Dnes je: 26.5.2022
Svátek má Filip, zítra: Valdemar blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 2 let přerušen provoz tramvají v úseku Pisárky – Bráfova.

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Pisárky.
• Zastávka Pisárky bude přeložena do smyčky tramvají ke vjezdu do vozovny.
• Část spojů ve směru do centra bude výchozí ze zastávky Lipová.

Linka 3 bude v provozu beze změny trasy, bude ale posílena zkrácením intervalu a bude po celý den v provozu v celé trase Stará osada – Rakovecká.
Linka 10 pojede v trase (Stránská skála - smyčka –) Geislerova – Hlavní nádraží (5./6. kolej) – Malinovského náměstí – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Ečerova.
• Zajistí tak náhradní dopravu z centra města do Bystrce.
• V úseku Geislerova – Stránská skála - smyčka pojedou pouze některé spoje.
• Ve špičkách pracovních dnů bude náhradou za linku 10, která již nebude jezdit v úseku Hlavní nádraží – Švermova, zkrácen interval na lince 8.

Linka 11 bude v provozu denně a pojede v trase Bráfova – Vozovna Komín – Komín, smyčka.
• Zajistí tak spojení zastávek Bráfova a Stránského s přestupním uzlem Vozovna Komín.
• Zastávky Bráfova a Stránského budou v obou směrech obsluhovány na nástupištích pro směr do Bystrce.
• Zastávka Komín, smyčka bude obsluhována pouze pro nástup.

Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín zajistí pravidelné autobusové linky 44 a 84.
• Obě linky budou v uvedeném úseku podle aktuální potřeby operativně posilovány vkládáním spojů nad rámec běžného jízdního řádu.

Změny zastávek:
Pisárky – zastávka tramvají pod mostem bude v obou směrech bez obsluhy, linka 1 bude pro výstup i nástup obsluhovat zastávku ve smyčce před vjezdem do vozovny
Bráfova – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce
Stránského – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce

Informační leták DPMB ke stažení zde.

Od 15. 11. 2021 do asi poloviny roku 2022 bude upraven provoz linek 816, 830 a 831 z důvodu oprav komunikace - obec Uherčice.
Linky 816 a 831 pojedou v úseku mezi zastávkami Uherčice, u parku a Uherčice, statek Mitrov vedeny obousměrně odklonem.

Změna zastávek:
Uherčice, statek Mitrov je přesunuta na silnici II/409 před odbočení na objízdnou trasu.
Uherčice, u parku je přesunuta ke křižovatce silnic II/409 a II/411 na plochu před obecní úřad.
Spoje 100 a 101 linky 602 jedou mezi zastávkami Holubice, kruh a Velešovice bez zastavení odklonem. Místo zastávky Velešovice obslouží zastávku Velešovice, obecní úřad. Ostatní spoje obsluhují všechny zastávky beze změny. Platí od 15. 1. do 31. 7. 2022.

Změna zastávek:
Velešovice - pro spoje 100 a 101 přesunuta do zastávky Velešovice, obecní úřad
Velešovice, u mostu (ve směru do/z Brna); Velešovice, za mlýnem; Kovalovice, Stará Pošta - bez obsluhy spoji 100 a 101
Označník zastávky Pohořelice, nám. pro linky 164, 165 a 504 přeložen o cca 20 metrů vzad od původní polohy označníku.
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí je omezen provoz v ulici Šumavské. Od úterý 1. února 2022 dojde k následujícím změnám na lince 68:

Linka 68 ve směru na Šumavskou pojede v úseku Tábor – Klusáčkova přímo ulicí Tábor.
• Zastávka Tábor bude přeložena na začátek ulice Tábor (za křižovatku s ulicí Veveří).
• Zastávka Klusáčkova bude přeložena do ulice Tábor (za křižovatku s ulicí Kounicovou).

Ve směru do Masarykovy čtvrti jede již od listopadu 2021 linka 68 ulicí Hrnčířskou. Všechny zastávky obsluhuje v pravidelných polohách.


