Dnes je: 27.9.2022
Svátek má Jonáš, zítra: Václav blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Od 15. 8. 2022 do 30. 11. 2022 bude linka 320 bude v provozu všemi spoji pouze v úseku Čebín - Drásov - Malhostovice, Nuzířov a zpět. Úsek Nuzířov - Lipůvka je bez obsluhy.
Otáčení autobusů bude probíhat v křižovatce u pomníku před domem č. p. 39.
Přesunutá zastávka Malhostovice, Nuzířov bude současně výstupní i nástupní

Změna zastávek:
Malhostovice, Nuzířov (v obou směrech) - přesunuta přibližně o 250 metrů ve směru na Malhostovice, mezi domy č. p. 37 a 50; slouží současně jako výstupní i nástupní zastávka;
Lipůvka (na parkovišti před samoobsluhou) - bez obsluhy linkou 320.
Zastávka, hotel je bez obsluhy od 15. 8. do 21. 10. 2022.
Od 22. 8. 2022 do pravděpodobně 15. 10. 2022 bude probíhat výluka na mezi Jedovnicemi a Křtinami.

Linka 201 jede v úseku Křtiny - Jedovnice obousměrným odklonem kolem Býčí skály a přes Rudici. Na odklonové trase zastaví v zastávce Jedovnice, Chaloupky a v Rudici pro umožnění přestupu mezi linkami 201 a 231 Brno - Blansko a opačně.
Na lince 231 jsou vybrané spoje vedeny do zastávky Rudice k uskutečnění přestupu mezi linkami 201 a 231 a dále dochází drobným časovým posunům.

POZOR: Zastávka Jedovnice, chaloupky (směr Jedovnice) je z důvodu stavebních prací přesunuta asi 40 m zpět před křižovatku s ulicí Wanklova.

Změna zastávek:
Zastávky Jedovnice, pila; Křtiny, háj.Na lukách; Křtiny, dělnická čtvrť bez obsluhy.
Zastávka Jedovnice, Újezd nahrazena zastávkou Jedovnice, Chaloupky.
Zastávka Rudice obsluhována i linkou 201.

Tarifní informace:
Linka 201: v úseku Jedovnice - Křtiny jsou uznávány předplatní úsekové jízdenky.

Poznámka:
I nadále platí výluka v úseku mezi Bukovinou, rozc. a Březinou.
Od 22. 8. 2022 bude probíhat další etapa výluky v Kuřimi.

Autobusové linky N91, 152, 162, 302, 310, 311, 312, 313 a 314 pojedou v Kuřimi mezi zastávkami Kuřim, žel.st. (resp. Kuřim, zámek) a Kuřim, poliklinika následovně:

ve směru Kuřim, TOS:
odklonem ul. Popkova, Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť a dále po svých pravidelných trasách, čímž vynechají zastávku Kuřim, kulturní dům, kterou obslouží v přesunuté poloze v ul. Bezručova čtvrť;
účelové spoje linek 310 a 312 vedené přes zastávku Kuřim, škola Jungmannova budou vedeny po své pravidelné trase ul. Školní, Jungmannova a Svatopluka Čecha a dále odklonem zpět na ul. Legionářskou a shodně s ostatními spoji ul. Popkova, Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť a dále po svých pravidelných trasách;
   
ve směru Kuřim, žel.st. / Kuřim, zámek:
odklonem ul. U Stadionu, Jungmannova a Svatopluka Čecha a dále po svých pravidelných trasách, čímž zcela vynechají zastávku Kuřim, kulturní dům. Náhradou zastaví mimořádně všechny linky (pouze v tomto směru) na zastávce Kuřim, Popkova.
Účelové spoje linky 310 vedené přes zastávku Kuřim, škola Jungmannova budou vedeny shodně s ostatními spoji odklonem ul. U Stadionu a Jungmannova a přímo k zastávce Kuřim, škola Jungmannova a dále po své pravidelné trase, čímž vynechají zastávku Kuřim, kulturní dům zcela bez náhrady. Účelový spoj 108 linky 312 je veden beze změny.

