Dnes je: 25.6.2021. Svátek má Ivan, zítra: Adriana blahopřejeme!

   Aktuality z radnice  |  Přehled tisku  |  MHD Brno  |  IDS JMK  |  Koupaliště  |  Kurz ČNB  |  Hantec  |  Astrologie klasická  |  Astrologie čínská  |  Numerologie  |  Vtipy  |  Počasí

Přehled z tisku Informace o výlukách MHD Počasí Kurzovní lístek Hantec Vtipy Koupaliště a bazény Ubytování v brně O nás

Aktuality Startutárního města Brna

25.6.2021 11:13:40

(tis) Vedení města Brna deklaruje poskytnutí pomoci obcím na Hodonínsku a Břeclavsku, které v noci na dnešek poškodila živelní pohroma. Město je připraveno v koordinaci s Krizovým štábem Jihomoravského kraje dodat technickou, materiální i finanční pomoc obcím a jejich obyvatelům a tento krok doporučila městská rada i obchodním společnostem, které jsou spojené v koncernu SMB. Společnost SAKO Brno již přislíbila finanční i materiální pomoc. 

V případě, že chcete pomoci, sledujte web a sociální sítě Jihomoravského kraje, který o celé situaci pečlivě informuje a zřídil krizovou linku: 800 129 921 a e-mail dobrovolnici@jmk.cz pro koordinaci dobrovolníků. Veřejnou sbírku například vyhlásila Diecézní charita Brno, přispět můžete na číslo účtu: 4211325188/6800, variabilní symbol: 2002.

Prosíme, v tuto chvíli nejezděte do postižených oblastí. Je to nebezpečné.     


24.6.2021 12:08:08

(zob) – Pět nových startovacích bytů je připraveno pro mladé páry a rodiny. Výběrové řízení se otevírá dnes a hlásit se můžete do 24. července. Poté proběhne slosování přihlášek, které splní podmínky nastavené pro tento typ bydlení.

Koncept startovacích bytů pomáhá mladým manželům, rodinám, registrovaným párům i nesezdaným partnerům našetřit prostředky na další bydlení. Byty, které jsou takto nabízeny, mají snížené nájemné na metr čtvereční. 

Mezi podmínkami výběrového řízení je věk maximálně 35 let, a to u každého z partnerů. Smlouva se podepisuje vždy na tři roky s možností dvouletého prodloužení. Pár nesmí mít měsíční příjmy dohromady vyšší než 60 625 korun a nižší než 28 530 korun. 

Byty se nacházejí v rekonstruovaných domech, které jsou majetkem města. Byt na Vlhké 22 se nachází v 5. nadzemním podlaží a má velikost 2+1 s výměrou 74,6 m2 a se sklepem 2,6 m2. Byt na Orlí 7 je také v 5. nadzemním podlaží s velikostí 2+1 a s plochou 74,98 m2. Třetí dům na Stamicově 11 nabízí byt ve čtvrtém podlaží s velikostí 1+1, výměrou 48,39 m2 a sklepní kójí 1,32 m2. 

Další byt, který najdete na Dukelské třídě 88 v Husovicích, má výměru 39,20 m2, sklepní kóji a velikost 1+kk. Poslední byt z nabídky je na Křenové 76 o velikosti 1+kk a výměře 35,5 m2 ve druhém podlaží. Cena nájemného byla stanovena pro byty na Vlhké, Stamicově, Dukelské a Orlí na 63,51 korun na m2 a na Křenové na 90 korun na m2. 

Žádost o účast ve výběrovém řízení lze dodat na podatelnu Magistrátu města Brna v zalepené obálce s označením „Startovací byt“. Na obálce uveďte jméno a kontaktní e-mailovou adresu jednoho z žadatelů, na kterou budou odesílány další informace. Všechny detaily o nabídce i podmínkách získání startovacích bytů najdete zde. 


23.6.2021 17:23:43

(zob) – Máte chuť pořádat menší akci v brněnském veřejném prostoru, ale bojíte se složitého administrativního procesu? Odbor kultury MMB spustil web Plug & Play – webový projekt, který usnadňuje cestu třeba k sousedským slavnostem. Kompletní brněnské kulturní rozhraní nově najdete na webu Kultura Brno.

Web Plug & Play nabízí jednoduchý systém, jak si vybrat, zamluvit a zorganizovat akci na jednom z mnoha brněnských míst. Do projektu jsou v tuto chvíli zapojeny čtyři městské části – Brno-střed, Brno-sever, Královo Pole a Žabovřesky, které takto sjednotily a zjednodušily formuláře k nahlášení kulturně-komunitní akce.   

Interaktivní mapka aktuálně nabízí 16 míst v daných městských částech, ty jsou vytipovány na míru menším kulturním událostem. Zároveň na jednom místě získáte informace o vybavení, které lokalita poskytuje (např. elektrické připojení, kapacitu místa, pódium nebo přístřešek), a dále si v online kalendáři jednoduše zkontrolujete obsazenost a můžete přistoupit k rezervaci. Pomocí jednoduchého formuláře si zarezervujete prostor pro akci. 

Web je připravený především pro nekomerční události (živá vystoupení, sousedské slavnosti, oslavy narozenin či studentské večírky), ale může pomoci i při pořádání komerčních akcí. Jen musíte počítat s dalším formulářem a s placením místního poplatku za využití veřejného prostranství, jejichž vyřízení může trvat i měsíc. Pro tyto situace máme ale u každé lokality připravený návod, jak postupovat.

Kultura Brno

je nová webová stránka, kde se dozvíte vše o projektech Odboru kultury MMB (Plug & Play je její součástí).  Na jednom místě získáte souhrnné vědomosti o kulturním dění v Brně, součástí jsou i nově vypisované dotační tituly a obecně díky webu získáte přehlednější informace o brněnské kultuře. Velkou devízou je mapa Kam za kulturou. Ta slouží pro orientaci v aktuálních akcích, které se v Brně dějí, ale také pomůže třeba při plánování výletu po Sochařském Brně. Ten lehce spojíte s probíhající výstavou v plenéru. Trasu si do mapky můžete vyznačit a vytisknout si ji. 


22.6.2021 14:59:32

(fpo) – Na posledním jednání před letními prázdninami projednali zastupitelé 173 bodů. Zabývali se podporou sportovců, škol nebo kultury. Schválena byla vyhláška, která stanovuje výši poplatku za odpad pro příští rok. Na konci zasedání zastupitelé přijali memorandum, které pojednává o spolupráci města Brna a Jihomoravského kraje při přípravě a realizaci multifunkční haly.

Na začátku zasedání zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovili výši poplatku za odpady na rok 2022. Základní výše zůstává stejná jako nyní, tedy 670 Kč. Více v tiskové zprávě.

Dalším projednaným tématem byla sociální politika města Brna a její koncepce do roku 2030. Komplexnost systému sociální politiky bude zajištěna tím, že nabízená pomoc, sociální služby a výkon sociální práce budou pokrývat všech šest definovaných oblastí: bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, rodinu, zdraví a bezpečnost. Více v textu zde.

Město Brno podpoří několik městských částí v přípravě nových ploch veřejné zeleně. Po vyhodnocení žádostí uvolní město částku 1 323 000 korun na zpracování studií a 1 677 000 korun na vyhotovení projektové dokumentace. Po dokončení realizací tak vznikne několik nových parků pro Brno.

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotací ve výši 1 495 000 Kč na podporu handicapovaných sportovců. Podpora je směřována všem sportovním klubům působícím na území města Brna zaměřeným na sportovní činnost handicapovaných sportovců bez rozdílu výkonnosti, věkových kategorií a odvětví. Další informace v odkazu.

Magistrát města Brna poskytne finanční příspěvek všem základním školám, které v první fázi rozvolnění používaly k testování svých žáků na přítomnost viru covid-19 formu PCR testů ze slin.

Více než půlroční existenci má za sebou Ambasáda nezávislé běloruské kultury, kterou k 17. listopadu 2020 zřídila městská příspěvková organizace Centrum experimentálního divadla. Za tu dobu ambasáda zorganizovala (či spoluorganizovala) nebo iniciovala řadu akcí včetně několika rezidenčních pobytů běloruských umělců. Město instituci pošle na další fungování dotaci.

Přípravy projektu výstavby multifunkční haly u brněnského výstaviště pokračují. V pondělí 21. června 2021 bylo zástupcům města předáno příslušným stavebním úřadem pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení k projektu výstavby multifunkční haly. Získání tohoto klíčového dokumentu trvalo pouhých 850 dní. Se vznikem dokumentace pro územní rozhodnutí se také zpřesnily plánované kapacity pro různé využití arény. Na dnešním zasedání schválili zastupitelé memorandum o spolupráci na přípravě projektu, a to s Jihomoravským krajem. Ten přislíbil zafinancovat projekt částkou 200 milionů korun.

Vedení města Brna chce poděkovat zdravotníkům a sociálním pracovníkům za obětavost, kterou prokázali během pandemie nemoci covid-19. Záměrem města je pro ně uspořádat koncert na velodromu, a to v termínu 9. září 2021. 


17.6.2021 15:41:38

(zob) – Standardní výkopové práce přinášejí často překvapení, na to jsme v Brně již zvyklí. Po objevu osady Kamenný mlýn při průzkumu stavby VMO Žabovřeská našli stavbaři historickou studnu na Svatopetrské 18 v Komárově při práci na stavbě „Tramvaj Plotní“. Ta zůstane odkryta a zakomponována do okolí.

Historická studna kruhového tvaru o průměru 3 m je 7,5 m hluboká a kromě vody stále obsahuje staré traverzy, které držely systém na čerpání vody. Původně byla překryta železobetonovým poklopem, který dělníci nalezli, čímž odhalili další kousek brněnské historie. 

Studna zůstane odkryta a začlení se do okolního prostoru jako připomínka nedávné historie. Část nad terénem bude vyvedena na úroveň stoleté vody z roku 1845 a pojatá jako výtvarné dílo s vnitřním nasvícením. Ústí studny zhotoví umělecký kovář Pavel Tasovský a bude připomínat povodí tří řek (Svratka, Svitava a Ponávka), které se územím prolínají.  Dějiny místa i samotného vodního zdroje pak lidem přiblíží informační tabule.

Komárov byl v 19. století pulzující předměstskou obcí Brna, ve které průmysl přebíral prim nad zemědělstvím. Vznikalo mnoho nových továren zabývajících se například chemickou výrobou, ta produkovala přípravky pro brněnské vlnařství a textilní výrobou

Rok 1853 byl přelomový pro továrnu na svíčky Butschek et Comp., do té přistoupil jako věřitel a společník Ferdinand Semmler. Po smrti Butschka závod pokračoval již pod názvem K. k. priv. Brünner Stearin-Kerzen et Seifen-Fabrik F. Semmler et H. Frenzel. Výroba se rozrostla na staerinové svíčky, mýdla, glycerin a elain (kyselinu olejovou). V této době byla studna vykopána a sloužila jako vodní zdroj pro všechny objekty továrny. Rok 1890 byl pro továrnu tragický, protože vyhořela, ale na obnovu se dlouho nečekalo a závod byl znovu vystavěn podle nejnovějších technických poznatků své doby. Do továrny například vedla vlečka c. k. železniční dráhy. V době největšího rozmachu byla továrna největším podnikem tohoto druhu v celé monarchii a vyvážela svíčky a mýdla do všech jejích koutů. Bohužel první světová válka znamenala nedostatek surovin i pracovníků. Ti byli odveleni na frontu. V roce 1915 se výroba zastavila a provoz byl ukončen. 


14.6.2021 15:20:32

(fpo) Veřejná projednání návrhu nového územního plánu města Brna se uskuteční ve dvou termínech, a to v pondělí 21. června a v úterý 22. června 2021. Zájemci mohou přijít na brněnské výstaviště do pavilonu E (sál E1). Začátek akcí je vždy od 15 hodin.

Setkání proběhnou podobným způsobem jako v loňském roce. Nejdříve bude upravený návrh nového územního plánu představen odborníky, následně se do diskuze může zapojit veřejnost. Ostatní mohou projednání sledovat online (v tomto odkaze nebo facebookovémyoutube kanále města) a případně se na pořizovatele či zpracovatele nového územního plánu obrátit telefonicky na bezplatnou linku 800 300 444, a to v čase od 16 do 18 hodin.

V rámci veřejných projednání město apeluje na dodržování zvýšených hygienických opatření a vládních nařízení (dezinfekce rukou, zakrytí úst a nosu, prokázání bezinfekčnosti covid-19).

Před zahájením opakovaného veřejného projednání odevzdá každý účastník čestné prohlášení týkající se bezinfekčnosti a souhlas se zpracováním údajů, případně jej na místě vyplní a podepíše

Přístup do pavilonu E je z ulice Křížkovského bránou č. 4. V blízkosti je zastávka MHD Velodrom (linky 35, 44, 84).

Podrobný program veřejných projednání

Před zahájením veřejného projednání:

14:00 – 14:30 – veřejnosti bude umožněn vstup do pavilonu E; podpis prezenční listiny; odevzdání čestného prohlášení; v předsálí bude umožněno seznámit se s listinnou podobou Návrhu ÚPmB.

14:30 – 15:00 bude umožněn vstup do sálu

Blok 1 

15:00 – zahájení veřejného projednání

15:00 – 16:00 prezentace pořizovatele, odborný výklad zpracovatele

Blok 2 

16:00 – 18:00 vystoupení osob v sálu, pokládání dotazů

16:00 – 18:00 nahrávání hovorů, které budou realizovány v bloku 3 

Blok 3 

18:15 – 23:45 – přehrávání a zodpovídání dotazů uplatněných telefonicky; následně opětovná možnost pro vystoupení osob v sálu, pokládání dotazů

Přestávky (15 min)

18:00 – 18:15; 22:00 – 22:15, 23:45 – 00:00 (ukončení projednání)

Z opakovaných veřejných projednání bude pořizován písemný a audiovizuální záznam, který bude následně dostupný na https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/podstatne-upraveny-navrh/.  

Další informace k připravovanému novému Územnímu plánu města Brna najdete zde: https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/.  


11.6.2021 14:22:38

(zob) – Muzeum města Brna zaštiťuje hned několik historických objektů v našem městě – hrad Špilberk, Měnínskou bránu, Arnoldovu vilu a vilu Tugendhat. Svoji vizi do nich vtiskne nově jmenovaný ředitel Zbyněk Šolc. 

Hrad Špilberk nereprezentuje město pouze jako dominanta čnící do výšin centra, je to ale i středisko poznání historie a dějin Brna. Muzeum zpřístupňuje informace o samotném městě, regionu a jeho obyvatelích, a to v mnoha kontextech od historie až po současnost, například výstavami akcentujícími měnící se Brno.  

Muzeum města Brna se na Špilberk přestěhovalo v roce 1960 z domu na Šilingrově náměstí a od té doby se rozrostlo v moderní muzejní instituci, pod kterou patří významné brněnské památky: vila Tugendhat, Měnínská brána, Arnoldova vila a již zmíněný hrad Špilberk. Sbírky muzea patří k nejrozsáhlejším na Moravě, muzeum se zároveň zabývá archeologickým bádáním od starší doby kamenné až po novověk. Zpracovává také historii architektury v Brně s největším důrazem na 20. století a mnoho dalšího, s čím se můžete seznámit přímo v expozicích.

Zbyněk Šolc, vítěz výběrového řízení na pozici ředitele Muzea města Brna, jehož práce započne v srpnu, představil ambiciózní vizi pro budoucnost celého muzea. Cílem bude nejen omladit a zcelit obraz instituce, ale i prohloubit spolupráci s dalšími kulturními organizacemi v Brně a vědeckou i univerzitní obcí. Dalším tématem pro modernizaci je také například infrastruktura vstupu na Špilberk, který může být pro svůj příkrý kopec vnímán jako překážka. 

Velké plány jsou připraveny také pro Arnoldovu vilu, kterou čeká generální rekonstrukce. Centrum dialogu, kavárna a výstavní prostory – tak by měla v budoucnu vypadat. Záměrem je také propojit zahradu vily se pozemky sousedící vily Tugendhat.


9.6.2021 9:33:20

(zob) – Projekt Brno Ph.D. Talent pod záštitou Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) pokračuje ve finanční podpoře studentů doktorských programů. Více než 9 milionů korun, které poskytne město Brno, bude rozděleno mezi nadějné vědce studující technické a přírodovědné postgraduální programy. 

Studium přírodních věd je takřka nekončící proces. Špičkoví vědci se musí neustále vzdělávat a sledovat trendy ve svém oboru. Město Brno už od roku 2009 podporuje doktorandy brněnských univerzit přírodovědných a technických oborů v programu Brno Ph.D. talent. Tito stipendisté jsou špičkou ve svém odvětví a ve vědeckém projektu jasně definují své cíle a přinos do oboru inovaci. 

V letošním roce bude z přihlášek vybráno pouze 25 nejlepších účastníků, kterým bude po tři roky vypláceno stipendium 100 000 korun – tedy 300 000 korun celkem. Díky finančním prostředkům se doktorandi můžou na 100 % věnovat svému projektu a vědecké práci. Podmínkou účasti v projektu je postgraduální studium na jedné z brněnských univerzit, a to v 1. nebo 2. semestru, věkem musí spadat max. do 32 let a musí předložit perfektně zpracovaný projekt výzkumu. To vše v anglickém jazyce. 

Tento stipendijní program je výsledkem spolupráce veřejného, akademického a neziskového sektoru. Město Brno program finančně podporuje, organizačně jej zajišťuje JCMM. Místní univerzity program propagují mezi svými talentovanými studenty a podílí se na výběru a hodnocení oceněných stipendistů.

Podpora postgraduálního studia navíc do Brna a jeho okolí přivádí i talentované vědce ze zahraničí, kteří tu mnohdy zůstanou a dále rozvíjí svou vědeckou dráhu v soukromém, ale i akademickém sektoru. Město Brno se svými univerzitami a vědeckou základnou dělá vše proto, aby u nás vzkvétala vědecká činnost. 

Kromě projektu Brno Ph.D. Talent město podporuje také meziuniverzitní soutěž MUNISS, kde týmy z vysokých škol z Brna a Bratislavy předkládají projekty, ve kterých se věnují rozvoji daných měst. Dalším projektem, na kterém se město podílí, je JRGL v CEITEC VUT. Tato platforma zve mladé úspěšné vědce a jejich týmy, aby pracovali v Brně. Program se věnuje především nanotechnologiím mikrotechnologiím, biotechnologiím a materiálovým vědám. Brno také láká talentované studenty z Ukrajiny pomocí Lektorátu českého jazyka v Charkově. Studentům tamní univerzity je poskytnut kurz českého jazyka zdarma a ti nejlepší posléze podávají přihlášku na jednu z brněnských univerzit.  


4.6.2021 11:02:50

(ral) – Když před dvěma roky začínali restaurátoři s odkrýváním původních fresek v dnešním sále Rady města Brna, vyvolali zájem nejednoho historika umění. Barokní výmalbu totiž více než sto let nikdo neviděl, a co víc – nikdo vlastně nevěděl, co přesně je na ní vyobrazeno ani kdo je její autor. Téměř na všechny otázky se během měsíců prací podařilo restaurátorskému týmu pod vedením Martina Číhalíka odpovědět.