Z důvodu přestavby obchodního domu IKEA bude od 8:00 v pondělí 7. února 2022 do ukončení prací (předpoklad do listopadu 2022) dočasně zrušena zastávka IKEA pro autobusovou linku 67 ve směru do centra. Náhradou je možné použít zastávky Avion Shopping Park nebo Electroworld.
Od 15. 2. 2022 bude u důvodu oprav upravena trasa linek 405 a 406 po Brně.

Linky 405 a 406 pojedou z Mendlova náměstí do zastávky Riviéra odklonem ulicemi Křížová a Poříčí. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou od zastávky Riviéra ulicí Křížkovského. Na Mendlově náměstí obslouží odjezdovou zastávkou v ulici Veletržní.
Spoje 37 a 401 linky 405 pojedou od Hlavního nádraží do zastávky Riviéra ulicemi Hybešova, Václavská, Křížová a Poříčí. Místo zastávky Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Spoje 94, 400 a 412 linky 405 pojedou ve směru na Hlavní nádraží od zastávky Riviéra odklonem přes Mendlovo náměstí. Na trase obslouží zastávku Mendlovo náměstí.
Od 1. 3. do 31. 5. 2022 bude upraven provoz linek IDS JMK ve Vyškově z důvodu stavebních prací následovně:

Linky 156 a 166 v úseku Vyškov, žel. st. a Vyškov, Palánek jsou vedeny obousměrným odklonem ulicemi II. odboje, Havlíčkova, Brněnská. Na odklonové trase neobsluhují žádnou zastávku.
Linka 741 neobsluhuje zastávku Vyškov, žel. st.
Linka 742 s výjimkou spojů 39 a 41 obsluhuje zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze na ulici Havlíčkově. Spoje 39, 41 jedou v úseku Vyškov, Sochorova a Vyškov, aut. nádr. po své trase s obsluhou zastávky Vyškov, u podchodu na ulici Brněnské.
Linka 743 ve směru na Polikliniku neobsluhuje zastávku Vyškov, žel.st. 
Linka 752 ve směru z Vážan do Vyškova obslouží zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze v ulici Havlíčkově. Ve směru z Vyškova zastávku Vyškov, u podchodu vynechá, náhradou obslouží zastávku Vyškov, Dukelská u čistírny.
Linky 753 a 754 ve směru do Vyškova obslouží zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze v ulici Havlíčkově. 
Linky 755 a 756 ve směru k železniční stanici obslouží zastávku Vyškov, u podchodu v přesunuté poloze na ulici Havlíčkově. Ve směru do Pustiměře zastávku Vyškov, u podchodu vynechají, náhradou obslouží zastávku Vyškov, Dukelská u čistírny.

Změna zastávek:
Vyškov, U podchodu (směr aut. nádr.): Pro regionální linky a linku MHD 742 (mimo spojů č. 39 a 41) přeložena na ulici Havlíčkovu před dům č. 10.
Vyškov, U podchodu (směr z Vyškova): Pro regionální linky bez obsluhy, náhradou obslouží blízkou zastávku Vyškov, Dukelská u čistírny.
Vyškov, žel.st. (směr z od aut. nádr.): Bez obsluhy linkami MHD 741 a 743.
Od 1. 3. do 17. 7. 2022 bude probíhat výluka mezi Křtinami a Březinou (zastávkou Bukovina, rozc. 2.0).

Autobusová linka 157 pojede mezi zastávkami Křtiny, kino a Bukovina odklonem po silnicích II/373 a III/37367 přes Březinu dle výlukového jízdního řádu. Na trase zastavuje na mezilehlých zastávkách.
Autobusová linka 201 pojede mezi zastávkami Křtiny, kino a Březina, Táborská odklonem po silnici II/373 dle výlukového jízdního řádu. Na trase vynechává zastávky Křtiny, pivovar až Březina, škola.

