Dnes je: 13. 4. 2024
Svátek má Aleš, zítra: Vincenc blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Z důvodu pokračující výstavby kanalizace v obci Svinošice nebude linka 152 ve směru do Blanska obsluhovat zastávku Svinošice, náves. Spoje obsluhující zastávku Svinošice, náves obslouží zastávku Svinošice na hlavní silnici. Od zastávky Lipůvka, ZŠ tedy pojedou po místní komunikaci v Lipůvce a dále po silnici II/379 totožně jako většina standartních spojů linky 152.

Ve směru do Kuřimi jezdí všechny spoje po standartní trase, výluka se jich nedotkne.

Změny zastávek:
Svinošice, náves - po celou dobu platnosti výluky je zastávka zcela bez obsluhy, náhradní zastávka je zastávka Svinošice na hlavní silnici směr Blansko.
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Gajdošově bude od pondělí 27. listopadu 2023 do podzimu 2024 pravděpodobně zrušena zastávka Gajdošova pro autobusové linky ve směru od Staré osady k Dělnickému domu.

V souvislosti s pokračující výstavbou velkého městského okruhu bude od pondělí 8. ledna 2024 do ukončení prací (předpoklad do konce května 2024) zcela uzavřena část ulice Kulkovy mezi ulicemi Rokytovou a Podsednickou.

Autobusová linka 64 ve směru na Červený písek pojede v úseku Stará osada – Podsednická odklonem ulicemi Svatoplukovou a Podsednickou. Vynechá tak zastávku Údolíček, náhradou obslouží zastávku Židenice, kasárna.
Autobusová linka 64 ve směru na Starou osadu pojede odklonem po místních komunikacích. Nevynechá tak žádnou pravidelnou zastávku, dojde pouze k mírnému prodloužení jízdní doby.

Změny zastávek:
Zastávka Podsednická zůstává v obou směrech přeložena mimo místo prací.
Zastávka Údolíček (směr Červený písek) mimo provoz - využijte zastávku Židenice, kasárna.
Od 22. 1. do 31. 5. 2024 z důvodu výkopových prací v ulici Hybešova v Boskovicích pojede linka 250 následovně:

Směr Boskovice, Hřbitov:
ze zastávky Boskovice, Kosmonautů pojedou všechny spoje odklonem. Vynechají zastávky Boskovice, Hybešova 55 a Boskovice, Hybešova 25 bez náhrady a obslouží až pravidelnou zastávku Boskovice, Svatopluka Čecha.

Směr Boskovice, aut. st., resp. Černá Hora:
ze zastávky Boskovice, Kosmonautů pojedou spoje odklonem. Na odklonové trase vynechají zastávku Boskovice, Hybešova 55 bez náhrady a obslouží zastávku Boskovice, Hybešova 25 v přeložené poloze v ulici Svatopluka Čecha před křižovatkou s ulicí K Lipníkům před domem 1403/19 a dále po nevýlukové trase směr Boskovice, aut. st.
Výjimkou je spoj 26 s odjezdem v 7:31 ze zastávky Boskovice, Kosmonautů - spoj pojede ze zastávky Boskovice, Kosmonautů po odklonové trase přímo na zastávku Boskovice, B. Němcové. Vynechá tak zastávku Boskovice, Hybešova 55 i Boskovice, Hybešova 25.
Linka 333 pouze spoj 17 vynechá závlek do místní části Brusná od 1. 2. do 30. 4. 2024.

Změna zastávek:
Lomnice, Brusná (točna): bez obsluhy.
Z důvodu rekonstrukce mostu přes železniční trať bude od 14. února 2024 (předpoklad) uzavřena ulice Merhautova mezi Štefánikovou čtvrtí a Lesnou. Na linkách MHD se předpokládají následující opatření:
• Autobusové linky 44, 46, 72 a 84 pojedou odklonem třídou Generála Píky.
• Autobusové linky 57 a N92 pojedou odklonem ulicí Porgesovou.
• Pro usnadnění přestupů bude zřízena tramvajová linka 11 v trase Mendlovo náměstí – Čertova rokle.
Z důvodu opravy tramvajové tratě bude od středy 14. února 2024 po dobu přibližně dvou měsíců (předpoklad do poloviny dubna 2024) vyloučen provoz tramvají na Stránskou skálu.
 
