Dnes je: 27.9.2022
Svátek má Jonáš, zítra: Václav blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 2 let přerušen provoz tramvají v úseku Pisárky – Bráfova.

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Pisárky.
• Zastávka Pisárky bude přeložena do smyčky tramvají ke vjezdu do vozovny.
• Část spojů ve směru do centra bude výchozí ze zastávky Lipová.

Linka 3 bude v provozu beze změny trasy, bude ale posílena zkrácením intervalu a bude po celý den v provozu v celé trase Stará osada – Rakovecká.
Linka 10 pojede v trase (Stránská skála - smyčka –) Geislerova – Hlavní nádraží (5./6. kolej) – Malinovského náměstí – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Ečerova.
• Zajistí tak náhradní dopravu z centra města do Bystrce.
• V úseku Geislerova – Stránská skála - smyčka pojedou pouze některé spoje.
• Ve špičkách pracovních dnů bude náhradou za linku 10, která již nebude jezdit v úseku Hlavní nádraží – Švermova, zkrácen interval na lince 8.

Linka 11 bude v provozu denně a pojede v trase Bráfova – Vozovna Komín – Komín, smyčka.
• Zajistí tak spojení zastávek Bráfova a Stránského s přestupním uzlem Vozovna Komín.
• Zastávky Bráfova a Stránského budou v obou směrech obsluhovány na nástupištích pro směr do Bystrce.
• Zastávka Komín, smyčka bude obsluhována pouze pro nástup.

Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín zajistí pravidelné autobusové linky 44 a 84.
• Obě linky budou v uvedeném úseku podle aktuální potřeby operativně posilovány vkládáním spojů nad rámec běžného jízdního řádu.

Změny zastávek:
Pisárky – zastávka tramvají pod mostem bude v obou směrech bez obsluhy, linka 1 bude pro výstup i nástup obsluhovat zastávku ve smyčce před vjezdem do vozovny
Bráfova – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce
Stránského – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce

Informační leták DPMB ke stažení zde.

Označník zastávky Pohořelice, nám. pro linky 164, 165 a 504 přeložen o cca 20 metrů vzad od původní polohy označníku.
Z důvodu přestavby obchodního domu IKEA bude od 8:00 v pondělí 7. února 2022 do ukončení prací (předpoklad do listopadu 2022) dočasně zrušena zastávka IKEA pro autobusovou linku 67 ve směru do centra. Náhradou je možné použít zastávky Avion Shopping Park nebo Electroworld.
Od 15. 2. 2022 bude u důvodu oprav upravena trasa linek 405 a 406 po Brně.

Linky 405 a 406 pojedou z Mendlova náměstí do zastávky Riviéra odklonem ulicemi Křížová a Poříčí. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou od zastávky Riviéra ulicí Křížkovského. Na Mendlově náměstí obslouží odjezdovou zastávkou v ulici Veletržní.
Spoje 37 a 401 linky 405 pojedou od Hlavního nádraží do zastávky Riviéra ulicemi Hybešova, Václavská, Křížová a Poříčí. Místo zastávky Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Spoje 94, 400 a 412 linky 405 pojedou ve směru na Hlavní nádraží od zastávky Riviéra odklonem přes Mendlovo náměstí. Na trase obslouží zastávku Mendlovo náměstí.
Z důvodu rekonstrukce železničního mostu bude od pondělí 7. března 2022 do ukončení prací (předpoklad do poloviny prosince 2022) uzavřena část ulice Šámalovy.

Linka 64 pojede v úseku Stará osada – Geislerova odklonem ulicemi Gajdošova, Táborská, Dulánek/Klíny, Jílkova, Šámalova a Geislerova.
• Vynechá tak zastávky Kuldova a Tomáškova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Gajdošova, Otakara Ševčíka, Mošnova (směr Chrlice) / Buzkova (směr Červený písek), Jílkova a Uzavřená.
• Zastávka Uzavřená bude v obou směrech přeložena za křižovatku Jílkova × Šámalova.
• Zastávka Geislerova bude v obou směrech přeložena za křižovatku Geislerova × Táborská.

Linka 82 pojede v úseku Vojenská nemocnice – Juliánov odklonem ulicemi Bubeníčkova a Gajdošova.
• Vynechá tak zastávky Tomáškova, Uzavřená a Geislerova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Kuldova a Stará osada (směr Česká nástupiště 9, směr Pálavské náměstí nástupiště 8).

