Dnes je: 26.5.2022
Svátek má Filip, zítra: Valdemar blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Z důvodu pokračující rekonstrukce inženýrských sítí dojde od soboty 16. dubna 2022 (pro noční linky již od noci 15./16. dubna 2022) k další změně organizace dopravy v oblasti Mendlova náměstí.
Zastávka Mendlovo náměstí pro linky 25, 26, N97 a N98 ve směru do Pisárek bude vrácena na původní místo do terminálu (pravé nástupiště čelem k ulici Hlinky). Stejnou zastávku bude obsluhovat i linka 37.
Zastávka Mendlovo náměstí pro linku 52 ve směru do Pisárek bude přeložena do terminálu k levému nástupišti (čelem k ulici Hlinky). Tuto zastávku bude obsluhovat také linka 84.
Autobusové linky 84 a N98 se vrací na své pravidelné trasy přes Mendlovo náměstí.

Regionální autobusové linky 405 a 406 budou pro nástup i nadále zastavovat na přeložené zastávce na začátku ulice Hlinky (před křižovatkou s ulicí Pivovarskou).
• Noční spoje linky 405 výchozí ze zastávky Hlavní nádraží zcela vynechávají zastávku Mendlovo náměstí, náhradou obsluhují zastávku Poříčí.
Z důvodu stavebních prací bude od 8:00 v pondělí 18. dubna 2022 do ukončení prací přeložena zastávka Křídlovická:
• pro linku 44 cca o 120 metrů vpřed (za křižovatku s ulicí Nové sady)
• pro linku 84 cca o 40 metrů vpřed (za křižovatku s ulicí Náplavka)

Zastávka Oslavany, Padochov, rozc. směr Neslovice je přesunuta o 30 metrů vpřed.
Linka 816 pojede v obci Šafov odklonem po místních komunikacích od 19. 4. do 30. 6. 2022 a zastávka bude přesunuta k obecnímu úřadu.

Změna zastávek:
Šafov je přesunuta na silnici II/398 ke křižovatce s MK k obecnímu úřadu.
Linky 555, 571 a 585 budou obsluhovat zastávku "Valtice, aut. st." pro všechny směry v přesunuté poloze na ulici "Klášterní". Označník zastávky se bude nacházet na konci ulice Klášterní směrem k hlavní silnici I/40 a bude pouze jeden pro všechny linky najednou. Jednotlivé linky budou zastavovat za označníkem zastávky podle času přistavení, NELZE GARANTOVAT ZASTAVOVÁNÍ VŠECH LINEK U OZNAČNÍKU ZASTÁVKY V JEDNU CHVÍLI.

Prosím, sledujte pozorně, do jaké autobusové linky IDS JMK nastupujete, nemusí být vždy řazená jako první autobus!Zastávka Letovice, Havírna, rozc. pouze směr do centra Letovic přeložen o cca 300 m vpřed blíže k centru Letovic od 26. 4. do 30. 6. 2022.

Od 27. dubna do 30. června 2022 bude přesunuta zastávka Břeclav, Lanžhotská přibližně o 100 m vzad.
Autobusová zastávka Břeclav, Lanžhotská je přesunuta 100 m vzad od 27. 4. do 30. 6. 2022.
Zastávka Vracov, ObÚ bude přesunuta od 29. 4. do 31. 7. 2022 následovně:
-pro směr Kyjov přesunuta 300 metrů zpět (č.p. 218)
-pro směr Bzenec přesunuta 300 metrů zpět (č.p. 1799).
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude pravděpodobně od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů v ulici Provazníkově mezi Tomkovým náměstím a ulicí Karlovou.

• Trolejbusové linky 25 a 26 budou odkloněny do zastávky Vozovna Husovice.
• Obsluhu Vinohrad a Líšně zajistí trolejbusová linka 27.
• Dojde také ke změně na autobusových linkách 53 a 57.

   Podrobné informace o výluce budou zveřejněny v týdnu před jejím zahájením.
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou.

Informační leták DPMB ke stažení zde.

Trolejbusové linky 25 a 26 budou v provozu pouze v úseku Osová / Kamenný vrch – Tomkovo náměstí a dále pojedou odklonem do zastávky Vozovna Husovice.
• Nejpozději od 1. července 2022 se předpokládá následující etapa, při níž budou linky 25 a 26 odkloněny od zastávky Provazníkova do Štefánikovy čtvrti.