Všechny spoje tramvajové linky 10 pojedou od zastávky Krásného odklonem do smyčky Novolíšeňská. Nebude tak možné obsloužit tramvajové zastávky Podstránská, Stránská skála a Stránská skála - smyčka.
 
Náhradní doprava:
Náhradní dopravu pro areál Zetoru zajistí autobusová linka x10 v polookružní trase Novolíšeňská – Zetor - smyčka – ZKL – Slévárna Heunisch – Zetor - silnice – Novolíšeňská.
 
Změny zastávek:
Podstránská – bez obsluhy linkou 10, obsluhována pravidelnou autobusovou linkou 75
Stránská skála – bez obsluhy, náhradou je možné použít linku x10 (obsluhuje zastávky v areálu Zetoru)
Stránská skála - smyčka – bez obsluhy, náhradou je možné použít linku x10 (obsluhuje zastávky v areálu Zetoru)
 


Z důvodu rekonstrukce mostu přes železniční trať bude od středy 14. února 2024 (pro noční linku N92 od noci 14./15. února 2024) do ukončení prací (předpoklad do konce června 2024) uzavřena ulice Merhautova mezi Štefánikovou čtvrtí a Lesnou.

 Autobusové linky 44, 72 a 84 pojedou v úseku Merhautova – Halasovo náměstí obousměrným odklonem ulicí Provazníkovou a třídou Generála Píky.
• Vynechají tak zastávky Štefánikova čtvrť, Lesná, nádraží a Poliklinika Lesná.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Provazníkova, Lesnická, Bieblova a Fügnerova.

 Autobusová linka 46 pojede v úseku Lesnická – Heleny Malířové obousměrným odklonem třídou Generála Píky a ulicí Okružní.
• Vynechá tak zastávky Provazníkova, Štefánikova čtvrť a Lesná, nádraží.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Bieblova, Fügnerova a Poliklinika Lesná.
• Zastávka Lesnická bude v obou směrech obsluhována v ulici Lesnické (shodně s linkou N93).

 Autobusová linka 57 pojede v úseku Štefánikova čtvrť – Halasovo náměstí obousměrným odklonem ulicí Porgesovou a třídou Generála Píky.
• V obou směrech tak vynechá zastávku Poliklinika Lesná.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru na Lesnou bude přeložena za křižovatku s ulicí Kohoutovou.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru do Štefánikovy čtvrti nebude obsluhována.

 Noční autobusová linka N92 pojede v úseku Štefánikova čtvrť – Heleny Malířové obousměrným odklonem ulicí Porgesovou, třídou Generála Píky a ulicí Okružní.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru na Lesnou bude přeložena za křižovatku s ulicí Kohoutovou.
• Zastávka Lesná, nádraží ve směru do Štefánikovy čtvrti nebude obsluhována.
• Na odklonové trase obslouží linka N92 v obou směrech navíc zastávku Poliklinika Lesná.

Linka 11
Pro usnadnění přestupů mezi tramvajemi a autobusy bude v provozu výluková tramvajová linka 11 v trase Mendlovo náměstí – Česká – Jugoslávská – Lesnická – Čertova rokle.
• Linka 11 bude v provozu v pracovních dnech od 6:00 do 19:00.

Tipy pro cestu:
Při cestě mezi centrem města a sídlištěm Lesná doporučujeme využít tramvajové linky 7, 9 a 11 s přestupem na linky 44, 46, 57, 72 a 84 v zastávkách Zemědělská, Lesnická nebo Halasovo náměstí. Pro přestup z trolejbusových linek 25 a 26 na linky 44, 46 a 72 směr Lesná doporučujeme použít zastávku Lesnická.