Od 16. 3. do 10. 12. 2022 bude upraven provoz linek 405 a 406 po Brně:
Linky 405 a 406 pojedou z Mendlova náměstí do zastávky Riviéra odklonem ulicemi Hlinky a Křížkovského. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou od zastávky Riviéra ulicemi Křížkovského a Veletržní. Na Mendlově náměstí obslouží odjezdovou zastávkou na ulici Hlinky u křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Spoje 37 a 401 linky 405 pojedou od Hlavního nádraží do zastávky Riviéra ulicemi Hybešova, Václavská, Křížová a Poříčí. Místo zastávky Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Spoje 94, 400 a 412 linky 405 pojedou ve směru na Hlavní nádraží od zastávky Riviéra odklonem přes Mendlovo náměstí. Na trase obslouží zastávku Mendlovo náměstí.


Změna zastávek:
Brno, Mendlovo náměstí (výstupní) je umístěna na ulici Veletržní.
Brno, Mendlovo náměstí (nástupní) je umístěna na ulici Hlinky u křižovatky s ulicí Pivovarskou.
Brno, Mendlovo náměstí pro spoje 37 a 401 je nahrazena zastávkou Poříčí.
Brno, Poříčí ve směru na Mendlovo náměstí je bez obsluhy linkami 405 a 406.
Od 21. 3. do 10. 12. 2022 bude upraven provoz především linek 108, 822 a 836 mezi Znojmem a Lechovicemi následujícím způsobem:

Linka 108
Linky 108 jede obousměrně po následující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 108 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.

Linka 822
Linka 822 jede obousměrně po nálsedující trase: z křižovatky silnic I/53 x II/414 po silnicích II/414, I/53H, III/41314 přes Lechovice, po silnicích III/41314 a III/41313 a MK přes obec Práče a dále po pozemní komunikaci do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice), dále přes obce Těšetice a Suchohrdly do Znojma na okružní křižovatku silnic II/413 x II/412 a dále směr Znojmo, aut. nádr. Linka 822 zcela vynechává obec Dobšice a ul. Vídeňskou ve Znojmě.

Linka 836
Linka 836 pojede po obousměrné objízdné trase: zast. Lechovice, ObÚ - zast. Práče, škola - sil. III/41313 - pozemní komunikace do obce Bantice (kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu obce Bantice) - Tasovice - Hodonice. Linka 836 po dobu výluky obsluhuje zastávku Práče, škola jako náhradu za zastávku Práče, rozc. 0.7.
Linky 810, 811 a 814 - mění se čas odjezdu posledního spoje ze Znojma do regionu v pracovní dny o +4 resp. +5 min.

Změna zastávek:
zastávky Práče, rozc. 0.7 - zcela bez obsluhy, po dobu výluky zastávky nejsou obsluhovány linkami 108 a 836 IDS JMK, jako náhrada je zastávka Práče, škola v centru obce Práče, pro linky 108 a 836 IDS JMK.
zastávky Dobšice, rest. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Brněnská sídl. - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
zastávka Znojmo, Vídeňská u školy - dočasně zcela bez obsluhy linkou 822 IDS JMK
Od 27. 3. 2022 nepřetržitě do 27.11. 2022 do 23:59 hodin bude omezen provoz vlaků mezi Hlavním nádražím a Židenicemi z důvodu rekonstrukce mostu přes ulici Šámalova. Omezení se bude týkat vlakových linek R8, R9, R56, S3 a S6.

Linka R8: V úseku Brno hl.n. - Brno-Královo Pole jsou vlaky odřeknuty bez náhrady. Všechny vlaky linky R8 jsou končící a výchozí z Brna hl.n. podle výlukového jízdního řádu linky R8.
Linka R9: Vlaky R9/971, 973, 991, 990, 988 projedou jednokolejným úsekem Brno hl.n. - Brno-Židenice do/z stanice Brno hl.n. Všechny ostatní vlaky linky R9 zastaví v Brně-Židenicích a dále budou odkloněny do/z Brna dolního nádraží podle výlukového jízdního řádu linky R9. Z/do Brna dolního nádraží pojede autobus náhradní autobusové dopravy (NAD) k/od nádražní budově Brno hl.n.
Linka S3:Některé vlaky jsou ukončeny/výchozí v Brně hl.n. a Brně dolním nádraží podle výlukového jízdního řádu linky S3. Od vybraných vlaků pojede z Brna Králova Pole tramvajová linka P6.