Přestupy mezi linkami 201 a 157
Přestupy mezi linkami 157 a 201 ze zastávky Bukovina, rozc. 2.0 budou přesunuty do zastávky Březina, Táborská.

Schéma výluky ke stažení zde.

Změna zastávek:
Březina, škola - zastávka zrušena (cestující využijí přesunutou zastávku Březina, Táborská)
Březina, Táborská - zastávka přesunuta za křižovatku ve směru Křtiny (obousměrně)
Křtiny, pivovar - zastávka bez obsluhy
Bukovina, rozc. 2.0 - zastávka bez obsluhy
Březina, Lhotky, rozc. 1.7 - zastávku neobsluhuje linka 201 (náhradou zastavuje linka 157)
Březina, u sokolovny - zastávku neobsluhuje linka 201 (náhradou zastavuje linka 157)
Březina, u pomníku - zastávku neobsluhuje linka 201 (náhradou zastavuje linka 157)
Autobusy na linkách 630 a 632 jedou ve Slavkově u Brna odklonem. Zastávka Slavkov u Brna, MEZ je přesunuta do ulice Slovanské ke křižovatce s ulicí Bučovickou od 7. 3. do 12. 6. 2022.

Změna zastávek:
Slavkov u Brna, MEZ - pro oba směry přesunuta do ulice Slovanské.
Vzhledem ke stavbě opěrné zdi v ulici Nádražní v Adamově bude v termínu od 7. 3. 2022 (do předpoklad 30. 6. 2022) zrušena zastávka Adamov, železniční stanice, točna pro oba směry linky 215.
Z důvodu rekonstrukce železničního mostu bude od pondělí 7. března 2022 do ukončení prací (předpoklad do poloviny prosince 2022) uzavřena část ulice Šámalovy.

Linka 64 pojede v úseku Stará osada – Geislerova odklonem ulicemi Gajdošova, Táborská, Dulánek/Klíny, Jílkova, Šámalova a Geislerova.
• Vynechá tak zastávky Kuldova a Tomáškova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Gajdošova, Otakara Ševčíka, Mošnova (směr Chrlice) / Buzkova (směr Červený písek), Jílkova a Uzavřená.
• Zastávka Uzavřená bude v obou směrech přeložena za křižovatku Jílkova × Šámalova.
• Zastávka Geislerova bude v obou směrech přeložena za křižovatku Geislerova × Táborská.

Linka 82 pojede v úseku Vojenská nemocnice – Juliánov odklonem ulicemi Bubeníčkova a Gajdošova.
• Vynechá tak zastávky Tomáškova, Uzavřená a Geislerova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Kuldova a Stará osada (směr Česká nástupiště 9, směr Pálavské náměstí nástupiště 8).

Na základě rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje ze dne 7. března 2022 mohou občané Ukrajiny postižení válečným konfliktem cestovat bezplatně všemi spoji a zónami IDS JMK.
Bezplatná přeprava je tak v IDS JMK zavedena ve všech osobních a spěšných vlacích a regionálních autobusech. Linky městské dopravy budou plynule navazovat po schválení příslušnými městy Adamov, Blansko (od 8. března), Břeclav (od 8. března), Hodonín (od 8. března), Kyjov (od 8. března), Vyškov (od 8. března), Znojmo (od 4. března).
Při kontrole řidičem nebo průvodčím v těchto spojích stačí předložit platný cestovní pas, vízum nebo žádost vízum nebo jiný úřední doklad totožnosti prokazující, že cestující je občanem Ukrajiny.

Brno
Bezplatná přeprava občanů Ukrajiny je na spojích DPMB v zóně 100+101 zavedena rozhodnutím představenstva DPMB. Na spojích DPMB je nutné na kontrolním stanovišti předložit vízum nebo žádost o vízum. Postupně jim budou vydávány speciální průkazy.

