Dnes je: 13. 4. 2024
Svátek má Aleš, zítra: Vincenc blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Od 2. do 30. 4. 2024 všechny spoje linky 642 pojedou v Bučovicích mezi zastávkou Kloboučky, točna a železniční stanicí nebo autobusovou stanicí obousměrně odklonem po místních komunikacích do Vícemilic a dále silnicí I/50 a ulicí Mírová. Neobsluhují zastávku Kloboučky, škola.

Změna zastávek:
Zastávka Bučovice, Kloboučky, škola je zrušena. Využijte prosím blízkou zastávku Bučovice, Kloboučky, točna.


Od 3. do 23. 4. 2024 z důvodu opravy vozovky bude zastávka Břeclav, cukrovar přesunuta na ulici Lidickou za křižovatku s ulicí Sovadinovou. Linka 564 ve směru do Staré Břeclavi zastávku neobsluhuje.

Změna zastávek:
Břeclav, cukrovar je přesunuta na ulici Lidickou za křižovatku s ulicí Sovadinovou. Linka 564 ve směru do Staré Břeclavi zastávku neobsluhuje.
Zastávka „Kurdějov, u penzionu“ směr Hustopeče může být přesunuta o několik metrů VPŘED.
Z důvodu výstavby napojení na budoucí velký městský okruh bude od 22:35 v pátek 5. dubna 2024 do 22:35 v pátek 12. července 2024 (předpoklad) omezen provoz v ulici Rokytově.
Zastávka Akátky pro linky 27, 57 a N99 ve směru z Vinohrad do Židenic proto bude dočasně zrušena. Náhradou je možné využít zastávku Údolíček.
Od 6. 4. do 20. 4. 2024 linky 556, 572, 664, 903, 910, 911, 912 a 913 pojedou v Hodoníně po odklonových trasách. Tímto dojde k dočasnému zrušení obsluhy zastávky "Hodonín, u podjezdu" - pouze ve směru Lužice a zastávky "Hodonín, Anenská" pouze ve směru Slovensko. Ostatní zastávky jsou standardně v provozu.

Změna zastávek:
Zastávka "Hodonín, u podjezdu" bez obsluhy pouze ve směru Lužice, zastávka "Hodonín, Anenská" bez obsluhy pouze ve směru Slovensko.
Od 8. do 19. 4. 2024 pouze v pracovní dny z důvodu zvýšení propustnosti a eliminace předpokládaného zpoždění pojedou některé vlaky linky S3 z Hustopečí u Brna dříve podle výlukového jízdního řádu linky S3.
Vývěska výluky ke stažení zde.
Zastávka Rousínov, Čechyně, rozc. 0.5 pro směr do Komořan je přesunuta o cca 60 metrů zpět k domu č. 322/34 od 8. do 14. 4. 2024.

Změna zastávek:
Rousínov, Čechyně, rozc. 0.5 - směr Komořany přesunut o cca 60 metrů zpět před dům č. 322/34.
Od 8. 4. 2024 proběhnou přesuny zastávek v prostoru přednádraží železniční stanice Skalice nad Svitavou.

Z důvodu opravy chodníků v prostoru přednádraží železniční stanice Skalice nad Svitavou v prostoru autobusových zastávek (nástupiště č. 2, 3 a 4) budou tyto zastávky přeloženy vedle staniční budovy do míst současného parkoviště. Nástupiště č. 2 a 4 budou sloučeny ve společné, které bude přeloženo a přeloženo bude také nástupiště č. 3. Všechna přeložená nástupiště budou při pravé straně komunikace při pohledu směrem od staniční budovy směrem na ACHP / Boskovice, tedy na stejné straně jako nástupiště č. 1 (,,boskovické nástupiště").