Pro obsluhu Vinohrad a Líšně bude zavedena trolejbusová linka 27 v trase Stará osada – Pálavské náměstí – Novolíšeňská – Jírova.

Autobusová linka 53 bude ve špičkách pracovních dnů intervalově omezena a spoje vedené do Štefánikovy čtvrti pojedou pouze do zastávky Halasovo náměstí.
Provoz linky 53 bude doplněn nově zavedenou autobusovou linkou 72.
Autobusová linka 57 bude z Merhautovy prodloužena po trase linek 25 a 26 přes Tomkovo náměstí na Pálavské náměstí.
• Ruší se vedení vybraných spojů do Obřan (náhradou bude nově zavedená autobusová linka 72).
• Autobusy linky 57 nebudou zajíždět na Starou osadu. Pro cestu mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou je možné využít autobusové linky 44 a 84.

Ve špičkách pracovních dnů bude v provozu autobusová linka 72 v trase Technologický park – Záhřebská – Královo Pole, nádraží – Halasovo náměstí – Štefánikova čtvrť – Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště. V úseku Technologický park – Štefánikova čtvrť nahradí linka 72 část spojů linky 53. V úseku Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště nahradí linka 72 provoz odkloněných spojů linky 57.

Přestup mezi linkami 25, 26, 44, 57, 72 a 84 bude možný v zastávce Merhautova. Po změně trasy trolejbusových linek 25 a 26 (nejpozději od 1. července 2022) bude přestup organizován v zastávce Štefánikova čtvrť.
Od 1. 5. 2022 bude linka 332 v Tišnově vedena obousměrným odklonem ul. Kukýrna a Lomnická, přes Lomničku do Železného a dále po své pravidelné trase. Jízdou po odklonové trase vynechá zastávky Tišnov, Riegrova (náhradou zastaví na zastávce Tišnov, nám. - ve směru z Tišnova na dočasně zřízené zastávce před budovou městského úřadu) a zastávku Železné, u Vitaru, kterou nelze po dobu výluky obsloužit. Zastávku Železné, obec obslouží v přesunuté poloze. Na odklonové trase zastaví také navíc na zastávce Tišnov, Kukýrna, ostatní nácestné zastávky na odklonové trase linka neobsluhuje. V Tišnově dochází k dílčím úpravám návazností a přípojů.

Linka 333 bude ve směru do Lomnice vedena mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, Kukýrna všemi spoji odklonem ul. Janáčkova, přes nám. Komenského a nám. Míru a dále po své trase, čímž vynechá zastávky Tišnov, Nádražní a Tišnov, Riegrova. Náhradou zastaví na dočasně zřízené zastávce Tišnov, nám., umístěné před budovou městského úřadu.
POZOR: Garantované návaznosti ze zastávek Tišnov, Nádražní a Tišnov, Riegrova budou přesunuty do zastávky Tišnov, žel.st.

Účelové spoje linek 153, 311, 312, 330, 331, 334 a 336 běžně vedené přes zastávku (resp. do zastávky) Tišnov, Riegrova budou upraveny následovně:
  • spoje 153/200, 312/14, 312/156, 334/2, 336/10 a 336/12 pojedou od zastávky Tišnov, žel.st. do zastávky Tišnov, nám., kde budou ukončeny;
  • spoje 311/8, 330/6, 330/46 a 331/212 pojedou od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávky Tišnov, Nádražní a Tišnov, žel.st. do zastávky Tišnov, nám., kde budou ukončeny;
  • spoj 330/44 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, Nádražní do zastávky Tišnov, žel.st., kde bude ukončen; cestující do zastávky Tišnov, Riegrova (resp. Tišnov nám.) mohou využít ostatních spojů mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, nám.;
  • spoj 331/4 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, Nádražní do zastávky Tišnov, žel.st., odkud bude ve dnech školního vyučování ihned pokračovat jako linka 333 přes Tišnov, nám. dále do Lomnice.