 
V průběhu této výluky se předpokládá několik krátkodobých uzavírek, které ovlivní trasu linek 57 a N92 ve směru na Lesnou. Podrobnosti budou zveřejňovány v samostatných informacích.

 
Od 29. 2. do 30. 6. 2024 bude upraven provoz linky 930 v Lipově a zastávka "Lipov, škola" bude v obou směrech přesunuta k domu s pečovatelskou službou.


Z důvodu nedostatku kapacity dráhy nejede linka R8 v Brně mezi Hlavním nádražím a Kr. Polem. Bez změny časů odjezdů na dalších zastávkách.
Od 1. 3. nepřetržitě do 30. 9. 2024 do 15:30 hodin bude probíhat výluka na linkách S3 a R9.

Linka S3
Vlaky linky S3 jsou po dobu výluky v úseku Křižanov - Vlkov u Tišnova nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky xS3.
V úseku od Vlkova u Tišnova platí na lince S3 výlukový jízdní řád.

Linka R9
Vlaky linky R9 jsou nahrazeny v úseku Brno hl. n. – Křižanov náhradní autobusovou dopravou. Tyto přímé autobusové spoje neobsluhují stanice Brno-Královo Pole a Tišnov. Cestující jedoucí z/do těchto stanic v úseku Brno – Tišnov a opačně mohou využít vybraných vlaků linky S3. Při využití jízdních dokladů IDS JMK v přímé náhradní autobusové dopravě za vlaky kategorie R, může cestující předložit i platný jízdní doklad pro tarifní zóny 100, 101, 310, 320 a 330, i když daný spoj zónu 330 (ŽST Tišnov) neobsluhuje. Cestující musí mít pro celý pojížděný úsek ND předem zakoupený platný jízdní doklad nebo jejich platnou kombinaci dle tarifu ČD, SJT, IDS JMK nebo VDV.

Současně dochází k úpravám souvisejících jízdních řádů autobusových linek 163 a 350.
Spoje 13, 15, 20, 22, 24, 40 a 82 linky 163 budou po dobu výluky vedeny navíc závlekem přes Lubné (spoj 24 pouze v režimu "na zavolání"). Naopak spoje 12, 14, 21, 23, 25 a 81 vynechají závlek do Lubného.
Spoj 15 linky 350 bude po dobu výluky veden mimo obce Vidonín, Radňoves, Nová Ves a Heřmanov (obsluha je zajištěna linkou VDV 840503).

Změny jízdních řádů
V souvislosti s tím se mění především návaznosti mezi autobusovými linkami (163, 302, 310, 312, 320, 332, 333, 334, 335, 336, 350, 401) a vlakovou linkou S3.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vlkov u Tišnova - před staniční budovou - v obci, na zastávce autobusů "Vlkov, ObÚ"
• Osová Bítýška - v obci, na zastávce autobusů "Osová Bítýška"
• Ořechov - v obci, na zastávce autobusů "Ořechov"
• Křižanov - na náměstí, na zastávce autobusů "Křižanov, náměstí" a před nádražím, na zastávce autobusů "Křižanov, žel.st.
Od 3. 3. do 29. 4. 2024 autobusová linka 153 pojede mezi zastávkami Rosice, ADOSA a Rosice, Říčanská všemi spoji po trase přes zastávku Rosice, Kamínky.

Změny zastávek:
Rosice, Těstárny je bez obsluhy.
Rosice, Husova je bez obsluhy linkou 153.Od 3. března 2024 se mění následující jízdní řády - 166, 221, 223, 251, 256, 257, 259, 303, 312, 401, 402, 513, 572, 819 a 931.

