trase dále linka N94 v obou směrech obslouží zastávky Venhudova (zastávky linky 5), Merhautova (zastávky linek 44, 57 a 84), Tomkovo náměstí (zastávky linek 44, 57 a 84) a Karlova (zastávky linky 75).
• Zastávka Maloměřický most bude v obou směrech obsluhována na zastávkách linky 75.
• Zastávky Náměstí Republiky a Cacovická nebudou linkou N94 obsluhovány.
Z důvodu pokračující výstavby kanalizace v obci Svinošice nebude linka 152 ve směru do Blanska obsluhovat zastávku Svinošice, náves. Spoje obsluhující zastávku Svinošice, náves obslouží zastávku Svinošice na hlavní silnici. Od zastávky Lipůvka, ZŠ tedy pojedou po místní komunikaci v Lipůvce a dále po silnici II/379 totožně jako většina standartních spojů linky 152.

Ve směru do Kuřimi jezdí všechny spoje po standartní trase, výluka se jich nedotkne.

Změny zastávek:
Svinošice, náves - po celou dobu platnosti výluky je zastávka zcela bez obsluhy, náhradní zastávka je zastávka Svinošice na hlavní silnici směr Blansko.
V pracovních dnech přibližně v době od 7:00 do 9:45 a dále od 13:20 do 17:45 jsou linky 51 a 501 ve směru od zastávky Moravany, Bohunická cesta vedeny odklonem k zastávce Brno, Ořechovská, která je přeložena do zálivu u vchodu do OC Futurum naproti výdejnímu okénku restaurace KFC. Ze zastávky Ořechovská pak pokračují zpět přes zastávku Rozhraní do Moravan a dále po svých trasách. Zastávka Rozhraní je obsluhována pouze ve směru do Moravan.

Posledním ranním spojem jedoucím z Ústředního hřbitova je spoj 311 linky 501, prvním dopoledním spojem jedoucím z Ústředního hřbitova je spoj 14 linky 51. Posledním ranním spojem jedoucím z Moravan k Ústřednímu hřbitovu je spoj 72 linky 501, prvním dopoledním spojem jedoucím k Ústřednímu hřbitovu je spoj 11 linky 51.

Posledním odpoledním spojem jedoucím z Ústředního hřbitova je spoj 27 linky 501, prvním večerním spojem jedoucím z Ústředního hřbitova je spoj 43 linky 501. Posledním odpoledním spojem jedoucím z Moravan k Ústřednímu hřbitovu je spoj 19 linky 51, prvním večerním spojem jedoucím k Ústřednímu hřbitovu je spoj 62 linky 501.

Tarifní informace:
V časech ukončení linek 501 a 51 na zastávce Ořechovská mohou cestující ze zastávky Rozhraní směřující na zastávku Ořechovská, případně dále směr centrum Brna, využít linky 501 nebo 51 v opačném směru na zastávku Moravany, Bohunická cesta, kde si přestoupí na jiný spoj linek 501 nebo 51 jedoucí směr Ořechovská. Tento průjezd zónou 510 je pro držitele předplatních jízdenek pro zónu 101 + případné další zóny bezplatný.
Z důvodu rekonstrukce mostu přes Vážanský žleb bude upraven provoz linek 611, 620, 630 a 631 od 11. 9. do 9. 12. 2023.

Linka 611: Spoj 311 jede ze Sokolnic již v 7:06.
Linka 620: Spoje jedou ze Slavkova u Brna přes Křenovice a Hrušky do Vážan na Litavou. Neobsluhuje železniční stanici ve Slavkově u Brna.
Linka 630: Úprava či zrušení vybraných spojů.
Linka 631: Uspíšení spoje 67 o 10 minut.

Změna zastávek:
Slavkov u Brna, žel. st. - bez obsluhy linkou 620
Slavkov u Brna, rozc. k žel. st. 0.5 - bez obsluhy linkou 620
Vážany nad Litavou; Vážany nad Litavou, u mlýna; Hrušky - obsluhovány v opačném směru
Od 9. 10. do 9. 12. 2023 autobusová linka 810 pojede mezi zastávkami Hostěradice, nám. a Oleksovice, u potoka obousměrně odklonem po silnicích II/400, II/413 a III/41311 přes obec Vítonice. Do obce Oleksovice budou tedy spoje linky 810 jezdit závlekem z obce Vítonice jak při cestě do Znojma, tak při opačné cestě směr Miroslav. Na objízdné trase budou spoje zcela vynechávat zastávky Hostěradice, lom a Oleksovice, hostinec. V Oleksovicích se autobusy budou otáčet menším okruhem kolem místního kostela resp. hřbitova.