Náhradní doprava za vlaky:
Z důvodu rekonstrukce železniční tratě mezi stanicemi Brno-Židenice a Brno hlavní nádraží budou od neděle 27. března 2022 vybrané vlaky odkloněny do stanice Brno dolní nádraží. Pro zajištění náhradní dopravy bude zřízena tramvajová linka P6 a dojde k prodloužení autobusové linky 61.
Tramvajová linka P6 bude v provozu pouze v ranních hodinách pracovních dnů a pojede po trase Královo Pole, nádraží – Hlavní nádraží (– Nové sady - smyčka).
Linka 61 ve směru do centra pojede od zastávky Soukenická (obslouží zastávku nočních linek N90 a N96 v ulici Nové sady) přes zastávky Hlavní nádraží (zastávka nočních linek N94 a N95 "u zdi") a Úzká (zastávka linky E76 v ulici Dornych) do zastávky Dolní nádraží. Nebude tedy obsluhovat konečnou zastávku Úzká (u Vaňkovky).
Linka 61 ve směru do Bohunic pojede od zastávky Dolní nádraží přes zastávku Autobusové nádraží (zastávka linek 12 a 40 ve směru do centra) ke své pravidelné zastávce Úzká (u Tesca) a dále bude pokračovat po své trase směr Nemocnice Bohunice.
Vybrané spoje linky 61 budou vedeny pouze v úseku Dolní nádraží – Hlavní nádraží a zpět. V tomto úseku pojede linka 61 i v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách a v nepracovních dnech.


Tarifní informace:
Po dobu výluky se na lince S3 v úseku Brno hl.n. – Brno-Královo Pole uznávají jízdní doklady dopravce RegioJet vydané z/do stanice Brno-Královo Pole v lince R8. Postačuje předložit i jízdenku vytištěnou na domácí tiskárně nebo zobrazit jízdenku v mobilní aplikaci. Vždy musí být evidentní, že cestující má zakoupený jízdní doklad pro trasu z/do Brna, Kr. Pole ze stanic ležících na trase linky R8 platnou v příslušném směru a čase. Linka S3 nahrazuje zrušené trasy vlaků R8 v daném úseku.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. – na ulici Nádražní u viaduktu Křenová;
• Brno dolní nádraží – před staniční budovou
Od 4. dubna do 30. 9. 2022 bude omezen provoz po Břeclavi z důvodu výstavby protipovodňových hrází.

Spoje regionálních linek IDS JMK 542 a 574 obsluhující závlekem zastávku "Břeclav, poliklinika" pojedou k této zastávce odklonem po ulicích nábř. Komenského - Čermákova - Bří. Mrštíků, zpět jednosměrně po ulici nábř. Komenského. Zastávka "Břeclav, poliklinika" bude přesunuta.
Spoje linek 562, 564, 568 obsluhující zastávku "Břeclav, poliklinika" pojedou k této zastávce odklonem po ulicích nábř. Komenského - Čermákova - Bří. Mrštíků, zpět jednosměrně po ulici nábř. Komenského.
Linka 569 ve směru do Charvátské N. Vsi pojede od zastávky Dům kultury po ulicích nábř. Komenského - Čermákova - Bří. Mrštíků k zastávce Nemocnice (viz plánek "Objízdná trasa Břeclav, nábřeží").


Změna zastávek:
Zastávky Břeclav, průmyslová škola a Břeclav, poliklinika budou přesunuty následovně:
Břeclav, průmyslová škola bude přemístěna 50 metrů od stálé zastávky v závislosti na postupu prací.
Břeclav, poliklinika bude přemístěna na ulici Bří. Mrštíků zhruba uprostřed mezi křižovatkami s ulicemi Fintajslova a U Nemocnice.

Vážení cestující a cyklisté,
se začátkem Velikonoc od 15. dubna 2022 opět startují cyklobusy IDS JMK.
Cyklobusy jsou v provozu o víkendech a ve dnech státních svátků. Vybrané cyklobusy jsou provozu také v pracovní dny.

Informační leták o přepravě jízdních kol ke stažení zde.
Další infomace naleznete na tomto odkazu.

