Dnes je: 30. 3. 2023
Svátek má Arnošt, zítra: Kvido blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od 23:20 v neděli 19. března 2023 v několika etapách omezen provoz veškeré dopravy v ulici Bauerově. Dojde proto ke změně obsluhy zastávek na autobusových linkách 44, 84 a N98.

Ve směru z Pisárek na Mendlovo náměstí (linky 44 a N98) bude zastávka Riviéra přeložena cca o 90 metrů vpřed a zastávka Bauerova bude dočasně zrušena (náhradou je možné použít přeloženou zastávku Riviéra). Ve směru z Mendlova náměstí do Pisárek (linky 84 a N98) bude zastávka Velodrom přeložena cca o 480 metrů vzad (ke 4. bráně brněnského výstaviště), zastávka Bauerova bude obsluhována v pravidelné poloze a zastávka Riviéra bude dočasně zrušena (náhradou je možné použít zastávku Bauerova).

Z důvodu uzavírky rampy z ulice Baurerovy do Pisáreckého tunelu je přeložena zastávka linky E56 ze zastávky Pisárky směr Nemocnice Bohunice do zastávky Anthropos.
Z důvodu opravy mostu se od 21. 3. do konce října 2023 mění trasy a zastávky linek 601, 602, 701 a 702 a současně se mění i jízdní řády linek 631 a 632.

  • Linky 601, 602 a 702: Vybrané spoje jsou vedeny po objízdné trase přes Jiříkovice, Šlapanice a Bedřichovice, zde obslouží zastávky Šlapanice, Riegrova a Šlapanice, Bedřichovice. Ostatní spoje jedou mezi zastávkami Jiříkovice, motorest Rohlenka a Brno, Slatina, sídliště po D1.
  • Linka 701: Úprava časových poloh vybraných spojů z důvodu zajištění vzájemné návaznosti v zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozcestí s linkou 151. Nedělní spoje obsluhující zastávku Tvarožná, kostel jedou po objízdné trase dle výlukového jízdního řádu.
  • Linka 151: Úprava garantovaných návazností v zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozc.
  • Linka 631: Posun spoje č. 4 z oběhových důvodů po dobu výluky, trvalá změna spoje č. 38.
  • Linka 632: Posun spoje č. 4 z oběhových důvodů po dobu výluky.

Změna zastávek:

  • Šlapanice, Bedřichovice, rozcestí: pro vybrané spoje linek 601, 602 a 702 bez obsluhy
  • Šlapanice, Bedřichovice: pro vybrané spoje linek 601, 602 a 702 náhradní zastávka za Šlapanice, Bedřichovice, rozcestí
  • Šlapanice, Riegrova: obsluhována vybranými spoji linek 601, 602 a 702. Pro směr do Bedřichovic v terminálu, pro směr z Brna na hlavní silnici vedle budovy gymnázia.
  • Jiříkovice, motorest Rohlenka, směr z Brna: pro spoje jedoucí z Brna po D1 beze změny, pro spoje linek 601 a 602 jedoucí přes Šlapanice přesunuta cca 350 metrů vpřed za křižovatku se silnicí od Jiříkovic, pro spoje linky 702 jedoucí přes Šlapanice bez obsluhy.
  • Jiříkovice, motorest Rohlenka, směr do Brna: pro spoje linek 601 a 602 přesunuta před křižovatku se silnicí od Jiříkovic, pro spoje linky 702 bez obsluhy. 

Tarifní informace:
Cestující, kteří jsou při cestě z regionu do Šlapanic či Podolí a opačně nuceni jet s přestupem v zóně 101, nemusejí za tuto zónu v případě využití předplatních jízdenek doplácet. Pro cestující s jednorázovou jízdenkou platí povinnost zaplatit jízdné dle skutečně projetých zón. 


Schémata tras
Linky 601 + 602 +702
Linky 701 + 702

Od 22. 3. do 8. 5. 2023 bude opět probíhat výluka ve Vyškově - Vyškov-most, která se bude týkat městských a regionálních linek. 