Změna zastávek:
Oleksovice, host. - obě zastávky zcela dočasně bez obsluhy, náhradou zastávka Oleksovice, u potoka
Hostěradice, lom (označník směr Hostěradice, nám.) - odjezd linky 810 pouze směr Znojmo.
Hostěradice, lom (označník směr Miroslav, aut. st.) - odjezd linky 810 pouze směr Miroslav.
Od 11. 10. do 16. 12. 2023 spoj 15 linky 832 pojede z Hostimi do Blížkovic odklonem přes Ctidružice.
Z důvodu výkopových prací je od 8:00 v úterý 17. října 2023 do ukončení prací zastávka Žebětín, škola pro linku 52 v obou směrech přeložena přibližně o 100 metrů ke Kohoutovicím (mimo místo prací).
Od 19. 10. 2023 do 15. 12. 2023 20. 11. 2023 bude linka 154 vynechávat zastávku Syrovice, MŠ. Spoje 100 a 101 budou náhradou obsluhovat zastávku Syrovice.

Změna zastávek:
Syrovice, MŠ je bez obsluhy.
Od 16. 11. 2023 bude pokračovat výluka v Čebíně - most Čebín-Kuřim.

Linka 311 bude mezi zastávkami Kuřim, zámek a Čebín, rozc. 0.5 vedena obousměrným odklonem po obchvatu Čebína a po místních komunikacích přes centrum Čebína k zastávce Čebín, rozc. 0.5. Jízdou po odklonové trase nevynechá žádné nácestné zastávky. Na odklonové trase neobsluhuje žádné nácestné zastávky. Spoj 10 standardně obslouží také zastávku Čebín, nám. 

Linka 314 bude mezi zastávkami Kuřim, zámek a Čebín, sídliště vedena obousměrným odklonem po obchvatu Čebína a po místních komunikacích přes centrum Čebína přímo k zastávce Čebín, sídliště, čímž vynechá zastávku Čebín, rozc. 0.5, která zůstane pro tuto linku bez obsluhy. Náhradou obslouží zastávku Čebín, nám. (ve směru do Kuřimi v přesunuté poloze).

Tato výluka plynule navazuje na ukončení platnosti předchozí výluky (Čebín - obchvat), přičemž dopravní opatření na většině linek (vč. jízdních řádů) však zůstávají totožná s předchozí výlukou. Linka 330 je již vedena po své pravidelné trase a zastávkách.

Změna zastávek:
Čebín, rozc. 0.5 (na hlavní silnici v obou směrech) - bez obsluhy linkou 314;
Čebín, nám. (směr Kuřim) - pro linku 314 přesunuta ke křižovatce v jižní části náměstí. 
Od 1.12.2023 dochází ke změně Tarifu IDS JMK. Hlavní změnou je ukončení prodeje papírových čtvrtletních a ročních jízdenek včetně prodeje zvláštních ročních kupónů od 1.12.2023 a následně od 1.3.2024 i měsíčních předplatních jízdenek. Od 1.3.2024 budou předplatní jízdenky prodávány jen v elektronické podobě přes eshop.idsjmk.cz nebo osobně na Kontaktních centrech IDS JMK.

Jihomoravský kraj v souvislosti s přechodem na elektronické jízdné vytvořil nový informační web: jezdijednoduse.cz, kde najdete další podrobnosti.

Ceny jízdného se nijak nemění!

Zlepšení pro města s městskou dopravou: Cestující využívající elektronické předplatní jízdenky jen pro městské zóny, to znamená pro přepravu v Adamově, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Kyjově, Mikulově, Vyškově a Znojmě mohou nově od 1.12.2023 využívat jako nosiče elektronických jízdenek rovněž klíčenky, samolepky nebo nově prodávané Dopravní karty IDS JMK – vše v jedné ceně 30 Kč. Nejsou už nutné bankovní karty. Seniorům nad 70 let ve vyjmenovaných městech stejně jako ve městě Brně i nadále stačí se pro cestu prokázat občanským průkazem. Mohou si ale vyřídit i bezplatnou elektronickou jízdenku, aby nemuseli občanský průkaz hledat.
Elektronické jízdenky je možné zakoupit on-line na eshop.idsjmk.cz, nebo i osobně v Kontaktních centrech IDS JMK v Brně (podchod pod hlavním nádražím), v Boskovicích, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově, Znojmě, Blansku, Kyjově a v nově otevíraných centrech na pokladnách vlakových nádraží v Letovicích, Tišnově, Moravském Krumlově, Mikulově, Veselí nad Moravou a Hustopečích.