Změna zastávek - Skalice nad Svitavou, železniční stanice (nástupiště č. 2, 3 a 4):
nástupiště č. 2 + 4 (sloučena ve společné) na protější stranu komunikace přibližně 30 metrů před označník nástupiště č. 1;
nástupiště č. 3 na protější stranu komunikace přibližně 60 metrů před označník nástupiště č. 1.

Od 8. do 30. 4. 2024 nástupiště č. 1 pro linka 663 bude přesunuto na nástupiště č. 4.

Změna zastávek:
Nástupiště č. 1 (Linka 663) bude přesunuto na nástupiště č. 4.Od 8. 4. do 8. 5. 2024 z důvodu opravy chodníků na návsi ve Lhotě Rapotině v prostoru autobusové točny nebude možné obsloužit zastávku Lhota Rapotina, točna.

Spoje linky 258 obslouží zastávku v přeložené poloze:
-Spoje 2, 82 a 246 (směr Boskovice): obslouží přeloženou zastávku v těsné blízkosti křižovatky na rohu u domu č.p. 13.
-Spoj 5 (směr Skalice nad Svitavou, Obora): obslouží přeloženou zastávku před domem č.p. 3.
-Spoj 102: mezi zastávkami Doubravice, ZD 0,3 a Boskovice, Mánesova jede přímo po silnici II/374 s vynecháním zastávky Lhota Rapotina, točna. Náhradou na trase obslouží zastávku Lhota Rapotina.
Od 9. do 21. 4. 2024 bude zastávka Rousínov, Čechyně, rozc. 0.5 pro směr do Komořan přesunuta o cca 60 metrů zpět k domu č. 322/34.

Změna zastávek:
Rousínov, Čechyně, rozc. 0.5 - směr Komořany přesunut o cca 60 metrů zpět před dům č. 322/34
Zastávka Rosice, ADOSA bude od 13. do 29. 4. 2024 zrušena z důvodu stavebních prací.


Z důvodu výměny kolejnic bude od 6:00 v sobotu 13. dubna 2024 nepřetržitě do 17:00 v neděli 14. dubna 2024 vyloučen provoz tramvají a omezen provoz autobusů na Rosického náměstí.

Tramvajové linky 3 a 10 pojedou v úseku Česká – Vozovna Komín obousměrným odklonem přes Mendlovo náměstí a Pisárky.
• Vynechají tak zastávky v úseku Grohova – Sochorova.
• Na odklonové trase obslouží všechny zastávky.
• Zastávka Česká ve směru do Komína bude obsluhována v ulici Joštově (nástupiště č. 1).

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x3 v trase Česká – Konečného náměstí – Tábor – Rosického náměstí – Vozovna Komín.
• Zastávka Rosického náměstí směr Vozovna Komín bude přeložena do ulice Horovy před křižovatku s ulicí Královopolskou, zastávka Rosického náměstí směr Česká bude obsluhována na zastávce linek 67 a 84.
• Zastávka Vozovna Komín bude linkou x3 pro výstup i nástup obsluhována na mostě u výjezdu z vozovny trolejbusů.
• Ve směru do centra obslouží linka x3 také zastávku Hlavní.
• Zastávku Sochorova není po dobu výluky možné obsloužit.

 Autobusové linky 44 a 67 ve směru do Jundrova pojedou v úseku Přívrat – Štursova odklonem ulicí Kroftovou.
• Vynechají tak zastávku Rosického náměstí.
• Na odklonové trase obslouží zastávku Vrázova.
• Ve směru do Králova Pole pojedou linky 67 a 84 po standardní trase přes zastávku Rosického náměstí.

Noční autobusová linka N92 ve směru do Bystrce pojede v úseku Rosického náměstí – Štursova odklonem ulicemi Královopolskou a Kroftovou.
• Zastávka Rosického náměstí bude přeložena do ulice Horovy před křižovatku s ulicí Královopolskou.
• Na odklonové trase nebude linka N92 obsluhovat žádné další zastávky.
• Ve směru do centra pojede linka N92 po pravidelné trase.