Soudnice, ve které zasedal Moravský zemský soud. Vojenský sklad. Vývařovna. Tržnice. Zasedací sál Rady města Brna. Všechny tyto role po nějakou dobu zastávala místnost v jednom z křídel někdejšího Stavovského či Zemského domu, dnešní Nové radnice. Právě její první funkci – soud – zobrazovaly barokní fresky z první poloviny 18. století. Zhruba o půl století později – v 80. letech – odsud ale stavové odcházejí a dům zabírá vojsko. To jej následně využívá k různým účelům, mimo jiné i jako zmíněnou lidovou vývařovnu. Výsledkem toho je taková devastace fresek, že je koncem 19. století rozhodnuto, že budou zalíčeny. „Od té doby tu fresku nikdo neviděl. Vědělo se, že tu je, ale nevědělo se, co je na ní,“ popisuje odborný koordinátor a vedoucí týmu restaurátorů Martin Číhalík.

Takhle to tehdejší divák neviděl

Původní plán rekonstrukce a obnovy barokního vzhledu sálu Rady počítal pouze s restaurováním nástropní fresky, nikoli i s rekonstrukcí nástěnných maleb, které byly pro záchranu příliš zničené. Informace o obsahu fresky na klenbě sálu poskytovala kresba Mořice Trappa, moravského historika, fotografa a v neposlední řadě znamenitého kreslíře, který nástropní výjev v 19. století zachytil pro reprint Knihy Tovačovské (nástin systému moravského práva a rozdělení společnosti původně vydaný v 15. století). Nevědělo se ovšem, nakolik zůstal při reprodukci věrný originálu a nakolik jej přizpůsobil svým autorským potřebám. S jeho kresbou se nakonec přesně neshodovalo ani to, co odhalily sondy provedené o více než sto let později, v roce 2008.

Odkrývání nástropních fresek, které začalo v létě 2019, ukázalo, že jejich stav je tristní. Restaurátorské práce tak spočívaly v retuších základu fresky. „To, co vidíme dnes, je prezentace torza. Není to plnohodnotná freska,“ říká Číhalík. „V pozdějších naprosto nevyhovujících podmínkách přišla freska o ty poslední úpravy, které se provádí až v seccu (na suchou omítku, pozn. red.), tedy veškeré finesy, světla, kontury, to vše zmizelo. Takhle to tehdejší divák nikdy neviděl,“ dodává.

Zatímco nástropní fresku se podařilo alespoň zčásti obnovit, na stěnách se nezachovalo takřka nic. Našly se ale dvě fotografie pořízené zmíněným Mořicem Trappem. Na jejich základě se restaurátoři pustili do rekonstrukce iluzivní výzdoby sestávající z římsy s erby soudců, sloupů jakoby nesoucích klenbu a soch dvou ctností – Spravedlnosti a Obezřetnosti. Třetí „výklenek“ mezi iluzivními sloupy zůstal prázdný. „Na fotografii je sice vidět závoj a koleno třetí figury, nicméně alegorické ctnosti jsou celkem čtyři a z toho fragmentu nemůžeme poznat, kterou si autor pro soudní síň vybral,“ vysvětluje Číhalík.

Poslední neznámá brněnská freska získala kromě tváře i autora

Restaurátorům se podařilo zodpovědět většinu otázek, které se k fresce pojí. „Díky erbům, které byly částečně zachovány a z velké míry rekonstruovány, se nám podařilo fresku poměrně přesně datovat. Ve složení, v jakém tu erby jsou, se soudci mohli potkat v období od října 1728 do října 1729,“ uvádí Číhalík. Autorství, které bylo nejisté, je nyní přisuzováno Františku Řehoři Ignáci Ecksteinovi. Odpovídá tomu doba vzniku, náznaky v jeho korespondenci a v neposlední řadě i styl odpovídající jeho výzdobě na milotickém zámku.

Určitou výzvou zůstává určit, co přesně představuje výjev na stropě. „Jde o zasedání zemského soudu, podle Trappova popisu jsme předpokládali, že půjde o nějakou událost z 18. století, ale všechny figury jsou oblečeny do španělské módy. To znamená, že se pohybujeme v době zhruba o sto let dříve,“ upozorňuje Číhalík. „Existuje několik teorií, k čemu by ta scéna mohla odkazovat: od konkrétních událostí, které jsme se v tom 17. století pokoušeli najít, až po demonstraci starobylosti zemského soudu, při které se autor vracel do dob, jejichž módu uměl zobrazit, bez ambice zobrazit jednu určitou událost,“ nastiňuje.

Sál Rady nyní vstupuje do další fáze rekonstrukce, která jej má vybavit pro provoz v 21. století. Zcela hotové mají být práce v listopadu letošního roku. Město do nich investovalo přes 25 milionů korun.


1.6.2021 8:44:13

(zug) – Tento týden najdete ve svých schránkách nový Brněnský metropolitan. Zásadní událostí z pohledu veřejné správy je další fáze tvorby Územního plánu města Brna. 21. a 22. června je na výstavišti v plánu veřejné projednání tohoto zásadního dokumentu, na který Brno čeká už čtvrt století. V aktuálním čísle najdete i ochutnávku z letošní turistické sezony ve městě nebo fotoreportáž o aktuálně dokončených projektech podpořených z participativního rozpočtu Dáme na vás. 

Čeká vás mix aktualit z magistrátu i brněnských organizací. Od 23. června bude u dopravního hřiště na Riviéře k vidění naučná stezka, která se zabývá vztahem architektury a přírody. Připravena byla u příležitosti Festivalu architektury a jeden exponát zde má i město Brno – domek se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, který dětem osvětlí, jak se přírodní zdroje mění v energii. 

Od 28. června se do systému rezidentního parkování zapojí další dvě oblasti, a to Sirotkova a Elišky Machové. Obě budou v návštěvnické zóně C. Zajímavé informace lze vyčíst ze zveřejněné Zprávy o stavu města za rok 2020. Dozvíme se třeba, že loňský rok byl sice pátým nejteplejším v historii měření (od roku 1961), ale zároveň I třetím nejdeštivějším. Nebo že počet obyvatel Brna každým rokem mírně roste, loni o tisíc lidí. 

Na Sochorově v Žabovřeskách vznikl nový sběrný dvůr, na Lazaretní ho otevřou za pár týdnů. Sochorova zároveň patří mezi 27 sběrných středisek odpadu, kde mohou Brňané zdarma odevzdat vysloužilé pneumatiky.

Ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček v rozhovoru prozradil, co přinese nový Územní plán města Brna, na kterém jeho kancelář už dva roky pracuje – další místa pro výstavbu bytů, zlepšení dopravy, ochranu zeleně nebo proměnu bývalých průmyslových areálů v širším centru města.

Domácí kutilství může produkovat pěkné věci, říkají designéři

V tématu čísla jsme se tentokrát věnovali Brnu bez bariér. Na co se v této oblasti chce město zaměřit a co už je hotové? Fotoreportáž ukazuje nové projekty podpořené z participativního rozpočtu Dáme na vás. Patří mezi ně kavárna v areálu Bzzzukot v Židenicích, industriální naučná stezka podél Svitavy nebo pumptracková dráha v Žebětíně.

Rubrika Historie se ohlíží do 19. století, kdy pod Wilsonovým lesem vznikla osada Kamenný Mlýn. Její pozůstatky odhalila stavební činnost, která provází budování tramvajového tunelu a rozšiřování Žabovřeské.

Kultura přináší přehled letních scén brněnských divadel i povídání s designéry roku Eduardem Herrmannem a Matějem Coufalem o jejich aktuální výstavě v Jurkovičově vile i o estetice kutilství.

V závěru čísla najdete rozhovor s brněnskou zápasnicí Adélou Hanzlíčkovou, která v dubnu získala bronz na mistrovství Evropy ve Varšavě. Kdy naposledy hodila s někým o zem mimo tělocvičnu?

Červnový Brněnský metropolitan si můžete prohlédnout online zde.
Městský měsíčník dostávají obyvatelé Brna zdarma do poštovních schránek. Pokud by vám aktuální číslo nepřišlo do pátku 4. června 2021 do schránky, napište nám na e-mailovou adresu tis@brno.cz.


Informace DPmB a IDS-JMK

Ohňostroje na hradě Špilberk
Z důvodu konání ohňostrojných představení dojde v sobotu 26. června 2021 a v sobotu 3. července 2021 vždy ve večerních hodinách ke krátkodobému omezení dopravy v ulici Pekařské. Po ukončení ohňostrojů pak bude posílena doprava na vybraných linkách.

Během konání ohňostroje (plánovaný začátek ve 22:30) bude krátkodobě uzavřena ulice Pekařská. Tramvaje na linkách 5 a 6 proto pojedou odklonem, případně vyčkají na obnovení provozu. Podrobnosti budeme zveřejňovat dle aktuální situace v dopravě.

Po ukončení ohňostroje bude posílen provoz na vybraných linkách z oblasti Mendlova náměstí a centra města.

 Provoz na linkách 1, 4, 8, 9 a 12 bude prodloužen do 23:25 (poslední odjezdy ze zastávky Hlavní nádraží).

 Provoz na linkách 5 a 6 bude podloužen cca do 23:00, vybrané spoje na lince 5 budou prodlouženy do smyčky Ústřední hřbitov.

 Provoz na linkách 25, 26, 37 a 84 bude prodloužen cca do 23:00 (linka 84 pouze v úseku Mendlovo náměstí – Stará osada).

 Podle aktuální poptávky budou také posilována první spojení vybraných nočních autobusových linek od zastávky Hlavní nádraží.

Výluka tramvají do Starého Lískovce – 2. etapa
V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové tratě bude od čtvrtka 1. července 2021 zahájena druhá etapa výluky tramvají do Starého Lískovce.

Tramvajová linka 6 pojede od zastávky Celní odklonem do smyčky Ústřední hřbitov.
• Neobslouží tak zastávky v úseku Krematorium – Starý Lískovec, smyčka.
• Přestup na náhradní dopravu bude organizován v zastávce Ústřední hřbitov.

Tramvajová linka 8 pojede v úseku Mifkova – Hlavní nádraží a dále odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou do smyčky Ústřední hřbitov.
• Neobslouží tak zastávky v úseku Soukenická – Starý Lískovec, smyčka.
• Zastávku Nové sady obslouží na 1./2. koleji.
• Obsluhu zastávek Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská zajistí kyvadlová linka 7.
• Přestup na náhradní autobusovou dopravu do Starého Lískovce bude organizován v zastávce Ústřední hřbitov.

Náhradní doprava bude zajištěna tramvajovou linkou 7, prodlouženými autobusovými linkami x6 a x8 a také upravenou linkou 61:

Tramvajová linka 7 pojede v trase Hlavní nádraží – Nové sady – Soukenická – Křídlovická – Vojtova – Vsetínská.
• Provoz bude organizován kyvadlově po koleji pro směr z centra, ve směru k hlavnímu nádraží tedy tramvaj pojede po levé koleji.
• Zastávka Hlavní nádraží bude pro linku 7 zřízena před budovou pošty.

Autobusová linka x6 pojede po prodloužené trase a zastávkách Ústřední hřbitov – Traťová (>) – Gruzínská (>) – Ukrajinská (>) – Krematorium (<) – Uzbecká (<) – Běloruská – Humenná – Kosmonautů – Osová – Pod nemocnicí – Vltavská – Labská.
• V úseku Osová – Vltavská již linka x6 pojede přes zastávku Pod nemocnicí.

Autobusová linka x8 pojede po prodloužené trase a zastávkách Ústřední hřbitov – Traťová (>) – Gruzínská (>) – Ukrajinská (>) – Krematorium (<) – Uzbecká (<) – Běloruská – Humenná – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý Lískovec, smyčka – Jemelkova – Skalní – Pražská – Bosonohy.
• V úseku Dunajská – Bosonohy bude vedena pouze část spojů. Spoje, které jsou ukončeny / výchozí ze smyčky Kyjevská, obsluhují zastávku Dunajská pouze ve směru na Běloruskou.
• Linka x8 částečně nahrazuje linku 69, která je během výluky zcela mimo provoz.

Autobusová linka 61 pojede po své pravidelné trase v úseku Úzká – Ústřední hřbitov (změna trasy v souvislosti s obnovením provozu tramvají do Komárova) a dále jede po trase a zastávkách Ústřední hřbitov (v ulici Vídeňské) – Bohunická (<) – Traťová – Za hřbitovem (<) – Gruzínská – Ukrajinská – Uzbecká – Kejbaly – Kamenice – Univerzitní kampus – Nemocnice Bohunice – Pod nemocnicí – Osová – Kosmonautů – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (<) – Kurská – Kyjevská.
• Zastávka Ústřední hřbitov je ve směru na Kyjevskou obsluhována pouze v ulici Vídeňské, ve směru k hlavnímu nádraží zastavují autobusy v ulici Vídeňské i v ulici Jihlavské.
• V ranních a večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně jede linka 61 pouze v úseku Ústřední hřbitov – Kyjevská. Spoje ukončené u Ústředního hřbitova jedou od zastávky Bohunická přes zastávku Heršpická.
• Linka 61 částečně nahrazuje linku 69, která je během výluky zcela mimo provoz.

Autobusová linka 69 je po dobu výluky zcela mimo provoz.
• Náhradou je možné využít autobusové linky x8 a 61.

Regionální autobusové linky 401 a 402 pojedou od zastávky Jemelkova přes zastávky Svážná a Stará nemocnice do zastávky Ústřední hřbitov.
• V zastávce Ústřední hřbitov je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.

Regionální autobusové linky 403 a 404 pojedou od zastávky Svah přes zastávku Humenná do zastávky Ústřední hřbitov.
• V zastávce Ústřední hřbitov je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.
• Noční spoje linky 403 jsou vedeny po své pravidelné trase na Osovou, kde zůstal zachován přestup na linku N91.

Od 1. září 2021 naváže na tuto výluku další etapa, během níž opět pojedou linky 6 a 8 na Švermovu stejně jako v první etapě. Podrobnosti budou zveřejněny.

Informační leták – ke stažení

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády uvedených linek budou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Výluka trolejbusů a autobusů ve Slatině
Z důvodu pokračujících prací při rekonstrukci inženýrských sítí bude od čtvrtka 1. července 2021 do ukončení prací pro veškerou dopravu neprůjezdná ulice Tuřanka ve Slatině.

Provoz trolejbusové linky 31 zajistí autobusy, které pojedou v úseku Hlavní nádraží – Vlárská po pravidelné trase, dále budou pokračovat odklonem přes zastávky Vlárská (v ulici Vlárské) – Hviezdoslavova – Langrova – Mikulčická – Kroměřížská – Slatina, sídliště – Slatina, rozcestí (>) – Krejčího a dále po pravidelné trase do Šlapanic.
• Linka 31 tak vynechá zastávky Brněnky, Řípská, Křehlíkova a Přemyslovo náměstí.
• Zastávka Krejčího ve směru do Šlapanic bude pro linky 31 a N96 přeložena do ulice Krejčího za křižovatku s ulicí Dolní.

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x31, která pojede v úseku Hlavní nádraží – Řípská po trase a zastávkách linky 31 a dále odklonem do zastávky Slatina, nádraží.

Autobusová linka 78 pojede v úseku Slatina, rozcestí – Řípská odklonem ulicemi Hviezdoslavovou a Řípskou.
• Vynechá tak zastávky Slatina, rozcestí (směr Modřice, Olympia), Krejčího, Přemyslovo náměstí a Křehlíkova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Slatina, sídliště, Vozovna Slatina, Vlárská (v ulici Řípské) a Brněnky.

Informační leták – ke stažení

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády uvedených linek budou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Obnovení provozu tramvají do Komárova – změny v organizaci dopravy v jižní části Brna
S platností od čtvrtka 1. července 2021 budou ukončena opatření v rámci výluky Tramvaj Plotní a bude zahájen provoz tramvají na nové trati do Komárova. Dojde proto k následujícím změnám na linkách MHD:

Linka 9 pojede v trase Štefánikova čtvrť – Jugoslávská – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Geislerova – Juliánov.
• V úseku Moravské náměstí – Juliánov se tak vrací na svou původní trasu.
• V souvislosti s uzavírkou v ulici Lesnické zůstává od zastávky Jugoslávská odkloněna do Štefánikovy čtvrti (předpoklad do září 2021).

Linka 12 pojede v trase Technologický park – Konečného náměstí – Česká – Šilingrovo náměstí – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží – Komárov.
• Obnovuje se tedy provoz tramvají v úseku Hlavní nádraží – Komárov s tím, že tramvaje pojedou po nové trati ulicí Plotní a obslouží v obou směrech zastávky Úzká, Autobusové nádraží, Železniční, Konopná a Komárov.

Linka 40 pojede v úseku Soukenická – Konopná v obou směrech nově ulicemi Úzká a Plotní.
• Nebude tak již obsluhovat zastávku Hlavní nádraží.
• Na nové trase obslouží v obou směrech zastávky Úzká (nástupiště 9 / nástupiště 6 v ulici Úzké), Autobusové nádraží (společně s linkou 12) a Železniční (společně s linkou 12).
• Zastávka Komárov ve směru do centra ponese nově název Mariánské náměstí.
• Zastávka Soukenická ve směru do Tuřan bude obsluhována v ulici Úzké za křižovatkou s ulicí Nové sady.
• Konečná zastávka Univerzitní kampus - sever ponese nově název Studentská.

Výchozí a konečnou zastávkou linky 44 bude nově zastávka ÚAN Zvonařka (stanoviště 48).
• Ruší se tedy ukončení v zastávce Mendlovo náměstí.
• Při jízdě od zastávky Křídlovická obslouží autobusy zastávku Opuštěná (dříve Autobusové nádraží) a dále pojedou vpravo do areálu autobusového nádraží ke stanovišti 48, kde ukončí jízdu.
• Začínající spoje budou opět odjíždět od stanoviště 48, následně obslouží zastávku Autobusové nádraží mezi křižovatkami s ulicemi Plotní a Dornych (dříve Zvonařka) a dále budou pokračovat po své trase k zastávce Hladíkova.

Linka 47 zůstává vedena do zastávky Hlavní nádraží, v úseku Tržní – Masná však pojede nově ulicemi Hladíkova a Masná.
• Obslouží tak v obou směrech zastávky Tržní (v ulici Hladíkově), Masná (společně s linkou 67), Vlhká a Hlavní nádraží (v areálu autobusového nádraží, stanoviště 6).

Linka 48 bude opět ukončena v zastávce Úzká.
• Ve směru do centra pojede ulicemi Dornych, Zvonařka a Trnitá. Obslouží tak zastávky Mariánské náměstí (dříve Komárov), Konopná, Autobusové nádraží (mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (výstup na nástupišti 8).
• Ve směru do Prace pojede ulicí Plotní po trase shodné s linkou 40. Obslouží tedy nově zastávky Úzká (nástupiště 9), Autobusové nádraží (společně s linkou 12) a Železniční (společně s linkou 12).

Linka 49 bude opět ukončena v zastávce Úzká.
• Ve směru na Úzkou pojede ulicemi Hladíkova, Zvonařka a Plotní a obslouží zastávky Tržní (v ulici Hladíkově za křižovatkou), Hladíkova, Autobusové nádraží (mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (výstup na nástupišti 4).
• Ve směru do Černovic pojede ulicemi Úzká, Uhelná, Opuštěná, Zvonařka, Hladíkova a dále po své trase ulicí Charbulovou. Obslouží tak zastávky Úzká (nástupiště 5), Opuštěná (dříve Autobusové nádraží), Autobusové nádraží (dříve Zvonařka), Hladíkova a Tržní (v ulici Hladíkově před křižovatkou).