Linka 215 - zastávka Adamov, Smetanovo náměstí - změna režimu na celodenně na znamení - pouze směr Horka, točna
Linka 215 - zastávka Adamov, Kolonka - změna režimu na celodenně na znamení
Linka 259 - nové spoje na zavolání na lince 259 (spoje 51 a 52 Boskovice - Újezd u Boskovic)
Linka 513 - nové spoje na zavolání na lince 513 (spoje 301 a 307 Němčičky - Medlov)
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace bude od 4. března 2024 pravděpodobně omezen provoz v ulici U viaduktu v Chrlicích. Omezení se bude týkat autobusových linek 78 a N95.
Linka 422 pojede obousměrně odklonem mezi Kratochvilkou a Babicemi u Rosic po silnici II/395 k přesunuté zastávce Babice u Rosic na silnici II/395 u křižovatky s ul. Záhumenice od 4. 3. do 30. 11. 2024.Změna zastávek:
Babice u Rosic pro směr Zastávka je přesunuta na silnici II/395 ke křižovatce silnice II/395 a ul. Záhumenice.
Všechny zastávky Hroznová Lhota, zdrav. stř. budou přesunuty o cca 120 metrů dále směrem na Kněždub. Linky 930 a 940 směr Tasov a linka 931 směr Strážnice budou zastavovat na náhradní zastávce umístěné na silnici směr Kněždub, linka 931 směr Veselí nad Moravou bude zastavovat na náhradní zastávce umístěné na téže komunikaci, ale směrem ke kostelu.


Změna zastávek:
Všechny zastávky "Hroznová Lhota, zdrav. stř." budou přesunuty o cca 120 metrů dále směrem na Kněždub.
Linky 930 a 940 směr Tasov a linka 931 směr Strážnice budou zastavovat na náhradní zastávce umístěné na silnici směr Kněždub, linka 931 směr Veselí nad Moravou bude zastavovat na náhradní zastávce umístěné na téže komunikaci, ale směrem ke kostelu.

Od 11. 3. do 12. 7. 2024 bude z důvodu opravy mostu linka 816 ukončena ve Vratěníně. Úsek Vratěnín - Drosendorf je bez obsluhy.
Mimo provoz bude v tomto úseku také cyklobus 816.

Změna zastávek:
Drosendorf, Altstadt bez obsluhy.
Drosendorf, Schulen bez obsluhy.
Od pondělí 11. března 2024 od 9:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad 31. května 2024) bude z důvodu stavebních prací dočasně přeložena zastávka autobusů Přístaviště směr Ečerova / Veverská Bítýška (linky 54, 303, N98) přibližně 90 metrů vpřed.
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace bude od 5:00 v pondělí 11. března 2024 do ukončení prací (předpoklad do poloviny dubna 2024) omezen provoz v ulici U viaduktu v Chrlicích. Průjezd bude možný pouze ve směru od Tuřan do Chrlic.

 Autobusová linka 78 ve směru do Židenic, nádraží pojede v úseku Chrlické náměstí – Hanácká odklonem ulicemi V rejích a Rolencovou.
• Vynechá tak zastávky U viaduktu a Chrlická.
• Na odklonové trase obslouží zastávky V rejích, Holásky, Rolencova a Holásecká.
• Zastávku Hanácká obslouží v ulici Špirkově (společně s linkou 48).

 Autobusová linka N95 ve směru na Kamenný vrch pojede v úseku Chrlické náměstí – Chrlická odklonem ulicemi V rejích a Rolencovou a přes smyčku Tuřany.
• Vynechá tak zastávku U viaduktu.
• Na odklonové trase obslouží zastávky V rejích, Holásky, Rolencova, Holásecká a Tuřany, smyčka.

Ve směru do Chrlic pojedou linky 78 a N95 po standardní trase ulicí U viaduktu.

Změny zastávek:
Zastávka U viaduktu ve směru do Chrlic bude přeložena o cca 320 metrů vpřed, za železniční most.

 
Od 26. 3 do 14. 4. 2024 9. 4. 2024 bude zastávka Krhov v obou směrech z důvodu oprav přeložena do náhradních poloh.
Zastávka směr Boskovice je přeložena o cca 90 metrů vzad a zastávka směr Lysice je přeložena o cca 50 metrů vpřed.

