Dnes je: 25. 9. 2023
Svátek má Zlata, zítra: Andrea blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Omezení je prodlouženo do 9. prosince 2023.

Od 12. 10. Od 25. do 31. 12. 2022 se mění nástupiště v přestupním uzlu Sokolnice-Telnice:

Linka 74: Ve směru do Újezdu u Brna obsluhuje zastávku v zálivu u parkoviště.
Linka N95: Ve směru do Újezdu u Brna obsluhuje zastávku v zálivu u parkoviště.
Linka 151: Ve směru do Kobylnic beze změny. Ve směru do Újezdu u Brna obsluhuje zastávku naproti výpravní budově (shodná pro směr Kobylnice/Brno).
Linka 610: Odjezdové stanoviště je přesunuto do zálivu u parkoviště, výstupní zastávka je v novém zálivu za křížením se železniční vlečkou.
Linka 611: Výstupní i nástupní zastávka je přeložena do nového zálivu za křížením se železniční vlečkou.
Linka 612: Nástupní zastávka je přeložena k označníku směr Kobylnice/Brno naproti výpravní budově.

Změna zastávek:
Sokolnice, železniční stanice - odjezdová zastávka:
pro linku 151 směr Újezd u Brna přesunuta k označníku směr Brno/Kobylnice naproti výpravní budově
pro linku 610 přesunuta do zálivu u parkoviště
pro linku 611 přesunuta do zálivu za křížením se železniční vlečkou
pro linku 612 přesunuta k označníku směr Brno/Kobylnice naproti výpravní budově
Z důvodu rekonstrukce mostu bude od zahájení provozu nočních linek v neděli 15. ledna 2023 po dobu přibližně jednoho roku omezen provoz v křižovatce Otakara Ševčíka × Ostravská.

?Autobusové linky 44 a N89 ve směru z centra pojedou v úseku Tržní – Škroupova odklonem ulicemi Olomouckou a Černovickou. Nevynechají tak žádnou zastávku, na odklonové trase navíc obslouží zastávku Spáčilova.

Autobusová linka 84 pojede v úseku Otakara Ševčíka – Hladíkova odklonem ulicemi Táborskou, Životského, Křenovou a Masnou. Vynechá tak zastávky Škroupova a Tržní. Na odklonové trase obslouží zastávky Buzkova, Geislerova, Životského a Masná. Zastávka Otakara Ševčíka bude přeložena k zastávce linky 9. Zastávka Hladíkova bude přeložena za křižovatku Masná × Mlýnská.

Autobusová linka N89 ve směru do centra pojede v úseku Otakara Ševčíka – Životského odklonem ulicemi Táborskou a Životského. Vynechá tak zastávku Škroupova. Na odklonové trase obslouží zastávky Buzkova a Geislerova. Zastávky Otakara Ševčíka a Životského budou přeloženy k zastávkám linky 9.
Z důvodu opravy mostu se od 21. 3. do konce října 2023 mění trasy a zastávky linek 601, 602, 701 a 702 a současně se mění i jízdní řády linek 631 a 632.

  • Linky 601, 602 a 702: Vybrané spoje jsou vedeny po objízdné trase přes Jiříkovice, Šlapanice a Bedřichovice, zde obslouží zastávky Šlapanice, Riegrova a Šlapanice, Bedřichovice. Ostatní spoje jedou mezi zastávkami Jiříkovice, motorest Rohlenka a Brno, Slatina, sídliště po D1.
  • Linka 701: Úprava časových poloh vybraných spojů z důvodu zajištění vzájemné návaznosti v zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozcestí s linkou 151. Nedělní spoje obsluhující zastávku Tvarožná, kostel jedou po objízdné trase dle výlukového jízdního řádu.
  • Linka 151: Úprava garantovaných návazností v zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozc.
  • Linka 631: Posun spoje č. 4 z oběhových důvodů po dobu výluky, trvalá změna spoje č. 38.
  • Linka 632: Posun spoje č. 4 z oběhových důvodů po dobu výluky.