Přehled změn na městských linkách:
Linka 741 bude zkrácena do trasy Poliklinika - Na Vyhlídce
Linka 742 bude zkrácena do trasy Na Vyhlídce - Poliklinika
Linka 743 bude beze změny
Linka 744 vybrané spoje jsou ze zastávky Dědice, kasárna prodlouženy přes Pustiměř do průmyslové zóny.
Zastávka v Pustiměři slouží pouze pro nástup směr průmyslová zóna a pro výstup směr Dědice.

Regionální linky:
Linky 753 a 754 upravují se jízdní řády (drobné posuny časových poloh vybraných spojů).
Linky 755 a 756 pojedou dle výlukového JŘ obousměrně mezi zastávkami Vyškov, železniční stanice a Pustiměř, rozc. odklonem přes Vyškov-Dědice. Na odklonové trase neobsluhují žádnou zastávku. Na obou linkách jsou zavedeny účelové spoje pro obsluhu průmyslové zóny a střední školy Sochorova.

Změna zastávek:
Pustiměř, rozc. 0.1 - přesunuta za křižovatku Radslavice mimo spoje 23 linky 755, obsloužena rovněž linkou 744
Pustiměř, u kříže - bez obsluhy mimo spoje 23 linky 755
Vyškov, Letiště a Vyškov, Sochorova - bez obsluhy.
Vyškov, Dukelská nákup. stř. a Vyškov, u podchodu - bez obsluhy linkami 755 a 756, náhradou obslouží zastávku Vyškov, Dělnický dům
Vyškov, Dělnický dům - náhradní zastávka pro linky 755 a 756 za neobsl. zastávku Vyškov, u podchodu
Vyškov, Remagg; Vyškov, Fritzmeier; Vyškov, Tovární a Vyškov, Pustiměřská - bez obsluhy linkami 741 a 742, náhradou obslouženy linkou 744
Od 24. 3. 2023 od 8:40 do 30. 3. 2023 do 19:00 hodin bude probíhat výluka na trati do Vyškova z důvodu údržbových prací.

Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku (Přerov – Kojetín) – Vyškov na Mor. – Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) dle výlukového jízdního řádu linky xR8.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Nezamyslice – Vyškov - Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) dle výlukového jízdního řádu linky xR12.
Vlaky linky S71 budou v úseku (Přerov)- Nezamyslice – Vyškov nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) dle výlukového jízdního řádu xS71.
Vlaky linky S6 a R56 budou z Brna hl.n. odkloněny přes odb. Brno-Židenice dle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol není v náhradní dopravě za osobní vlaky zajištěna.

POZOR: Od 31. 3. do 6. 4. 2023 výluka pokračuje, ale poněkud jinými opatřeními.
Z důvodu rekonstrukce zdravotního střediska v Drásově bude od 25. do 31. 3. 2023 upraven provoz linek 311 a 320.

Linka 311 je v Drásově vedena obousměrným odklonem. Zastávku Drásov, nám. obslouží u označníků pro "školní" spoje v ul. Čedlosy.
Linka 320 je v Drásově vedena obousměrným odklonem. Zastávku Drásov, nám. obslouží u dočasně zřízených označníků v ul. Čedlosy, před křižovatkou s ul. Nová. "Školní" spoje 9 a 11 jsou výchozí u označníku pro "školní" spoje v ul. Čedlosy (společně s linkou 311 ve směru do Kuřimi). "Kostelní" spoj 122 je veden bez omezení a je tedy výchozí standardně ze zastávky linky 321 u kostela.