Linka 50 pojede po své původní trase Mariánské náměstí – Zoologická zahrada.
• Konečná zastávka Komárov (v ulici Svatopetrské) ponese nově název Mariánské náměstí.

Linka 60 nebude obnovena, obsluhu Bohunic bude i nadále zajišťovat linka 40.

Linka 61 bude nově ukončena v zastávce Úzká.
• Nebude tak již obsluhovat zastávku Hlavní nádraží.
• Zastávka Soukenická ve směru na Úzkou bude obsluhována v ulici Hybešově za křižovatkou s ulicí Nové sady.
• Zastávka Úzká bude obsluhována na nástupišti 8 pro výstup a na nástupišti 6 pro nástup (společně s linkou 40 směr Bohunice).
• V souvislosti s výlukou tramvají do Starého Lískovce zůstává linka 61 vedena v upravené trase přes zastávky Gruzínská, Ukrajinská, Kamenice, Nemocnice Bohunice, Osová a Čermákova do smyčky Kyjevská.

Linka 63 bude nově v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů a v úseku Komárov – Úzká pojede v obou směrech po trase a zastávkách shodných s linkou 48.
• Základní obsluhu Holásek a Chrlic bude nově zajišťovat linka 64 (viz níže).

Linka 64 pojede v úseku Škrobárenská – Komárov obousměrně ulicemi Kalová, Dornych a Svatopetrská a dále bude prodloužena po trase linky 63 přes Holásky do Chrlic.
• V obou směrech tak obslouží zastávku Konopná.
• Zastávka Komárov ve směru do Maloměřic ponese nově název Mariánské náměstí.
• Zastávky Černovické nábřeží a Černovická již nebudou linkou 64 obsluhovány.

Linka 67 zůstane v úseku Hlavní nádraží – Komárov vedena obousměrně ulicemi Křenová, Masná, Kalová, Dornych a Svatopetrská.
• Zastávka Komárov ve směru do Jundrova ponese nově název Mariánské náměstí.
• Vybrané spoje ukončené dle jízdního řádu v zastávce Mariánské náměstí pojedou od zastávky Škrobárenská přes zastávky Černovické nábřeží a Černovická.

Linka E76 pojede nově v úseku Hlavní nádraží – Černovičky ulicemi Dornych, Zvonařka, Hladíkova, Olomoucká a Ostravská.
• Zastávka Hlavní nádraží bude nově obsluhována v prostoru autobusového nádraží na ulici Benešově (stanoviště 6).
• Ve směru na letiště obslouží dále zastávky Úzká (nástupiště 3 v ulici Dornych) a Tržní (v ulici Olomoucké).
• Ve směru k hlavnímu nádraží obslouží zastávky Tržní (v ulici Hladíkově), Autobusové nádraží (mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (společně s linkou 12).
• Linka E76 tak již nebude obsluhovat zastávky Vlhká, Masná a Životského.

Linka 77 bude nově ukončena na zastávce Úzká společně s linkami 49 a 63.
• Ve směru na Úzkou pojede nově ulicí Plotní. Obslouží tak zastávky Autobusové nádraží (mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní) a Úzká (výstup na nástupišti 4). Zastávku Zvonařka před křižovatkou s ulicí Dornych obsluhovat nebude.
• Ve směru do Slatiny pojede nově ulicemi Uhelná a Opuštěná. Obslouží tak zastávky Úzká (nástupiště 5), Opuštěná (dříve Autobusové nádraží) a Autobusové nádraží (dříve Zvonařka).

Linka 82 ve směru na Českou bude nově obsluhovat zastávku Hlavní nádraží v ulici Benešově.

Linka 84 pojede po své dosavadní trase, dojde však ke změně zastávek:
• Zastávka Zvonařka (před křižovatkou s ulicí Dornych) již nebude obsluhována.
• Mezi křižovatkami s ulicemi Dornych a Plotní zastaví na nově zřízené zastávce Autobusové nádraží.
• Původní zastávka Autobusové nádraží ponese nově název Opuštěná.

Linka N94 pojede i nadále po své trase ulicemi Zvonařka a Dornych.
• Zastávku Zvonařka bude nově obsluhovat pouze ve směru k hlavnímu nádraží, a to před křižovatkou s ulicí Dornych.
• Zastávku Úzká ve směru k hlavnímu nádraží bude obsluhovat na nástupišti 6, ve směru do Černovic na nástupišti 3 (v ulici Dornych).

Linka N95 pojede v úseku Hlavní nádraží – Konopná přímo ulicí Plotní. Obslouží tak zastávky Úzká, Autobusové nádraží a Železniční společně s linkou 12.

Informační leták – ke stažení

Schémata zastávek v přestupních uzlech Hlavní nádraží, Úzká, Autobusové nádraží a Komárov naleznete na našich webových stránkách v sekci Schémata přestupních uzlů.

Jízdní řády uvedených linek budou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Změny v dopravě od 1. července 2021
S platností od 1. července 2021 dojde k následujícím změnám v dopravě:

Organizace provozu na linkách MHD
Linky 1–84 pojedou podle jízdních řádů pro pracovní dny – prázdniny. Školní autobusové linky š85–š88 a školní spoje na autobusových linkách 52, 54, 65 a 70 budou mimo provoz.

Obnovení provozu tramvají do Komárova
Na konci června bude ukončena výstavba nové tramvajové trati v ulici Plotní a od čtvrtka 1. července 2021 se obnovuje provoz tramvají do Komárova. Linka 9 se vrací na svou trasu do Juliánova a linka 12 se vrací na svou trasu do smyčky Komárov s tím, že v úseku Úzká – Konopná pojede po nové trati přes zastávku Autobusové nádraží. V této souvislosti dojde také ke změně vedení autobusových linek v jižní části města a ke změně obsluhy zastávek v okolí ÚAN Zvonařka.

Výluka tramvají do Starého Lískovce – 2. etapa
Vzhledem k pokračující rekonstrukci tramvajové tratě do Starého Lískovce bude o letních prázdninách vyloučen provoz tramvají již od zastávek Vsetínská a Celní. Linky 6 a 8 budou odkloněny do smyčky Ústřední hřbitov, náhradní dopravu zajistí kyvadlová tramvajová linka 7 v úseku Hlavní nádraží – Vsetínská a prodloužené autobusové linky x6, x8 a 61.

Uzavírka ulice Tuřanka
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí bude pro veškerou dopravu uzavřena ulice Tuřanka. Provoz linky 31 proto zajistí autobusy, které pojedou v úseku Vlárská – Krejčího odklonem přes zastávku Slatina, sídliště. Částečnou náhradní dopravu zajistí autobusová linka x31 v trase Hlavní nádraží – Řípská – Slatina, nádraží. Linka 78 bude v úseku Slatina, rozcestí – Řípská odkloněna přes zastávku Vozovna Slatina.
V průběhu léta se dále předpokládá částečná uzavírka silnice mezi Slatinou a Šlapanicemi. Změna se dotkne linek 31 a N96, podrobnosti budou zveřejněny.

Úplná uzavírka ulice Křížkovského
S ohledem na postup prací při rekonstrukci inženýrských sítí bude během července zahájena úplná uzavírka ulice Křížkovského. Už od 1. července 2021 proto pojedou okružní autobusové linky 44 a 84 v úseku Pisárky – Mendlovo náměstí přímo ulicí Hlinky, pro zajištění obsluhy oblasti ulice Bauerovy bude linka 52 odkloněna přes zastávky Riviéra, Bauerova, Velodrom a Poříčí.

Uzavírka Pisáreckého tunelu
Z důvodu uzavírky Pisáreckého tunelu a dopravních omezení v ulici Žabovřeské bude dočasně zrušena autobusová linka E56.

Další etapy opravy křižovatky u Semilassa
O prodlouženém víkendu 3. – 6. července 2021 proběhne úplná výluka tramvají u Semilassa. Linka 1 bude ukončena před křižovatkou, linka 6 pojede z České odklonem do smyčky Červinkova. Od středy 7. července 2021 pak pojedou linky 1 a 6 ke královopolskému nádraží a náhradní dopravu v úseku Semilasso (zastávka mezi křižovatkami s ulicemi Havlišovou a Boženy Němcové) – Řečkovice zajistí tramvajová linka x1.

Ukončení dlouhodobých výluk a další změny
• Bude ukončena výluka autobusů v Bosonohách. Linka x8 (a po ukončení výluky tramvají do Starého Lískovce obnovená linka 69) pojede opět přes zastávku Hoštická do smyčky Bosonohy.
• Konečná zastávka linky 40 Univerzitní kampus - sever ponese nově název Studentská.
• Dojde také k přejmenování zastávek Autobusové nádraží a Zvonařka, podrobnosti jsou uvedeny v textu o obnovení provozu tramvají do Komárova.
• Bude obnoven provoz sezónní historické tramvajové linky H4. Linka bude v provozu vždy v nepracovních dnech.
• Bude obnoven provoz sezónní minibusové linky 80 v trase Česká – Hrad Špilberk. Linka bude v provozu vždy v pátek, sobotu a neděli s odjezdy v 9:30, 13:30 a 17:30 ze zastávky Česká a v 9:37, 13:37 a 17:37 zpět od hradu Špilberk.
• Provoz linek H4 a 80 se předpokládá do úterý 28. září 2021 (státní svátek).

Podrobnosti k jednotlivým změnám v dopravě jsou zveřejněny v samostatných informacích.

Výluka tramvají na náměstí Svobody
Z důvodu konání tradiční Dopravní nostalgie bude v sobotu 26. června 2021 od 9:30 do 18:00 a v neděli 27. června 2021 od 12:30 do 18:00 obousměrně vyloučen provoz tramvají přes náměstí Svobody.

Tramvajová linka 4 pojede v úseku Hlavní nádraží – Komenského náměstí obousměrným odklonem ulicí Husovou.
• Vynechá tak zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká.
• Na odklonové trase zastaví na zastávkách Nové sady a Šilingrovo náměstí.

Tramvajová linka 9 pojede v úseku Hlavní nádraží – Česká odklonem ulicí Husovou.
• Vynechá tak zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody.
• Na odklonové trase zastaví na zastávkách Nové sady a Šilingrovo náměstí.
• Zastávka Česká bude přeložena k nástupišti 2 (zastávka v ulici Joštově směr Moravské náměstí).

 Schéma dopravních opatření – ke stažení

Dopravní nostalgie 2021
O víkendu 26. – 27. června 2021 se v rámci festivalu Ignis Brunensis uskuteční tradiční Dopravní nostalgie.

Sobota 26. června 2021

V době od 10:00 do 11:00 se uskuteční výstava historických tramvají a autobusů na náměstí Svobody a trolejbusů v ulici Brandlově. Od 11:00 se jednotlivá vozidla budou postupně řadit na příležitostné nostalgické linky:

Koněspřežná tramvaj pojede v okružní trase Náměstí Svobody – Masarykova – Benešova – Rooseveltova – Rašínova – Náměstí Svobody.
• nástup a výstup pouze na náměstí Svobody
• interval: 60 minut
• jízdné: 300 Kč

Parní tramvaj pojede v trase Náměstí Svobody – Rooseveltova (>) – Cejl – Vranovská – Vozovna Husovice a zpět.
• nástup a výstup pouze na náměstí Svobody
• interval: 60 minut
• jízdné: 300 Kč

Elektrické tramvaje pojedou v trase Náměstí Svobody – Milady Horákové (>) – Cejl (<) – Vranovská – Dukelská tř. – Maloměřický most.
• nástup a výstup pouze na náměstí Svobody a na Maloměřickém mostě
• interval: 20 minut
• jednosměrné jízdné: 50 Kč
• zpáteční jízdné: 100 Kč
• zvýhodněná jízdenka na 5 jízd: 200 Kč (elektrické tramvaje, trolejbusy a autobusy)

Trolejbusy pojedou v okružní trase Česká – Kounicova – Kotlářská – Drobného – Milady Horákové – Koliště – Marešova – Údolní – Úvoz – Nerudova – Kounicova – Česká.
• nástup a výstup pouze na České (levé nástupiště)
• interval: 15 minut
• jízdné: 50 Kč
• zvýhodněná jízdenka na 5 jízd: 200 Kč (elektrické tramvaje, trolejbusy a autobusy)

Autobusy pojedou v okružní trase trase Náměstí Svobody – Milady Horákové – Drobného – Provazníkova – Dukelská tř. – Vranovská – Cejl – Radlas – Špitálka – Křenová – Masná – Zvonařka – Trnitá – Úzká – Nádražní – Náměstí Svobody.
• nástup a výstup pouze na náměstí Svobody
• interval: 20 minut
• jízdné: 50 Kč
• zvýhodněná jízdenka na 5 jízd: 200 Kč (elektrické tramvaje, trolejbusy a autobusy)

Nostalgické linky budou v provozu přibližně do 17:00.

Neděle 27. června 2021

Nostalgické linky budou v provozu přibližně od 13:00 do 17:00.

Koněspřežná tramvaj pojede v trase Náměstí Svobody – Masarykova – Benešova – Rooseveltova – Rašínova – Náměstí Svobody.
• nástup a výstup pouze na náměstí Svobody
• interval: 60 minut
• jízdné: 300 Kč

Parní tramvaj pojede v trase Náměstí Svobody – Rooseveltova (>) – Cejl – Vranovská – Vozovna Husovice.
• nástup a výstup pouze na náměstí Svobody
• interval: 60 minut
• jízdné: 300 Kč

Elektrické tramvaje pojedou v trase Náměstí Svobody – Milady Horákové (>) – Cejl (<) – Vranovská – Dukelská tř. – Maloměřický most.
• nástup a výstup pouze na náměstí Svobody a na Maloměřickém mostě
• interval: 20 minut
• jednosměrné jízdné: 50 Kč
• zpáteční jízdné: 100 Kč
• zvýhodněná jízdenka na 5 jízd: 200 Kč (elektrické tramvaje, trolejbusy a autobusy)

Jízdní řády nostalgických linek – ke stažení

Výluka v ulici Netroufalky
Z důvodu pokračujících prací při výstavbě nové tramvajové tratě k Univerzitnímu kampusu je od 23:15 v neděli 20. června 2021 částečně uzavřena ulice Netroufalky a přestupní terminál Nemocnice Bohunice.

Trolejbusové linky 25 a 37 jsou ukončeny v zastávce Univerzitní kampus.
• Vynechávají tak zastávky Nemocnice Bohunice, Pod nemocnicí a Osová, náhradou je možné využít autobusové linky 50, 51 a 61.
• Výstupní zastávka Univerzitní kampus je zřízena v ulici Kamenice za křižovatkou s ulicí Akademickou, nástupní zastávka je obsluhována ve standardní poloze za kruhovým objezdem.

Autobusové linky 40, 50, 61, 82 a N90 jedou odklonem po souběžných komunikacích.
• Ve směru k ulici Jihlavské přitom vynechávají zastávku Nemocnice Bohunice, náhradou je možné využít zastávku Univerzitní kampus, která je obsluhována ve standardní poloze v ulici Netroufalky.
• Ve směru k Univerzitnímu kampusu je zastávka Nemocnice Bohunice přeložena do ulice Netroufalky za výjezd z terminálu (před budovu Masarykovy univerzity).

Autobusová linka 51 jede odklonem po souběžných komunikacích.
• Ve směru k Ústřednímu hřbitovu vynechává zastávku Nemocnice Bohunice. Náhradou obsluhuje zastávku Univerzitní kampus společně s linkami 40, 50, 61, 82 a N90 ve směru k ulici Jihlavské.
• Ve směru do Bystrce je zastávka Nemocnice Bohunice přeložena na ulici Akademickou mezi křižovatku s ulicí Kamenice a kruhový objezd u OC Campus Square.

Autobusová linka E56 je stejně jako linky 25 a 37 ukončena v zastávce Univerzitní kampus.

Regionální autobusové linky 405 a 406 jedou odklonem po souběžných komunikacích.
• Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru do Rosic je přeložena na ulici Akademickou mezi křižovatku s ulicí Kamenice a kruhový objezd u OC Campus Square.
• Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru na Mendlovo náměstí je přeložena do ulice Netroufalky za výjezd z terminálu (před budovu Masarykovy univerzity).
• Podrobnosti o provozu na regionálních linkách naleznete na www.idsjmk.cz.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Schéma přestupního uzlu Univerzitní kampus + Nemocnice Bohunice – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Zastávka Všechovice bez obsluhy od 23. 5. 2020

Od soboty 23. 5. 2020 do úterý 31. 8. 2021 všechny spoje linky 321 pojedou obousměrně v úseku mezi zastávkami Všechovice, rozc. 0.5 a Skalička, hostinec mimo zastávku Všechovice, která zůstane během výluky zcela bez obsluhy.

Využijte zastávku Všechovice, rozc. 0.5.

Změna zastávek:
Všechovice: zcela bez obsluhy.BRNO: Rekonstrukce ulice Ondráčkovy

Z důvodu rekonstrukce kanalizace bude od zahájení provozu nočních linek v neděli 1. března 2020 do ukončení prací (předpoklad do konce roku 2021) částečně uzavřena ulice Ondráčkova v Líšni. Práce budou probíhat v několika etapách, přičemž v první etapě dojde k následujícím opatřením:

Autobusová linka 55 bude ukončena v zastávce Podolská (přeložena cca o 180 metrů k náměstí Karla IV.).

Z provozních důvodů (nemožnost otočení kloubového autobusu v zastávce Podolská) dojde k záměně konečných zastávek na nočních linkách N97 a N99. Linka N97 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do zastávky Podolská, linka N99 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do smyčky Líšeň, hřbitov.

Regionální autobusová linka 151 pojede od 2. 3. 2020 ve směru do Brna v úseku mezi zastávkami Podolí a Brno, Mifkova odklonem po místních komunikacích obce Podolí (ulice Dědina, Palouk a Hřbitovní) k zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozc., po silnici II/430 do Brna a dále ulicemi Drčkova, Holzova a Belcrediho. Ve směru do Šlapanic pojede mezi zastávkami Brno, Nám. Karla IV. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. ulicemi Belcrediho, Holzova a Drčkova, po silnici II/430 do zastávky Šlapanice, Bedřichovice, rozc. a do obce Podolí, kterou projede po místních komunikacích se zastávkami Podolí a Podolí Líšeňská (přesunutá). Na objízdné trase obslouží zastávky Brno, Slatina, rozc. a Brno, Muzeum dopravy v obou směrech jízdy. Spoje ukončené v zastávce Brno, Mariánské údolí pojedou po standardní trase.

Jízdní řád linky 151 platný od 2. 3. 2020

Změny zastávek:

Náměstí Karla IV. – pro linku N99 směr Hlavní nádraží přeložena do ulice Šimáčkovy ke křižovatce s ulicí Ondráčkovou, pro linku 151 v obou směrech přeložena k zastávkám linek 58 a 78
Macháčkova, Velatická – místo linky N99 obsluhovány linkou N97, bez obsluhy linkou 151
Podolská – přeložena cca o 180 metrů k náměstí Karla IV., místo linky N99 obsluhována linkou N97, bez obsluhy linkou 151
Mariánské údolí – obsluhována pouze končícími spoji linky 151, bez obsluhy linkami 55 a N99
Šimáčkova, Kubelíkova, Obecká, Líšeň, hřbitov – místo linky N97 obsluhovány linkou N99
Podolí, Líšeňská – pro spoje linky 151 jedoucí odklonem přes Slatinu přeložena ke křižovatce Dědina × Výhon


Přesun zastávky Troskotovice, prodejna
Zastávka Troskotovice, prodejna je přeložena na silnici III/39612 poblíž domu č.p. 147 v Troskotovicích od 7.7.2020.