Změna zastávek:
Tišnov, Riegrova (v obou směrech) - zcela bez obsluhy;
Tišnov, Nádražní (směr Lomnice) - bez obsluhy linkou 333;
Tišnov, nám. (směr Lomnice / Hluboké Dvory) - dočasně zřízená zastávka před budovou městského úřadu pro linky 332, 333 a jako výstupní zastávka pro vybrané účelové spoje linek 153, 311, 312, 330, 331, 334 a 336;
Tišnov, Kukýrna (v obou směrech) - dočasně obsluhována také linkou 332;
Železné, u Vitaru (v obou směrech) - zcela bez obsluhy;
Železné:
-ve směru do Hlubokých Dvorů: přesunuta na silnici III/3779 od Lomničky, ve vzdálenosti přibližně 50 metrů za křižovatkou silnic II/377 × III/3779;
- ve směru do Tišnova: přesunuta na silnici II/377 od Rohozce, ve vzdálenosti přibližně 50 metrů za křižovatkou silnic II/377 × III/3779;
-pro posilový školní spoj č. 82 do Tišnova: přesunuta na stálou zastávku v protisměru (ve směru na Rohozec).

Tarifní informace:
Úsekové jízdenky vydané na spoji 331/4 v úseku Heroltice - Tišnov, žel.st. platí také v navazujícím spoji 333/63 po zastávku Tišnov, nám.
Zastávka "Velké Pavlovice, gymnázium" - pouze ve směru od aut. nádr. (tedy směr Němčičky / Břeclav / Rakvice) bude přesunuta o cca 80 metrů zpět směr autobusové nádraží k domu č. p. 856 od 2. 5 do 31. 7. 2022.
Z důvodu stavebních prací bude od 7:00 v úterý 3. května 2022 do ukončení prací zastávka Obecká ve směru do Líšně přeložena přibližně o 120 metrů vpřed.
Už v sobotu 7. 5. opětovně vyjíždí TURISTBUS, výletní autobusová linka, která Vás za běžné ceny včetně slev pro studenty i osoby nad 65 let o víkendech sveze do vinařského kraje v okolí Poysdorfu.
Stačí vyjet z Brna v 8:36 vlakem R13 směr Břeclav - Olomouc. Vystoupit v Podivíně a přestoupit na autobus 555, který projede Lednici a Valtice a doveze Vás do Schrattenbergu, kde je Stezka bosou nohou, nebo do Herrnbaumgartenu, kde je NONSEUM - muzeum nesmyslů - věcí, které nepotřebujete, nebo do Poysdorfu - kde je expozice vinařství Vino Versum a Muzeum traktorů, nebo případně do Falkesteinu, kde je známá a hojně navštěvovaná zřícenina a sklepní ulička. Autobus pak pokračuje do Mikulova.
Spojení je třikrát denně ve směru Podivín - Mikulov a třikrát denně opačným směrem. Dát se tedy stihnout i víc míst v Rakousku.

Informační leták ke stažení zde.
Od pondělí 9. 5. do 19. 6. linky 816, 830 a spoje 207 a 208 linky 831 pojedou v okolí obce Uherčice po odklonových trasách. Místo zastávky Uherčice, u parku obsluhují náhradní zastávky Uherčice, u pomníku a Uherčice, křižovatka.

Změna zastávek:
Uherčice, u pomníku je zřízena na silnici II/409 u domu č.p. 57 (u penzionu Lemon).
Uherčice, křižovatka je zřízena u křižovatky silnic II/411 a III/41116 směr Mešovice.
Od pondělí 9. 5. do asi 30. 10. 2022 bude z důvodu opravy mostu (Čejč, silnice II/422 v úseku mezi žel. st. a silnicí II/380) upraven provoz linek 655, 662 a 913.
Linka 655 ve směru Čejč budou zrušeny návaznosti v Čejči, nám. na linku 662 jedoucí k žel.st.
Linka 662 bude obousměrně ukončena v Čejči na náměstí bez obsluhy zastávky "Čejč, žel. st."; spoj 25 mimořádně vyjede o 5 minut dříve už Kyjova; spoj 14 bude veden o minutu později; spoj 36 je prodloužen do zastávky Svatobořice-Mistřín, Mistřín a spoj 39 také nově vyjíždí ze zastávky Svatobořice-Mistřín, Mistřín až v čase 17:32 (Cestující mohou jet z Kyjova linkou 663 v 17:10 a v Mistříně přestoupit na linku 662); spoje ve směru do Kyjova mají zrušeny návaznosti na linku 655 v Čejči na náměstí.
Linka 913 pojede v úseku Čejkovice, u kostela - Čejč, nám. obousměrným odklonem okolo Mutěnic a Hovoran. Vynechá tak zastávky "Čejkovice, V Kratinách" a "Čejč, žel. st.".