Změna zastávek:
Kuřim, kulturní dům (ve směru Kuřim, TOS) - přesunuta na ul. Bezručova čtvrť, přibližně ve stejné úrovni jako původní zastávka (cca ve vzdálenosti 120 metrů);
Kuřim, kulturní dům (ve směru Kuřim, žel.st. / Kuřim, zámek) - zcela bez obsluhy; náhradou lze využít zastávky Kuřim, poliklinika nebo Kuřim, Popkova, která bude v tomto směru mimořádně obsluhována všemi linkami (vyjma účelových spojů linky 310, běžně vedených přes zastávku Kuřim, škola Jungmannova).
Od 24. 8. 2022 bude další etapou probíhat výluka autobusů v Tišnově v oblasti ulice Riegerova a nám. 28. října.

Linka 332 bude v úseku mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Železné, u Vitaru vedena v Tišnově obousměrným odklonem přes zastávku Tišnov, Nádražní (označník pro linku 333) a Tišnov, Riegrova v přesunuté poloze, čímž vynechá ve směru k žel.st. zastávku Tišnov, nám. a dále pokračuje odklonem přes novou zastávku Tišnov, Nový hřbitov a dále po své pravidelné trase. Na odklonové trase obsluhuje všechny nácestné zastávky.
Spoj 7 bude v Tišnově veden od zastávky Tišnov, Nádražní přímo k nové zastávce Tišnov, Nový hřbitov, čímž vynechá zastávku Tišnov, Riegrova.

Linka 333 bude v úseku mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, Kukýrna vedena v Tišnově obousměrným odklonem přes zastávku Tišnov, Nádražní a Tišnov, Riegrova v přesunuté poloze, čímž vynechá ve směru k žel.st. zastávku Tišnov, nám. a dále pokračuje odklonem k zastávce Tišnov, Kukýrna a po své pravidelné trase. Na odklonové trase obsluhuje všechny nácestné zastávky.

POZOR:
Vybrané garantované návaznosti na linky 332 a 333 budou přesunuty ze zastávky Tišnov, žel.st. do zastávky Tišnov, Nádražní.

Účelové spoje linek 153, 311, 312, 330, 331, 334 a 336 běžně vedené přes zastávku (resp. do zastávky) Tišnov, Riegrova budou upraveny následovně:
spoje 153/200, 312/14, 312/156, 334/2 a 336/12 budou od zastávky Tišnov, žel.st. vedeny v Tišnově k přesunuté zastávce Tišnov, Riegrova; na odklonové trase tyto spoje neobsluhují žádné nácestné zastávky;
spoje 311/8, 330/6, 330/46 a 331/212 budou od zastávky Tišnov, Rybníček vedeny přes zastávku Tišnov, Nádražní do terminálu Tišnov, žel.st. a dále budou v Tišnově vedeny odklonem k přesunuté zastávce Tišnov, Riegrova; zastávku Tišnov, Nádražní obslouží pouze při jízdě do terminálu Tišnov, žel.st. (1. průjezd), při jízdě k zastávce Tišnov, Riegrova (2. průjezd) již tuto zastávku neobsluhují;
spoj 330/44 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, Nádražní pouze do zastávky Tišnov, žel.st., kde bude ukončen; cestující do zastávky Tišnov, Riegrova mohou využít ostatních spojů mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, Riegrova;
spoj 331/4 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, Nádražní pouze do zastávky Tišnov, žel.st., odkud bude ve dnech školního vyučování ihned pokračovat jako spoj 333/63 přes zastávku Tišnov, Riegrova dále do Lomnice;
spoj 336/10 pojede v posunuté časové poloze pouze do zastávky Tišnov, žel.st., odkud bude ve dnech školního vyučování ihned pokračovat jako spoj 333/19 přes zastávku Tišnov, Riegrova dále do Lomnice.

Sledujte prosím pozorně výlukové jízdní řády dotčených linek! 

POZOR! Touto výlukou dochází k předčasnému ukončení výluky Tišnov, Riegrova k datu 23. 8. 2022.

Změna zastávek:
Tišnov, Riegrova (v obou směrech) - přesunuta přibližně o 135 metrů do ul. Drbalova;
Tišnov, nám. - bez obsluhy.

Tarifní informace:
Úsekové jízdenky vydané ve spoji 331/4 v úseku Heroltice - Tišnov, žel.st. platí také v navazujícím spoji 333/63 po zastávku Tišnov, Riegrova.
Úsekové jízdenky vydané ve spoji 336/10 v úseku Štěpánovice, rozc. 1.7 - Tišnov, žel.st. platí také v navazujícím spoji 333/19 po zastávku Tišnov, Riegrova.