Změna zastávek:

  • Šlapanice, Bedřichovice, rozcestí: pro vybrané spoje linek 601, 602 a 702 bez obsluhy
  • Šlapanice, Bedřichovice: pro vybrané spoje linek 601, 602 a 702 náhradní zastávka za Šlapanice, Bedřichovice, rozcestí
  • Šlapanice, Riegrova: obsluhována vybranými spoji linek 601, 602 a 702. Pro směr do Bedřichovic v terminálu, pro směr z Brna na hlavní silnici vedle budovy gymnázia.
  • Jiříkovice, motorest Rohlenka, směr z Brna: pro spoje jedoucí z Brna po D1 beze změny, pro spoje linek 601 a 602 jedoucí přes Šlapanice přesunuta cca 350 metrů vpřed za křižovatku se silnicí od Jiříkovic, pro spoje linky 702 jedoucí přes Šlapanice bez obsluhy.
  • Jiříkovice, motorest Rohlenka, směr do Brna: pro spoje linek 601 a 602 přesunuta před křižovatku se silnicí od Jiříkovic, pro spoje linky 702 bez obsluhy. 

Tarifní informace:
Cestující, kteří jsou při cestě z regionu do Šlapanic či Podolí a opačně nuceni jet s přestupem v zóně 101, nemusejí za tuto zónu v případě využití předplatních jízdenek doplácet. Pro cestující s jednorázovou jízdenkou platí povinnost zaplatit jízdné dle skutečně projetých zón. 


Schémata tras
Linky 601 + 602 +702
Linky 701 + 702

Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace bude od 7:00 v pondělí 27. března 2023 do ukončení této etapy prací zastávka Loosova pro linky 57, š86 a N92 ve směru na Haškovu opět přeložena cca o 100 metrů vzad (na úroveň zastávky pro opačný směr).
Od 3. dubna do 30. 11. bude pokračovat omezení v Břeclavi - nábř. Komenského týkající se linek 542, 562, 564, 568, 569, 574.

Linky 542 a 574 vynechají závlek k zastávce Břeclav, Poliklinika.
Linky 562 a 568 (vybrané spoje stanovené jízdním řádem) vynechají závlek do zastávky Poliklinika a mezi zastávkami Lesní a Nám. TGM, kostel přes zastávku Nemocnice. Zastávku Nemocnice obslouží ve směru přiléhajícím k budově nemocnice.
Linka 564 (vybrané spoje stanovené jízdním řádem) vynechá závlek do zastávky Poliklinika a mezi zastávkami Nám. TGM, MěÚ a Cukrovar pojede přes zastávku Nemocnice. Zastávku Nemocnice obslouží ve směru přiléhajícím k budově nemocnice. Ve směru od zastávky Cukrovar obslouží navíc zastávku 1. máje.
Linka 569 pojede mezi zastávkami Slovácká a Nemocnice obousměrně odklonem přes zastávku Nám. TGM kostel.

Změna zastávek:
Poliklinika, Dům kultury a Průmyslová škola budou bez obsluhy.
Od pondělí 1. května 2023 bude zastávka Životského pro linky 64 a 84 (dočasná změna trasy v souvislosti s výlukou Otakara Ševčíka) v obou směrech trvale přeložena na komunikaci v úrovni tramvajových ostrůvků.
Od pondělí 1. května 2023 zavádí DPMB sezónní služba rozšířené přepravy jízdních kol v autobusech. Rozšířená přeprava jízdních kol je možná na vybraných spojích autobusové linky 57 v úseku Pálavské náměstí – Tomkovo náměstí – Halasovo náměstí – Klarisky – Útěchov.
Služba je poskytována pouze v nepracovních dnech od 8:00 do 20:00. Spoje s rozšířenou přepravou jízdních kol jsou v jízdním řádu označeny příslušným symbolem.
Nakládat a vykládat jízdní kola lze pouze na zastávkách Pálavské náměstí, Tomkovo náměstí, Halasovo náměstí, Haškova, Klarisky a Útěchov.
Přeprava jízdních kol na cyklonosiči se řídí Smluvními přepravními podmínkami IDS JMK.
Od 2. 5. do 30. 9. 2023 linky 151 a 612 obsluhující zastávku Žatčany, škola tuto zastávku vynechávají. Místo ní obsluhují blízkou zastávku Žatčany, náves. 