Změna zastávek:
Drásov, nám. (na silnici do Malhostovic):
pro linku 311 (v obou směrech) a "školní" spoje 9 a 11 linky 320 přesunuta k označníkům pro "školní" spoje v ul. Čedlosy (na silnici do Čebína);
pro linku 320 (v obou směrech) přesunuta do ul. Čedlosy, za křižovatku s ul. Nová (na silnici do Čebína).
"Kostelní" spoj 122 linky 320 je veden beze změny ze zastávky linky 321 u kostela.
Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace bude od 7:00 v pondělí 27. března 2023 do ukončení této etapy prací zastávka Loosova pro linky 57, š86 a N92 ve směru na Haškovu opět přeložena cca o 100 metrů vzad (na úroveň zastávky pro opačný směr).
Ve dnech 27. až 30. 3. 2023 vždy v době od 8:05 do 14:55 pojedou vlaky S31 v úseku Bystřice nad Perštejnem – Rovné-Divišov (-Nové Město na Moravě) v odchylné časové poloze dle výlukového jízdního řádu linky xS31.
Od 29. 3. do 15. 5. 2023 bude na lince 501 u zde začínajících a končících spojů zastávka obsluhována v prostoru obratiště, pro spoje jedoucí do/z Ořechova je přeložena směrem ke Střelicím na úroveň domů č. 97 a 107.

Změna zastávek:
Zastávka Nebovidy, dolní konec - pro spoje zde začínající a končící zůstává v prostoru obratiště, pro spoje jedoucí do/z Ořechova je přeložena směrem ke Střelicím na úroveň domů č. 97 a 107.
Ve dnech 29. až 30. 3. 2023 vždy od 8:05 do 14:10 budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice – Veselí nad Moravou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. 

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Strážnice – u nádražní budovy
Vnorovy – v obci, na ulici Hlavní na křižovatce s ulicí Dolní
Veselí nad Moravou-Zarazice - na ulici Zarazická na zastávce autobusů IDS JMK "Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova "
Veselí nad Moravou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Veselí nad Moravou, žel. st."
Zastávky Vyškov, Opatovice, u mlýna a Vyškov, Opatovice, náves jsou přemístěny na hlavní silnici od 30. 3. do 6. 4. 2023.

?Změna zastávek:
Vyškov, Opatovice, u mlýna - přesunuta na hlavní silnici naproti zastávce Vyškov, Opatovice, bytovky
Vyškov, Opatovice, náves - přesunuta na hlavní silnici před azylový dům čp. 92
Od 30. 3. 2023 od 19:40 hodin nepřetržitě do 6. 4. 2023 do 13:40 hodin budou vlaky linky R8 v úseku (Přerov – Kojetín) – Vyškov – Brno nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu linky xR8. Vlaky linky S71 budou v úseku (Přerov)- Nezamyslice – Vyškov nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu xS71. 

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není za osobní vlaky zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané";
• Ivanovice na Hané - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Ivanovice na Hané, aut.st.";
• Hoštice-Heroltice - u nádraží;
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Vyškov, žel. st.")
• Brno hl. n.
- před nádražní budovou u viaduktu Křenová
- linka xR8 směr do Brna na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka)
Od 31. 3 do 16. 4. 2023 bude z důvodu rekonstrukce povrchu silnice I/55 u Břeclavi upraven provoz na linkách 572, 573 a 574.
Ve směru Prušánky - Břeclav pojedou všechny spoje od zastávky "Hrušky, motorest" do Břeclavi odklonem přes Tvrdonice - Kostice - mimo Lanžhot - Břeclav k zastávce "Břeclav, Pohansko rozc." a dále na autobusové nádraží.
Vybrané spoje pojedou od zastávky "Břeclav, Pohansko rozc." na autobusové nádraží přes Gumotex a dále některé spoje budou pokračovat z autobusového nádraží na náměstí TGM. V opačném směru (Břeclav - Prušánky) se trasa nemění.

Ve směru do Břeclavi linka 573 nebude obsluhovat břeclavské zastávky "St. Břeclav, křiž. Ladná", "St. Břeclav, Skopalíkova" a "cukrovar". Náměstí TGM budou v tomto směru obsluhovat jen vybrané spoje.