Změny ve výlukových jízdních řádech Brno – Blansko od 27. 8. 2022
V pátek 26. 8. 2022 23:59 hodin skončí výluka vlaků mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami a bude ukončen provoz linek náhradní autobusové dopravy xR19 Brno (Blansko) - Svitavy, xS21 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice a xS22 Letovice – Svitavy. Od 27.8.2022 začnou jezdit elektrické vlaky z Blanska přes Letovice, Svitavy do České Třebové dle původního jízdního řádu platného od 12. 12. 2021.
Současně od 27.8.2022 mezi Brnem a Blanskem dochází ke změně jízdních řádů náhradní autobusové dopravy linek xS2B a xS2K. Hlavní změnou je prodloužení jízdních dob spojů ve směru Brno – Blansko v pracovních dnech s odjezdem z Brna mezi 14. – 18. hodinou za účelem eliminace zpoždění autobusů při hustém provozu mezi Brnem a Lipůvkou.

Změny ve výlukových jízdních řádech Brno – Adamov od 1.9.2022
Od 1. 9. 2022 platí nové jízdní řády mezi Brnem a Adamovem na linkách náhradní autobusové dopravy xS2A a xS2D.
- Změnou na lince xS2A je zavedení posilového školního spoje z Bílovic nad Svitavou (odj. 7:11 hod.) na Tomkovo náměstí.
- Změnou na lince xS2D je zkrácení intervalu mezi spoji v ranní a odpolední špičce pracovních dnů na 15 minut.

V pátek 9. září 2022 od 8:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad ve čtvrtek 15. září 2022, v 17:00 hod.) bude z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky dočasně přeložena zastávka AD Bílovice nad Svitavou, žel. stanice (linky 75, E75, N94, 211) přibližně 65 metrů vpřed - blíže k sokolovně.
Od 29. 8. 2022 od 21 hodin pokračuje další etapou výluka v Kuřimi.
Všechny linky (vyjma noční linky N91) odjíždějící z terminálu Kuřim, žel.st. jsou obousměrně vedeny příjezdovou komunikací do terminálu.
Linka N91 do terminálu vůbec nezajíždí (zastavuje na přesunutých zastávkách v ul. Zahradní, resp. Nádražní). Spoje běžně ukončené/výchozí v zastávce Kuřim, žel.st. jsou prodlouženy do/ze zastávky Kuřim, TE. S ohledem na jednotnost s ostatními etapami jsou garantované návaznosti mezi linkami N91 a 310 nadále přesunuty na zastávku Kuřim, kulturní dům.
Oproti běžnému stavu dochází k přesunu všech autobusových nástupišť v terminálu Kuřim, žel.st., jejich rozmístění je však totožné s předchozí, tedy VII. etapou (vyjma noční linky N91).
Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v terminálu a jeho okolí!

Změna zastávek:
Dochází k přesunu zastávek v terminálu Kuřim, žel.st. následujícím způsobem:

na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejblíže k nádražní budově (na začátku parku) jsou přesunuty následující linky:
311 směr Tišnov;
312 směr Veverská Bítýška / Tišnov;

na příjezdovou komunikaci (u parku) - prostřední označník (přibližně v polovině parku) jsou přesunuty následující linky:
071 směr Brno, Královo Pole;
310 směr Kuřim, Díly pod Sv. Jánem / Česká / Lelekovice;
310 směr Kuřim, Podlesí;
302, 311 a 312 směr Kuřim, TOS / TE / Prefa;

na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejdále od nádražní budovy (na konci parku) jsou přesunuty následující linky:
152 směr Blansko;
162 směr Boskovice;
302 směr Brno, Bystrc;
313 směr Lysice;

do ulice Zahradní za křižovatku s ulicí Nádražní (směrem k ulici Legionářská) je přesunuta následující linka:
N91 směr Kuřim, TE;

do ulice Nádražní za křižovatku s ulicí Zahradní (směrem k ulici Tyršova) je přesunuta následující linka:
N91 směr Brno, hlavní nádraží.