Změny zastávek:
Rosického náměstí – bez obsluhy linkami 3 a 10 (obousměrně), bez obsluhy linkami 44 a 67 (směr Jundrov), pro linky x3 a N92 směr Komín přeložena do ulice Horovy, linky x3, 67 a 84 ve směru z Komína obslouží pravidelnou zastávku autobusů v ulici Štursově
Sochorova – po dobu výluky bez obsluhy, náhradou je možné použít zastávky Rosického náměstí, Hlavní nebo Stránského
Vozovna Komín – linka x3 obsluhuje pro výstup i nástup zastávku na mostě
V sobotu 13. 4. 2024 se v obci Havraníky na Znojemsku koná vinařská kulturní akce. Autobusová linka 818 bude posílena spoji 501 až 508 jen v úseku Znojmo, aut. nádr. - Havraníky a zpět.
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 23:30 v neděli 14. dubna 2024 do 23:00 v neděli 28. dubna 2024 (předpoklad) omezen průjezd ulicí Hněvkovského.
 
 Autobusové linky 40, 48, 64, 67, 74 a N95 pojedou po svých pravidelných trasách, v obou směrech však bude dočasně zrušena zastávka Hněvkovského.
• Náhradou je možné použít zastávky Komárov, Sazenice, Kšírova nebo Horní Heršpice.
 
 Po ukončení této etapy je plánována další etapa, během níž dojde ke změnám také na linkách 49, 50, E50 a N94. Podrobnosti budou zveřejněny.
Z důvodu opravy povrchu komunikace nebude od pondělí 15. dubna 2024 do pátku 31. května 2024 (předpoklad) možný průjezd trolejbusovou smyčkou Preslova.
 
 Trolejbusová linka 38 ve směru na Preslovu pojede v úseku Vaňkovo náměstí – Preslova odklonem ulicí Bohuslava Martinů (provoz zajistí parciální trolejbusy).
• Zastávka Vaňkovo náměstí bude přeložena k zastávce linky 39 do ulice Barvičovy.
• Zastávka Pavlíkova nebude v uvedeném směru obsluhována.
• Zastávky Neumannova a Marie Pujmanové budou přeloženy do ulice Bohuslava Martinů.
• Zastávka Preslova bude pro výstup i nástup přeložena na silnici mimo trolejbusovou smyčku.
 
 Ve směru na Komenského náměstí pojede linka 38 po své pravidelné trase ulicí Preslovou.

Od 15. 4. 2024 z důvodu uzavření podchodu pod železniční tratí v žel. zast. Žabčice a s tím související prodloužení docházkové vzdálenosti při přestupu mezi vlakem a autobusovou linkou 520 dochází k úpravě časových poloh vybraných spojů v úseku mezi zastávkami Žabčice, žel.st. a Přísnotice.

Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od března 2023 v několika etapách omezen provoz veškeré dopravy v ulici Bauerově. Ve třetí etapě dojde od 23:20 v pondělí 15. dubna 2024 k následující změně zastávek na autobusových linkách 44, 84 a N98:

 Směr Pisárky > Mendlovo náměstí (linky 44 a N98):
• zastávka Riviéra bude dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávky Pisárky nebo Velodrom, případně nově zprovozněnou zastávku Riviéra pro opačný směr)
• zastávka Bauerova zůstává dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávky Pisárky nebo Velodrom, případně nově zprovozněnou zastávku Riviéra pro opačný směr)

 Směr Mendlovo náměstí > Pisárky (linky 84 a N98):
• zastávka Velodrom zůstává přeložena cca o 480 metrů vzad (ke 4. bráně brněnského výstaviště)
• zastávka Bauerova zůstává dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávky Velodrom nebo Riviéra)
• zastávka Riviéra bude nově obsluhována u provizorního nástupiště pod novou lávkou pro pěší