Změna zastávek:
Zastávky "Čejkovice, V Kratinách" a "Čejč, žel. st." budou bez obsluhy.
Zastávka Pozořice, Velké lipky ve směru do Viničných Šumic je přesunuta o 110 metrů vpřed (přibližně před dům č. p. 238) od 9. do 31. 5. 2022.

Od 14. do 26. 5. 2022 bude zastávka Chvalovice přeložena o cca 200 metrů směrem na Znojmo od stálých zastávek přibližně před dům č.p. 88 na silnici I/38 ve Chvalovicích.

Změna zastávek:
oba označníky zastávky Chvalovice - přesun o cca 200 metrů směrem na Znojmo přibližně před dům č.p. 88 ve Chvalovicích na silnici I/38.
Od sobory 14. května 2022 od 8:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad v neděli 31. 7. 2022) bude z důvodu pokračující rekonstrukce komunikace ulice Odbojářské dočasně přeložena zastávka Wollmanova:

  • ve směru Ečerova přibližně 115 metrů vpřed,
  • ve směru Zoologická zahrada přibližně 150 metrů vzad.
 
Autobusová zastávka Tylova v Brně (pouze ve směru z centra) pro linky 41, 42, 70, 71, N90 a N91 bude přeložena přibližně 150 metrů vpřed.
Z důvodu opravy povrchu komunikace bude od pondělí 16. května 2022 do ukončení prací (předpoklad do 24. června 2022) omezen provoz autobusů v části ulici Zemědělské.

Linka 46 ve směru od Lesné pojede od zastávky Provazníkova odklonem ulicemi Jugoslávská a Zemědělská přímo k zastávce Zemědělská, kde bude ukončena. Vynechá tak zastávky Lesnická a Erbenova.
Linka 46 ve směru na Lesnou bude výchozí ze zastávky Zemědělská a dále pojede po své pravidelné trase přes zastávku Lesnická. Vynechá tak zastávku Erbenova.

Zastávka Erbenova bude po dobu výluky bez obsluhy!


Od 16. 5. do 20. 8. 2022 bude pokračovat výluka přes Želešice.

Linka 510:
Část spojů je mezi zastávkami Modřice, Tyršova (resp. Modřice, smyčka) a Ořechov, zdrav. středisko vedena bez zastavení po objízdné trase přes Rajhrad a Syrovice. Vybrané spoje ukončené v bezvýlukovém stavu v zastávce Ořechov, Jeřábkova jsou prodlouženy do Hajan. Přepravu cestujících mezi Modřicemi, žel. st. a Želešicemi, u Sulzrů zajišťuje minibus dopravce, který jede odklonem po ulici Modřice, Evropská (s obsluhou stejnojmenné dočasné zastávky), dále po provizorní komunikaci spojující areál CTParku se Želešicemi. Zde pokračuje po ulicích Družstevní, Polní (s obsluhou přesunutých zastávek Želešice, na kopci a Želešice, hostinec), 24. dubna a Petra Bezruče k přesunuté zastávce Želešice, u Sulzrů. Vybrané spoje jsou pak prodlouženy k přesunuté zastávce Želešice, u dálnice a dále do Hajan. V úseku Ořechov-Hajany jsou navíc zavedeny účelové spoje s garantovanou návazností v zastávce Ořechov, ObÚ s autobusy do/z Modřic.

Školní spoj č. 281, který ze Silůvek pokračuje do Ivančic, je veden až z Ořechova, kam přijede po lince 501. V opačném směru je spoj 282 veden přes Syrovice do Modřic, spoj 284 pak pouze do Ořechova, odkud opět pokračuje po lince 501 do Brna.

Linka 404
Spoje z Brna do Radostic se vrací do původních bezvýlukových poloh.