Změna zastávek:
Žatčany, škola - bez obsluhy, využijte blízkou zastávku Žatčany, náves.
Od 2. 5. 2023 do 9. 12. 2023 probíhá dlouhodobá výluka v úseku Brod nad Dyjí - Pasohlávky z důvodu opravy mostu. Upraven bude provoz na linkách 105, 165, 174, 504, 530 následujícím způsobem:

Linka 105 pojede mezi zastávkami Brod nad Dyjí, ObÚ a Pasohlávky, u kostela obousměrně odklonem po silnicích III/39615, II/414, obec Drnholec, sil. III/39613 a sil. III/39614. Na objízdné trase budou všechny spoje obsluhovat zastávku Drnholec. V nepracovní dny všechny spoje vynechávají zastávku Mikulov, žel. st. 
Linka 530 pojede mezi zastávkami Pasohlávky, u kostela a Drnholec obousměrně odklonem po silnicích III/39614, III/39613 a II/414. Bude tak zcela vynechávat zastávku Brod nad Dyjí, ObÚ. V pracovní dny pojede jen v úseku Vranovice, žel. st. – Pasohlávky, u kostela a opačně vyjma posledního spoje č. 111, který pojede až do Drnholce.
Linky 165, 174 a 504 - mění se drobně jízdní řády.

Změna zastávek:
zastávka Brod nad Dyjí, ObÚ – přeložena na objízdnou trasu na silnici III/39615 (silnice směr Novosedly resp. Drnholec) v Brodě nad Dyjí před domy č. p. 21 a č. p. 97, zastávka je dočasně zcela bez obsluhy linkou 530 IDS JMK.
zastávka Mikulov, žel. st. – neobsluhovaná linkou 105 IDS JMK v nepracovní dny (soboty, neděle a st. svátky) po dobu této výluky.

Tarifní informace:
Cestující jedoucí mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na jednorázové jízdné platí cenu jízdného dle skutečného množství projetých tarifních zón.
Cestujícím jedoucím mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami na předplatní jízdenky není zóna 551 (Drnholec) započítávána do jízdného
Z důvodu stavebních prací je od 07:00 v pondělí 22. května 2023 do ukončení prací přeložena zastávka Černohorská pro linky 41, 71 a N91 v obou směrech:
• směr Mácova cca o 170 metrů vzad
• směr Řečkovice cca o 160 metrů vpřed

Zastávka Troubsko, u dráhy je ve směru do Ostopovic přesunuta o cca 30 metrů vpřed naproti domu č. 9 od 23. 5. do 28. 5. 20. 7. 30. 9. 2023.

Změna zastávek:
Troubsko, u dráhy, směr Ostopovice - přesunuta o 30 metrů vpřed naproti domu č. 9
Od 5. 6. 2023 od 06:00 hodin do 15. 10. 2023 pouze spoj 9 linky 550 pojede odklonem ze zastávky "Rakvice, rozc. 1.0" po II/425 - II/421 do Velkých Pavlovic mimo zastávku "Rakvice, Trkmanský dvůr rozc."

Změna zastávek:
Zastávka "Rakvice, Trkmanský dvůr rozc." bez obsluhy.
Od 7. 6. do 30. 9. 8. 9. 2023 bude probíhat uzavírka komunikace mezi Kozlany a Milonicemi. Autobusové linky 166 a 650 pojedou následujícím způsobem:
Linka 166 pojede mezi Kozlany a Starými Hvězdlicemi po odklonové trase s obsluhou všech zastávek. Vybrané spoje jedou s časovou odchylkou.
Linka 650 pojede mezi Kozlany a Milonicemi všemi spoji obousměrným odklonem s obsluhou zastávek Uhřice, náves a Uhřice, rozc. 1.0. Zastávka Milonice, Roštoutky, statek je po dobu uzavírky zcela bez obsluhy. Na lince platí výlukový jízdní řád.
Zastávka MIlonice, Roštoutky, statek je po dobu uzavírky bez obsluhy.