Linky 555, 571 a 585 budou obsluhovat zastávku "Valtice, aut. st." pro všechny směry v přesunuté poloze na ulici "Klášterní". Označník zastávky se bude nacházet na konci ulice Klášterní směrem k hlavní silnici I/40 a bude pouze jeden pro všechny linky najednou. Jednotlivé linky budou zastavovat za označníkem zastávky podle času přistavení, NELZE GARANTOVAT ZASTAVOVÁNÍ VŠECH LINEK U OZNAČNÍKU ZASTÁVKY V JEDNU CHVÍLI.

Prosím, sledujte pozorně, do jaké autobusové linky IDS JMK nastupujete, nemusí být vždy řazená jako první autobus!Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude pravděpodobně od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů v ulici Provazníkově mezi Tomkovým náměstím a ulicí Karlovou.

• Trolejbusové linky 25 a 26 budou odkloněny do zastávky Vozovna Husovice.
• Obsluhu Vinohrad a Líšně zajistí trolejbusová linka 27.
• Dojde také ke změně na autobusových linkách 53 a 57.

   Podrobné informace o výluce budou zveřejněny v týdnu před jejím zahájením.
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou.

Informační leták DPMB ke stažení zde.

Trolejbusové linky 25 a 26 budou v provozu pouze v úseku Osová / Kamenný vrch – Provazníkova a dále pojedou odklonem do zastávky Štefánikova čtvrť Vozovna Husovice od 1. 6. 2022 .

Pro obsluhu Vinohrad a Líšně bude zavedena trolejbusová linka 27 v trase Stará osada – Pálavské náměstí – Novolíšeňská – Jírova.

Autobusová linka 53 bude ve špičkách pracovních dnů intervalově omezena a spoje vedené do Štefánikovy čtvrti pojedou pouze do zastávky Halasovo náměstí.
Provoz linky 53 bude doplněn nově zavedenou autobusovou linkou 72.
Autobusová linka 57 bude z Merhautovy prodloužena po trase linek 25 a 26 přes Tomkovo náměstí na Pálavské náměstí.
• Ruší se vedení vybraných spojů do Obřan (náhradou bude nově zavedená autobusová linka 72).
• Autobusy linky 57 nebudou zajíždět na Starou osadu. Pro cestu mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou je možné využít autobusové linky 44 a 84.

Ve špičkách pracovních dnů bude v provozu autobusová linka 72 v trase Technologický park – Záhřebská – Královo Pole, nádraží – Halasovo náměstí – Štefánikova čtvrť – Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště. V úseku Technologický park – Štefánikova čtvrť nahradí linka 72 část spojů linky 53. V úseku Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště nahradí linka 72 provoz odkloněných spojů linky 57.

Přestup mezi linkami 25, 26, 44, 57, 72 a 84 bude možný v zastávce Merhautova Štefánikova čtvrť. Po změně trasy trolejbusových linek 25 a 26 (nejpozději od 1. července 2022) bude přestup organizován v zastávce Štefánikova čtvrť.
Od pondělí 9. 5. do asi 30. 10. 2022 bude z důvodu opravy mostu (Čejč, silnice II/422 v úseku mezi žel. st. a silnicí II/380) upraven provoz linek 655, 662 a 913.
Linka 655 ve směru Čejč budou zrušeny návaznosti v Čejči, nám. na linku 662 jedoucí k žel.st.
Linka 662 bude obousměrně ukončena v Čejči na náměstí bez obsluhy zastávky "Čejč, žel. st."; spoj 25 mimořádně vyjede o 5 minut dříve už Kyjova; spoj 14 bude veden o minutu později; spoj 36 je prodloužen do zastávky Svatobořice-Mistřín, Mistřín a spoj 39 také nově vyjíždí ze zastávky Svatobořice-Mistřín, Mistřín až v čase 17:32 (Cestující mohou jet z Kyjova linkou 663 v 17:10 a v Mistříně přestoupit na linku 662); spoje ve směru do Kyjova mají zrušeny návaznosti na linku 655 v Čejči na náměstí.
Linka 913 pojede v úseku Čejkovice, u kostela - Čejč, nám. obousměrným odklonem okolo Mutěnic a Hovoran. Vynechá tak zastávky "Čejkovice, V Kratinách" a "Čejč, žel. st.".