Změna zastávek:
Modřice, Evropská - nově zřízená zastávka v ulici Evropské pro směr do Želešic a na II/152 naproti stavebnin pro směr do Modřic.
Želešice, na kopci - přeložena na ulici Šlechtitelskou
Želešice, hostinec - přeložena na ulici Družstevní za most přes Bobravu
Želešice, u Sulzrů - přeložena do ulice Petra Bezruče
Želešice, u dálnice - přeložena do ústí příjezdové komunikace od lomu na silnici II/152
Hajany - pro spoje (Modřice-)Ořechov-Hajany přesunuta k budově obecního úřadu, pro spoje do/ze Želešic beze změny s výjimkou školního spoje č. 310, který jede rovněž od obecního úřadu.
Ořechov, zdrav. středisko - pro spoje jedoucí odklonem přes Syrovice bez obsluhy, pro spoje do/z Hajan beze změny
Od 16. 5. do 31. 8. 2022 spoje linky 235 v 5:44 a 13:38 nezajíždí na zastávku Spešov, horní část. Zastávka je obsluhována pouze spojem v 7:16 (nejede o prázdninách).

Změna zastávek:
zastávka Spešov, horní konec není obsluhována spoji dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí
Od 16. 5. do 22. 6. 2022 se upravují odjezdová stanoviště následujícím způsobem:
Všechny linky (vyjma noční linky N91) jsou v oblasti terminálu Kuřim, žel.st. okolo parku vedeny v opačném směru oproti standardnímu stavu.
Linka N91 do terminálu vůbec nezajíždí (zastavuje na přesunutých zastávkách v ul. Zahradní, resp. Nádražní). Spoje běžně ukončené/výchozí v zastávce Kuřim, žel.st. jsou prodlouženy do/ze zastávky Kuřim, TE. S ohledem na jednotnost s ostatními etapami jsou garantované návaznosti mezi linkami N91 a 310 nadále přesunuty na zastávku Kuřim, kulturní dům.
Oproti běžnému stavu dochází k přesunu všech autobusových nástupišť v terminálu Kuřim, žel.st. Kromě výstupní zastávky je však umístění dočasných nástupišť totožné s předchozí, tedy V. etapou.
Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu v terminálu a jeho okolí!

Změna zastávek:
Zastávky v terminálu Kuřim, žel.st. jsou přesunuty následujícím způsobem:

na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejblíže k nádražní budově (na začátku parku) jsou přesunuty následující linky:
-311 směr Tišnov;
-312 směr Veverská Bítýška / Tišnov;

na příjezdovou komunikaci (u parku) - prostřední označník (přibližně v polovině parku) jsou přesunuty následující linky:
Linka 71 směr Brno, Královo Pole;
Linka 310 směr Kuřim, Díly pod Sv. Jánem / Česká / Lelekovice;
Linka 310 směr Kuřim, Podlesí;
Linky 302, 311 a 312 směr Kuřim, TOS / TE / Prefa;

na příjezdovou komunikaci (u parku) - označník nejdále od nádražní budovy (na konci parku) jsou přesunuty následující linky:
Linka 152 směr Blansko;
Linka 162 směr Boskovice;
Linka 302 směr Brno, Bystrc;
Linka 313 směr Lysice;

do ulice Zahradní za křižovatku s ulicí Nádražní (směrem k ulici Legionářská) je přesunuta následující linka:
Linka N91 směr Kuřim, TE;

do ulice Nádražní za křižovatku s ulicí Zahradní (směrem k ulici Tyršova) je přesunuta následující linka:
Linka N91 směr Brno, hlavní nádraží.

Výstupní zastávka je umístěna v úrovni bývalého nástupiště č. 2, na straně komunikace přiléhající k severozápadní straně parku.


Od soboty 21. 5. 2022 se upravuje výluka přes Želešice.