Změna zastávek - zastávka Krhov:
ve směru do Boskovic přeložena o cca 90 metrů vzad.
ve směru do Lysic přeložena o cca 50 metrů vpřed.
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace bude od 5:00 ve středu 27. března 2024 do ukončení prací (předpoklad do 3. května 2024) omezen provoz v ulici U viaduktu v Chrlicích. Průjezd bude možný pouze ve směru od Tuřan do Chrlic.

Autobusová linka 78 ve směru do Židenic, nádraží pojede v úseku Chrlické náměstí – Hanácká odklonem ulicemi V rejích a Rolencovou.
• Vynechá tak zastávky U viaduktu a Chrlická.
• Na odklonové trase obslouží zastávky V rejích, Holásky, Rolencova a Holásecká.
• Zastávku Hanácká obslouží v ulici Špirkově (společně s linkou 48).

Autobusová linka N95 ve směru na Kamenný vrch pojede v úseku Chrlické náměstí – Chrlická odklonem ulicemi V rejích a Rolencovou a přes smyčku Tuřany.
• Vynechá tak zastávku U viaduktu.
• Na odklonové trase obslouží zastávky V rejích, Holásky, Rolencova, Holásecká a Tuřany, smyčka.

Ve směru do Chrlic pojedou linky 78 a N95 po standardní trase ulicí U viaduktu.

Změny zastávek:
Zastávka U viaduktu ve směru do Chrlic bude přeložena o cca 320 metrů vpřed, za železniční most.

Vážení cyklisté a cykloturisté,
v nové cyklosezóně 2024 můžete tradičně po Jihomoravském kraji přepravovat jízdní kola, elektrokola a koloběžky v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje:

-v zaintegrovaných vlacích s možností přepravy jízdních kol celoročně.
-v cyklobusech na vybraných regionálních linkách od 29. března do 29. září 2024.
-v Brně na městských linkách celoročně. Pozor přeprava elektrokol a elektrokoloběžek není povolena ve vozidlech DPMB v zónách 100+101.
-na lodích na Brněnské přehradě od začátku dubna do konce října - speciální jízdenky.

Vlaky
V provozu jsou jednotky Moravia s dostatečnou kapacitou pro přepravu kol. Dlouhé Moravie přepraví 21 kol a krátké 9.
V provozu bude od 29. 3. 2024 speciální vlak na lince R13 z Brna do Břeclavi a zpět. S dobrou kapacitou pro přepravu jízdních kol a koloběžek. Z Brna jede v nepracovní dny v 9:33 hodin. - U TOHOTO VLAKU NENÍ TŘEBA REZERVACE MÍSTA PRO JÍZDNÍ KOLO!
Jízdenky nejlevněji koupíte v mobilní aplikaci IDS JMK POSEIDON.

Kompletní informace o přepravě kol a cyklobusech naleznete v cykloletáku a na tomto odkazu.

Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí bude od úterý 2. dubna 2024 do ukončení prací (předpoklad do 4. srpna 2024) zcela vyloučen provoz v ulici Domažlické.

Autobusová linka 67 pojede v úseku Slovanské náměstí – Reissigova obousměrným odklonem ulicí Husitskou a Palackého třídou.
• Vynechá tak zastávky Charvatská a Štefánikova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Husitská (směr Avion Shopping Park zastávka linek 1 a 6 směr centrum, směr Jundrov zastávka linek 30, 44 a 72 směr Slovanské náměstí), Jungmannova a Kartouzská.

Autobusová linka 68 pojede v úseku Klusáčkova – Šumavská ve směru na Šumavskou odklonem ulicí Chodskou, Dobrovského a Palackého třídou.
• Vynechá tak zastávku Štefánikova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Charvatská a Kartouzská.
V souvislosti se začátky výluk (výluka Břeclav-Poštorná, Dukovany-Slavětice, ...) a konci výluk (Čebín-Sentice, ...) se mění následující jízdní řády od 2. 4. 2024:
67 68 N89 153 158 163 301 302 310 311 330 331 332 333 334 335 336 441 442 562 563 566 567 568 569 642 832
Od 2. do 29. 4. 2024 bude probíhat výluka autobusů v Poštorné (ul. Díly). Upraven bude provoz na autobusových linkách 562, 563, 566, 567, 568, 569 a 571.