Změna zastávek:
Milonice Roštoutky, statek - bez obsluhy
Uhřice, rozc. 1.0 - obsloužena všemi spoji
Uhřice, náves - pro směr do Bohdalic přeložena k protějšímu označníku, obsluhována všemi spoji
Od 19. 6. do 30. 09. 2023 bude upraven provoz linek 741 a 744 ve Vyškově následujícím způsobem:

Linka 741
Spoje 1 a 35 vynechají zastávky Hraničky a Dělnický dům, obslouží zastávku Železniční stanice.

Linka 744
Spoj 9 vynechá zastávky Rostex a Hraničky, konečnou zastávkou spoje je Nemocnice ve směru k autobusovému nádraží.
Spoje 2 a 10 vynechají zastávky Nemocnice, Hraničky a Rostex. Na odklonové trase zastaví na zastávce Poliklinika.

Ostatních spojů městské dopravy ve Vyškově se uzavírka netýká!

Změna zastávek:
Vyškov, Dělnický dům - bez obsluhy spoji 1 a 35 linky 741
Vyškov, Hraničky - bez obsluhy spoji 1 a 35 linky 741 a spoji 2, 9 a 10 linky 744 
Vyškov, Rostex - bez obsluhy spoji 2, 9 a 10 linky 744
Vyškov, nemocnice - konečná spoje 9 linky 744, bez obsluhy spoji 2 a 10 linky 744
Vyškov, žel. st. - náhradní zastávka spojů 1 a 35 linky 741
Vyškov, Poliklinika - neobsluhována spojem 9 linky 744, náhradní zastávka spojů 2 a 10 linky 744
Zastávka Střelice, Vršovice je pro směr do Radostic přesunuta cca 100 metrů vpřed za křižovatku s ulicí Písečná od 20. 6. do 30. 9. 2023.

Změna zastávek:
Střelice, Vršovice - pro směr do Radosti přesunuta cca 100 metrů vpřed za křižovatku s ulicí Písečná


Od 1. 7. do 30. 11. 2023 linka 350 vynechá závlek do zastávky Borovník. Spoje, které běžně začínají/končí jízdu v zastávce Borovník, budou po dobu výluky zkráceny pouze do zastávky Rozseč.

Změna zastávek:
Borovník (točna autobusů) - zcela bez obsluhy.
Z důvodu pokračujících prací při výstavbě velkého městského okruhu bude od soboty 1. července 2023 do ukončení této etapy prací (předpoklad do začátku roku 2024) na Tomkově náměstí zcela vyloučen průjezd z ulice Dukelské a zároveň z ulice Valchařské.
 
Tramvajová linka 4 bude v provozu pouze v úseku Náměstí Míru – Tomkovo náměstí.
• Zastávka Tomkovo náměstí bude přeložena ke křižovatce s ulicí Hálkovou.
• Pro cestu do Maloměřic doporučujeme využít tramvajové linky 2 a 3 do zastávky Stará osada, kde bude možný přestup na autobusové linky x45 a 75 (podrobnosti níže).
 
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x45 v trase (Židenice, nádraží –) Stará osada – Karlova – Maloměřický most Proškovo náměstí – Babická.
• Kromě linky x45 je možné využít také pravidelnou autobusovou linku 75. Pro cestu z Obřan a Maloměřic do centra města doporučujeme využít linky x45 a 75 do zastávky Stará osada s přestupem na tramvajové linky 2 a 3.
• Ve večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně bude linka x45 v zastávce Stará osada provozně propojena s linkou 58, tzn. autobusy linky x45 od Obřan budou pokračovat jako linka 58 směr Líšeň, hřbitov a naopak.
 
Autobusová linka 58 bude v souladu s informací uvedenou výše ve večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně v provozu pouze v úseku Líšeň, hřbitov – Stará osada.