Výstupní zastávka je umístěna u vjezdu na nákladiště, vpravo od nádražní budovy.
Výluka je prodloužena do 30. 9. 2022!
Z důvodu havarijního prodloužení prací na vodovodu a kanalizaci v ulici Renneské zůstává do čtvrtka 22. září 2022 (předpoklad) v platnosti odklon na noční lince N90 zavedený již od července 2022.
Po ukončení této výluky v noci z 30.09. / 01.10.2022 bude obnoven provoz silniční dopravy, a tedy také noční linky N90 a příp. náhradní dopravy za tramvaje, pouze ve směru z centra k ulicím Polní a Vojtově. Uzavírka silničního pásu ve směru od ul. Vojtovy/Polní do centra se předpokládá i v průběhu měsíce října.

Noční autobusová linka N90 jede v úseku Hlavní nádraží – Celní odklonem po trase a zastávkách linky N91.
• Neobsluhuje tak zastávky Soukenická, Křídlovická a Vojtova.
• Náhradou je možné použít linku N96, případně zastávky Hybešova, Václavská, Poříčí a Nemocnice Milosrdných bratří.

Tramvajové linky 7 a 8 jedou od pondělí 5. září 2022 již po svých pravidelných trasách ulicí Renneskou.
S platností od 1. 9. do 10. 12. 2022 bude přeložena zastávka Adamov, žel. st. směr jih (od Blanska) cca 50m vpřed do prostoru nového zálivu parkoviště K+R.
Od 1. 9. do 31. 10. 2022 linka 830 pojede do Oslnovic závlekem z Vysočan. Mezi zastávkami Vysočany, prodejna a Lubnice, škola jsou vedeny bez zastávek odklonem přes Polici. Vybrané spoje navíc zajíždí do Dešné.
Od 1. 9. 2022 do 10. 12. 2022 bude upraven provoz na lince 805 ve Znojmě.
Linka 805 je z Přímětic rozdělena na dvě provozní větve:

  • část spojů je vedena z Přímětic přes Mramotice do Kravska a je ukončena v zastávce Kravsko, u kovárny,
  • část spojů je vedena z Přímětic přímo do Plenkovic do zastávky Plenkovice, Jednota. Vybrané spoje spoje jedou navíc přes Hluboké Mašůvky.

Spoje linky 815 vedené přes Plenkovice jedou od zastávky Znojmo, nám. Svobody lázně ulicí Přímětickou do Plenkovic a dále do zastávky Znojmo, Kasárna.

Tarifní omezení:
Předplatní úsekové a dvouúsekové jízdenky platné pro tarifní úseky mezi Kravskem, Mramoticemi, Kasárnami, Plenkovicemi a Hlubokými Mašůvkami platí i při jízdě oklikou přes Přímětice.

Změna zastávek:
Kravsko, rozc. k závodu je bez obsluhy.
Od 1. 9. 2022 do 10. 12. 2022 bude upraven provoz linek IDS JMK v oblasti Tetčic.

Linka 406 pojede mezi zastávkou Tetčice, žel.st. a Brno, Nemocnice Bohunice odklonem mimo zastávky Rosice, Husova a Rosice, STK.
Linka 423 pojede mezi zastávkami Tetčice, žel.st. a Rosice, Trávníky odklonem přes zastávky Rosice, STK a Rosice, Brněnská. Zastávku Rosice, Husova vynechává.

Změna zastávek:
Rosice, Husova není obsluhována linkami 406 a 423. Náhradou je obsluhována zastávka Rosice, Brněnská linkami 405 a 423.
Rosice, STK není obsluhována linkou 406.
Výluka bude ukončena již 23. 9. 2022 ve 23:59 hodin (původně měla trvat do 18. 10. 2022). Budou platit nové jízdní řády pro linky 163 a 411.

Od 5. 9. 2022 bude začínat nová výluka u obce Křoví na silnici II/379 od zastávky Křoví, pila. V souvislosti s tím bude předčasně ukončena výluka Křoví - Pánov k datu 4. 9. 2022.