Informace k bezplatné přepravě uprchlíků z Ukrajiny ve Znojmě (zóna 800) od 11. 3. 2022:
Bezplatná přeprava pro uprchlíky z Ukrajiny ve Znojmě bude nabídnuta pouze těm, kteří o ni projeví zájem a vyřídí si čipovou samolepku.
Uprchlíci z Ukrajiny, kteří budou mít zájem o bezplatné cestování po Znojmě, dorazí na Kontaktní centrum IDS JMK provozované ZDS Psota. Předloží vízum dle přílohy. Pracovnice Kontatního centra cestujícího zaeviduje a předá mu čipovou samolepku, na kterou bude nahrána čtvrtletní jízdenka pro úsek Znojmo – Znojmo. V autobusech při nástupu budou držitelé těchto jízdenek u řidiče pípat a bude tak zajištěná evidence počtu jízd.
Tyto informace mohou být čas od času aktualizovány.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
?????? ? ???????? ???? ????????-??????????? ???? ??? 7 ??????? 2022 ???? ????????? ???????, ??? ??????????? ??? ?????, ?????? ??????????? ???????????? ?? ???? ????? ??’???? ?? IDS JMK.
????? ?????, ? IDS JMK ???????????? ???????????? ????????? ?? ???? ???????????? ? ????????? ?? ???????????? ?????????. ????? ???????? ?????????? ????????????? ???????????? ????? ???????????? ???????????? ???????: ??????, ??????? (? 8 ???????), ???????? (? 8 ???????), ??????? (? 8 ???????), ????? (? 8 ???????), ?????? (? 8 ???????) ), ?????? (? 4 ???????).
??? ????????? ?????? ??? ??????????? ?? ??? ????????? ????????? ????’????? ??????? ???????, ?????? ??? ?????? ?????? ??? ????? ????????? ????????, ?? ??????????? ???????????? ???????.

????
???????????? ????????? ???????? ??????? ?? ????????? ???? ? ???? 100+101 ??????????????? ???????? ???? ?????????? ????. ?? ?’???????? DPMB ????????? ?????? ???? ??? ?????? ????? ? ?????? ????????. ????????? ?? ?????? ???????? ?????????? ??????.

?????????? ??? ??????????? ??????????? ???????? ? ??????? ? ?????? (???? 800) ? 11 ??????? 2022 ????:
??????????? ??????????? ???????? ? ??????? ? ?????? ???? ????????????? ???? ???, ??? ???????????? ? ?????? ???-??????.
??????? ? ???????, ??? ?????? ??????????? ? ????????????? ???????? ??????, ????????? ?? ??????????? ?????? IDS JMK, ???? ????? ZDS Psota. ??? ????? ???? ?????? ? ????????. ????????? ???????-?????? ???????? ???????? ?? ?????? ???? ???-??????, ?? ????? ???? ????????? ??????????? ?????? ?? ??????? ?????? – ??????. ? ????????? ?? ??????? ???????? ??? ??????? ???????? ???????? ?????? ???????, ? ????? ????? ???? ???????? ????????? ???????.


?? ?????????? ???? ??? ??? ???? ????????????.
Od 14. 3. 2022 do odvolání bude zastávka Kobeřice, na kopci je v obou směrech přesunuta o cca 60 metrů směrem ven z obce mimo semaforový úsek.
Linka 420 nebude obsluhovat zastávku Příbram na Moravě, Jednota od 15. 3. do asi 15. 8. 2022.
Od 16. 3. do 10. 12. 2022 bude upraven provoz linek 405 a 406 po Brně:
Linky 405 a 406 pojedou z Mendlova náměstí do zastávky Riviéra odklonem ulicemi Hlinky a Křížkovského. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou od zastávky Riviéra ulicemi Křížkovského a Veletržní. Na Mendlově náměstí obslouží odjezdovou zastávkou na ulici Hlinky u křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Spoje 37 a 401 linky 405 pojedou od Hlavního nádraží do zastávky Riviéra ulicemi Hybešova, Václavská, Křížová a Poříčí. Místo zastávky Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Spoje 94, 400 a 412 linky 405 pojedou ve směru na Hlavní nádraží od zastávky Riviéra odklonem přes Mendlovo náměstí. Na trase obslouží zastávku Mendlovo náměstí.