Dlouhodová výluka v obci Rybníky
Od 21. 9. 2020 do 30. 6. 2021 bude probíhat dlouhodobá výluka týkající se linek 432, 443 a 443.

Linka 432 pojede v úseku mezi zastávkami Kadov, rozc. 1.5 a Moravský Krumlov, Jatky obousměrně odklonem po trase: zast. Kadov, rozc 1.5 – sil. II/413 – sil. II/396 – zast. Dobelice, ObÚ – sil. II/396 – sil. III/4135 – zast. Petrovice – sil. III/4135 – silnice II/413 – zast. Mor. Krumlov Jatky a dále po své pravidelné trase. Linka 432 bude zcela vynechávat obec Rybníky vyjma prvního ranního spoje č. 1.

Linky 443 a 444 pojedou v úseku mezi zastávkami Moravský Krumlov, Jatky a Vémyslice, váha obousměrně odklonem po trase: Moravský Krumlov, Jatky – sil. II/413 – sil. III/4135 – sil. II/396 – sil. II/413 – zast. Dobelice, Krumlovská – sil. II/413 – zast. Rybníky – sil. II/413 – zast. Dobelice, Krumlovská – sil. II/413 – sil. II/396 – zast. Vémyslice, váha a dále po své pravidelné trase.

Změna zastávek:
oba stálé označníky zastávky Rybníky – přeložení na objízdnou trasu do provizorní točny busů k zemědělskému objektu poblíž Drápalova mlýnu na konci obce Rybníky ve směru na Dobelice do jedné zastávky
zřízení dočasné zastávky Dobelice, ObÚ (směr Znojmo) – zřízení druhého sloupku zastávky Dobelice, ObÚ pro směr Znojmo na sil. II/396 v Dobelicích před domem č.p. 32 pro linku 432
obě stálé zastávky Dobelice, Krumlovská – úplně bez obsluhy linkou 432, vyjma prvního ranního spoje č.1

Neobsluhované zastávky:
Moravský Krumlov, SPS – obě stálé zastávky dočasně úplně bez obsluhy linkami 432, 443 a 444 a bez náhrady

Dočasné zrušení zastávky Klobouky u Brna, škola
Zastávka  „Klobouky u Brna, škola“ bude od 9. 11. do 11. 12. 2021 bez obsluhy. Využijte zastávku Klobouky u Brna, náměstí. Děkujeme za pochopení.

BRNO: Dlouhodobá výluka v ulici Křižkovského
Z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu bude od 5:00 v pondělí 9. listopadu 2020 po dobu cca 8 měsíců omezen provoz v ulici Křížkovského.
Linky 44 a N98 ve směru na Mendlovo náměstí pojedou v úseku Velodrom – Mendlovo náměstí odklonem ulicemi Poříčí a Křížovou. Vynechají tak zastávku Křížkovského, zastávku Velodrom obslouží v přeložené poloze (viz níže). Linka 44 navíc v úseku Velodrom – Mendlovo náměstí obslouží zastávku Poříčí.
Linky 84 a N98 ve směru do Pisárek pojedou po běžné trase ulicí Křížkovského, zastávku Křížkovského však obslouží v přeložené poloze (viz níže).

Změny zastávek:
Velodrom – ve směru na Mendlovo náměstí přeložena na spojovací komunikaci mezi ulicemi Křížkovského a Bauerova (naproti 4. bráně BVV, ve směru ke kruhovému objezdu)
Křížkovského – ve směru na Mendlovo náměstí bez obsluhy, ve směru do Pisárek přeložena cca o 170 metrů vpřed (k vědeckému centru VIDA!)

Přesun zastávky Vysočany, Housko
Od 20.11. 2020 probíhá rekonstrukce komunikace ve Vysočanech. Zastávka Vysočany, Housko pro oba směry se posouvá o cca 150 metrů k Šošůvce.
Platí do odvolání.

Přesun zastávky Radostice, sokolovna
Od středy 6. 1. 2021 do soboty 1. 1. 2022 je přesunuta zastávka Radostice, sokolovna na ulici Hlavní.
Přejděte si prosím na přesunutou zastávku, která se nachází na ulici Hlavní u křižovatky s ulicí Sokolskou.

BRNO: Výluka Lesnická
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace, tramvajové tratě a chodníků v ulici Lesnické bude od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 9 měsíců přerušen provoz tramvají na Lesnou.

Linka 9 bude od zastávky Jugoslávská (zastávky linky 5 v ulici Merhautově) odkloněna do smyčky Štefánikova čtvrť.
Provoz linky 11 bude upraven v souvislosti s výlukou Žabovřeská a oblast Černých Polí a Lesné nebude touto linkou obsluhována.

Náhradní dopravu z východní části sídliště Lesná přes Černá Pole zajistí autobusová linka 46
, která bude od zastávky Provazníkova odkloněna po trase Pošta Černá Pole (nová zastávka u křižovatky ulic Jugoslávské a Zemědělské) – Zemědělská – Erbenova – Schodová – Náměstí 28. října – Dětská nemocnice.

Náhradní dopravu ze západní části sídliště Lesná přes Černá Pole zajistí autobusová linka x9 po trase Haškova – Loosova – Fillova – Slavíčkova – Halasovo náměstí – Fügnerova – Bieblova – Lesnická – Pošta Černá Pole (zastávka u křižovatky ulic Jugoslávské a Zemědělské) – Tomanova (přeložena na ulici Jugoslávskou) – Jugoslávská – Dětská nemocnice.

Linky 46 a x9 budou v zastávce Dětská nemocnice provozně propojeny, tzn. autobusy linky 46 od náměstí 28. října budou pokračovat jako linka x9 zpět na Lesnou a naopak autobusy linky x9 od Jugoslávské budou pokračovat jako linka 46 na Lesnou.

Noční autobusová linka N93 bude v úseku Bieblova – Jugoslávská odkloněna po trase shodné s výlukovou linkou x9.

Pro přestup mezi tramvajovými linkami a autobusy náhradní dopravy je možné využít zastávky Dětská nemocnice nebo Štefánikova čtvrť.

Změny zastávek:
Jugoslávská – pro linku 9 přeložena do ulice Merhautovy, linka x9 obslouží původní zastávku linky 9 v ulici Jugoslávské
Tomanova – přeložena do ulice Jugoslávské, obsluhována linkami x9 a N93
Zemědělská – přeložena do ulice Zemědělské, obsluhována pouze linkou 46
Pošta Černá Pole – zřízena u křižovatky Jugoslávská × Zemědělská, obsluhována linkami x9, 46 a N93
Lesnická – bez obsluhy linkou 46, linky x9 a N93 obslouží zastávky linek 25 a 26
Bieblova, Fügnerova, Halasovo náměstí – linka x9 obslouží zastávky společně s linkou N93 na přilehlých komunikacích
Čertova rokle – bez obsluhyBRNO: Dlouhodobá výluka tramvají do Komína a Bystrce (Výstavba VMO Žabovřeská)
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu bude od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 2 let přerušen provoz tramvají v úseku Pisárky – Bráfova.

Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Pisárky.
• Zastávka Pisárky bude přeložena do smyčky tramvají ke vjezdu do vozovny.
• Část spojů ve směru do centra bude výchozí ze zastávky Lipová.

Linka 3 bude v provozu beze změny trasy, bude ale posílena zkrácením intervalu a bude po celý den v provozu v celé trase Stará osada – Rakovecká.
Linka 10 pojede v trase (Stránská skála - smyčka –) Geislerova – Hlavní nádraží (5./6. kolej) – Malinovského náměstí – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Ečerova.
• Zajistí tak náhradní dopravu z centra města do Bystrce.
• V úseku Geislerova – Stránská skála - smyčka pojedou pouze některé spoje.
• Ve špičkách pracovních dnů bude náhradou za linku 10, která již nebude jezdit v úseku Hlavní nádraží – Švermova, zkrácen interval na lince 8.

Linka 11 bude v provozu denně a pojede v trase Bráfova – Vozovna Komín – Komín, smyčka.
• Zajistí tak spojení zastávek Bráfova a Stránského s přestupním uzlem Vozovna Komín.
• Zastávky Bráfova a Stránského budou v obou směrech obsluhovány na nástupištích pro směr do Bystrce.
• Zastávka Komín, smyčka bude obsluhována pouze pro nástup.

Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín zajistí pravidelné autobusové linky 44 a 84.
• Obě linky budou v uvedeném úseku podle aktuální potřeby operativně posilovány vkládáním spojů nad rámec běžného jízdního řádu.

Změny zastávek:
Pisárky – zastávka tramvají pod mostem bude v obou směrech bez obsluhy, linka 1 bude pro výstup i nástup obsluhovat zastávku ve smyčce před vjezdem do vozovny
Bráfova – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do Bystrce
Stránského – obsluhována pouze linkou 11, která v obou směrech zastaví na zastávkách pro směr do BystrceBrno: Výluka Ondráčkova
Autobusové linky 55 a N99 pojedou v úseku Náměstí Karla IV. – Mariánské údolí odklonem ulicí Holzovou a přes Podolí. Na odklonové trase obslouží pouze zastávky Muzeum dopravy, Slatina, rozcestí, Podolská a Mariánské údolí. Vybrané spoje budou ukončeny v zastávce Jírova.

Náhradní dopravu zajistí minibusová linka x55 v trase Jírova – Náměstí Karla IV. – Macháčkova – Velatická, která v oblasti ulice Ondráčkovy pojede po místních komunikacích. Zastávka Velatická bude přeložena na obslužnou komunikaci cca o 230 metrů k náměstí Karla IV.

Linka 151 bude ve směru do Brna v úseku mezi zastávkami Podolí a Brno, Mifkova odklonem po místních komunikacích obce Podolí (ulice Dědina, Palouk a Hřbitovní) k zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozc., po silnici II/430 do Brna a dále ulicemi Drčkova, Holzova a Belcrediho. Ve směru do Šlapanic pojede mezi zastávkami Brno, Nám. Karla IV. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. ulicemi Belcrediho, Holzova a Drčkova, po silnici II/430 do zastávky Šlapanice, Bedřichovice, rozc. a do obce Podolí, kterou projede po místních komunikacích se zastávkami Podolí a Podolí Líšeňská (přesunutá). Na objízdné trase obslouží zastávky Brno, Slatina, rozc. a Brno, Muzeum dopravy v obou směrech jízdy. Spoje ukončené v zastávce Brno, Mariánské údolí pojedou po standardní trase.

Změny zastávek:
Náměstí Karla IV. – pro linky 55, N99 a 151 v obou směrech přeložena k zastávkám linek 58 a 78, linka x55 obsluhuje zastávky linky 55
Macháčkova – obsluhována pouze linkou x55
Velatická – přeložena cca o 230 metrů k náměstí Karla IV. na obslužnou komunikaci k mostku přes potok, obsluhována pouze linkou x55
Podolská – přeložena do ulice Podolské, cca 250 metrů od křižovatky s ulicí Ondráčkovou, obsluhována vybranými spoji linek 55, N99 a 151
Mariánské údolí – obsluhována vybranými spoji linek 55, N99 a 151
Podolí, Líšeňská – pro spoje linky 151 jedoucí odklonem přes Slatinu přeložena ke křižovatce Dědina × Výhon


Přesuny zastávek - linka 151:
• Podolí, Líšeňská pro spoje do a ze zastávky Brno, Jírova je přesunuta na ulici Palouk ke křižovatce U Zrcadla.
• Brno, Nám. Karla IV je přesunuta na ulici Belcrediho k zastávce linek 58 a 78.

Neobsluhované zastávky: - linka 151
• Brno, Macháčkova (linkou 151)
• Brno, Velatická (linkou 151)
• Brno, Podolská (linkou 151)

Tarifní informace: Pro cestu linkami 55 a N99 do Mariánského údolí není nutné dokupovat jízdenku pro tarifní zónu 610.


Prodloužení: Výluka v Moravském Krumlově - ulice Rakšická
Aktuálně: Výluka se prodlužuje až do 31. 7. 2021

Od pondělí 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021 bude probíhat výluka regionálních autobusů v Moravském Krumlově - ulice Rakšická.

Linky 432 a 445 pojedou v úseku mezi zastávkami Mor. Krumlov, jatky a Mor. Krumlov, aut. nádr. obousměrně odklonem po objízdné trase ulicemi Moravského Krumlova: ul. Znojemská – ul. Zámecká – ul. Smetanova – nám. T. G. Masaryka – ul. Pod Hradbami – ul. Dvořákova. Na objízdné trase budou obsluhovat všechny zastávky: Mor. Krumlov, jatky (na ul. Znojemská); Mor. Krumlov, Břízová; Mor. Krumlov, poliklinika; Mor. Krumlov, u parku a Mor. Krumlov, nám.
Linka 164 pojede v úseku mezi zastávkami Mor. Krumlov, Durdice a Mor. Krumlov, Kavalírka obousměrně odklonem po objízdné trase ulicemi Durdická - Václavská.
Linka 440 pojede mezi zastávkami Moravský Krumlov, Durdice a Moravský Krumlov, Václavská obousměrně odklonem ulicemi Durdická a Václavská.

Neobsluhované zastávky:
- oba stálé označníky zastávky Mor. Krumlov, jatky (na ul. Okružní) – úplně bez obsluhy linkami 432 a 445, jako náhradou se budou obsluhovat označníky zast. Mor. Krumlov, jatky na ul. Znojemská.
- oba stálé označníky zastávky Mor. Krumlov, provozovna ČAS (na ul. Okružní) – úplně bez obsluhy linkami 432 a 445, bez náhrady.
- zastávka Mor. Krumlov, Kavalírka (označník směr aut. nádr.) – úplně bez obsluhy linkou 445.

Tišnov: Výluka Dvořákova
Od pondělí 15. 2. 2021 do pravděpodobně 20. 8. 2021 bude probíhat oprava ulice Dvořákova v Tišnově.

Linka 333 pojede ve směru do Lomnice mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, Kukýrna všemi spoji odklonem ul. Janáčkova, přes nám. Komenského a nám. Míru a dále po své trase, čímž vynechá zastávky Tišnov, Nádražní a Tišnov, Riegrova. Náhradou zastaví na dočasně zřízené zastávce Tišnov, nám., umístěné před budovou městského úřadu.

Garantované návaznosti ze zastávek Tišnov, Nádražní a Tišnov, Riegrova budou přesunuty do zastávky Tišnov, žel.st.

Účelové spoje linek 311, 330 a 331 (ke gymnáziu) běžně vedené přes zastávku Tišnov, Riegrova budou upraveny následovně:
spoje 311/26, 330/70, 330/6 a 331/190 pojedou od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávky Tišnov, Nádražní a Tišnov, žel.st. do zastávky Tišnov, Riegrova, kde budou ukončeny;
• spoj 330/80 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, Nádražní do zastávky Tišnov, žel.st., kde bude ukončen; cestující do zastávky Tišnov Riegrova mohou využít ostatních spojů mezi zastávkami Tišnov, žel.st. a Tišnov, Riegrova (resp. Tišnov, nám.);
• spoj 331/6 pojede od zastávky Tišnov, Rybníček přes zastávku Tišnov, Nádražní do zastávky Tišnov, žel.st., odkud bude ve dnech školního vyučování ihned pokračovat jako linka 333 přes Tišnov, nám. dále do Lomnice.

Sledujte prosím výlukové jízdní řády.

Výluka v Boskovicích - linka 259
Od pondělí 1. 3. do čtvrtka 15. 7. 2021 bude probíhat výluka v Boskovicích (silnice III/37424 mezi II/152 a III/37425 - Boskovice, Pilské údolí - ulice Podhradí).

Linka 259 mezi zastávkami Boskovice, Sušilova ZŠII a Újezd u Boskovic pojede po objízdné trase II/374 a III/37424 ve směru od Blanska přes zastávky Boskovice, aut. st. a Boskovice, Mánesova dle výlukového jízdního řádu.

Změna zastávek:
Boskovice, Podhradí – zastávka není obsluhována linkou 259
Boskovice, v údolí – zastávka přesunuta za křižovatku směr Blansko

Přesun zastávky Střelice, Vršovice
Od pondělí 1. 3. 2021 do pátku 17. 9. 2021 bude z důvodu uzavírky lávky přes žel. trať přesunuta zastávka Střelice, Vršovice o cca 400 metrů blíže centru obce u odbočky k železniční stanici.

Děkujeme za pochopení.

Přesun zastávky Šardice, u kapličky
Od 3. 3. 2021 do 31. 8. 2021 dojde k přesunu zastávky Šardice, u kapličky. Zastávka Šardice, u kapličky (oba směry) bude posunuta (na hlavní silnici) 120 metrů směr Kyjov.
Přesun je  součástí výluky Hovorany - Šardice - více zde.

Přesun zastávky Kratochvilka
Z důvodu výstavby kanalizace jsou od 4. 3. 2021 do 30. 6. 2021 přesunuty zastávky Kratochvilka v obou směrech na lince 422 o přibližně 200 m směrem k obci Babice u Rosic před před domy 134 a 143.


Dlouhodobá vlaková výluka - změny jízdních řádů od 6. 4. 2021
Vážení cestující,

od 6. 4. 2021 bude na železnici probíhat dlouhodobá výluka na trati mezi Brnem a Prahou přes Českou Třebovou.  Dálkové nezaintegrované vlaky budou přesměrovány přes Žďár nad Sázavou.

Upraveny jsou také jízdní řády vlakových linek IDS JMK - S2+R19, S3+R9 a dalších linek. V souvislosti s tím budou upraveny jízdní řády návazných regionálních autobusů. .
Změny jízdních řádů souvisí také s epidemií COVID-19 - přehled zrušených a obnovených vlaků (stav k 6. 4. 2021).


Od 6. 4. 2021 se v rámci IDS JMK mění jízdní řády těchto linek:
vlakové linky: S2, S3, S6, S9, S22, S31, S51, R9, R13, R19, R50.
autobusové linky: 215, 226, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 258, 261, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 321, 650

Děkujeme za pochopení.

Výluka na linkách 290 a 291 v úseku Jevíčko - Jaroměřice
Od úterý 6. 4. do 31. 10. 2021 pojedou linky 290 a 291 mezi zastávkami Jevíčko, nám. a Jaroměřice, rest. odklonem dle výlukového jízdního řádu po silnicích II/374 a III/3741 přes Podhájský mlýn, ve směru Jaroměřice - Jevíčko je objízdná trasa vedena po III/36615 a II/374. Na odklonové trase autobusy zastavují v zastávce Jevíčko, středisko ČSAD. Spoje vynechávají zastávky Jevíčko, uhelné sklady a Jaroměřice, u hřiště.

Změna zastávek:
Jevíčko, uhelné sklady - zastávka bez obsluhy
Jaroměřice, u hřiště - zastávka bez obsluhy

Zastávka Střelice, Vršovice změna
Od 12. 4. 2021 budou autobusy linky 404 obousměrně zastavovat na zastávce Střelice, Vršovice jak u přesunutého označníku společně s linkou xS4, tak ve standardní poloze u křižovatky ulic Tetčická a Písečná.