Linka 163 je v úseku Velká Bíteš, nám. - Křoví, rozc. 0.5 vedena obousměrným přes Přibyslavice, Svatoslav a Pánov, rozc., čímž vynechá zastávky Velká Bíteš, škola; Velká Bíteš, samota a Křoví, pila. Zastávku Křoví, rozc. 0.5 obslouží v přesunuté poloze. Na odklonové trase neobsluhuje žádné nácestné zastávky.
Spoje běžně vedené ze zastávky Velká Bíteš, 1.BS jsou ve Velké Bíteši vedeny odklonem přes zastávku Velká Bíteš, škola (ve směru k náměstí) k zastávce Velká Bíteš, nám. a dále po výše uvedené odklonové trase.
Spoj 9 je mimořádně veden závlekem přes obec Křoví, dále po odklonové trase do Velké Bíteše, přes zastávku Velká Bíteš, škola (ve směru k 1.BS) a dále k zastávce Velká Bíteš, nám.
Spoj 16 je ve dnech školního vyučování mimořádně výchozí ze zastávky Velká Bíteš, škola (ve směru k náměstí), odkud pokračuje přes zastávku Velká Bíteš, nám. a dále po výše uvedené odklonové trase.
Odpolední spoje 20, 22, 40 a 82 pojedou po dobu výluky navíc závlekem přes Lubné. Naopak spoje 21, 23 a 81 vynechají závlek do Lubného.
POZOR: Odřeknuty jsou posilové spoje č. 10 a 11 běžně vedené v úseku Velká Bíteš - Křoví a zpět.

Spoje 62 a 81 linky 411 jsou v úseku Velká Bíteš, nám. - Svatoslav, ObÚ vedeny obousměrným odklonem přes Přibyslavice (bez závleku do Radoškova), čímž vynechají zastávky Velká Bíteš, škola; Velká Bíteš, samota; Křoví, pila; Křoví, rozc. 0.5 a Velká Bíteš, Pánov. Spoj 62 navíc vynechá i zastávku Svatoslav, horní konec, spoj 81 obslouží tuto zastávku pouze 1× (jen ve směru do Přibyslavic). Na odklonové trase obslouží tyto spoje všechny nácestné zastávky.
Spoje vedené v trase Deblín / Svatoslav - Křoví a zpět navíc obslouží také zastávku Křoví, rozc. 0.5 v přesunuté poloze. Ostatní spoje linky 411 jsou vedeny beze změny.

POZOR! Touto výlukou dochází k předčasnému ukončení výluky Křoví - Pánov k datu 4. 9. 2022.

Změna zastávek:
Velká Bíteš, škola (v obou směrech) - obsluhována pouze vybranými spoji linek 163 a 411;
Velká Bíteš, samota (v obou směrech) - zcela bez obsluhy;
Křoví, pila (v obou směrech) - zcela bez obsluhy;
Křoví, rozc. 0.5 (v obou směrech) - přesunuta přibližně o 80 metrů ve směru na Deblín, za křižovatku se silnicemi do Křoví a Křižínkova; bez obsluhy spoji 62 a 81 linky 411;
Velká Bíteš, Pánov, rozc. - bez obsluhy spoji 62 a 81 linky 411;
Svatoslav, horní konec - bez obsluhy spojem 62 linky 411; spoj 81 obslouží tuto zastávku pouze 1× (jen ve směru do Přibyslavic).

Tarifní informace:
Cestujícím, kteří při použití spojů 411/66 a 411/67 pouze projíždí přes zónu 345, není tato zóna započítána do jízdného.
Od 7. 9. do 16. 10. 2022 se opět upravuje provoz v přestupním terminálu Kuřim.

Všechny linky (vyjma noční linky N91) odjíždějící z terminálu Kuřim, žel.st. jsou obousměrně vedeny příjezdovou komunikací do terminálu.
Linky 152, 162, 302, 310, 311, 312 a 313 jsou v úseku mezi zastávkami Kuřim, žel.st. a Kuřim, kulturní dům (resp. Kuřim, Popkova / Kuřim, škola Jungmannova) vedeny obousměrným odklonem ul. Nádražní, Tyršova a Legionářská a dále po své trase.
Linka N91 je v úseku Kuřim, sokolovna - Kuřim, kulturní dům (resp. Kuřim, Popkova) vedena obousměrným odklonem ul. Tyršova a Legionářská přímo k zastávce Kuřim, kulturní dům, čímž zcela vynechá terminál Kuřim, žel.st. (zastavuje na přesunutých zastávkách v ul. Tyršova na hlavní silnici II/385). Spoje běžně ukončené/výchozí v zastávce Kuřim, žel.st. jsou prodlouženy do/ze zastávky Kuřim, TE. Garantované návaznosti mezi linkami N91 a 310 jsou nadále přesunuty na zastávku Kuřim, kulturní dům.
Oproti běžnému stavu dochází k přesunu všech autobusových nástupišť v terminálu Kuřim, žel.st., jejich rozmístění je však totožné s předchozí, tedy VIII. etapou (vyjma noční linky N91).

Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v terminálu a jeho okolí!

Změna zastávek:
Zastávky v terminálu Kuřim, žel.st. jsou přesunuty následujícím způsobem:

na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejblíže k nádražní budově (na začátku parku) jsou přesunuty následující linky:
       311 směr Tišnov;
       312 směr Veverská Bítýška / Tišnov;
na příjezdovou komunikaci (u parku) - prostřední označník (přibližně v polovině parku) jsou přesunuty následující linky:
       71 směr Brno, Královo Pole;
       310 směr Kuřim, Díly pod Sv. Jánem / Česká / Lelekovice;
       310 směr Kuřim, Podlesí;
       302, 311 a 312 směr Kuřim, TOS / TE / Prefa;
na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejdále od nádražní budovy (na konci parku) jsou přesunuty následující linky:
       152 směr Blansko;
       162 směr Boskovice;
       302 směr Brno, Bystrc;
       313 směr Lysice;
do ulice Tyršova (na hlavní silnici II/385 od Brna) vlevo za křižovatku s ulicí Nádražní je přesunuta následující linka:
       N91 směr Kuřim, TE;
   do ulice Tyršova (na hlavní silnici II/385 od Tišnova) vpravo za křižovatku s ulicí Nádražní je přesunuta následující linka:
       N91 směr Brno, hlavní nádraží.

Výstupní zastávka je umístěna u vjezdu na nákladiště, vpravo od nádražní budovy.
Z důvodu opravy komunikace bude od 9:00 v pátek 9. září 2022 do ukončení prací (předpoklad do středy 26. října 2022) přeložena zastávka Kounicovy koleje pro linky 68 a N89 v obou směrech:
• směr Tábor cca o 140 metrů vpřed
• směr Náměstí Míru cca o 125 metrů vzad

Linky 643, 650 v době výluky spoje obousměrně mezi zastávkami Nesovice, žel.st. a Milonice pojedou v Nesovicích místní komunikací ul. Kout a přes čerpací stanici.

Změna zastávek:
Nesovice, pož. zbroj. přesunuta 120 metrů směr Milonice poblíž hostince.
Od 12. 9. do 7. 10. 2022 budou linky 106, 655 a 660 u Archlebova odkloněny následujícím způsobem. S ohledem na delší trasu autobusů budou spoje drobně opožděny.

Linka 106 pojedou spoje obousměrně mezi zastávkami Dražůvky a Archlebov pojedou silnicí II/431 (směr Ždánice) a dále místní silnicí III/43115 do Archlebova.
Linky 655, 660 pojedou spoje obousměrně mezi zastávkami Dražůvky a Archlebov pojedou silnicí II/431 (směr Ždánice) a dále místní silnicí III/43115 do Archlebova. Spoje linek 655 a 660, které nezajíždí do Dražůvek, se pojedou obousměrně z Dražůvky, rozc. otočit přes Dražůvky a dále odklonem přes II/431 a III/43115.
Od 12. do 26. nově do 29. 9. 2022 pokračuje třetí etapou výluka ve Slavkově u Brna (ulice Bučovická).
Linka 630 je úseku Slavkov u Brna - Hodějice po většinu dne rozdělena na dvě větve Slavkov u Brna-Němčany a Slavkov u Brna-Hodějice. Větev do Němčan jede obousměrně po své trase ulicí Bučovickou, větev do Hodějic jede z autobusového nádraží po I/50.
Linka 632 jede ve Slavkově u Brna po I/50 s vynecháním zastávek Poliklinika, MEZ a Cutisín.