Změna zastávek:
Zastávky "Břeclav, St. Břeclav, křiž. Ladná", "Břeclav, St. Břeclav, Skopalíkova", "Břeclav, cukrovar" budou bez obsluhy linkou 573 - a to pouze ve směru Prušánky - Břeclav.
Zastávky "Břeclav, nám. TGM MěÚ" a "Břeclav, Gumotex" - budou obsluhovány jen vybranými spoji.
V sobotu 1. dubna 2023 od 7:00 do 13:30 hodin bude z důvodu konání sportovní akce upraven provoz linky 572 přes obec Mikulčice.
Všechny spoje linky IDS JMK 572 dne 01. 04. 2023 v čase od 07:00 do 13:30 hodin nebudou zajíždět do centra obce Mikulčice, ale pojedou po hlavní silnici přímo v trase Mor. N. Ves - Lužice. Vynechají zastávky "Mikulčice, cihelna", "Mikulčice, ObÚ" a "Mikulčice, Těšice". Náhradou zastaví u hřbitova v místě bývalé zastávky. Týká se to spojů 203, 223, 205, 209, 208, 224, 212.

Změna zastávek:
Zastávky "Mikulčice, cihelna", "Mikulčice, ObÚ" a "Mikulčice, Těšice" bez obsluhy vyjmenovaných spojů. Náhradou zastaví vyjmenované spoje na dočasné zastávce u hřbitova.
Ve dnech 1. a 2. 4. 2023 v době vždy od 7:30 do 16:30 hodin z důvodu nedostatečné kapacity trati platí výlukový jízdní řád na lince S3. V úseku Tišnov – Křižanov jsou vybrané vlaky odřeknuty. Vlaky linky S3/ 4604, 4608, 4610, 4612, 4609, 4613, 4615, 4617 budou v úseku Tišnov – Vlkov u Tišnova zavedeny a v úseku Vlkov u Tiš. – Křižanov nahrazeny autobusy náhradní autobusové dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS3.

Výlukový jízdní řád ke stažení zde.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vlkov u Tišnova - před staniční budovou
• Osová Bítýška - v obci, na zastávce autobusů "Osová Bítýška"
• Ořechov - v obci, na zastávce autobusů "Ořechov"
• Křižanov - na náměstí, na zastávce autobusů "Křižanov, nám." a před nádražím, na zastávce autobusů "Křižanov"
Od 1. 4. 2023 od 8:00 nepřetržitě do 5.4.2023 do 15:20 hodin bude probíhat výluka na linkách R11, R54 a S4. Po dobu výluky nepojedou autobusy linky X Brno dolní n. - Brno hl.n.

Linky R11 a R54
Všechny vlaky vlaky z/do Brna hl.n. budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky xR11, xR54.

Linka S4
Vybrané vlaky z/do Brna hl.n. budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky xS4.

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu po několika trasách:
• trasa A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov - Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice u Brna – Zastávka u Brna (Vysoké Popovice - Rapotice).
• trasa B (zastávkový spoj mimo Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Ostopovice - Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Tetčice – Zastávka u Brna – Rosice u Brna
• trasa C (zastávkový spoj mimo Střelice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová – Omice (v obci) – Tetčice – Zastávka u Brna – Rosice u Brna
• trasa D (obsluha Rosic) Rosice: Brněnská - Těstárny - Kamínky - Trávníky – Brněnská
• trasa R (spoj nahrazující R11 a R54) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou (bez zastavování).