Změna zastávek:
Brno, Mendlovo náměstí (výstupní) je umístěna na ulici Veletržní.
Brno, Mendlovo náměstí (nástupní) je umístěna na ulici Hlinky u křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Brno, Mendlovo náměstí pro spoje 37 a 401 je nahrazena zastávkou Poříčí.
Brno, Poříčí ve směru na Mendlovo náměstí je bez obsluhy linkami 405 a 406.
Zastávka Lukovany, na dolině je zrušena od 20. 3. do 31. 5. 2022. Děkujeme za pochopení.
Od 21. 3. do 10. 12. 2022 bude upraven provoz především linek 108, 822 a 836 mezi Znojmem a Lechovicemi následujícím způsobem:

Linka 108
Linky 108 jede obousměrně po následující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 108 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.

Linka 822
Linka 822 jede obousměrně po nálsedující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 822 zcela vynechává obec Dobšice a ul. Vídeňskou ve Znojmě.

Linka 836
Linka 836 pojede po obousměrné objízdné trase: zast. Lechovice, ObÚ - zast. Práče, škola - sil. III/41313 - pozemní komunikace do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice) - Tasovice - Hodonice. Linka 836 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.
Linky 810, 811 a 814 - mění se čas odjezdu posledního spoje ze Znojma do regionu v pracovní dny o +4 resp. +5 min.

Změna zastávek:
zastávky Práče, rozc. 0.7 - zcela bez obsluhy, po dobu výluky zastávky nejsou obsluhovány linkami 108 a 836 IDS JMK, jako náhrada je zastávka Práče, škola v centru obce Práče, pro linky 108 a 836 IDS JMK.
zastávky Dobšice, rest. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Brněnská sídl. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Vídeňská u školy - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
Z důvodu rekonstrukce kanalizace a povrchu komunikace bude od 22:40 v pátek 25. března 2022 do ukončení prací (předpoklad do konce června 2022) omezen provoz na Palackého třídě mezi zastávkami Tylova a Semilasso.

Autobusové linky 41 a 71 pojedou v úseku Vozovna Medlánky – Královo Pole, nádraží ve směru do Králova Pole odklonem ulicemi Žitnou, Novoměststkou a Sportovní.
• V uvedeném směru tak vynechají zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase zastaví na zastávce Žitná (v ulici Novoměstské).
• Ve směru do Lelekovic / Kuřimi pojedou linky 41 a 71 po své trase přes zastávku Tylova.
• Přestupní návaznost mezi linkami 41 a 71 od Lelekovic / Kuřimi a linkou 44 bude zajištěna v zastávce Královo Pole, nádraží.

Noční autobusová linka N90 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem ulicemi Hradeckou, Purkyňovou, Herčíkovou, Srbskou a Berkovou.
• Vynechá tak zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase obslouží zastávky linky 32 Srbská a Hutařova.
• Ve směru do Ořešína pojede linka N90 po své trase přes zastávku Tylova.

Noční autobusová linka N91 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Kořískova – Semilasso odklonem ulicemi Žitnou, Novoměstskou, Sportovní a Kosmovou.
• Vynechá tak zastávky Hudcova a Tylova.
• Zastávka Semilasso bude přeložena do ulice Kosmovy k zastávce linky 6.
• Na odklonové trase obslouží linka N91 zastávky Žitná (v ulici Novoměstské) a Královo Pole, nádraží (zastávka linek 30, 41, 42, 53, 70 a 71).
• Ve směru do Lelekovic / Kuřimi pojede linka N91 po své trase přes zastávku Tylova.