Linka 510: Část spojů je mezi zastávkami Modřice, Tyršova (resp. Modřice, smyčka) a Ořechov, zdrav. středisko vedena bez zastavení po objízdné trase přes Rajhrad a Syrovice.
Přepravu cestujících mezi Modřicemi, žel. st. a Želešicemi, u Sulzrů zajišťuje minibus, který jede odklonem po ulici Modřice, Evropská (s obsluhou stejnojmenné dočasné
zastávky), dále po provizorní komunikaci spojující areál CTParku se Želešicemi. Zde pokračuje po ulicích Družstevní, Polní (s obsluhou přesunutých zastávek Želešice, na kopci a Želešice,
hostinec), 24. dubna a Petra Bezruče k přesunuté zastávce Želešice, u Sulzrů.
Vybrané spoje jsou pak prodlouženy k přesunuté zastávce Želešice, u dálnice a dále do Hajan a Ořechova.
Školní spoj č. 281, který ze Silůvek pokračuje do Ivančic, je veden až z Ořechova, kam přijede po lince 501. V opačném směru je spoj 282 veden přes Syrovice do Modřic, spoj 284 pak
pouze do Hajan, z Hajan se vrací jako spoj 283 do Ořechova a odtud po lince 501 do Brna.
Linka 404: Spoje z Brna do Radostic se vrací do původních bezvýlukových poloh.
Linka 501: Je zaveden nový pár spojů 300+301 a upraveny časové polohy okolních spojů.
Výluka v Tetčicích (uzavřený most přes Bobravu) je ukončena pro autobusy v pátek 20. 5. 2022 ve 23:59 hodin.
Od soboty 21. 5. 2022 platí předvýlukové jízdní řády linek 405, 406 a 423.

V sobotu 22. 5. 2022 dojde ke změně etapy stavby na ulici Jedovnická v Brně. S tím je spojená změna obsluhy zastávky Strnadova, kdy nyní nebude možné obsluhovat zastávku ve směru do centra Brna, naopak se vrátí obsluha této zastávky směrem z Brna do regionu.

Předpoklad ukončení této uzavírky je 9.7.2022.
 
Prosím dopravce BDS BUS o seznámení řidičů linky 201 s tímto omezením. Info na zastávku Strnadova připraví DPMB dle svého výlukového pokynu.

Od 23. 5. do 6. 6. 2022 bude upraven provoz linek 819 a 820 přes obec Vrbovec na Znojemsku.

Linka 819 - veškeré spoje, které jedou mezi zastávkami Znojmo, Dukelská u mostu a Vrbovec, stará zastávka, pojedou odklonem po obousměrné objízdné trase po silnicích I/38, III/3978 a III/40834 přes místní část Znojma Načeratice. Budou tak zcela vynechávat zastávku Vrbovec, sklepy. Spoje, které jedou mezi zastávkami Znojmo, Dukelská u mostu a Chvalovice resp. opačně, pojedou opravovaným úsekem silnice I/38 po své pravidelné trase.

Linka 820 - spoje 63, 5, 7, 64 a 202, které obsluhují zastávku Vrbovec, Jednota, pojedou mezi zastávkami Znojmo, Dukelská u mostu a Vrbovec, Jednota odklonem po obousměrné objízdné trase po silnicích I/38, III/3978 a III/40834 přes místní část Znojma Načeratice.

Změna zastávek:
obě zastávky Vrbovec, sklepy - zcela bez obsluhy a bez náhrady
Od 23. 5. do 31. 8. 2022 bude upraven provoz linek 933 a 934 přes Veselí nad Moravou:

Linka 933 spoje 3, 7, 9, 13, 105 a 4, 10, 66, 104 pojedou obousměrně mezi zastávkami Veselí nad Moravou, žel. st. a Veselí nad Moravou, Břestek ve Veselí ulicemi Stolářská, Svatoplukova, Blatnická, Hutník, Na Drahách a tř. Masarykova a vynechají tak zastávku Chaloupky (směr žel.st.) a zastávku Chaloupky (směr Uh. O) obslouží v přesunuté poloze na ulici Na Drahách.

Linky 933 a 934 všechny spoje ve směru mezi zastávkami Veselí nad Moravou, žel. st. a Veselí nad Moravou, Bartolomějská pojedou ve Veselí ulicemi Rumunská, Lány a tř. Masarykova.

Změna zastávek:
Veselí nad Moravou, Chaloupky (směr žel.st.) - zrušena, cestující využijí blízkou zastávku Veselí nad Moravou, Břestek.
Veselí nad Moravou, Chaloupky (směr Uh. O) - přesunuta cca 200 metrů na ulici Na Drahách.


[Nejnovější][30][60]