Změna zastávek:
Slavkov u Brna, poliklinika; Slavkov u Brna, MEZ; Slavkov u Brna, Cutisín - bez obsluhy linkou 632 a většinou spojů linky 630 do/z Hodějic.
Z důvodu opravy povrchu komunikace je od 8:00 hodin 14. září 2022 do ukončení prací přeložena zastávka Rozcestí pro linky 57 a N93:
   • ve směru do Soběšic přibližně o 125 metrů vzad
   • ve směru od Soběšic přibližně o 80 metrů vzad
Od 15. 9. 2022 do 10. 12. 2022 bude upraven provoz linek IDS JMK ve Vyškově:

Linka 753: jede dle výlukového JŘ. Dochází k úpravě spojů 20, 36, 62.
Linka 754: jede dle výlukového JŘ. Dochází k úpravě spojů 66, 82, 84.
Linky 755, 756: jedou dle výlukového JŘ a v době výluky spoje obousměrně mezi zastávkami Vyškov, Dělnický dům a Pustiměř, rozc. jedou odklonem ve Vyškově přes místní část Dědice a dále sídl. Víta Nejedlého a místní silnicí do Pustiměře, kde rozc. je obslouženo v přesunutém místě. Na odklonové trase neobsluhují žádnou zastávku.
Linka 756: vybrané spoje jsou obousměrně vedeny v úseku Vyškov, aut.st. - Vyškov, Remagg.
Linky MHD Vyškov:
741: zkrácena do trasy Poliklinika - Na Vyhlídce
742: zkrácena do trasy Na Vyhlídce - Poliklinika
743: beze změny
744: vybrané spoje jsou ze zastávky Dědice, kasárna prodlouženy přes Pustiměř do průmyslové zóny. Zastávka v Pustiměři slouží pouze pro nástup směr průmyslová zóna a pro výstup směr Dědice.

Změna zastávek:
Pustiměř, rozc. přesunuta cca 100 m směr Radslavice mimo spoje 23 linky 755.
Pustiměř, u kříže bez obsluhy mimo spoje 23 linky 755.
Vyškov, Letiště a Vyškov, Sochorova bez obsluhy.
Vyškov, Dukelská nákup. stř. a Vyškov, U podchodu bez obsluhy linek 755 a 756, linky 755 a 756 místo toho obslouží navíc zastávku Vyškov, Dělnický dům.
Vyškov, Remagg; Vyškov, Fritzmeier; Vyškov, Tovární a Vyškov, Pustiměřská - bez obsluhy linkami 741 a 742, náhradou obslouženy linkou 744
Od čtvrtka 15. září 2022 od 8:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad v sobotu 15. října 2022) budou z důvodu stavebních prací v prostoru zastávek dočasně přeloženy zastávky:
Semilasso směr Královo Pole, nádraží (linky 30, 41, 53, 71, 72, 84) přibližně 55 metrů vpřed,
Semilasso:
směr Tylova (pro linky 41, 42, 70, 71) přibližně 60 metrů vzad,
směrHusitská (pro linky 30, 44, 53, 72) na tramvajový ostrůvek (tedy také cca 60 metrů vzad).


Od 19. 9. do 19. 11. 2022 pojedou autobusové linky 401 a 402 mezi zastávkami Troubsko, Veselka a Brno, Pražská jednosměrným odklonem (pouze ve směru do Brna) přes Troubsko do Brna-Bosonoh a dále po své pravidelné trase, čímž vynechají zastávky Troubsko, Kovopodnik a Brno, Tranzitní plynovod. Na odklonové trase neobsluhují žádné nácestné zastávky.

Ve směru z Brna budou linky vedeny po své pravidelné trase, zastávku Troubsko, Kovopodnik však projíždí bez obsluhy.

Spoj 30 linky 402 pojede standardně od zastávky Troubsko, Veselka v ul. Polní (označník ve směru od Troubska), otočí se přes kruhový objezd zpět a pokračuje po výše uvedené objízdné trase přes Troubsko do Brna-Bosonoh.

Změna zastávek:
Troubsko, Kovopodnik (v obou směrech) - bez obsluhy;
Brno, Tranzitní plynovod (ve směru do Brna) - bez obsluhy.
Spoje 7, 8, 9, 10, 11, 12 linky 259 jedou mezi zastávkami Boskovice, v údolí a Újezd u Boskovic obousměrným odklonem přes Lhotu Rapotinu a po místní komunikaci na okraji Doubravice nad Svitavou. Na objízdné trase neobsluhují žádnou zastávku. Na lince 259 platí výlukový jízdní řád s ohledem na delší objížďku. Výluka platí pouze v pracovní dny v době od 7:30 do 14:45 hodin.
Linka 164 pojede mezi zastávkami "Pohořelice, nám." a "Cvrčovice" mezi Pohořelicemi a Cvrčovicemi obousměrně odklonem po souběžných komunikacích a ulicí Loděnická. Zastávky "Pohořelice, Tyršova" a "Cvrčovice, učiliště" budou přeloženy na objízdnou trasu.