Doplňující informace:
Přeprava jízdních kol není v NAD za osobní vlaky zajištěna. Ve spojích NAD za rychlíky je zajištěna pouze v omezeném počtu, a to dodávkovým automobilem.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. (A, B, C, R) – na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká
• Brno-Horní Heršpice
(A, B, C) – autobusová zastávka IDS JMK (linek 40)"Ústřední hřbitov"
(A) – na ulici Jihlavská na zast. autobusů IDS JMK "Stará nemocnice"
• Ostopovice (B, C) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Ostopovice, náměstí"
• Troubsko (B, C) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Troubsko, Nová"
• Střelice (B) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, obecní úřad“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Střelice, Vršovice"
• Omice (C) - v obci, na ulici Brněnské u odbočky k zastávce "Omice, samoobsluha" a v obci, na rozcestí ulic Tetčické a Nádražní u odbočky k železniční zastávce
• Tetčice
(B, C) – u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Tetčice, žel. st.“
(A) - na ulici Rosická na dočasné zastávce autobusů IDS JMK "Tetčice, žel.st."
• Rosice u Brna
(A, D)- na ulici Brněnská na zastávce autobusů IDS JMK "Rosice, Brněnská"
(A, B, C, D)- na ulici Trávníky na zastávce autobusů IDS JMK "Rosice, Trávníky"
(A, B, C, D)- na ulici Na Mýtě na zastávce autobusů IDS JMK "Rosice, Kamínky"
(D)- na ulici Nádražní na zastávce IDS JMK "Rosice, těstárny"
• Zastávka u Brna
(A, B, C) – u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Zastávka u Brna, žel. st.“
• Vysoké Popovice (A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké Popovice“
• Rapotice (A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, žel. st.“
• Náměšť nad Oslavou (R) – před staniční budovou
Ve dnech 1. 4. 2023 od 12:10 do 20:50 hod a 2. 4. 2023 od 5:00 do 13:50 hodin všechny vlaky linky S41 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu linky xS41.
Linka xS41 (zastávkový spoj nahrazující linku S41 z Brna hl.n. do Střelic) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov - Brno,Starý Lískovec – Střelice, obecní úřad – železniční stanice Střelice.
Trasa: Brno ul. Jihlavská - Dlouhá - Elišky Přemyslovny - Klobásova - Ostopovice - Střelice

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hlavní nádraží – Uhelná, parkoviště u OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká
• Brno-Horní Heršpice – autobusová zastávka IDS JMK "Ústřední hřbitov" (linka 40)
• Brno-Starý Lískovec - na zastávce autobusů IDS JMK "Čermákova"
• Střelice dolní – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Střelice, obecní úřad"
• Střelice – před staniční budovou
Od 6. 4. 2023 od 0:00 hodin nepřetržitě do 19.4. 2023 do 23:59 hodin z důvodu nedostatečné kapacity trati platí výlukový jízdní řád na lince S2 a R19.
V úseku Brno hl.n. – Skalice nad Svitavou jsou vybrané vlaky odřeknuty a vlaky linky S2/4041, 4043, 4045, 4047 budou v úseku Rájec-Jestřebí – Brno hl.n. nahrazeny autobusy náhradní autobusové dopravy (NAD) jedoucími podle jízdního řádu linky xS2.
V úseku Brno hl.n. – Skalice n.Svit. a Blansko – Skalice n.Svit. budou vybrané vlaky linky S2 a R19 nahrazeny autobusy NAD jedoucími podle jízdního řádu linky xR19.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol v NAD je zajištěna pouze u vybraných spojů v omezeném počtu dodávkovým automobilem.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. –
nástup - před staniční budovou, zastávka u viaduktu Křenová, stanoviště č.10
výstup – na ulici Nádražní, zastávka pod smyčkou trolejbusů, stanoviště č.13
• Brno-Židenice na ulici Drobného, na zastávce MHD linky č.67 "Náměstí 28.října"(do centra jen pro výstup, z Brna jen pro nástup)
• Blansko – před staniční budovou a autobusová zastávka “Blansko, Svitavská“ (pouze výstup ze směru Svitavy)
• Rájec-Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Rájec-Jestřebí, žel. st."
• Skalice nad Svitavou – autobusová zastávka “Skalice nad Svitavou, žel.st.“ (před staniční budovou)
Od 7. 4. 2023 od 9:00 hodin nepřetržitě do 10. 4. 2023 do 14:00 hodin budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu linky xS41 po odlišných trasách:
• trasa I (zastávkový spoj)– pojede po trase Brno hl.n., Silůvky, Moravské Bránice, Ivančice a zpět.
Trasa: Brno - Moravany - Nebovidy - Ořechov - Silůvky a dále dle jednotlivých zastávek

• trasa S (doplňkový spoj)– pojede po trase Brno hl.n., Střelice, Radostice, Silůvky,
Moravské Bránice, kde je umožněn přestup na trasu I, a zpět.
Trasa: Brno ul. Jihlavská - Dlouhá - Elišky Přemyslovny - Klobásova - Ostopovice – Střelice a dále dle jednotlivých zastávek