 Provoz tramvají zůstane zachován vždy kyvadlově po jedné koleji.
• Zastávka Semilasso ve směru do centra bude přeložena cca o 50 metrů vpřed (těsně ke křižovatce s ulicí Kosmovou).
• V obou směrech zde může docházet k mírné nepravidelnosti na lince 1.
• Případná operativní náhradní autobusová doprava za linku 1 pojede po stejné trase jako linka N91.
• V průběhu rekonstrukce se předpokládá několik víkendových výluk na lince 1 v úseku Semilasso – Řečkovice. Podrobnosti budou průběžně zveřejňovány v samostatných informacích.Z důvodu rekonstrukce kanalizace bude pravděpodobně od soboty 26. března 2022 omezen provoz v Palackého třídě mezi zastávkami Tylova a Semilasso. Linky 41, 71, N90 a N91 pojedou ve směru do centra odklonem.
Od 27. 3. 2022 nepřetržitě do 27.11. 2022 do 23:59 hodin bude omezen provoz vlaků mezi Hlavním nádražím a Židenicemi z důvodu rekonstrukce mostu přes ulici Šámalova. Omezení se bude týkat vlakových linek R8, R9, R56, S3 a S6.

Linka R8: V úseku Brno hl.n. - Brno-Královo Pole jsou vlaky odřeknuty bez náhrady. Všechny vlaky linky R8 jsou končící a výchozí z Brna hl.n. podle výlukového jízdního řádu linky R8.
Linka R9: Vlaky R9/971, 973, 991, 990, 988 projedou jednokolejným úsekem Brno hl.n. - Brno-Židenice do/z stanice Brno hl.n. Všechny ostatní vlaky linky R9 zastaví v Brně-Židenicích a dále budou odkloněny do/z Brna dolního nádraží podle výlukového jízdního řádu linky R9. Z/do Brna dolního nádraží pojede autobus náhradní autobusové dopravy (NAD) k/od nádražní budově Brno hl.n.
Linka S3:Některé vlaky jsou ukončeny/výchozí v Brně hl.n. a Brně dolním nádraží podle výlukového jízdního řádu linky S3. Od vybraných vlaků pojede z Brna Králova Pole tramvajová linka P6.

Náhradní doprava za vlaky:
Z důvodu rekonstrukce železniční tratě mezi stanicemi Brno-Židenice a Brno hlavní nádraží budou od neděle 27. března 2022 vybrané vlaky odkloněny do stanice Brno dolní nádraží. Pro zajištění náhradní dopravy bude zřízena tramvajová linka P6 a dojde k prodloužení autobusové linky 61.
Tramvajová linka P6 bude v provozu pouze v ranních hodinách pracovních dnů a pojede po trase Královo Pole, nádraží – Hlavní nádraží (– Nové sady - smyčka).
Linka 61 ve směru do centra pojede od zastávky Soukenická (obslouží zastávku nočních linek N90 a N96 v ulici Nové sady) přes zastávky Hlavní nádraží (zastávka nočních linek N94 a N95 "u zdi") a Úzká (zastávka linky E76 v ulici Dornych) do zastávky Dolní nádraží. Nebude tedy obsluhovat konečnou zastávku Úzká (u Vaňkovky).
Linka 61 ve směru do Bohunic pojede od zastávky Dolní nádraží přes zastávku Autobusové nádraží (zastávka linek 12 a 40 ve směru do centra) ke své pravidelné zastávce Úzká (u Tesca) a dále bude pokračovat po své trase směr Nemocnice Bohunice.
Vybrané spoje linky 61 budou vedeny pouze v úseku Dolní nádraží – Hlavní nádraží a zpět. V tomto úseku pojede linka 61 i v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách a v nepracovních dnech.