Změna zastávek:
Zastávky "Čejkovice, V Kratinách" a "Čejč, žel. st." budou bez obsluhy.
Od 16. 5. nově do 14. 10. 2022 31. 8. 2022 spoje linky 235 v 5:44 a 13:38 nezajíždí na zastávku Spešov, horní část. Zastávka je obsluhována pouze spojem v 7:16 (nejede o prázdninách).

Změna zastávek:
zastávka Spešov, horní konec není obsluhována spoji dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí
Od 1. 6. 2022 pokračuje další etapou výluka v Rájci - Jestřebí týkající se linek 234 a 235.

Linky 234 a 235 jsou odkloněny po místních komunikacích v Rájce-Jestřebí. Přestup mezi těmito linkami uskutečněn v přesunuté zastávce Rájec-Jestřebí, pošta v blízkosti nové okružní křižovatky.

Změna zastávek:
Rájec-Jestřebí, pošta přesunuta do ulice Jurkova v blízkosti nové okružní křižovatky.
Od 13. 6. do pravděpodobně 22. 12. 2022 bude upraven provoz autobusových linek 156, 166 a 650.

Linka 156 obousměrně mezi zastávkami Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice a Kozlany pojede silnicí II/431 a místní silnicí v Kozlanech. V Kozlanech se linka 156 obousměrně nejdříve přijede otočit u kapličky, pak obslouží zastávku u kapličky a následně obslouží zastávku nedaleko u domu č.p. 105.

Linka 166 obousměrně mezi zastávkami Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice a Hvězdlice, Staré Hvězdlice - pojede silnicí II/431 a místní silnicí v Kozlanech a dále po zemědělské komunikaci na silnici II/429. V Kozlanech obslouží zastávku nedaleko u domu č.p. 105 (směr Vyškov) a u domu č.p. 129 (směr Brankovice).

Linka 650 obousměrně mezi zastávkami Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice a Milonice, Roštoutky, statek - pojede silnicí II/431 a místní silnicí v Kozlanech a dále po zemědělské komunikaci na silnici II/429. V Kozlanech obslouží zastávku nedaleko u domu č.p. 105 (směr Vyškov) a u domu č.p. 129 (směr Brankovice).

Změna zastávek:
Bohdalice-Pavlovice, Hradčany (oba směry) - zrušena, blízká zastávka je Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice.
Kozlany pro linku 156 přesunuta za kapličku a také na místní silnici nedaleko č.p. 105.
Kozlany pro linku 166, 650 pro směr Vyškov přesunuta na místní silnici nedaleko č.p. 105.
Kozlany pro linku 166, 650 pro směr Brankovice a Nesovice přesunuta na místní silnici poblíž č.p. 129.
Autobusové linky 816 a 830 pojedou v okolí obce Uherčice po odklonových trasách od 20. 6. do 31. 10. 2022.
Linka 830 obsluhuje v Uherčicích náhradní zastávku Uherčice, křižovatka.

Změna zastávek:
Uherčice, křižovatka je zřízena u křižovatky silnic II/411 a III/41116 směr Mešovice.
Od 27. 6. do 30. 11. 2022 bude zrušena zastávka Slavětice, rozc. 2.0. Náhradiz lze využít zastávku Hrotovice, správa silnic, která se nachází na silnici II/152 směrem na Hrotovice před zastavěnou částí obce Hrotovice.

Změna zastávek:
zastávky Slavětice, rozc. 2.0 - dočasné zrušení obou zastávek, náhradou zastávky Hrotovice, správa silnic, které se nacházejí na silnici II/152 směrem na Hrotovice před zastavěnou částí obce Hrotovice.

Od 1.7. 2022 od nepřetržitě do 2.9. 2022 29. 9. 2022 do 23:59 hodin nejede v pracovní vlak linky S3/4928 ze Židlochovic. Ostatní vlaky jedou dle běžného JŘ.
Vážení cestující,
od 1. 7. 2022 se obnovuje noční spojení do Znojma linkou 108 a Vyškova linkami 602/730.
Autobusy jedou z Hlavního nádraží z nástupiště 9 v 01:00 v noci před nepracovním dnem.
Více v jízdních řádech.
Z důvodu uzavírky mostu mezi Velkými Opatovicemi a Skočovou Lhotou jeoou všechny spoje linky 271 do/z Velkých Opatovic přes Velkou Roudku, Skočovu Lhotu obsluhují závlekem od Malé Roudky. Zastávka Velké Opatovice, Zádvoří není linkou 271 obsluhována. Na linkách 272 a 291 dochází k časovým posunům spojů z oběhových důvodů.