Autobusová linka 72 pojede v úseku Merhautova – Maloměřický most v obou směrech přímo přes Tomkovo náměstí a ulicí Karlovou.
• Ve špičkách pracovních dnů pojedou všechny spoje linky 72 až do Obřan (část spojů do smyčky Babická, část spojů až do zastávky Obřany, sídliště).
• Zastávku Tomkovo náměstí obslouží v obou směrech na zastávkách linek 44, 57 a 84.
• Na odklonové trase dále linka 72 v obou směrech obslouží zastávku Karlova.
• Zastávka Maloměřický most bude v obou směrech obsluhována na zastávkách linky 75.
• Zastávka Cacovická nebude během výluky obsluhována.
 
Noční autobusová linka N94 pojede již od zahájení provozu nočních linek v pátek 30. června večer v úseku Vozovna Husovice – Maloměřický most obousměrným odklonem ulicemi Vranovskou, Merhautovou, Provazníkovou a Karlovou.
• Zastávka Vozovna Husovice bude v obou směrech obsluhována na zastávce směr Náměstí Republiky.
• Na odklonové trase dále linka N94 v obou směrech obslouží zastávky Venhudova (zastávky linky 5), Merhautova (zastávky linek 44, 57 a 84), Tomkovo náměstí (zastávky linek 44, 57 a 84) a Karlova (zastávky linky 75).
• Zastávka Maloměřický most bude v obou směrech obsluhována na zastávkách linky 75.
• Zastávky Náměstí Republiky a Cacovická nebudou linkou N94 obsluhovány.
Od 11. 7. do 15. 11. 2023 bude zastávka "Hroznová Lhota, kostel" dočasně zrušena ve všech směrech a nahrazena přesunutými zastávkami "Hroznová Lhota, zdrav. stř.", které se budou nacházet na silnici směr Kněždub cca 40 metrů od křižovatky s místní komunikací směr Tasov nad prodejnou "Jednota".

Změna zastávek:
Zastávka "Hroznová Lhota, kostel" bude dočasně zrušena ve všech směrech a nahrazena přesunutými zastávkami "Hroznová Lhota, zdrav. stř.", které se budou nacházet na silnici směr Kněždub cca 40 metrů od křižovatky s místní komunikací směr Tasov nad prodejnou "Jednota".
Od 16. 7. do 30. 9. 2023 bude z důvodu pokračující výstavby obchvatu Čebína upraven provoz na linkách 153 a 330 následujícím způsobem:

Linka 153 pojede mezi zastávkami Hradčany a Chudčice, Delník obousměrným odklonem přes Čebín, čímž vynechá zastávku Sentice, rozc. 0.5. Na odklonové trase navíc obslouží zastávky Čebín, žel.st. (pouze vybrané spoje); Čebín, sídliště; Čebín, nám. (ve směru Sentice / Veverská Bítýška v přesunuté poloze) a Sentice, obecní úřad (pouze vybrané spoje).
Zastávku Sentice obslouží (pouze vybrané spoje) obousměrně v přesunuté poloze.
Obsluha obce Sentice bude zajištěna závlekem po silnici od Chudčic pouze vybranými spoji. Linka 153 nahradí provoz linky 330, která bude po dobu výluky mimo provoz.

Linka 330 bude mimo provoz.

Upravují se návaznosti na dalších autobusových linkách - 312, 332, 333, ...

Změna zastávek:
Sentice, rozc. 0.5 (v obou směrech) - zcela bez obsluhy;
Čebín, nám. (směr Sentice / Veverská Bítýška) - pro linku 153 přesunuta ke křižovatce v jižní části náměstí, před dům č. p. 35;  
Sentice
směr obecní úřad - pro linku 153 přesunuta za křižovatku na silnici III/38527 k obecnímu úřadu, přibližně ve vzdálenosti 100 metrů;
směr Tišnov / Veverská Bítýška - pro linku 153 přesunuta za křižovatku na silnici III/38526 do Chudčic, přibližně ve vzdálenosti 100 metrů.