Tarifní informace:
Po dobu výluky se na lince S3 v úseku Brno hl.n. – Brno-Královo Pole uznávají jízdní doklady dopravce RegioJet vydané z/do stanice Brno-Královo Pole v lince R8. Postačuje předložit i jízdenku vytištěnou na domácí tiskárně nebo zobrazit jízdenku v mobilní aplikaci. Vždy musí být evidentní, že cestující má zakoupený jízdní doklad pro trasu z/do Brna, Kr. Pole ze stanic ležících na trase linky R8 platnou v příslušném směru a čase. Linka S3 nahrazuje zrušené trasy vlaků R8 v daném úseku.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. – na ulici Nádražní u viaduktu Křenová;
• Brno dolní nádraží – před staniční budovou
Od 1. 4. do 24. 6. 2022 bude probíhat autobusová výluka mezi Velkou Bíteší a Křovím, která ovlivní provoz linek 163 a 411.

Linka 163
Linka 163 je v úseku Velká Bíteš, škola - Křoví, rozc. 0.5 vedena obousměrným odklonem ul. Vlkovská ve Velké Bíteši a přes Vlkov. Na odklonové trase obslouží pouze zastávky na území IDS JMK (Velká Bíteš, sídliště; Velká Bíteš, BDS; Velká Bíteš, 1.BS a zastávku Křoví, pila v přesunuté poloze na silnici III/3792), ostatní nácestné zastávky na odklonové trase neobsluhuje. Jízdou po odklonové trase zcela vynechá zastávku Velká Bíteš, samota.
Spoje běžně vedené do/ze zastávky Velká Bíteš, 1.BS budou vedeny shodně s ostatními spoji do/ze zastávky Velká Bíteš, nám., přičemž zastávky v úseku Velká Bíteš, 1.BS - Velká Bíteš, nám. obslouží tyto spoje vlivem jízdy po odklonové trase v opačném pořadí oproti běžnému stavu.
Odpolední spoje 20, 22, 40 a 82 pojedou po dobu výluky navíc závlekem přes Lubné. Naopak spoje 21, 23 a 81 vynechají závlek do Lubného.

Linka 411
Spoje 62 a 81 linky 411 jsou v úseku Velká Bíteš, nám. - Svatoslav, ObÚ vedeny obousměrným odklonem přes Přibyslavice (bez závleku do Radoškova), čímž vynechají zastávky Velká Bíteš, škola; Velká Bíteš, samota; Křoví, pila; Křoví, rozc. 0.5 a Velká Bíteš, Pánov. Spoj 62 navíc vynechá i zastávku Svatoslav, horní konec, spoj 81 obslouží tuto zastávku pouze 1× (jen ve směru do Přibyslavic). Na odklonové trase obslouží tyto spoje všechny nácestné zastávky. Ostatní spoje linky 411 jsou vedeny beze změny.

Změna zastávek:
Velká Bíteš, škola - bez obsluhy spoji 62 a 81 linky 411;
Velká Bíteš, samota - zcela bez obsluhy;
Křoví, pila - pro linku 163 je přesunuta k označníkům linky VDV 840213 na silnici III/3792 od Vlkova (před objektem Křoví, č. p. 142); linkou 411 není obsluhována;
Křoví, rozc. 0.5 - bez obsluhy linkou 411;
Velká Bíteš, Pánov, rozc. - bez obsluhy spoji 62 a 81 linky 411;
Svatoslav horní konec - bez obsluhy spojem 62 linky 411; spoj 81 obslouží tuto zastávku pouze 1× (jen ve směru do Přibyslavic).
Linka 802 (spoje obsluhující zastávku Vančurova, DPS) jedou od křižovatky ulic Krátká a K Sirotčinci odklonem ulicemi Horova, Sládkova a Přímětická od 1. 4. do 31. 5. 2022.
Od 4. dubna do 30. 9. 2022 bude omezen provoz po Břeclavi z důvodu výstavby protipovodňových hrází.