Změna zastávek:
Zastávka Velké Opatovice, Zádvoří není obsluhována linkou 271 bez náhrady.
Z důvodu stavebních úprav místní komunikace nezajíždí linka 152 až do obce Hořice. Zastávka Blansko, Hořice je přesunuta před obec k fotbalovému hřišti.

Změna zastávek:
Blansko, Hořice - zastávka přemístěna před místní část k fotbalovému hřišti.

Obě zastávky Strachotice, ObÚ budou přeloženy na hlavní silnici III/3978 přibližně před dům č. p. 318 v obci Strachotice u křižovatky silnic III/3978 x III/3979 x III/40842.
Od 18. 7. do 31. 10. 2022 bude probíhat výluka mezi městysem Křtiny a Březinou.

Linka 201 mezi zastávkami Březina, Táborská a Křtiny, kino pojede odklonem po silnici II/373 dle výlukového jízdního řádu. Na trase vynechá zastávky Bukovina, rozc.2.0 a Křtiny, pivovar. Vybrané spoje zajíždějí do obce Březina závlekem.
Linka 157 je vedena běžnou trasou s výlukovým jízdním řádem obsahující časové posuny.

!Přestup mezi linkami 157 a 201!
Přestupy mezi linkami 157 a 201 ze zastávky Bukovina, rozc. 2.0 budou přesunuty do zastávky Křtiny, kino.

Změna zastávek:
Křtiny, pivovar - zastavuje pouze linka 157
Bukovina, rozc. 2.0 - zastavuje pouze linka 157
Březina, Lhotky, rozc. 1.7, u sokolovny, u pomníku - linka 201 zastavuje na zastávkách podle směru jízdy. V zastávce Lhotky, rozc. 1.7 dochází k otáčení autobusů.
Březina, škola - zastávka obnovena pro závlekové spoje oběma směry.
Březina, Táborská - ve směru Křtiny se používá standardní zastávka. Ve směru Brno se používá náhradní zastávka před křižovatkou (pro všechny spoje).
Z důvodu stavebního záboru části komunikace bude od 7:00 v úterý 26. července 2022 přeložena zastávka Podsednická pro linku 64 v obou směrech:

   • zastávka směr Červený písek bude přeložena cca o 110 metrů vzad (k autoservisu Honda)
   • zastávka směr Stará osada bude přeložena cca o 110 metrů vzad
Kvůli opravě mostů na silnici mezi křižovatkami na Ledce a Sobotovice dojde ke změně na spojích linky 504, které končí v Ledcích od 1. 8. do 30. 11. 2022.
Spoj s odjezdem v pracovní dny v 15:11 z Ledců neobslouží zastávky Sobotovice, rozc. až Rajhrad, stará pošta. Náhradou lze využít následující spoj stejné linky, jedoucí o 8 minut později, který navíc zastaví na zastávce Syrovice, logistický areál. Bez obsluhy zůstane pouze zastávka Sobotovice, rozc.
Víkendový spoj v 5:18 z Ústředního hřbitova do Ledců neobslouží zastávku Rajhrad, stará pošta.

Změna zastávek:
Zastávka Sobotovice, rozcestí je bez obsluhy.
Kvůli uzavírce silnice při výstavbě kanalizace pojedou spoje linky 421 v úseku Zakřany - Lukovany odklonem přes Vysoké Popovice. Zastávky Zakřany, ZD; Lukovany, u kapličky a Lukovany, na dolině nebudou obsluhovány. Zastávka Lukovany, točna je v provozu. Platí od 1. do 31. 8. 30. 9. 2022.

Změna zastávek:
Zastávky Zakřany, ZD; Lukovany, u kapličky a Lukovany, na dolině jsou bez obsluhy.
Autobusová zast. Mackovice, ObÚ (označník směr Božice) bude přeložena vpřed po směru jízdy o cca 30 metrů od 8. do 8. 10. 2022.
Všechny spoje linek 109, 541 a 551 jedou mimo zastávku Klobouky u Brna, škola. Spoj 551/18 je výchozí ze zastávky Klobouky u Brna, náměstí. Platí od 15. 8. do 24. 8. 2022 do odvolání.

Změna zastávek:
Klobouky u Brna, škola - bez obsluhy


[Nejnov�j��][30][60]