Tarifní informace:
Cestujícím s předplatním jízdním dokladem, kteří projíždějí linkou 153 zónu 320, není tato zóna započítána do jízdného.
Z důvodu výstavby kanalizace bude zastávka "Bavory" přesunuta na souběžnou místní komunikaci pod parkem (naproti domu č. p. 15) od 20. 7 do 30. 10. 2023.

Změna zastávek:
Zastávka "Bavory" bude přesunuta na souběžnou místní komunikaci pod parkem (naproti domu č. p. 15).
Z důvodu opravy mostu mezi Cetkovicemi a Uhřicemi dojde k následujícím dlouhodobým upravám tras a jízdních linek 251 a 290:
Linka 251 bude vedena obousměrně po odklonové trase mezi Cetkovicemi a Uhřicemi přes zastávku Cetkovice, žel. st. a Borotín. Dochází tak ke změně pořadí zastávek! - Cetkovice - Cetkovice, žel. st. - (Borotín) - (Uhřice, točna) - Velké Opatovice, závod.
Linka 290 bude vedena obousměrně po odklonové trase mezi Cetkovicemi a Uhřicemi na odklonové neobsluhuje zastávku Cetkovice, žel. st.
Z důvodu opravy komunikace a chodníků v obci Krhov dojde k úpravě provozu linek 257 a 250 od 7. 8. do 22. 10. 2023.

Změny na lince 250:
Pojede mezi zastávkami Jabloňany rozc. a Lysice, Perná obousměrným odklonem. Většina spojů mimořádně obslouží zastávku Krhov, rozc. 1.0 jako náhradu za vynechanou zastávku Krhov.
Vybrané spoje linky 250 navíc pojedou závlekem do obce Krhov. V tomto případě neobslouží zastávku Krhov, rozc. 1.0. Přesunutá zastávka Krhov se nachází v prostoru před místním hostincem (pro oba směry).

Změny na lince 257:
Pojede mezi zastávkami Jabloňany rozc. a Voděrady, náměstí/Lysice, Pohodlí obousměrným odklonem. Většina spojů obslouží zastávku Krhov, rozc. 1.0 jako náhradu za vynechanou zastávku Krhov.
Vybrané spoje linky 257 navíc pojedou závlekem do obce Krhov. V tomto případě neobslouží zastávku Krhov, rozc. 1.0. Přesunutá zastávka Krhov se nachází v prostoru před místním hostincem (pro oba směry).

Změna zastávek:
Zastávka Krhov - přeložena do prostoru před místní hostinec, obsluhována pouze vybranými spoji linek 250 a 257.
Krhov, rozc. 1.0 - mimořádně obsluhována i linkou 250.


Od 14. 8. do 14. 10. 2023 bude upraven provoz linek 911, 932, 933, 934 přes Veselí nad Moravou a zastávka Veselí nad Moravou, u polikliniky bude přesunuta.

?Změna zastávek:
Zastávky "Veselí nad Moravou, u polikliniky" přesunuty v obou směrech do souběžné ulice Hutník, cca 130 metrů od Jednoty poblíž prostředního panelového domu č. p. 1406.
Zastávka "Veselí nad Moravou, Lány, sídl." bude bez obsluhy od 21. 8. do pravděpodobně 31. 10. 2023. Využijte prosím zastávku "Veselí nad Moravou, žel. st.".

Změna zastávek:
Zastávka "Veselí nad Moravou, Lány, sídl." bez obsluhy.
Z důvodu pokračující rekonstrukce povrchu komunikace je od 23:15 ve čtvrtek 31. srpna 2023 do ukončení prací (předpoklad do poloviny října) zastávka Štursova pro linky 30, 36, 44, 67, N89, N92 a N93 ve směru do Komína přeložena přibližně o 130 metrů vpřed (ke křižovatce s ulicí Pastviny).
Z důvodu pokračující výstavby kanalizace v obci Svinošice nebude linka 152 ve směru do Blanska obsluhovat zastávku Svinošice, náves. Spoje obsluhující zastávku Svinošice, náves obslouží zastávku Svinošice na hlavní silnici. Od zastávky Lipůvka, ZŠ tedy pojedou po místní komunikaci v Lipůvce a dále po silnici II/379 totožně jako většina standartních spojů linky 152.