Zastávka Střelice, Vršovice pro linku xS4 je přesunuta.
Přejděte si prosím na přesunutou zastávku, která se nachází o cca 400 metrů blíže centru obce u odbočky k železniční stanici.

Přesun zastávky Hovorany
Od 14. 4. 2021 do 31. 8. 2021 dojde k přesunu zastávky Hovorany, kostel. Zastávka Hovorany, kostel (oba směry) bude posunuta (na hlavní silnici) 320 metrů směr Kyjov.

AKTUALIZACE: Přesun zastávky Milovice, rest.
POZOR: Prodlouženo do 30. 7. 2021.

Od 15. 4. 2021 do 15. 6. 2021 linky 550 a 570 pojedou odklonem v Milovicích po místních komunikacích za poštou a kolem ObÚ.

Změna zastávek:
Zastávka "Milovice, rest." přesunuta v obou směrech o cca 60 metrů směr Břeclav / V. Pavlovice.


BRNO: Výluka Semilasso + změna na lince 301
POZOR: Od 17. 5. 2021 se mění poloha zastávek městských linek - více zde.


Z důvodu pokračující rekonstrukce křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy dojde od pondělí 19. dubna 2021 k dalšímu omezení provozu linek MHD u zastávky Semilasso. Výluka začíná už v noci večer na nočních linkách N91 a N91.


Schéma výluky ke stažení zde.
Schéma trasy linky 301 ke stažení zde.


Regionální linka 301
Z důvodu vyloučení tramvajové linky 6 k žel.st. Brno - Královo Pole pojede linka 301 jednosměrným odklonem pouze ve směru z regionu do Králova Pole, nádraží přes zastávku Řečkovice, kde bude umožněn přestup na tramvajovou linku č. 1.  Opačný směr linky 301 z Králova Pole do regionu zůstává beze změny.

Tramvajová linka 6 pojede od zastávky Semilasso odklonem přes zastávku Tylova do zastávky Vozovna Medlánky.
• Neobslouží tak zastávku Královo Pole, nádraží. Náhradou je možné využít souběžné trolejbusové a autobusové linky.
• Zastávka Semilasso směr Tylova bude pro linky 1 a 6 přeložena cca o 100 metrů zpět (před křižovatku s ulicí Metodějovou).

Trolejbusová linka 30 a autobusové linky 44, 53 a 84 pojedou v úseku Královo Pole, nádraží – Husitská obousměrným odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou.
• Zastávka Semilasso směr Husitská zůstává stejně jako v předchozí etapě přeložena do ulice Božetěchovy, zastávka Semilasso směr Královo Pole, nádraží bude obsluhována společně s linkami 1 a 6 na Palackého třídě před křižovatkou s ulicí Metodějovou.

Autobusové linky 41 a 71 pojedou v úseku Vozovna Medlánky – Královo Pole, nádraží ve směru do Králova Pole odklonem ulicemi Žitnou, Novoměststkou a Sportovní.
• V uvedeném směru tak vynechají tak zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase zastaví na zastávce Žitná (v ulici Novoměstské).
• Ve směru do Lelekovic / Kuřimi pojedou linky 41 a 71 po své trase přes zastávku Semilasso.

Noční autobusová linka N90 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Vozovna Medlánky – Husitská odklonem ulicemi Hradeckou, Purkyňovou, Herčíkovou, Srbskou a Berkovou.
• Vynechá tak zastávky Tylova a Semilasso.
• Na odklonové trase obslouží zastávky linky 32 Srbská a Hutařova.

Noční autobusová linka N91 ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Kořískova – Husitská odklonem ulicemi Žitnou, Novoměstskou, Sportovní, Božetěchovou a Metodějovou.
• Vynechá tak zastávku Tylova.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Žitná (v ulici Novoměstské), Královo Pole, nádraží (zastávka linky 30) a přeloženou zastávku Semilasso v ulici Božetěchově.

Noční autobusové linky N90 a N91 ve směru od hlavního nádraží pojedou v úseku Husitská – Tylova odklonem ulicemi Metodějovou a Božetěchovou.
• Zastávku Semilasso obslouží v přeložené poloze před křižovatkou s ulicí Metodějovou (společně s linkami 1 a 6).

Přestupní návaznost mezi linkami 44 a 84 a linkami 41, 42, 70 a 71 v ranních a večerních hodinách je realizována již v zastávce Královo Pole, nádraží!

BRNO: Přesun zastávky Komárov na lince 509 z centra
Zastávka linky 509 směr Kšírova (-Měnín) přesunuta o cca 130 metrů vpřed.

BRNO: Přesun autobusové zastávky Komárov ve směru Kšírova
Od středy 21. dubna 2021 od 8:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad v sobotu 31. července) bude z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky dočasně přeložena autobusová zastávka  Komárov směr Kšírova pro linky 49, 50, E50, N94, 509):
•    pro linky 49, 50, E50, N94 přibližně 110 metrů vpřed,
•    pro linku 509 přibližně 130 metrů vpřed.
Změna tras linek 401, 402, 403 a 404 v Brně
Od 1. května 2021 budou upraveny trasy linek 401, 402, 403 a 404 v Brně z důvodu stavebních prací:

Linka 401: Expresní spoje jsou v Brně po výjezdu z dálnice D1 odkloněny přes zastávku Stará nemocnice k zastávce Běloruská. Zastávkové spoje jsou v Brně od zastávky Jemelkova odkloněny přes zastávky Svážná a Stará nemocnice k zastávce Běloruská.

Linka 402: Všechny spoje jsou v Brně od zastávky Jemelkova odkloněny přes zastávky Svážná a Stará nemocnice k zastávce Běloruská.

Linky 403 a 404: Všechny spoje s výjimkou nočních a vybraných školních jsou od zastávky Svah odkloněny přes zastávku Humenná na Běloruskou. Noční spoje jsou ukončeny na zastávce Osová, školní jedou přes zastávky Kosmonautů, Osová a ZŠ Vedlejší na Běloruskou.

V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8 do centra města, v zastávce Stará nemocnice je možný přestup na městskou autobusovou linku 40 do oblasti Univerzitního kampusu, příp. do centra města.


BRNO: Dlouhodobá výluka tramvají do Starého Lískovce
V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové tratě bude od soboty 1. května 2021 přerušen provoz tramvají do Starého Lískovce.

Regionální autobusové linky 401 a 402 pojedou od zastávky Jemelkova přes zastávky Svážná a Stará nemocnice do zastávky Běloruská. V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.

Regionální autobusové linky 403 a 404 pojedou od zastávky Svah přes zastávku Humenná do zastávky Běloruská. V zastávce Běloruská je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.
Noční spoje linky 403 budou vedeny po své pravidelné trase na Osovou, kde zůstane zachován přestup na linku N91.

Tramvajové linky 6 a 8 budou ukončeny ve smyčce Švermova. Neobslouží tak zastávky Osová, Dunajská a Starý Lískovec, smyčka. Zastávka Švermova bude pro výstup i nástup obsluhována ve smyčce tramvají. Přestup na náhradní dopravu bude organizován v zastávce Běloruská.

Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnými autobusovými linkami x6 a x8 a také upravenou linkou 61:

Autobusová linka x6 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Kosmonautů – Osová – Pod nemocnicí (od vyhlášení) – Vltavská – Labská. V souvislosti s výlukou autobusů v ulici Labské pojede linka x6 do odvolání (přibližně do poloviny května) v úseku Osová – Vltavská odklonem ulicí Vltavskou. Nebude obsluhovat zastávku Pod nemocnicí, na odklonové trase obslouží zastávku Osová u tramvajových zastávek.

Autobusová linka x8 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý Lískovec, smyčka – Jemelkova – Skalní – Pražská (<) – Bosonohy. V úseku Dunajská – Bosonohy bude vedena pouze část spojů. Spoje, které budou ukončeny / výchozí ze smyčky Kyjevská, obslouží zastávku Dunajská pouze ve směru na Běloruskou. V souvislosti s výlukou autobusů v Bosonohách bude linka x8 ukončena na Bosonožském náměstí. Vybrané spoje v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách budou ukončeny v zastávce Tranzitní plynovod. Linka x8 částečně nahradí linku 69, která bude během výluky zcela mimo provoz.

Autobusová linka 61 pojede po své pravidelné trase v úseku Komárov / Mariánské náměstí – Hlavní nádraží – Ústřední hřbitov a dále pojede po trase a zastávkách Ústřední hřbitov (v ulici Vídeňské) – Bohunická (<) – Traťová – Za hřbitovem (<) – Gruzínská – Ukrajinská – Uzbecká – Kejbaly – Kamenice – Univerzitní kampus – Nemocnice Bohunice – Pod nemocnicí – Osová – Kosmonautů – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (<) – Kurská – Kyjevská.
Zastávka Ústřední hřbitov bude ve směru na Kyjevskou obsluhována pouze v ulici Vídeňské, ve směru k hlavnímu nádraží zastaví autobusy v ulici Vídeňské i v ulici Jihlavské.
V ranních a večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně pojede linka 61 pouze v úseku Ústřední hřbitov – Kyjevská. Spoje ukončené u Ústředního hřbitova pojedou od zastávky Bohunická přes zastávku Heršpická. Linka 61 částečně nahradí linku 69, která bude během výluky zcela mimo provoz.

Autobusová linka 69 bude po dobu výluky zcela mimo provoz. Náhradou je možné využít autobusové linky x8 a 61.

Od 1. července 2021 naváže na tuto výluku další etapa, během níž nebude možná jízda tramvají ani do smyčky Švermova. Linky 6 a 8 pojedou odklonem do smyčky Ústřední hřbitov a dojde k souvisejícím změnám v organizaci náhradní dopravy. Podrobnosti budou zveřejněny.

Přesun zastávky Nová Ves, host. U Slavíků
Nová Ves, host. U Slavíků bude přesunuta o 250 metrů směrem k Oslavanům pro linku 423.

Výluka Drnholec - Novosedly
Od soboty 1. května 2021 bude upraven provoz linek 174 a 530 v úseku mezi obcemi Novosedly a Drnholec z důvodu opravy mostu.

Linka 174 pojede mezi zastávkami Novosedly a Drnholec obousměrně odklonem po silnicích III/4144, II/414, III/39615, obec Brod nad Dyjí a dále po silnicích III/39615, III/39614, III/39613 a II/414. Na objízdné trase bude obsluhovat zastávku Brod nad Dyjí, ObÚ místo linky 530.

Linka 530 pojede mezi zastávkami Pasohlávky, u kostela a Drnholec obousměrně odklonem po silnicích III/39614, III/39613 a II/414. Linka tak bude zcela vynechávat zastávku Brod nad Dyjí, ObÚ.

Změna zastávek:
zastávka Brod nad Dyjí, ObÚ – zcela bez obsluhy linkou 530 (náhradou tuto zastávku obslouží linka 174)

Tarifní informace:
Cestující jedoucí mezi Novosedly a Drnholcem na jednorázové jízdné platí cenu jízdného dle skutečného množství projetých tarifních zón.
Cestující jedoucí mezi Novosedly a Drnholcem na předplatní jízdenky není zóna 540 (Brod nad Dyjí) započítávána do jízdného.
Cestující jedoucí z Brodu nad Dyjí směr Pasohlávky busem linky 174 z Brodu nad Dyjí do Drnholce a následně ihned stejným busem linky 530 z Drnholce směr Pasohlávky a zpět není do ceny jízdného započítávána zóna 551 (Drnholec). Platí pro jednorázové i předplatní jízdní doklady. Toto však platí pouze pro přímé spoje linek 174 a 530, tzn. takové spoje linky 174 ve směru Nový Přerov – Drnholec, u kterých je pod číslem spoje uvedena poznámka „V“, resp. u linky 530 ve směru z Vranovic do Drnholce uvedena poznámka „P“.

Přesun zastávky Kovalovice, Stará pošta
Zastávka Kovalovice, Stará pošta bude přesunuta přibližně o 50 metrů vpřed od 3. 5. do 31. 8. 2021.

Přesun zastávky Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st.
Autobusové zastávky Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st. budou dočasně přeloženy v obou směrech o asi 50 m ve směru na obec Šanov.

Výluka na linkách 403 a 404 - Troubsko
Od pátku 7. 5. 2021 bude upraven provoz na linkách 403 a 404 přes Troubsko následujícím způsobem:

Linka 403: Všechny spoje jedoucí do a z Troubska budou obousměrně pojedou mezi zastávkami Ostopovice, Lipová (resp. Ostopovice, smyčka) a Troubsko, ObÚ odklonem přes Střelice. Zastávky Troubsko, Nová a Troubsko, u kapličky nebude možné s výjimkou dvou párů nedělních spojů možné obsloužit, zastávky Troubsko, U dráhy a Troubsko, ObÚ budou přesunuty (Troubsko, ObÚ jen vybrané spoje jedoucí mimo zastávku Troubsko, Veselka).

Linka 404: Všechny spoje v pracovní dny pojedou mezi zastávkami Brno, Točná a Troubsko, Nová odklonem ulicemi Jemelkova, Chironova, Jihlavská, Pražská a Troubská do obce Troubsko a dále po své trase. Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádnou zastávku. Zastávku Troubsko, Nová ve směru do Brna obslouží v poloze před křižovatkou (zastávka linky 51). Školní spoje vedené v úseku Troubsko – Střelice budou převedeny na linku 403.
O víkendech a státních svátcích budou všechny spoje vedeny jako linka 403 po výše uvedené odklonové trase po zastávku Troubsko, ObÚ a po otočení na kruhovém objezdu u Veselky zpět do Střelic a opačně.

POZOR: I nadále trvá výluka na tramvajové trati do Starého Lískovce, autobusy linek 403 a 404 tedy neobsluhují zastávky Vltavská a Labská, a s výjimkou školních a nočních spojů i zastávky Kosmonautů, Osová a ZŠ Vedlejší, a jsou od zastávky Svah odkloněny do zastávky Běloruská, kde je možnost přestupu na tramvajové linky č. 6 a 8.

Změna zastávek:
Troubsko, U dráhy – pro linku 403 přesunuta na křižovatku III/15270 a III/15269, bez obsluhy linkou 404
Troubsko, ObÚ – pro linku 403 u spojů vedených na zastávku Troubsko, Veselka a opačně a u spojů začínajících a končících v této zastávce jsou obsluhovány zastávky v ulici Zámecká. Pro spoje jedoucí směr Troubsko, Lísek nebo přímo Popůvky, náves (mimo Veselku) je zastávka přesunuta do ulice Vyšehrad (před křižovatkou s ulicí Hraničky).
V opačném směru je zastávka pro spoje vedené od zastávky Troubsko, Lísek směr Střelice přesunuta do ulice U Lednice ke křižovatce s ulicí Vyšehrad.
Víkendové spoje jedoucí do Střelic obslouží zastávku naproti obecnímu úřadu a po otočení na kruhovém objezdu u Veselky pokračují směr Střelice. V opačném směru obslouží po otočení u Veselky zastávku u obecního úřadu.
Nedělní spoje jedoucí do zastávky Troubsko, Nová obslouží zastávku naproti obecnímu úřadu, v opačném směru pak zastávku v ulici Národního odboje
Pro linku 404 se obsluha zastávky nemění.

Troubsko, Nová – pro linku 403 s výjimkou nedělních spojů 113, 114, 115 a 117 bez obsluhy. Pro linku 404 ve směru do Střelic beze změny, ve směru do Brna obslouží zastávku linky 51 před křižovatkou.
Troubsko, u kapličky – pro linku 403 s výjimkou nedělních spojů 113, 114, 115 a 117 bez obsluhy.  Pro linku 404 beze změny.
Brno, Pod dálnicí, Ostopovice, Branky, Ostopovice, náměstí, Ostopovice, rozcestí, Ostopovice, smyčka, Ostopovice, Lipová, Troubsko, u dráhy – bez obsluhy linkou 404.
Brno, ZŠ Vedlejší – zastávka obsluhována jen vybranými ranními spoji pro zajištění školních vazeb
Brno, Osová – zastávka obsluhována jen nočními a vybranými ranními spoji

Turistbus - zahájení sezóny 2021 posunuto na 3. 7. 2021
Vážení cestující,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a opatřeních na hranicích s Rakouskem bude provoz Turistbusu zahájen 3. července 2021.

Děkujeme za pochopení.


Přesun zastávky Radostice, sokolovna
Zastávka Radostice, sokolovna je v obou směrech přesunuta do ulice Hlavní, přibližně na úroveň domů čp. 61 a 191.

BRNO: Omezení autobusů linky 82 - OC Futurum
Z důvodu pokračujících stavebních prací nebude od středy 12. května 2021 možná jízda autobusů k obchodnímu centru Futurum. Linka 82 vynechá zastávku OC Futurum. Náhradou v obou směrech zastaví na zastávce linek 51, N96 a 501 Ořechovská.

Přesun zastávky Rozhraní, žel.zast.
Z důvodu rekonstrukce komunikace je zastávka Rozhraní, žel.zast. přesunuta o cca 200 metrů k Letovicím k domu č.p. 36.BRNO: Výluka Semilasso - aktuální změny
Z důvodu pokračujících stavebních prací při rekonstrukci křižovatky Palackého třídy a ulice Kosmovy dojde od 04:15 hodin v pondělí 17. května 2021 ke změně polohy dočasných zastávek Semilasso.

Zastávka Semilasso pro tramvajové linky 1 a 6 bude v obou směrech přeložena do Palackého třídy mezi křižovatky s ulicemi Havlišovou a Boženy Němcové.

Zastávka Semilasso pro trolejbusové a autobusové linky 30, 53 a 84 směr Královo Pole, nádraží bude přeložena do ulice Božetěchovy před křižovatku s ulicí Kosmovou. Tuto zastávku bude navíc obsluhovat i linka 43.

Noční autobusové linky N90 a N91 ve směru do Řečkovic obslouží zastávku na Palackého třídě mezi křižovatkami s ulicemi Havlišovou a Boženy Němcové (společně s linkami 1 a 6).

Přeložená zastávka na Palackého třídě před křižovatkou s ulicí Metodějovou již nebude obsluhována!

BRNO: Dočasné přeložení zastávky Filkukova
Z důvodu rekonstrukce zastávky bude od 8:00 v pondělí 17. května 2021 do ukončení prací dočasně přeložena zastávka Filkukova ve směru do centra, a to přibližně o 110 metrů vpřed.

Přesun zastávky Oslavany, Padochov, restaurace
Zastávka Oslavany, Padochov, restaurace bude přesunuta na parkoviště před bývalou restaurací.

Výluka Vítonice
Od 24. 5. 2021 bude upraven provoz regionálních autobusových linek IDS JMK z důvodu rekonstrukce mostu v obci Vítonice.

Linka 432 pojede mezi zastávkami Vítonice a Prosiměřice, u bufetu odklonem po obousměrné objízdné trase: Vítonice - sil. III/41311 - místní účelová komunikace mezi polemi kolem Stošíkovic na Louce - sil. III/41317 - sil. III/41313 - Prosiměřice a dále po své trase směr Těšetice - Znojmo. Na objízdné trase linka neobsluhuje zastávky Stošíkovice na Louce a Stošíkovice na Louce, rozc. 1.7.