Autobusová linka E56 pojede opět obousměrně po své trase Pisáreckým tunelem s obsluhou zastávky Pisárky.
Od 15. 4. do 15. 7. 2024 bude upraven provoz městských linek 741 a 744 ve Vyškově (ulice Na Hraničkách) následovně:

Linka 741 - spoje 1 a 35 vynechají zastávky Hraničky a Dělnický dům. Obslouží zastávku Železniční stanice.
Linka 744 - Spoj 9 vynechá zastávky Rostex a Hraničky, konečnou zastávkou spoje je Nemocnice ve směru k autobusovému nádraží. Spoje 2 a 10 vynechají zastávky Nemocnice, Hraničky a Rostex. Na odklonové trase zastaví na zastávce Poliklinika.
Ostatních spojů městské dopravy Vyškov se uzavírka netýká!

Změna zastávek:
Vyškov, Dělnický dům - bez obsluhy spoji 1 a 35 linky 741
Vyškov, Hraničky - bez obsluhy spoji 1 a 35 linky 741 a spoji 2, 9 a 10 linky 744 
Vyškov, Rostex - bez obsluhy spoji 2, 9 a 10 linky 744
Vyškov, nemocnice - konečná spoje 9 linky 744, bez obsluhy spoji 2 a 10 linky 744
Vyškov, žel. st. - náhradní zastávka spojů 1 a 35 linky 741
Vyškov, Poliklinika - neobsluhována spojem 9 linky 744, náhradní zastávka spojů 2 a 10 linky 744
Zastávka Žďárná ve směru Suchý/Protivanov bude přesunuta asi o 80 metrů vzad směrem k Ludíkovu před semaforový úsek od 15. do 25. 4. 2024.

Změna zastávek:
Žďárná (směr Suchý/Protivanov) - přesunuta přibližně o 80 metrů vzad směrem k Ludíkovu před semaforový úsek.
Od 15. do 24. 4. 2024 bude přesunuta zastávka Rosice, Trávníky.

Rosice, Trávníky směr Zastávka je přesunuta za křižovatku ulic Trávníky a Příkrá (přibližně před dům č. p. 82).
Rosice, Trávníky směr Brno je přesunuta ke křižovatce ulic Trávníky a Příkrá (přibližně před dům č. p. 64).
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od 5:00 v pondělí 15. dubna 2024 do 22:00 v neděli 21. dubna 2024 (předpoklad) omezen provoz v ulici Nádražní v Modřicích.
 
 Noční autobusová linka N94 pojede v úseku Modřice, Brněnská – Modřice, Husova ve směru do Brna odklonem ulicemi Benešovou a Komenského.
• V uvedeném směru tak vynechá zastávku Modřice, železniční stanice.
• Náhradou je možné využít zastávku Modřice, Husova.
• Ve směru z Brna pojede linka N94 po pravidelné trase ulicí Nádražní.
 
 Regionální autobusové linky 510, 511, 512 a 513 pojedou ve směru k železniční stanici rovněž odklonem ulicí Komenského, nevynechají však žádnou zastávku.

Noční vlak R19/579 bude opožděný v noci 15.-16. 4. 2024. Příjezd do Blanska a Brna (3:11/3:30). Důvodem změny je výluka v Pardubicích.
Vývěska ke stažení zde.
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od úterý 16. dubna 2024 do soboty 11. května 2024 (předpoklad) omezen průjezd ulicí Renčovou.

Autobusová linka 65 ve směru z Řečkovic do Medlánek pojede v úseku Řečkovice – Renčova odklonem ulicí Družstevní.
• Zastávka Řečkovice bude přeložena do ulice Družstevní.
• Zastávku Olšanského linka 65 v uvedeném směru vynechá.