Ve směru do Kuřimi jezdí všechny spoje po standartní trase, výluka se jich nedotkne.

Změny zastávek:
Svinošice, náves - po celou dobu platnosti výluky je zastávka zcela bez obsluhy, náhradní zastávka je zastávka Svinošice na hlavní silnici směr Blansko.
Od 2. 9. 2023 nepřetržitě do 12. 11. 2023 6. 10. 2023 budou všechny vlaky linky S52 budou během sobot, nedělí a státních svátků v úseku Kobylí na Moravě - Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS52. Od 7. 10. 2023 bude jezdit opět vlak.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů dle výlukového jízdního řádu.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Kobylí na Moravě - u staniční budovy
? Brumovice - na zastávce autobusů IDS JMK "Brumovice, žel. st."
? Čejč - v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Čejč, náměstí" (směr Hodonín stanoviště č. 2, směr Kobylí stanoviště č. 5)
? Mutěnice zastávka – na ulici Prostřednice v rozšířeném prostoru nedaleko žel. přejezdu.
? Mutěnice – v obci na zastávce autobusů IDS JMK „Mutěnice, křižovatka“
? Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Hodonín, žel. st."
Linka 830 pojede mezi zastávkami Lubnice, škola a Dešná po odklonové trase. Z tohoto důvodu jsou odjezdy z Dešné o několik minut dříve.
V pracovních dnech přibližně v době od 7:00 do 9:45 a dále od 13:20 do 17:45 jsou linky 51 a 501 ve směru od zastávky Moravany, Bohunická cesta vedeny odklonem k zastávce Brno, Ořechovská, která je přeložena do zálivu u vchodu do OC Futurum naproti výdejnímu okénku restaurace KFC. Ze zastávky Ořechovská pak pokračují zpět přes zastávku Rozhraní do Moravan a dále po svých trasách. Zastávka Rozhraní je obsluhována pouze ve směru do Moravan.

Posledním ranním spojem jedoucím z Ústředního hřbitova je spoj 311 linky 501, prvním dopoledním spojem jedoucím z Ústředního hřbitova je spoj 14 linky 51. Posledním ranním spojem jedoucím z Moravan k Ústřednímu hřbitovu je spoj 72 linky 501, prvním dopoledním spojem jedoucím k Ústřednímu hřbitovu je spoj 11 linky 51.

Posledním odpoledním spojem jedoucím z Ústředního hřbitova je spoj 27 linky 501, prvním večerním spojem jedoucím z Ústředního hřbitova je spoj 43 linky 501. Posledním odpoledním spojem jedoucím z Moravan k Ústřednímu hřbitovu je spoj 19 linky 51, prvním večerním spojem jedoucím k Ústřednímu hřbitovu je spoj 62 linky 501.

Tarifní informace:
V časech ukončení linek 501 a 51 na zastávce Ořechovská mohou cestující ze zastávky Rozhraní směřující na zastávku Ořechovská, případně dále směr centrum Brna, využít linky 501 nebo 51 v opačném směru na zastávku Moravany, Bohunická cesta, kde si přestoupí na jiný spoj linek 501 nebo 51 jedoucí směr Ořechovská. Tento průjezd zónou 510 je pro držitele předplatních jízdenek pro zónu 101 + případné další zóny bezplatný.
Od 4. 9. do 30. 11. 2023 pojede linka 830 mezi zastávkami Lubnice, škola a Dešná po odklonové trase. Z tohoto důvodu jsou odjezdy z Dešné o několik minut dříve.

V období od 4. 9. 2023 do 30.10. 2023 z důvodu uzavírky dvou mostů v Dančovicích a Bačkovicích pojede linka 830 mezi zastávkami Lubnice, škola a Dešná obousměrně odklonem přes Polici, Jiratice, Radotice a Bačkovice.
V období od 31.10. do 30. 11. 2023 pojede linka 830 mezi zastávkami Lubnice, škola a Dešná obousměrně odklonem přes Bačkovice.[Nejnovější][30][60]