Linka 810 (vyjma spojů 101, 45, 47, 94, 48) pojede obousměrně odklonem mezi zastávkami Prosiměřice, host. a Oleksovice, host. po obousměrné objízdné trase: zastávka Prosiměřice, host. – silnice III/41313 – křižovatka silnic III/41313 x III/41317 – sil. III/41317 – zast. Stošíkovice na Louce – místní komunikace spojující obce Stošíkovice na Louce a Oleksovice – sil. III/41311 – zast. Oleksovice, host. Z Oleksovic bude pokračovat dále po své pravidelné trase směr Hostěradice - Miroslav.

Spoje budou zcela vynechávat obec Vítonice. Označníky zastávky Prosiměřice, host. spoje obsluhují jako v nevýlukovém normálním stavu, tj. při cestě do Znojma označník směr Bantice a při cestě do Miroslavi označník směr Vítonice.

Linka 810 (pouze spoje 101, 45, 47, 94, 48) pojede obousměrně odklonem mezi zastávkami Prosiměřice, host. a Oleksovice, u potoka po obousměrné objízdné trase: zastávka Prosiměřice, host. – silnice III/41313 – křižovatka silnic III/41313 x III/41317 – sil. III/41317 – zast. Stošíkovice na Louce – místní komunikace spojující obce Stošíkovice na Louce a Oleksovice – sil. III/41311 – zast. Oleksovice, u potoka - sil. III/41311 - Vítonice - sil. II/413 - Hostěradice, nám. a dále po své trase směr Miroslav.

Spoje budou vynechávat zastávku Oleksovice, host. Označníky zastávky Prosiměřice, host. spoje obsluhují jako v nevýlukovém normálním stavu, tj. při cestě do Znojma označník směr Bantice a při cestě do Miroslavi označník směr Vítonice.

Linka 811: drobný časový posun u spojů 101 a 102.

Linka 813: drobný časový posun spoje 222.

Změna zastávek:
oba označníky zastávky Oleksovice, u potoka jsou přeloženy na objízdnou trasu linky 810 ke sklepům poblíž domu č.p. 102 v Oleksovicích. Přeložené zastávky obsluhují všechny spoje linky 810 vyjma spojů 101, 45, 47, 94 a 48. Spoje 101, 45, 47, 94 a 48 obsluhují stálé normální zastávky Oleksovice, u potoka na silnici III/41311.Zastávka Nová Ves, škola nebude obsluhována
Od pondělí  24. 5. 2021 od 07:00 hodin do 16. 7. 2021 23:59 hodin nebude obsluhována zastávka Nová Ves, škola.

Linka 423 (s výjimkou spojů 156, 155) bude vynechávat zastávku Nová Ves, škola.
Spoj 156 linky 423 bude začínat v zastávce Nová Ves, host. U Slavíků.
Spoj 155 linky 423 bude ukončen v zastávce Nová Ves, host. U Slavíků.
Spoj 165 linky 423 bude v případě jízdy do obce Nová Ves ukončen v zastávce Nová Ves, host. U Slavíků.
Spoj 166 linky 423 bude v případě jízdy z obce Nová Ves začínat v zastávce Nová Ves, host. U Slavíků.

Změna zastávek:
Nová Ves, škola nebude obsluhována

Změny jízdních řádů
Vážení cestující,
s ohledem na vyšší poptávku po přepravě se upravují další jízdní řády IDS JMK.

Od 29. 5. se upravuje jízdní řád linky R50.

Od 31. 5.  se mění JŘ linek 48 a 75 v Brně.
Linka 48
• obnovuje se spoj Prace, točna (7:58) – Dvorska, smyčka (8:07) – Holásky (8:18) – Hlavní nádraží (8:37), dopravce BORS BUS s.r.o.
• obnovuje se spoj Hlavní nádraží (13:39) – Holásky (13:56) – Dvorska, smyčka (14:05) – Prace, točna (14:17), dopravce BORS BUS s.r.o.

Linka 75
• obnovuje se spoj Obřany, sídliště (6:51) – Maloměřický most (6:56) – Stará osada (7:02)
• obnovuje se spoj Maloměřický most (7:26) – Obřany, sídliště (7:32) – Bílovice nad Svitavou, žel. st. (7:40)

Od 01. 06. se upravují JŘ 802, 803, 804 a 805 - doplnění nové zastávky do 804, drobné posuny na lince 805, obnovení školních posil na 802 a 803).

Všechny jízdní řády naleznete na webu zde. Přehled zrušených vlaků ke stažení zde.

BRNO: Omezení autobusů u Avion Shopping Parku
Z důvodu rekonstrukce kruhového objezdu a mostu přes dálnici D2 bude od 7:00 v sobotu 29. května 2021 po dobu přibližně dvou měsíců omezen provoz na výjezdu z areálu Avion Shopping Park.

Autobusová linka 67 pojede ve směru do Jundrova odklonem po dálnici D2 s otočením na exitu 3 Modřice. Dojde proto ke změně jízdního řádu a k prodloužení jízdní doby v úseku Electroworld – Hněvkovského v uvedeném směru.

Výluka Boskovice, Hybešova
Od pondělí 31. 5. 2021 bude probíhat oprava komunikace v ulici Hybešova.

Linka 250 ve směru Skalice nad Svitavou pojede mezi zastávkami Kosmonautů a Sokolská odklonem ulicemi Kosmonautů, Květná, Svatopluka Čecha, Hybešova Sokolská. Na odklonové trase zastavuje na přeložených zastávkách Hybešova 55 a Hybešova 25.
Spoj 192 jedoucí přes zastávku Boženy Němcové a spoje 7 a 231 do zastávky Hřbitov pojedou odklonem ulicí Květná, na trase zastaví na přeložené zastávce Hybešova 55 a vynechají zastávku Hybešova 25.
Spoje 12 a 232 ze zastávky Hřbitov pojedou odklonem ulicemi Hybešova, Lidická, Kosmonautů, L. Vojtěcha, Kosmonautů a dále v trase spojů do Skalice nad Svitavou dle výlukového jízdního řádu.

Změna zastávek:
Boskovice, Hybešova 25 - zastávka přesunuta do ulice Svatopluka Čecha
Boskovice, Hybešova 55 - zastávka přesunuta do ulice Kosmonautů ve směru Květná


Zastávka Rouchovany, učiliště bez obsluhy
Od 31. 5. 2021 od 07:00 hodin do 7. 7. 2021 do 20:00 bude upraven provoz linek 441 a 442 přes obec Rouchovany.

Linka 441: spoj 21 jede v Rouchovanech odklonem po místních komunikacích.
Linka 442: spoje pokračující do Hrotovic / přijíždějící od Hrotovic jedou v Rouchovanech odklonem po místních komunikacích. Zastávka Rouchovany, učiliště bez obsluhy.

Změna zastávek:
Zastávka Rouchovany, učiliště obousměrně bez obsluhy. Využijte prosím zastávku Rouchovany.

Přesun zastávky Hovorany, kostel
Zastávka Hovorany, kostel oba směry se opět přesouvá, přesunuta 100 m směr Čejč.
Výluka Blansko, ulice Brněnská pro linku 152
Linka 152 bude pojede mezi zastávkami Blansko, aut.st. a Blansko, Olešná odklonem po silnici II/379 přes odbočku u Svaté Kateřiny dle výlukového jízdního řádu. Linka vynechává zastávky Blansko, Svitavská; Blansko, Brněnská; Blansko, Synthon; Blansko, rozvodna točna bez náhrady.

Změna zastávek:
Blansko, Brněnská; Blansko, Synthon; Blansko, rozvodna točna - bez obsluhy
Blansko, Svitavská - zastávku neobsluhuje linka 152
Blansko, Olešná - odjezdy směr Blansko od označníku pro směr KuřimVýkuka Kyjov pod Kohoutkem
Od 1. 6. 2021 do 15. 8. 2021 bude upraven provoz linek 642, 663, 664 a 666 přes Kyjov:

Linka 642 - spoje mezi zastávkami Kyjov, aut.st. a Bukovany jedou odklonem v Kyjově ulicemi Nerudova, Havlíčkova, tř. Palackého, Dobrovského, tř. Komenského, Boršovská. Neobsluhují zastávku Kyjov, pod nemocnicí (směrem Ždánice).

Linky 663, 664, 666 - spoje mezi zastávkami Kyjov, aut.st. a Kyjov, žel.st. jedou odklonem v Kyjově ulicemi Nerudova, Havlíčkova, tř. Palackého, Dobrovského, tř. Komenského. Neobsluhují zastávku Kyjov, pod nemocnicí (směrem Kyjov, žel.st.).

Změna zastávek:
Kyjov, pod nemocnicí ve směru Ždánice (Kyjov, žel.st.) je bez obsluhy.

BRNO: Přesun zastávky Medlánky, škola
Od úterý 1. června 2021 od 9:00 hodin nepřetržitě do ukončení prací (předpoklad konec září 2021)  bude z důvodu stavebních prací v prostoru zastávky dočasně přeložena zastávka Medlánky, škola pro linky 41, 65, 71 a N90) přibližně 80 metrů vzad.

Přesun zastávky Brno, Rozhraní
Od pondělí 7. 6. do 31. 7. 2021 bude přesunuta zastávka Brno, Rozhraní o cca 100 m blíže k Moravanům

Výluka autobusů Veselí nad Moravou - Moravský Písek
Od 7. 6. do 27. 6. 2021 bude probíhat výluka mezi Veselím nad Moravou - Moravským Pískem týkající se linek 665, 933, 934.

Linka 665 dochází k posunům spojů 1, 4, 26, 163, 164 z důvodu zachování přestupních vazeb.
Linky 933, 934 v době výluky spoje mezi zastávkami Veselí nad Moravou, žel.st. a Moravský Písek, Kolonie, rozc. jedou obousměrně odklonem ve Veselí po ulicích Blatnická, Dvořákova, Hutník, Na Drahách, dále po I/55 přes Uherský Ostroh, dále Moravský Písek. Na trase neobsluhuje žádnou zastávku. Zastávka Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám je bez obsluhy. Pravidelných spojů linky 933 jedoucí směrem Uherský Ostroh se odklon netýká. Jezdí dle výlukového jízdního řádu.

Přesuny zastávek Ketkovice, kovárna a Ketkovice
Od 9. 6. 2021 00:00 do 30. 6. 2021 23:59 linka 430 pojede v obci Ketkovice odklonem po místních komunikacích a budou přesunuty zastávky Ketkovice, kovárna a Ketkovice.

Změna zastávek:
Ketkovice je přesunuta na začátek objízdné trasy ke křižovatce silnice II/393 a místní komunikace vedoucí k ZŠ.
Ketkovice, kovárna je přesunuta na začátek objízdné trasy ke křižovatce silnice II/393 a místní komunikace vedoucí kolem MŠ.

Přesun zastávky Příbram na Moravě, Jednota
Od pondělí 14. 6. do 31. 7. 2021 bude linka 420 zastávku Příbram na Moravě, Jednota obsluhovat u památníku padlým (u domu č. p. 52).

Změna zastávek:
Příbram na Moravě, Jednota je přesunuta k památníku padlým před dům č. p. 52.Výluka Kostelec, točna
Od pondělí 14. 6. do 30. 6. 2021 bude upraven provoz na linkách 667 a 668.

Linka 667 pojede dle výlukového jízdního řádu. Zastávka Kostelec, točna je umístěna na hlavní silnici.
Linka 668 - zastávka Kostelec, točna je ve směru z Čeložnic umístěna na vedlejší silnici u mostu a ve směru do Čeložnic je na hlavní silnici. Spoje 84 a víkendové spoje obslouží zastávku dvakrát na vedlejší silnici (u mostu) i na hlavní silnici (před točnou) týká se to přejezdových spojů na linku 667.

Změna zastávek:
Kostelec, točna bez obsluhy. Pro linku 667 je umístěna před točnou, pro linku 668 od Čeložnic
je na vedlejší silnici u mostu a linku 668 směr Čeložnice je před točnou.

Návrh železničních jízdních řádů pro rok 2022
Vážení cestující a představitelé samospráv,

Správa železnic zveřejnila návrh JŘ pro rok 2022. Online dostupný na https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-na-rok-2022

PDF souhrn tratí pro území JMK + tratě s objednávkou JMK je uveřejněn na tomto odkazu.

Návrh jízdních řádů pro náhradní dopravu na lince S2/R19 - Dlouhodobá výluka Brno - Blansko ke stažení zde.
Aktualizace od 23. 6. 2021: Výluka Slavkov u Brna - ulice Boženy Němcové
Vážení cestující,

uzavírka ulice Boženy Němcové ve Slavkově u Brna začíná 23. 6. 2021. Platí i nadále stejné výlukové jízdní řády.

(Od  14. 6. do 22. 6. 2021 byla uzavírka odložena. Přesto platily výlukové jízdní řády uvedené níže.)

Linka 632 po dobu výluky neobsluhuje zastávky Poliklinika, MEZ a Cutisin.

POZOR: Věnujte prosím pozornost výlukovým jízdním řádům se upravenými časy odjezdů. U linek 166, 650, 651, 750 a 751 v souvislosti s touto výlukou dochází pouze ke změně v nasazení bezbariérových vozidel.

Změna zastávek:
Slavkov u Brna, poliklinika, Slavkov u Brna, MEZ, Slavkov u Brna, Cutisin - bez obsluhy linkou 632

Aktualizace: Výluka Slavkov u Brna - ulice Boženy Němcové


Přesun zastávky Drnovice
Od 15. 6. do 9. 7. 2021 bude přesunuta zastávka Drnovice pro linky 157, 167 a 730:

Zastávka Drnovice ve směru od Vyškova je pro linky 157 a 167 přeložena za křižovatku silnice II/379 s místní komunikací vedoucí ke škole na úroveň parčíku.
Zastávka Drnovice ve směru od Vyškova je pro linku 730 přesunuta na silnici III/37926 směr Luleč k parčíku s památníkem obětem války.Přesun zastávek v Šebetově
Od 16. 6. 2021 budou přesunuty zastávky v Šebetově pro linky 251 a 277 následovně:

Linka 251 ve směru Jevíčko – cca 170 metrů směrem Cetkovice
Linka 251 ve směru Boskovice (od Jevíčka) – cca 170 metrů směrem Cetkovice
Linka 277 ve směru Letovice a vybrané spoje 251 do Boskovic (stanoviště před školou) – cca 200 metů ve směru Kořenec (vedle hasičské zbrojnice).


BRNO: Výluka v ulici Netroufalky
Z důvodu pokračujících prací při výstavbě nové tramvajové tratě k Univerzitnímu kampusu dojde od 23:15 v neděli 20. června 2021 k částečné uzavírce ulice Netroufalky a přestupního terminálu Nemocnice Bohunice.

Trolejbusové linky 25 a 37 budou ukončeny v zastávce Univerzitní kampus.
  • Vynechají tak zastávky Nemocnice Bohunice, Pod nemocnicí a Osová, náhradou je možné využít autobusové linky 50, 51 a 61.
  • Výstupní zastávka Univerzitní kampus bude zřízena v ulici Kamenice za křižovatkou s ulicí Akademickou, nástupní zastávka bude obsluhována ve standardní poloze za kruhovým objezdem.

Autobusové linky 40, 50, 61, 82 a N90 pojedou odklonem po souběžných komunikacích.
 • Ve směru k ulici Jihlavské přitom vynechají zastávku Nemocnice Bohunice, náhradou je možné využít zastávku Univerzitní kampus, která bude obsluhována ve standardní poloze v ulici Netroufalky.
 • Ve směru k Univerzitnímu kampusu bude zastávka Nemocnice Bohunice přeložena do ulice Netroufalky za výjezd z terminálu (před budovu Masarykovy univerzity).

Autobusová linka 51 pojede odklonem po souběžných komunikacích.
 • Ve směru k Ústřednímu hřbitovu vynechá zastávku Nemocnice Bohunice. Náhradou obslouží zastávku Univerzitní kampus společně s linkami 40, 50, 61, 82 a N90 ve směru k ulici Jihlavské.
 • Ve směru do Bystrce bude zastávka Nemocnice Bohunice přeložena na ulici Akademickou mezi křižovatku s ulicí Kamenice a kruhový objezd u OC Campus Square.

Autobusová linka E56 bude stejně jako linky 25 a 37 ukončena v zastávce Univerzitní kampus.

Regionální autobusové linky 405 a 406 pojedou odklonem po souběžných komunikacích.
 • Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru do Rosic bude přeložena na ulici Akademickou mezi křižovatku s ulicí Kamenice a kruhový objezd u OC Campus Square.
 • Zastávka Nemocnice Bohunice ve směru na Mendlovo náměstí bude přeložena do ulice Netroufalky za výjezd z terminálu (před budovu Masarykovy univerzity).

Přesun zastávky Velké Pavlovice, obchodní středisko
Zastávka Velké Pavlovice, obchodní středisko pouze ve směru autobusové nádraží bude přesunuta o 30 metrů vpřed od pondělí 21. 6. do středy 30. 6. 2021. Přejděte si prosím na přesunutou zastávku, která se nachází o cca 30 metrů vpřed.

Výluka na lince S2 - Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou
Nepřetržitě od 21. 6. 2021 od 7:55 hodin do 25. 6.2021 do 17:00 hodin budou z důvodu nedostatečné kapacity trati některé vlaky linky S2 nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou jedoucí podle výlukového jízdního řádu jako linka xS2.


Spoje linky xS2 jedou po dvou odlišných trasách:
Trasa A - jede z Rájce Jestřebí do Skalice n.Svit. a zpět.
Trasa B - jede, z důvodu delší jízdní doby oproti vlaku a zachování návazností v Boskovicích, z Rájce-Jestřebí mimo Skalici n.Svit. do Boskovic a zpět.

Přeprava kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Rájec- Jestřebí - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Rájec-Jestřebí, žel. st."
• Doubravice nad Svitavou - v obci na na zastávce autobusů IDS JMK "Doubravice, ZD 0.3
• Skalice nad Svitavou (trasa A)- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Skalice n. Sv., žel. st."
• Boskovice (trasa B)- před staniční budovou, dole pod svahem na komunikaci

Zastávka Měnín, u mlýna - předčasné ukončení přesunu
Zastávka Měnín, u mlýna je pro směr do Brna od 22. 6. 2021 vrácena do původní polohy (původní termín 30. 6. 2021).

BLANSKO: Ukončení výluky Svitavská
Níže uvedená výluka je ukončena! Nový termín uveřejníme. Linky se vrací na svou původní trasu.


Od 14. 6. 2021 do xx.xx.xxxx bude omezen provoz po ulici Svitavské v Blansku.

Linka 152 (od 21.7. do 31.8. a od 21.10. do ukončení uzavírky), linky 222, 233, 234 a 235 pojedou mezi zastávkami Blansko, aut.st. a Blansko, Svitavská obousměrně odklonem ulicemi Mahenova, Ant. Dvořáka a Tovární.

Linka 223, spoje 7 a 37 do Těchova, a linka 235, spoje končící v zastávce Blansko, poliklinika pojedou mezi zastávkami Blansko, aut. st. a Blansko, poliklinika odklonem ulicemi Mahenova, Masarykova a Smetanova.

IGNIS BRUNENSIS 2021 - DNY DOPRAVNÍ NOSTALGIE
Vážení cestující,

o víkendu 26. a 27. června 2021 proběhnou tradiční Dny dopravní nostalgie v rámci festivalu IGNIS BRUNENSIS.

Kompletní program ke stažení zde.

Jízdenky na parní vlak a historické autobusy do Slavkova u Brna koupíte v Kontatním centru v Brně na Hlavním nádraží v Brně v podchodu již nyní.