 Ve směru do Řečkovic pojede linka 65 po pravidelné trase přes zastávku Olšanského.
Od 20. 4. od 7:30 hodin nepřetržitě do 21. 4. 2024 do 15:00 hodin vlaky linky S2 budou v úseku Křenovice hor. n. – Sokolnice-Telnice – Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími jako linka xS2.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných trasách linky xS2:
-Trasa A: Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice - Křenovice h.n. (po D2 k Olympii, z Chrlic po ulici Roviny do Sokolnic-Telnice)
Z Brna hl.n. odjíždí o 10 minut dříve a jede přes stanici Brno-Chrlice přes Sokolnice-Telnice do Křenovice h.n.. V opačném směru přijíždí do Brna později.
-Trasa B: Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice (přes Brněnské Ivanovice a Tuřany mimo Chrlice)
Z Brna hl.n. odjíždí o 5 minut dříve a jede k přípojným autobusovým linkám ve stanici Sokolnice-Telnice. V opačném směru přijíždí do Brna později.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Brno hl.n. – na ulici Nádražní u viaduktu Křenová
- na zastávce autobusů IDS JMK "Konopná" (jen výstup směrem do Brna)
? Brno-Chrlice – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Chrlice, nádraží“
? Sokolnice–Telnice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK „Sokolnice, žst.st.“
? Újezd u Brna - na ul. Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK "Újezd u Brna, Revoluční"
? Hostěrádky-Rešov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Hostěrádky-Rešov"
? Zbýšov - v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Zbýšov"
? Křenovice hor. n. - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Křenovice, hor. žel. st."

Ve dnech 22. - 24. 4. 2024 vždy od 7:00 do 14:00 hodin budou vlaky linky S91 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu jako linka xS91.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Autobusy náhradní dopravy pojede po dvou odlišných trasách:
trasa A – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu – Velká nad Veličkou – Javorník nad Veličkou zastávka – Vrbovce a zpět (tato linka neobsluhuje Lipov).
trasa B – Veselí nad Moravou – Blatnice pod Svatým Antonínkem – Louka u Ostrohu – Lipov a zpět.

Pozor:
Pro cestu Lipov – Velká nad Veličkou – Vrbovce je možno využít autobusu linky xS91 trasa B do Veselí nad Moravou a přestoupit na autobus linky xS91 trasa A nebo použít autobusy linky IDS JMK 930, kde ale NEJSOU uznávány jízdní doklady ČD.
Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční stanici Velká nad Veličkou. Přestup mezi NAD a autobusy linek 930 a 935 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Velká nad Veličkou“.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Veselí nad Moravou: u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Veselí nad Moravou, žel. st." (trasa A, B)
• Blatnice pod Svatým Antonínkem (trasa A, B): směr Louka: v obci před křižovatkou silnic I/54 a I/71, naproti restaurace Roháč směr Veselí n.M.: v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Blatnice pod Sv. Antonínkem, křiž."
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK " Louka, ZD" (trasa B)
• Louka u Ostrohu: na zastávce autobusů IDS JMK "Louka, obecní úřad" (trasa A)
• Lipov: - na zastávce autobusů IDS JMK "Lipov, závod" (trasa B) - na zastávce autobusů IDS JMK "Lipov" (trasa B)
• Velká nad Veličkou: na zastávce autobusů IDS JMK „Velká nad Veličkou“ (trasa A)
• Javorník nad Veličkou zastávka: na silnici u odbočky cesty k nádraží (trasa A)
• Vrbovce: u staniční budovy (trasa A)

Ve dnech 22. - 24. 4. 2024 vždy v době od 8:10 do 15:40 hodin budou vlaky na lince S8 v úseku Hodonice – Znojmo nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle jízdního řádu linky xS8.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Autobusy náhradní dopravy pojedou po dvou odlišných trasách linky xS8:
trasa A: Hodonice - Znojmo (po silnici I/53 mimo Dyji)
trasa B: Hodonice – Dyje - Znojmo (z Hodonic od vlaku přes Dyji, ulicí Dyjská do Znojma a opačně)