Zastávky "Pohořelice, Tyršova" a "Cvrčovice, učiliště" budou v uvedenou dobu přeloženy na silnici Pohořelice - Loděnice takto:
Zastávka "Pohořelice, Tyršova" na ulici Loděnická z pohledu od centra Pohořelic za křižovatku s ulicí Cukrovarskou.
Zastávka "Cvrčovice, učiliště" u křižovatky s místní komunikací vedoucí kolem zahrady odborného učiliště v Cvrčovicích.
Spoje 5, 13 a 109 linky 701 jedou k zastávce Mokrá-Horákov, rozc. cementárna odklonem bez zastávek přes Velatice od 21. 9. do 18. 12. 2022.


Změna zastávek:
Mokrá-Horákov, rozc. cemetárna je přesunuta na silnici III/0471 (odbočka na Velatice)
Mokrá-Horákov, Horákov je přesunuta do prostoru parkoviště.
Linka 655 jede v úseku mezi zastávkami Ždánice, šroubárna - Archlebov resp. opačně odklonem po obousměrné objízdné trase po silnicích II/431 a I/54 bez vlivu na polohy stálých zastávek od 22. 9. do 7. 10. 2022.
Zastávka "Krumvíř, žel. st." bude v obou směrech v termínu od 23. 9. cca do konce roku 2022 posunuta o cca 80 metrů ve směru Hodonín.

Změna zastávek:
Zastávka "Krumvíř, žel. st." bude v obou směrech posunuta o cca 80 metrů ve směru Hodonín.
Žabčice, U Mahovských směr Židlochovice je přesunuta o 70 metrů vpřed od 26. 9. do 31. 10. 2022.


Linka 830 jede mezi Štítary a Zálesím odklonem. Štítary, odb. na pláž je přesunuta za křižovatku s příjezdovou komunikací k pláži od 26. 9. 2022.

Změna zastávek:
Štítary, odb. na pláž je přesunuta na silnici II/408 před odbočku na objízdnou trasu.
Od 26. 9. 2022 do 31. 10. 2022 bude další etapou pokračovat výluka u Slavětic, která navazuje na předchozí etapu, která bude ukončena 25. 9. 2022.

Linka 441 spoje 81, 82 a 24 - pojedou mezi zastávkami Slavětice a Hrotovice, aut. nádr. odklonem po obousměrné objízdné trase: zast. Slavětice - sil. II/152 - sil. II/399 - kolem obce Dalešice - sil. III/15245 - zast. Hrotovice, aut. nádr. Poslední večerní spoj 21 do Hrotovic pojede mezi zastávkami Slavětice a Hrotovice, aut. nádr. závlekem ze Slavětic po místní komunikaci přes Rouchovany zpět do Slavětic a dále do Hrotovic, aut. nádr. po objízdné trase jako spoje 81, 82 a 24. Spoje 53, 91, 207, 54, 92 a 208 budou ukončeny resp. začínat v zastávce Slavětice.

Spoje linky 442 jedou v úseku mezi zastávkami Rouchovany a Hrotovice, aut. nádr. resp. opačně odklonem po obousměrné objízdné trase: zast. Rouchovany - sil. II/399 - místní komunikace do Slavětic - dočasná zast. Slavětice - sil. II/152 - křižovatka sil. II/152xII/399 - sil. II/399 - kolem obce Dalešice - sil. III/15245 - zast. Hrotovice, aut. nádr.

Změna zastávek:
zastávky Slavětice - pro linku 442 a linku 441 spoj 21 přeloženy na silnici II/152 na kraj obce Slavětice ve směru na Hrotovice
zastávky Slavětice, rozc. 2.0 - dočasně zrušeny bez náhrady, bez obsluhy linkami 441 a 442 IDS JMK
zastávky Hrotovice, správa silnic - dočasně zrušeny bez náhrady, bez obsluhy linkami 441 a 442 IDS JMK


[Nejnov�j��][30][60]