Otevírací doba centra:
podchod pod vestibulem vlakového nádraží
Po-Pá: 8:00 - 18:00
Přestávka: 12:30 - 13:00


Těšit se můžete na na bohatý program:
- jízdy parních vlaků
- jízdy historických autobusů
- cyklodrezíny


Parní vlaky a historické autobusy - Brno - Slavkov u Brna
V sobotu 26. června jsme pro vás přichystali jízdy parního vlaku a historických autobusů mezi Brnem a Slavkovem s možností přikoupení prohlídky slavkovského zámku za zvýhodněnou  cenu.
Parní vlak odjíždí z Hlavního nádraží v 11:05 a 15:05. Ve Slavkově jsou od vlaku zajištěny návazné historické autobusy, které vás svezou na zastávku Poliklinika, odkud pohodlně dojdete k zámku. Jednosměrná jízdenka parním vlakem Brno - Slavkov: základní 100 Kč / zlevněná 50 Kč.
Do Slavkova u Brna můžete jet také historickými autobusy. Autobusy jedou z Brna, náměstí Svobody v 11:10, 13:10 a 15:35 (bez prohlídky zámku) z ústí ulice Rašínovy. Ve Slavkově přijedou také na zastávku Poliklinika. Jednosměrná jízdenka historickým autobusem Brno - Slavkov nebo zpět základní 50 Kč / zlevněná 25 Kč.
Jízdenky
Jízdenky jsou vydávány pro konkrétní odjezd, v němž je garantováno místo k sezení. Proto je nutné si koupit zvlášť jízdenku tam a zvlášť zpět. Pokud odjezd zmeškáte, je možné využít i další odjezdy v daném směru, ale jen pokud v nich bude dostatečná kapacita. Jízdenky koupíte na: eshop.idsjmk.cz (je nutné se zaregistrovat) a vyzvednete si je před odjezdem v Kontaktním centru pod hlavní halou Hlavního nádraží v Brně. Zbylé jízdenky budou v prodeji vždy hodinu před odjezdem vlaku z Brna také na Kontaktním centru.

Pohádkové nábřeží řeky Svitavy
s cyklodrezínkami a parním vlakem
Na neděli 27. června jsme pro vás přichystali zajímavý program na svitavském nábřeží na ulici Tkalcovská.
Doprava na místo historickým autobusem
Svoz historickým autobusem z náměstí Svobody na místo konání akce od 10:00 do 16:00 každou celou hodinu.

Cyklodrezínky - Dagmar, Lenka a Anička
Samostatné jízdy cyklodrezínkami mezi ulicemi Tkalcovská a Špitálka. Jde o 3 cyklodrezínky pojmenované Dagmar, Lenka a Anička. Půjde o jejich první veřejné představení. Jsou určeny pro obec Hevlín, kde budou následně dostupné pro turisty na tamní obecní trati.

Jízdy parního vlaku

Jízdy parního vlaku v Zábrdovicích mezi mostkem u ulic Tkalcovské a Pastrnkovy a ulicí Křenovou.

Ceny každné z atrakcí základní 30 Kč / zlevněná 15 Kč.


Kompletní program ke stažení zde.

Těšíme se na vás o víkendu 26. a 27. 6. 2021


BRNO: Výluka tramvají na náměstí Svobody
Z důvodu konání tradiční Dopravní nostalgie bude v sobotu 26. června 2021 od 9:30 do 18:00 a v neděli 27. června 2021 od 12:30 do 18:00 obousměrně vyloučen provoz tramvají přes náměstí Svobody.

Tramvajová linka 4 pojede v úseku Hlavní nádraží – Komenského náměstí obousměrným odklonem ulicí Husovou.
Vynechá tak zastávky Zelný trh, Náměstí Svobody a Česká a na odklonové trase zastaví na zastávkách Nové sady a Šilingrovo náměstí.

Tramvajová linka 9 pojede v úseku Hlavní nádraží – Česká odklonem ulicí Husovou.
Vynechá tak zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody a na odklonové trase zastaví na zastávkách Nové sady a Šilingrovo náměstí.
Zastávka Česká bude přeložena k nástupišti 2 (zastávka v ulici Joštově směr Moravské náměstí).BRNO: Ohňostroje na hradě Špilberk
Z důvodu konání ohňostrojných představení dojde v sobotu 26. června 2021 a v sobotu 3. července 2021 vždy ve večerních hodinách ke krátkodobému omezení dopravy v ulici Pekařské. Po ukončení ohňostrojů pak bude posílena doprava na vybraných linkách.

Během konání ohňostroje (plánovaný začátek ve 22:30) bude krátkodobě uzavřena ulice Pekařská. Tramvaje na linkách 5 a 6 proto pojedou odklonem, případně vyčkají na obnovení provozu. Podrobnosti budeme zveřejňovat dle aktuální situace v dopravě.

Po ukončení ohňostroje bude posílen provoz na vybraných linkách z oblasti Mendlova náměstí a centra města.
Provoz na linkách 1, 4, 8, 9 a 12 bude prodloužen do 23:25 (poslední odjezdy ze zastávky Hlavní nádraží).
Provoz na linkách 5 a 6 bude podloužen cca do 23:00, vybrané spoje na lince 5 budou prodlouženy do smyčky Ústřední hřbitov.
Provoz na linkách 25, 26, 37 a 84 bude prodloužen cca do 23:00 (linka 84 pouze v úseku Mendlovo náměstí – Stará osada).

Omezení na lince 731 v Olšanech
V neděli 27. 6. 2021 od 10:00 do 20:00 hodin se spoje linky 731 se otáčí na prvním vjezdu do točny, zastávka přesunuta před Penzion u Kalábů.

Změna zastávek:
Olšany - zastávka přesunuta na hlavní silnici před Penzion u Kalábů

Výluka v Brankovicích
Od 28. 6. do 22. 8. 2021 bude drobně upravena trasa linky 651 přes obec Brankovice.
Zastávka Brankovice, křiž. přesunuta za křižovatku. Směr Nesovice u domu č.p. 212 a směr Střílky u domu č.p. 63. U spojů 84, 85, 87, 94 dojde k záměně pořadí obsluhovaných zastávek v Brankovicích. Spoje 84 a 94 pojedou nejdříve ke škole a pak obslouží přesunutou křižovatku. Spoje 85, 87 nejdříve obslouží přesunutou křižovatku (odjezd je o 3 min dříve) a poté školu.

Změna zastávek:
Brankovice, křiž: pro oba směry přesunuta ve směru do Nesovic za křižovatku, směr Nesovice 190 metrů a směr Střílky 130 metrů.

Výluka na linkách 665, 933 a 934 Veselí nad Moravou - silnice I/54
Od 28. 6. do 30. 11. 2021 bude upraven provoz na linkách 665, 933 a 934.

Linka 665 - dochází k posunu spoje 26 z důvodu zachování vazeb.

Linky 933  a  934  - spoje mezi zastávkami Moravský Písek, Kolonie, rozc. a Veselí nad Moravou, žel.st. jedou odklonem přes Moravský Písek, Uherský Ostroh a po I/55 a ve Veselí po ulicích Na Drahách, Hutník, Dvořákova, Blatnická. Na trase neobsluhují žádnou zastávku. Zastávka Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám směr Veselí je bez obsluhy. Směr z Veselí nad Moravou do Moravského Písku jedou bez odklonu. Pravidelných spojů linky 933 jedoucí směrem Uherský Ostroh se odklon netýká.

Změna zastávek:
Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám. směr Veselí bez obsluhy

Výluka v Rájci-Jestřebí na na linkách 234, 235 a 240
Od 28. 6. do 12. 7. 2021 bude upraven provoz linek 234, 235 a 240 přes Rájec-Jestřebí následovně:

Linka 234, spoj 501 pojede mezi zastávkami Rájec-Jestřebí, nám. (označník pro směr Boskovice) a Ráječko odklonem ulicemi Horní, V Úzkých do ulice Blanenská a dále ve své trase. Spoj 152 mezi zastávkami Rájec-Jestřebí, pošta a Rájec-Jestřebí, žel.st. pojede odklonem ulicemi Jurkova, nám. Míru, Horní, V Úzkých, Blanenská, silnice II/377 a ulice Spešovská.

Linka 235 (mimo spoje 126 a 128) pojede obousměrně mezi zastávkami Rájec-Jestřebí, pošta a Rájec-Jestřebí, lékárna odklonem ulicemi Jurkova, nám. Míru, Horní, V Úzkých, Blanenská, silnice II/377 a ulicí Spešovská.

Linka 240 mezi zastávkami Rájec-Jestřebí, lékárna a Rájec-Jestřebí, náměstí pojede obousměrně odklonem ulicí Spešovská, silnice II/377, ulice Sportovní. Spoje jedoucí mimo Holešín mají přesunutou zastávku Rájec-Jestřebí, náměstí k označníkům linky 234 (Blansko-Boskovice) a jedou odklonem ulicemi Horní a V Úzkých.

Změna zastávek:

Rájec-Jestřebí, náměstí - zastávka pro směr Sloup (mimo Karolín) přesunuta na stanoviště pro směr Boskovice
Výluka na lince S31 v úseku Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě
Od 28. 6. 2021 od 7:30 hodin nepřetržitě do 16. 7. 2021 do 16:20 hodin budou vlaky na lince S31 budou v úseku Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí jako linka xS31.

Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám).

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
Bystřice nad Pernštejnem - před staniční budovou
Rozsochy - u železniční zastávky
Rovné-Divišov - na autobusové zastávce "Bystřice nad Pernštejnem, Rovné"
Olešná na Moravě - u železniční zastávky
Nové Město na Moravě - před výpravní budovou

Prázdninová výluka na lince S3 Brno/Modřice - Židlochovice/Hustopeče
Vážení cestující,

Od 28. 6. 2021 od 9:00 hodin nepřetržitě do 30. 8. 2021 do 16:00 hodin bude probíhat velká letní výluka na lince S3 mezi Brnem/Modřicemi a Židlochovicemi/Hustopečemi.
Vybrané vlaky linky S3 budou končit/začínat v Modřicích a cestující budou dále přepraveni náhradní autobusovou dopravou jedoucí dle výlukového jízdního řádu jako linka xS3.


Schéma výluky ke stažení zde.
Výlukový JŘ linky S3 mezi Brnem a Hustopečemi ke stažení zde.
Výlukový JŘ linky ExP mezi Brnem a Hustopečemi ke stažení zde.

Odřeknuté vlaky:
Vlaky linky ExP/1749 a 1750 v úseku Brno-Královo Pole - Břeclav.
Vlaky linky S3/4683 a 4684 v úseku (Vranovice) - Šakvice - Hustopeče u Brna.

Autobusy náhradní dopravy linky xS3 budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po pěti odlišných trasách:
trasa A: Brno - Vranovice - Hustopeče u Brna (mimo žel. st. Modřice)
trasa B: Modřice – Hrušovany u Brna
trasa C: Modřice - Hrušovany u Brna - Židlochovice - (Žabčice - Vranovice)
trasa D: Modřice – Židlochovice (mimo Hrušovany u Brna)
trasa P: Modřice - Popovice u Rajhradu - Rajhrad

Přeprava jízdních kol:
V sobotu, neděli a státní svátky je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel zajištěna v omezeném počtu nákladním automobilem u vybraných spojů NAD dle výlukového jízdního řádu.
V ostatních spojích NAD je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena.

Doplňující informace:
Vlaky v úseku Brno hl.n. – Tišnov – Žďár nad Sázavou jedou bez omezení.
Rychlíky přes dotčený úsek jezdí dle současného jízdního řádu.


Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Brno hl. n. (trasa A)
- na ulici Nádražní, u viaduktu Křenová, stanoviště č.10 (jen nástup)
- na ulici Nádražní u nástupišť č.5 a č.6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“ (jen výstup)

? Modřice
(trasa B,C,D,P) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Modřice, žel. st." nástup stan. č.4, výstup stan. č.1
(trasa A) směr Hustopeče: - na ulicí Vídeňská na zastávce IDS JMK „Modřice, Tyršova“
(trasa A) směr do Brna: - na ulici Brněnská na zastávce autobusů IDS JMK „Modřice, Brněnská“

? Popovice u Rajhradu (trasa P)
- u železniční zastávky na zastávce autobusů IDS JMK "Popovice, žel. st."

? Rajhrad
(trasa B,C,D,P) u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Rajhrad, žel. st."
(trasa B,C,D) v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Holasice"

? Vojkovice nad Svratkou (trasa B,C,D)
- v obci na ulici Hlavní na zastávce autobusů IDS JMK „Vojkovice"

? Hrušovany u Brna (trasa B,C)
- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Hrušovany u Brna, žel. st."

? Židlochovice
(trasa C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Židlochovice, žel.st."
(trasa D) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Židlochovice, aut. st."

? Žabčice
(trasa C) - u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK "Žabčice, žel. st."
(trasa C) - na zastávce autobusů IDS JMK " Žabčice, u Mahovských "

? Vranovice (trasa A, C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Vranovice, žel. st."

? Pouzdřany (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Pouzdřany, škola“

? Popice (trasa A) - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Popice“

? Šakvice (trasa A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Šakvice, žel.st.“

? Hustopeče u Brna (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK „Hustopeče, aut. nádr.“, stan. č.1

Přesun zastávky Znojmo, Mramotice, rozc.
Ve středu  30. 6. 2021 je přesunuta zastávka Znojmo, Mramotice, rozc. ve směru do Pavlic na lince 815 o 20 m vzad.

BŘECLAV: Břeclav, nám. TGM, zastávka u kostela bez obsluhy
Od 30. 6 do 30. 8. 2021 linky 561, 562, 563, 566, 567, 568, 570, 571, 572 pojedou v Břeclavi na náměstí TGM k zastávce u MěÚ namísto ke kostelu. Všechny linky budou obsluhovat v Břeclavi na náměstí TGM pouze zastávku u MěÚ, zastávka kostel bude bez obsluhy.

BRNO: Výluka trolejbusů a autobusů ve Slatině
Z důvodu pokračujících prací při rekonstrukci inženýrských sítí bude od čtvrtka 1. července 2021 do ukončení prací pro veškerou dopravu neprůjezdná ulice Tuřanka ve Slatině.

Provoz trolejbusové linky 31 zajistí autobusy, které pojedou v úseku Hlavní nádraží – Vlárská po pravidelné trase, dále budou pokračovat odklonem přes zastávky Vlárská (v ulici Vlárské) – Hviezdoslavova – Langrova – Mikulčická – Kroměřížská – Slatina, sídliště – Slatina, rozcestí (>) – Krejčího a dále po pravidelné trase do Šlapanic.
Linka 31 vynechá zastávky Brněnky, Řípská, Křehlíkova a Přemyslovo náměstí.
Zastávka Krejčího ve směru do Šlapanic bude pro linky 31 a N96 přeložena do ulice Krejčího za křižovatku s ulicí Dolní.

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x31, která pojede v úseku Hlavní nádraží – Řípská po trase a zastávkách linky 31 a dále odklonem do zastávky Slatina, nádraží.

Autobusová linka 78 pojede v úseku Slatina, rozcestí – Řípská odklonem ulicemi Hviezdoslavovou a Řípskou.
Vynechá tak zastávky Slatina, rozcestí (směr Modřice, Olympia), Krejčího, Přemyslovo náměstí a Křehlíkova a na odklonové trase obslouží zastávky Slatina, sídliště, Vozovna Slatina, Vlárská (v ulici Řípské) a Brněnky.


BRNO: Výluka tramvají do Starého Lískovce – 2. etapa
V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové tratě bude od čtvrtka 1. července 2021 zahájena druhá etapa výluky tramvají do Starého Lískovce.

Kompletní informační leták DPMB ke stažení zde.

Regionální autobusové linky 401 a 402 pojedou od zastávky Jemelkova přes zastávky Svážná a Stará nemocnice do zastávky Ústřední hřbitov.
• V zastávce Ústřední hřbitov je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.

Regionální autobusové linky 403 a 404 pojedou od zastávky Svah přes zastávku Humenná do zastávky Ústřední hřbitov.
• V zastávce Ústřední hřbitov je možný přestup na tramvajové linky 6 a 8.
• Noční spoje linky 403 jsou vedeny po své pravidelné trase na Osovou, kde zůstal zachován přestup na linku N91.

Tramvajová linka 6 pojede od zastávky Celní odklonem do smyčky Ústřední hřbitov.
 • Neobslouží tak zastávky v úseku Krematorium – Starý Lískovec, smyčka.
 • Přestup na náhradní dopravu bude organizován v zastávce Ústřední hřbitov.

Tramvajová linka 8
pojede v úseku Mifkova – Hlavní nádraží a dále odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou do smyčky Ústřední hřbitov.
• Neobslouží tak zastávky v úseku Soukenická – Starý Lískovec, smyčka.
• Zastávku Nové sady obslouží na 1./2. koleji.
• Obsluhu zastávek Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská zajistí kyvadlová linka 7.
• Přestup na náhradní autobusovou dopravu do Starého Lískovce bude organizován v zastávce Ústřední hřbitov.

Náhradní doprava bude zajištěna tramvajovou linkou 7, prodlouženými autobusovými linkami x6 a x8 a také upravenou linkou 61:

Tramvajová linka 7 pojede v trase Hlavní nádraží – Nové sady – Soukenická – Křídlovická – Vojtova – Vsetínská.
 • Provoz bude organizován kyvadlově po koleji pro směr z centra, ve směru k hlavnímu nádraží tedy tramvaj pojede po levé koleji.
 • Zastávka Hlavní nádraží bude pro linku 7 zřízena před budovou pošty.

Autobusová linka x6 pojede po prodloužené trase a zastávkách Ústřední hřbitov – Traťová (>) – Gruzínská (>) – Ukrajinská (>) – Krematorium (<) – Uzbecká (<) – Běloruská – Humenná – Kosmonautů – Osová – Pod nemocnicí – Vltavská – Labská.
• V úseku Osová – Vltavská již linka x6 pojede přes zastávku Pod nemocnicí.

Autobusová linka x8 pojede po prodloužené trase a zastávkách Ústřední hřbitov – Traťová (>) – Gruzínská (>) – Ukrajinská (>) – Krematorium (<) – Uzbecká (<) – Běloruská – Humenná – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý Lískovec, smyčka – Jemelkova – Skalní – Pražská – Bosonohy.
• V úseku Dunajská – Bosonohy bude vedena pouze část spojů. Spoje, které jsou ukončeny / výchozí ze smyčky Kyjevská, obsluhují zastávku Dunajská pouze ve směru na Běloruskou.
• Linka x8 částečně nahrazuje linku 69, která je během výluky zcela mimo provoz.

Autobusová linka 61 pojede po své pravidelné trase v úseku Úzká – Ústřední hřbitov (změna trasy v souvislosti s obnovením provozu tramvají do Komárova) a dále jede po trase a zastávkách Ústřední hřbitov (v ulici Vídeňské) – Bohunická (<) – Traťová – Za hřbitovem (<) – Gruzínská – Ukrajinská – Uzbecká – Kejbaly – Kamenice – Univerzitní kampus – Nemocnice Bohunice – Pod nemocnicí – Osová – Kosmonautů – Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (<) – Kurská – Kyjevská.
• Zastávka Ústřední hřbitov je ve směru na Kyjevskou obsluhována pouze v ulici Vídeňské, ve směru k hlavnímu nádraží zastavují autobusy v ulici Vídeňské i v ulici Jihlavské.
• V ranních a večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně jede linka 61 pouze v úseku Ústřední hřbitov – Kyjevská. Spoje ukončené u Ústředního hřbitova jedou od zastávky Bohunická přes zastávku Heršpická.