POZOR: Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku a přijíždět později.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Hodonice - před staniční budovou
• Dyje – před obecním úřadem / naproti obecnímu úřadu
• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK "Znojmo, žel. st.")
Vždy v noci 24. 4. od 23:20 do 25. 4. 2024 do 4:10 hod a od 25. 4. od 23:20 hodin do 26. 4. 2024 do 4:10 hodin budu vlaky Gepard Express 1136 a 1135 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v celé trase vlaku.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Zastávky NAD Gepard Express:
• Brno hl.n. – nádražní Brno,hotel Grand – stanoviště 1
• Břeclav - u nádražní na zastávce autobusů IDS JMK "Břeclav, aut. nádr." (stanoviště 12)Od 25. 4. 2024 od 7:00 hodin nepřetržitě do 26. 4. 2024 do 15:00 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Veselí nad Moravou – Hodonín nahrazeny náhradní autobusovou dopravou jedoucí podle výlukového jízdního řádu jako linka xS91.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK "Hodonín, žel. st."
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, náměstí"
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, Kolonie, Maryša"
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, Kolonie, Maryša"
Sudoměřice nad Moravou - u odbočky k nádraží
Petrov u Strážnice - směr Strážnice: na silnici I/55 pod staniční budovou - směr Hodonín: na silnici III/4264 za žel. přejezdem
Strážnice – u staniční budovy
Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce autobusů IDS JMK "Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova "
Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Veselí nad Moravou, žel. st."
Změna dopravního řešení na Kuřimsku
S platností od 27. 4. 2024 dochází k úpravě provozu autobusových linek v oblasti Kuřimska. Od tohoto data je ukončen provoz linek 71 a 310. Provoz na obou linkách nahradí nová linka 304 v trase Kuřim, Podlesí – Kuřim TOS – Kuřim, železniční stanice – Česká, Hlavní (přestup na linku 41 směr Lelekovice a Vranov) – Černohorská – Řečkovice (přestup na linku 1 směr centrum) – Řečkovice, nádraží. 
V rámci provozu linky 304 budou zřízeny účelové spoje zajišťující obsluhu zastávky Kuřim, Prefa a Kuřim, TE. V nočních hodinách je zajištěn přestup mezi linkami 304 a N91 jedoucí z / do centra Brna v zastávce Ivanovice, Mácova, a to v časech 1:30 a 3:30. Město Kuřim nebude rovněž obsluhováno noční linkou N91.
Na lince 304 bude zřízena nová zastávka Kuřim, Záhoří u nového obytného komplexu.

Úpravy jízdních řádů linek 153, 320, 321 a 330
V oblasti kolem Čebína a Sentic dojde ke zpřehlednění a posílení dopravy. Dojde ke zrušení linky 330 (Tišnov – Sentice) s tím, že vybrané spoje linky 153 budou obsluhovat zastávky Sentice, ObÚ a Čebín, žel. st. místo linky 330. Obsluhu Sentic zajistí prodloužené spoje linek 320 a 321 z Čebína do Sentic a zpět. Linka 320 bude nově obsluhovat zastávku Čebín, nám. Tím dojde k posílení spojení ze Sentic do Čebína a hlavně bude v Čebíně, u žel. st. zajištěna návaznost ve špičkách pracovních dní každých 30 minut na vlaky směr Brno a Tišnov. Zastávka Drásov, nám. na ulici Všechovické ponese nově označení Drásov, kostel. 

Přehlednější spojení z Boskovic do zastávky Sebranice, ALPS
Spoje linky 256 vedené pouze v relaci Boskovice – Sebranice, ALPS budou převedeny na novou linku 265. Vybrané spoje linky 256 vedené ve směru od Kunštátu a Sebranic do Boskovic a zpět budou i nadále obsluhovat zastávku Sebranice, ALPS. 

Další informace budeme postupně uveřejňovat na webu www.idsjmk.cz, na stránkách města Kuřim a v následujících infomailech.


[Nejnovější][30][60]