Nový tarif obsahuje některá další drobné úpravy bez zásadního vlivu na cestující. 

Odkaz na nový Tarif IDS JMK
Odkaz na nový Ceník IDS JMK
Z důvodu konání vánočních trhů bude od pátku 24. listopadu do soboty 23. prosince 2023 denně vždy od 15:00 do 20:30 omezen provoz tram-vají přes náměstí Svobody. Linka 4 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží — Komenského náměstí obousměrným odklonem přes zastávky Nové sady a Šilingrovo náměstí a vynechá tak zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká. Linka 9 pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží — Moravské náměstí odklonem přes zastávku Malinovského náměstí a vynechá tak zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká. Zastávku Hlavní nádraží obslouží na nástupišti pod hotelem Grand (na 5./6. koleji). Obsluha zastávek Náměstí Svobody a Zelný trh bude zajištěna pouze Vánoční tramvají, a to pouze ve směru na Českou. 


Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od 23:20 v neděli 26. listopadu do 04:30 v pondělí 11. prosince (předpoklad) vyloučen provoz autobusové dopravy na ulici Vranovské.

Noční autobusová linka N94 ve směru do Obřan pojede odklonem ulicemi Auerswaldova, Jana Svobody a Husovická. Zastávka Trávníčkova bude přeložena na ulici Auerswaldovu, zastávka Mostecká bude přeložena na ulici ulice Husovickou za křižovatku s ulicí Mosteckou.
Noční autobusová linka N94 ve směru do centra pojede odklonem ulicemi Sýpka, Merhautova a Jugoslávská. Vynechá tak zastávku Trávníčkova, na odklonové trase obslouží zastávku Jugoslávská linek 3 a 7. Zastávky tramvaje 4 se nezmění. 
Zastávka Miroslav, Kašenec, na státní pro linku 108 (označník směr Znojmo) přesunut o cca 25 metrů zpět proti směru jízdy autobusu.

Změna zastávek:
zastávka Miroslav, Kašenec, na státní (označník směr Znojmo) přesunut o cca 25 metrů zpět proti směru jízdy autobusu.

Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Gajdošově bude od pondělí 27. listopadu 2023 do podzimu 2024 pravděpodobně zrušena zastávka Gajdošova pro autobusové linky ve směru od Staré osady k Dělnickému domu.

Druhá prosincová neděle je celoevropským změnovým termínem jízdních řádů. Při této příležitosti dochází každoročně k vyhlášení nových jízdních řádů, změnám vedení linek, případně k ukončování či zahajování velkých výluk. Přelom dopravního roku 2023/2024 bude z hlediska změn v dopravě klidnějším. 

Od 10. prosince 2023 nedojde k velkým změnám v jízdních řádech, neplánují se ani změny cen jízdného.

Nové jízdní řády linek IDS JMK platné od neděle 10. 12. 2023 jsou uveřejňeny na webu IDS JMK www.idsjmk.cz.
Vyhledávač spojení IDS JMK zobrazuje spoje zatím do 23. 12. 2023. 

Přehled změn naleznete zde.
Zastávka "Moravská Nová Ves, žel. st." bude 10. 12. 2023 od 12:00 do 20:00 hodin bez obsluhy. Zastávky "Moravská Nová Ves, křiž." budou přesunuty na ulici Školní ke křižovatce ulic Školní x U Jordánky x Vítězství.

Změna zastávek:
Zastávka "Moravská Nová Ves, žel. st." bude v uvedenou dobu bez obsluhy, zastávky "Moravská Nová Ves, křiž." budou přesunuty na ulici Školní ke křižovatce ulic Školní x U Jordánky x Vítězství.
V úterý 12. 12. a středu 13.12. bude kontaktní centrum v Blansku otevřeno pouze dopoledne.
Děkujeme za pochopení.V sobotu 16. 12. 2023 od 09:05 do 15:50 hodin bude zaveden mimořádný přestup na lince S3 v Hrušovanech u Brna na/z vlaků směr Židlochovice podle výlukového jízdního řádu.
Děkujeme za pochopení.