Spoje regionálních linek IDS JMK 542 a 574 obsluhující závlekem zastávku "Břeclav, poliklinika" pojedou k této zastávce odklonem po ulicích nábř. Komenského - Čermákova - Bří. Mrštíků, zpět jednosměrně po ulici nábř. Komenského. Zastávka "Břeclav, poliklinika" bude přesunuta.
Spoje linek 562, 564, 568 obsluhující zastávku "Břeclav, poliklinika" pojedou k této zastávce odklonem po ulicích nábř. Komenského - Čermákova - Bří. Mrštíků, zpět jednosměrně po ulici nábř. Komenského.
Linka 569 ve směru do Charvátské N. Vsi pojede od zastávky Dům kultury po ulicích nábř. Komenského - Čermákova - Bří. Mrštíků k zastávce Nemocnice (viz plánek "Objízdná trasa Břeclav, nábřeží").


Změna zastávek:
Zastávky Břeclav, průmyslová škola a Břeclav, poliklinika budou přesunuty následovně:
Břeclav, průmyslová škola bude přemístěna 50 metrů od stálé zastávky v závislosti na postupu prací.
Břeclav, poliklinika bude přemístěna na ulici Bří. Mrštíků zhruba uprostřed mezi křižovatkami s ulicemi Fintajslova a U Nemocnice.

Zastávka Svatobořice-Mistřín, Mistřín pro směr Kyjov bude přesunuta 50 metrů směr Dubňany od 4. 4. do 31. 5. 2022.V úterý 5. dubna 2022 od 8:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad v pátek 08.07.2022) bude z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky dočasně přeložena zastávka Velatická ve směru do centra pro linky 55, N99 a 151 přibližně 25 metrů vzad.

Od 6. 4. do 12. 8. 2022 bude upraven provoz linky 510 přes Želešice.
Všechny spoje jedou obousměrně mezi zastávkami Modřice, Tyršova (resp. Modřice, smyčka) a Želešice, u Sulzrů objízdnou trasou přes areál CTP Modřice a účelovou komunikací spojující CTP s ulicí Šlechtitelskou v Želešicích. Zastávky Želešice, na kopci a Želešice, hostinec budou po dobu výluky přeloženy na objízdnou trasu, zastávka Želešice, u Sulzrů zůstane i nadále v přeložené poloze před budovou ZŠ.

Upozorňujeme cestující, že přestup z tramvaje linky č. 2 na autobus linky č. 510 je po dobu výluky přesunut do zastávky Modřice, Tyršova!

Změna zastávek:
Želešice, na kopci - přeložena na ulici Šlechtitelskou
Želešice, hostinec - přeložena na ulici Družstevní za most přes Bobravu
Želešice, u Sulzrů - přeložena před budovu ZŠ
Z důvodu pokračující rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Odbojářské dojde od 7:00 v sobotu 9. dubna 2022 do ukončení této etapy prací (předpoklad do 15. června 2022) k přeložení zastávek Vondrákova a Laštůvkova:
• zastávka Vondrákova směr Laštůvkova (linky 30, 50, 51, 52, N92) bude přeložena cca o 140 metrů vzad
• zastávka Vondrákova směr Zoologická zahrada (linky 30, 50, 51, 52, N92) bude přeložena cca o 130 metrů vpřed
• zastávka Laštůvkova směr Černého (linky 30, N92) bude přeložena cca o 50 metrů vpřed
• zastávka Laštůvkova směr Vondrákova (linky 30, N92) bude přeložena cca o 70 metrů vzad
• zastávka Laštůvkova směr Vondrákova (linky 50, 51, 52) bude přeložena cca o 120 metrů vzad
Nově až od 11. 4. do 31. 5. 2022 je zrušena zastávka Lukovany, na dolině.
Vážení cestující a cyklisté,
se začátkem Velikonoc od 15. dubna 2022 opět startují cyklobusy IDS JMK.
Cyklobusy jsou v provozu o víkendech a ve dnech státních svátků. Vybrané cyklobusy jsou provozu také v pracovní dny.

Informační leták o přepravě jízdních kol ke stažení zde.
Další infomace naleznete na tomto odkazu.[Nejnovější][30][60]