Doplňující informace:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy linky xS41:
? Brno hl. n. - (trasa I, S) - na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká
? Brno Horní Heršpice
- (trasa I) - autobusová zastávka IDS JMK "Heršpická"
– (trasa S) na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK "Ústřední hřbitov“ (linka 40)
? Brno-Starý Lískovec – (trasa S) na zastávce autobusů IDS JMK "Čermákova"
? Střelice dolní (trasa S) - v obci na náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK "Střelice, ObÚ"
? Střelice (trasa S) – v obci, na ulici Tetčická na zastávce autobusů IDS JMK "Střelice, Vršovice"
? Radostice (trasa S)
– v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Radostice, koupaliště"
– v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Radostice, Mlýnská silnice"
? Silůvky
(trasa S)- v obci, na křižovatce ulic Nádražní a Anenská (zastávka NAD cca 80m od zastávky autobusů IDS JMK „Silůvky“)
(trasa I) - v obci, zastávka autobusů IDS JMK „Silůvky“
? Moravské Bránice (trasa I a S)
- v obci, na autobusové zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova“, (pouze výstup ve směru z Brna)
- před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Bránice, žel.st.“)
? Ivančice letovisko (trasa I) - v obci, na silnici na zastávce autobusů IDS JMK „Ivančice, Stříbský mlýn“;
? Ivančice město (trasa I) - u zastávky Ivančice město na ulici Pod Rénou
? Ivančice (trasa I) – před staniční budovou, zastávka autobusů IDS JMK „Ivančice žel. st.“;
V sobotu 8. 4. 2023 od 9:30 do 15:30 hodin a v pondělí 10. 4. 2023 od 9:30 do 15:30 hodin budou z důvodu nedostatečné kapacity trati v úseku Tišnov – Brno-Kr.Pole vlaky linky S3/ 4921, 4923, 4925, 4969, 4971, 4973, 4970,4918, 4920, 4922, 4926, 4928 nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS3. V neděli 9. 4. 2023 jedou vlaky bez omezení.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Brno-Královo Pole - před staniční budovou, vpravo ve směru k vlečce DPMB
Česká
-ve směru z Brna na zastávce autobusů IDS JMK "Česká, křižovatka"
-ve směru do Brna na zastávce autobusů IDS JMK "Česká, Hlavní"
Kuřim - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK "Kuřim, žel. st.", stanoviště č.1"
Čebín - na zastávce autobusů IDS JMK "Čebín, sídliště"
Hradčany - u nádraží, na zastávce autobusů IDS JMK "Hradčany, žel. st."
Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK "Tišnov, žel. st.", stanoviště č.1"
V neděli 9. 4. 2023 od 8:00 do 16:00 hodin z důvodu předpokládaného zpoždění za jednokolejného provozu budou vlaky linky S3 v úseku Vranovice – Šakvice - Hustopeče u Brna nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucími podle jízdního řádu linky xS3.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel není ve spojích náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Vranovice - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Vranovice, žel.st."
• Pouzdřany - na zastávce autobusů IDS JMK "Pouzdřany, škola"
• Popice - v obci na zastávce autobusů IDS JMK "Popice"
• Šakvice – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Šakvice, žel. st."
• Hustopeče u Brna - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK "Hustopeče u Brna, aut. nádr.", stanoviště č.10"
Od 11. do 14. 4. 2023 vždy v době od 7:30 do 14:25 hodin budou vlaky na lince S31 v v úseku Bystřice nad Pernštejnem – Rovné-Divišov (- Nové Město na Moravě) nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS31.

Vývěska výluky ke stažení zde.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou
Rozsochy – v obci, na autobusové zastávce
Rovné-Divišov – na autobusové zastávce "Bystřice nad Pernštejnem, Rovné"
Olešná na Moravě - u železniční zastávky
Nové Město na Moravě – před staniční budovou


[Nejnovější][30]