Linky 562, 567, 568 a 569 vynechají úsek po ulicích Nádražní a Díly. Zastávky Nádražní a Poštorná, PKZ obslouží pouze vybrané spoje stanovené jízdním řádem.
Linka 563 obsluhuje vybranými spoji zastávky Nádražní a Poštorná, PKZ.
Linka 566 je ukončena v zastávce Poštorná, PKZ. Nezajíždí na Valtickou.
Linka 571 neobsluhuje zastávku Břeclav, Poštorná, PKZ, vybrané spoje obsluhující tuto zastávku jedou po hlavní silnici přes zastávku Břeclav, Poštorná, Valtická, kterou jako náhradou obslouží.

Změna zastávek:
Poštorná, Tovární čtvrť je bez obsluhy.
Břeclav, Poštorná, PKZ bez obsluhy.
Od 2. do 22. 4. 2024 bude upraven provoz linky 302 v Kníničkách.

-Spoje linky 302 nezajíždějí do točny U Luhu, náhradní označníky jsou umístěny cca 250 m směrem k Brnu.
-Spoje, končící a začínající v točně U Luhu, končí/začínají v zastávce U Památníku na náhradním označníku umístěném v ulici U Památníku.
-Spoje, pokračující na Kuřim, obsluhují zastávku U Památníku v původní poloze.
-Noční víkendové spoje, jedoucí od Kuřimi jen do točny U Luhu, jsou prodlouženy do zastávky U Památníku k náhradnímu označníku v ulici U Památníku, kde je zajištěn přestup z/na noční linku N89.

Změna zastávek:
Zastávka U Luhu v obou směrech je přemístěna o 250 m směrem k zastávce U Památníku.
Konečná a výchozí zastávka U Památníku je umístěna do ulice U Památníku.

Z důvodu výstavby kanalizace bude zastávka "Bavory" přesunuta ke hřbitovu od 2. 4. do 30. 9. 2024

Změna zastávek:
Zastávka "Bavory" bude přesunuta ke hřbitovu
Od 2. do 30. dubna 2024 bude upraven provoz na autobusové lince 158 u Kašence. Všechny spoje, které na své pravidelné trase obsluhují zastávku Miroslav, Kašenec, točna budou tuto zastávku obsluhovat po místní komunikaci vedoucí do/z Kašence ústící z/do silnice II/400 a po silnici III/0541. Platí výlukový jízdní řád.
Od 2. dubna do 1. září 2024 bude probíhat výluka autobusů mezi Dukovany a Slavěticemi, která se týká regionálních linek 441 a 442.

Linka 441
Spoje 53, 91, 207, 54, 92 a 208 jsou dočasně zkráceny do zastávky Dukovany, EDU resp. opačně v ní začínají.
Spoje 81, 82 a 24 jedou mezi zastávkami Dukovany, EDU s Slavětice obousměrně odklonem po místní komunikaci kolem západní strany elektrárny, po silnici III/15249 a po silnicích II/399 a II/152 přes obec Rouchovany.
Spoj 21 jede mezi zastávkami Dukovany, EDU a Slavětice, rozc. 2.0 odklonem po místní komunikaci kolem západní strany elektrárny, po silnici III/15249 a po silnicích II/399 a II/152 přes obec Rouchovany.

Linka 442
Spoj 25 dočasně prodloužen až do Hrotovic.
Zřízen nový dočasný spoj 28 z Hrotovic do Rouchovan.

Od 2. do 30. 4. 2024 spoj 15 linky 832 pojede z Hostimi do Blížkovic odklonem přes Ctidružice. Na lince 832 platí výlukový jízdní řád.[Nejnovější][30][60]