Autobusová linka 69 je po dobu výluky zcela mimo provoz.
• Náhradou je možné využít autobusové linky x8 a 61.


    Jízdní řády uvedených linek budou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Linky: 6, 8, 61, 69, 401, 402, 403, 404

BRNO: Obnovení provozu tramvají do Komárova – změny v organizaci dopravy v jižní části Brna
Od čtvrtka 1. července 2021 budou ukončena opatření v rámci výluky Tramvaj Plotní a bude zahájen provoz tramvají na nové trati do Komárova. Dojde proto k následujícím změnám na linkách MHD:

Kompletní informační leták DPMB ke stažení zde.

Linka 9 pojede v trase Štefánikova čtvrť – Jugoslávská – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Geislerova – Juliánov.
• V souvislosti s uzavírkou v ulici Lesnické zůstává od zastávky Jugoslávská odkloněna do Štefánikovy čtvrti (předpoklad do září 2021).

Linka 12 pojede v trase Technologický park – Konečného náměstí – Česká – Šilingrovo náměstí – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží – Komárov.
Obnovuje se tedy provoz v úseku Hlavní nádraží – Komárov s tím, že tramvaje pojedou po nové trati ulicí Plotní a obslouží v obou směrech zastávky Úzká, Autobusové nádraží, Železniční, Konopná a Komárov.

Linka 40 pojede v úseku Soukenická – Konopná nově ulicemi Úzká a Plotní.

Výchozí a konečnou zastávkou linky 44 bude nově zastávka ÚAN Zvonařka (stanoviště 48).

Linka 47 zůstává vedena do zastávky Hlavní nádraží, v úseku Tržní – Masná však pojede nově ulicemi Hladíkova a Masná.

Linka 48 bude opět ukončena v zastávce Úzká.

Linka 49 bude opět ukončena v zastávce Úzká.

Linka 50 pojede po své původní trase Mariánské náměstí – Zoologická zahrada.

Linka 60 nebude obnovena, obsluhu Bohunic bude i nadále zajišťovat linka 40.

Linka 61 bude nově ukončena v zastávce Úzká.

Linka 63 bude nově v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů a v úseku Komárov – Úzká pojede v obou směrech po trase a zastávkách shodných s linkou 48.

Linka 64 pojede v úseku Škrobárenská – Komárov obousměrně ulicemi Kalová, Dornych a Svatopetrská a dále bude prodloužena po trase linky 63 přes Holásky do Chrlic.

Linka 67 zůstane v úseku Hlavní nádraží – Komárov vedena obousměrně ulicemi Křenová, Masná, Kalová, Dornych a Svatopetrská.

Linka E76 pojede nově v úseku Hlavní nádraží – Černovičky ulicemi Dornych, Zvonařka, Hladíkova, Olomoucká a Ostravská.

Linka 77 bude nově ukončena na zastávce Úzká společně s linkami 49 a 63.

Linka 82 ve směru na Českou bude nově obsluhovat zastávku Hlavní nádraží v ulici Benešově.

Linka 84 pojede po své dosavadní trase, dojde však ke změně zastávek:

Linka N94 pojede i nadále po své trase ulicemi Zvonařka a Dornych. • Zastávku Zvonařka bude nově obsluhovat pouze ve směru k hlavnímu nádraží, a to před křižovatkou s ulicí Dornych.

Linka N95 pojede v úseku Hlavní nádraží – Konopná přímo ulicí Plotní. Obslouží tak zastávky Úzká, Autobusové nádraží a Železniční společně s linkou 12.Změna nástupišť na autobusovém nádraží na Zvonařce od 1. 7. 2021
Vážení cestující,

od 1. 7. 2021 se mění nástupiště na autobusovém nádraží na Zvonařce:

             
Nástupiště    Linka        Směr zaintegrovaných linek IDS JMK
26                   109            Telnice - Těšany - Klobouky u Brna
27                   109            Telnice - Těšany - Klobouky u Brna - Čejč - Mutěnice - Hodonín
28                   107            Rousínov - Vyškov
29                   106            Slavkov u Brna - Žarošice - Dražůvky - Kyjov
                        601            Holubice - Slavkov u Brna
30                   602            Velešovice - Rousínov - Komořany - Dražovice - Letonice - Bučovice
31                   108            Pohořelice - Branišovice - Lechovice - Znojmo
32                   108/158    Pohořelice - Branišovice - Miroslav (-Hostěradice)
33                   108            EXPRES Znojmo
34                   104            Pohořelice - Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín - Laa an der Thaya (AUT)
35                   105            Pohořelice - Pasohlávky - Dolní Dunajovice - Mikulov
Změny v Brně od 1. 7. 2021 v Brně
S platností od 1. července 2021 dojde k následujícím změnám v dopravě:

Organizace provozu na linkách MHD

Linky 1–84 pojedou podle jízdních řádů pro pracovní dny – prázdniny. Školní autobusové linky š85–š88 a školní spoje na autobusových linkách 52, 54, 65 a 70 budou mimo provoz.

Obnovení provozu tramvají do Komárova
Na konci června bude ukončena výstavba nové tramvajové trati v ulici Plotní a od čtvrtka 1. července 2021 se obnovuje provoz tramvají do Komárova. Linka 9 se vrací na svou trasu do Juliánova a linka 12 se vrací na svou trasu do smyčky Komárov s tím, že v úseku Úzká – Konopná pojede po nové trati přes zastávku Autobusové nádraží. V této souvislosti dojde také ke změně vedení autobusových linek v jižní části města a ke změně obsluhy zastávek v okolí ÚAN Zvonařka.

Výluka tramvají do Starého Lískovce – 2. etapa
Vzhledem k pokračující rekonstrukci tramvajové tratě do Starého Lískovce bude o letních prázdninách vyloučen provoz tramvají již od zastávek Vsetínská a Celní. Linky 6 a 8 budou odkloněny do smyčky Ústřední hřbitov, náhradní dopravu zajistí kyvadlová tramvajová linka 7 v úseku Hlavní nádraží – Vsetínská a prodloužené autobusové linky x6, x8 a 61.

Uzavírka ulice Tuřanka
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí bude pro veškerou dopravu uzavřena ulice Tuřanka. Provoz linky 31 proto zajistí autobusy, které pojedou v úseku Vlárská – Krejčího odklonem přes zastávku Slatina, sídliště. Částečnou náhradní dopravu zajistí autobusová linka x31 v trase Hlavní nádraží – Řípská – Slatina, nádraží. Linka 78 bude v úseku Slatina, rozcestí – Řípská odkloněna přes zastávku Vozovna Slatina.
V průběhu léta se dále předpokládá částečná uzavírka silnice mezi Slatinou a Šlapanicemi. Změna se dotkne linek 31 a N96, podrobnosti budou zveřejněny.

Další etapy opravy křižovatky u Semilassa
O prodlouženém víkendu 3. – 6. července 2021 proběhne úplná výluka tramvají do Králova Pole. Linka 1 pojede odklonem přes Technologický park, linka 6 pojede odklonem do smyčky Červinkova. Od středy 7. července 2021 pak pojedou linky 1 a 6 ke královopolskému nádraží a náhradní dopravu v úseku Semilasso (zastávka mezi křižovatkami s ulicemi Havlišovou a Boženy Němcové) – Řečkovice zajistí tramvajová linka x1.

Ukončení dlouhodobých výluk a další změny
• Bude ukončena výluka autobusů v Bosonohách. Linka x8 (a po ukončení výluky tramvají do Starého Lískovce obnovená linka 69) pojede opět přes zastávku Hoštická do smyčky Bosonohy.
• Konečná zastávka linky 40 Univerzitní kampus - sever ponese nově název Studentská.
• Dojde také k přejmenování zastávek Autobusové nádraží a Zvonařka, podrobnosti budou uvedeny v textu o obnovení provozu tramvají do Komárova.
• Bude obnoven provoz sezónní historické tramvajové linky H4 v trase Komenského náměstí – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží – Hybešova – Mendlovo náměstí. Linka bude v provozu vždy v nepracovních dnech.
• Bude obnoven provoz sezónní minibusové linky 80 v trase Česká – Hrad Špilberk. Linka bude v provozu vždy v pátek, sobotu a neděli s odjezdy v 9:30, 13:30 a 17:30 ze zastávky Česká a v 9:37, 13:37 a 17:37 zpět od hradu Špilberk.
• Provoz linek H4 a 80 se předpokládá do úterý 28. září 2021 (státní svátek).

Podrobnosti k jednotlivým změnám v dopravě jsou zveřejněny v samostatných informacích na www.idsjmk.cz a www.dpmb.cz.

Přesun zastávky Bořetice
Od 1. 7. do 20. 8. 2021 nebudou všechny spoje linky 551zajíždět v Bořeticích do točny autobusů zastávky "Bořetice", zastaví na náhradní zastávce "Bořetice" na silnici od Němčiček u pošty.

Změny zástávek:
Zastávka "Bořetice" bude po celou dobu výluky přemístěna na silnici od Němčiček a od železničního přejezdu k poště před křižovatku s hlavní silnicí.

Železniční výluka v úseku Veselí nad Moravou – Sudoměřice nad Moravou
Od 1. 7. 2021 od 7:00 hodin nepřetržitě do 30. 7. 2021 do 17:00 hodin budou vlaky linky S91 budou v úseku Veselí n.M. – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími jako linka xS91.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel zajištěna v omezeném počtu nákladním automobilem nebo přívěsem u vybraných spojů NAD dle výlukového jízdního řádu. V ostatních spojích NAD je přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel vyloučena.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK "Hodonín, žel. st."
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, náměstí"
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, Kolonie, Maryša"
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, Kolonie, Maryša"
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy
Petrov u Strážnice - na silnici pod nádražní budovou
Strážnice – u nádražní budovy
Vnorovy - v obci, na ulici Hlavní, na křižovatce s ulicí Dolní
Veselí nad Moravou-Zarazice - na zastávce autobusů IDS JMK "Veselí nad Moravou, Zarazice, Crhounkova"
Veselí nad Moravou - u staniční budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Veselí nad Moravou, žel. st."

Velká vlaková výluka směrem na Náměšť nad Oslavou a Moravský Krumlov
Od 2. 7. nepřetržitě do 20. 9. 2021 do 17:00 hodin bude zcela vyučen provoz vlaků z Brna směrem na Náměšť nad Oslavou a Moravský Krumlov. Linky S41, S4, R11, R54 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, které bude organizována podle výlukového jízdního řádu. Od 17. 7. 2021 bude nový výlukový jř na lince xS4/S4.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je zajištěna u vybraných spojů nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám).

Linka S4:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS4 po třech odlišných trasách:
trasa A (zrychlený spoj) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice u Brna, Těstárny – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice – Rapotice - Náměšť nad Osl. a zpět
trasa B (zastávkový spoj mimo Omice) – Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Tetčice – Rosice u Brna, Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.
trasa C (zastávkový spoj mimo Střelice) - Brno hl.n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová– Omice, samoobsluha - Omice, rozc. k železniční zastávce – Tetčice – Rosice u Brna,Těstárny – Zastávka u Brna a zpět.

Linka R11 a R54:
Autobusy budou jezdit dle vjř linek xR11 a xR54:
• trasa R (spoj nahrazující rychlíky) – Brno hl.n. – Náměšť nad Oslavou

Linka S41:
Autobusy budou jezdit dle vjř linky xS41 po třech odlišných trasách:
trasa I (zastávkový spoj)– pojede po trase Brno hl.n., Silůvky, Moravské Bránice, Ivančice, Moravský Krumlov, u parku, kde je umožněn přestup na linky IDS JMK, Moravský Krumlov, Václavská, do Moravský Krumlov, žel.st. a zpět.
• trasa K (přímý spoj) - pojede po trase Brno hl.n., Moravský Krumlov, žel.st., Moravský Krumlov, Václavská, Rakšice, Bohutice, Miroslav, Hrušovany n.J.-Šanov a zpět.
• trasa S (doplňkový spoj)– pojede po trase Brno hl.n., Střelice, Radostice, Silůvky, Moravské Bránice, kde je umožněn přestup na trasu I, a zpět.Výluka na lince S2 Brno - Křenovice (- Vyškov)
Od 2. 7. 2021 od 8:30 hodin nepřetržitě do 8. 7. 2021 do 15:30 hodin bude probíhat výluka na lince S2 mezi Brnem a Křenovicemi (Vyškovem).

Vlaky linky S2 v úseku Brno-Chrlice - Křenovice horní nádr. budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy (NAD) jedoucími podle výlukového jízdního řádu linky xS2.
V úseku Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice jsou spoje NAD linky xS2 vedeny souběžně s vlaky pro zachování návazností na autobusy linek 610, 611, 612.
Za vlaky S2/4702, 4025 a R12/906 jedou autobusy náhradní dopravy z/do Vyškova na Moravě


Autobusy NAD budou jezdit dle výlukového jízdního linky xS2 po třech odlišných trasách:
• trasa A (od vlaku a k vlaku) – Brno-Chrlice – Sokolnice-Telnice - Újezd, Revoluční - Hostěrádky-Rešov - Zbýšov - Křenovice hor.n. a zpět
• trasa B (rychlý spoj mimo žel.st. Brno-Chrlice) Brno hl.n. – Sokolnice-Telnice a zpět
• trasa C (mimo Sokolnice- Telnice k vlaku) Křenovice hor.n. – Brno-Chrlice

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. (trasa B)
odjezd: před staniční budovou u viaduktu Křenová
příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a 6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK "
• Brno-Chrlice (trasa A, C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Chrlice, nádraží"
• Sokolnice-Telnice (trasa A, B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Sokolnice, žel. st."
• Újezd u Brna (trasa A) - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK "Újezd, Revoluční"
• Hostěrádky-Rešov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK "Hostěrádky-Rešov"
• Zbýšov (trasa A) - na zastávce autobusů IDS JMK "Zbýšov"
• Křenovice horní n. (trasa A, C) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Křenovice, hor. žel. st."
• Rousínov (trasa A)
směr do Vyškova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Rousínov, rozc. k žel.st. 0,1"
směr do Brna – u nádražní budovy
• Luleč (trasa A)- v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Luleč, rozc. k žel.st. 0,2"
• Vyškov na Moravě(trasa A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“

Červencová výluka (od 7. 7.) na lince S52 v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě
Od 7. 7. 2021 od 7:35 hodin nepřetržitě do 31. 7. 2021 do 14:00 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle jízdního řádu linky xS52.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů zajištěna dodávkovým automobilem nebo přívěsem pro přepravu kol.

Přestup mezi autobusy náhradní dopravy a linkou 551:
Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční zastávce Bořetice.
Přestupy mezi NAD a autobusy linek 551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Kobylí na Moravě - před staniční budovou
? Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
? Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
? Velké Pavlovice - v obci u křížení ulic Za Dvorem, Tovární a Nádražní
? Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Zaječí, žel. st.")

Prázdninová výluka Sokolnice-Telnice - Křenovice (- Vyškov)
Od 8. 7. 2021 od 15:30 hodin nepřetržitě do 31. 8. 2021 do 14:00 hodin bude mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Křenovice h.n. a zpět náhradní vlaková souprava.
Za vlaky S2/4702, 4025 a R12/906 jede náhradní autobusová doprava (NAD) z/do Vyškova na Mor. podle výlukového jízdního řádu linek xS2 a xR12.

Výlukový jízdní řád linky R12 ke stažení zde.
Výlukový jízdní řád linky xS2 ke stažení zde.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno-Chrlice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Chrlice, nádraží"
• Sokolnice-Telnice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Sokolnice, žel. st."
• Újezd u Brna - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK "Újezd, Revoluční"
• Hostěrádky-Rešov - na zastávce autobusů IDS JMK "Hostěrádky-Rešov"
• Zbýšov - na zastávce autobusů IDS JMK "Zbýšov"
• Křenovice horní n. - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Křenovice, hor. žel. st."
• Rousínov
směr do Vyškova - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Rousínov, rozc. k žel.st. 0,1"
směr do Brna – u nádražní budovy
• Luleč - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Luleč, rozc. k žel.st. 0,2"
• Vyškov na Moravě - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“


Převzato z médií

25.6.2021 10:49:00
Je nejznámějším rodákem z Hrušek. Hlavně díky bývalému fotbalovému kanonýrovi Vladimíru Malárovi spousta sportovních fanoušků ví, kde se malá obec u Břeclavi nachází. Ve čtvrtek večer ale prošla vinařská vesnice zkázou. Bývalý hráč Zlína, Slovácka, Sparty nebo Slavie na rozdíl od některých sousedů a kamarádů přišel jenom o část střechy...( více )

25.6.2021 9:56:00
Katastrofa způsobená řáděním tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku spustila vlnu solidarity napříč republikou. Lidé začali spontánně nabízet ubytování i materiální a dobrovolnickou pomoc, zakládají se veřejné sbírky. Server iDNES.cz přináší přehled základních způsobů, jak pomoci...( více )

25.6.2021 9:51:00
/VIDEO, FOTO/ Výjevy jako z hororového filmu zažili obyvatelé hodonínské části Bažantnice. Zničené jsou bytové domy, auta, vyvrácené z kořenů jsou i mohutné stromy. Od brzkých hodin se tamní obyvatelé snaží odklízet alespoň to, k čemu jim stačí síly. ..( více )

25.6.2021 9:38:00
Záběry z terénu. Bez komentáře. Tak jihomoravští hasiči popsali první video z následků řádění tornáda po rozednění. Domy bez střech, vzadu na záběru požár. Největší škody hlásí obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice. Tragédie si podle policie vyžádala už pět lidských životů, podle informací MF DNES je jedním z mrtvých jednadvacetiletý muž, na kterého spadla lampa. Zemřel již včera po převozu do nemocnice...( více )

25.6.2021 9:29:00
Operátoři vyslali v noci na jižní Moravu techniky, kteří zajišťují co nejrychlejší zprovoznění mobilních sítí v tornádem zasažených oblastech na Břeclavsku a Hodonínsku. Mnohé vysílače nefungovaly kvůli výpadkům proudu, některé jsou zcela zničeny. Přírodní katastrofa se značnými materiálními škodami vyvolala u operátorů vlnu solidarity...( více )

25.6.2021 9:06:00
Obří škody po tornádu sčítají na jihu Moravy také zemědělské podniky a průmyslové firmy. Vinohrady v okolí Lužic jsou naprosto zdevastované, uvedl prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray. V podstatě zlikvidovaný je také provoz společnosti Agromoravia v Moravské Nové Vsi. Firma přišla o desítky býků, stavby i techniku...( více )

25.6.2021 8:32:00
V Hruškách na Břeclavsku pracují v pátek ráno záchranáři, hasiči i policisté. Místní se vzpamatovávají ze čtvrteční ničivé bouře. ..( více )

25.6.2021 7:54:00
Několik měsíců v první polovině roku pomáhal gymnasta David Jessen jako dobrovolník ve zdravotnictví. Jednou by byl rád ortopedem nebo chirurgem, v brzké době plánuje nastoupit na studia medicíny – možná dokonce na prestižní Stanfordově univerzitě v Americe, kde žije...( více )Předpověď počasí

www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
                                                     
Ohňostroje na hradě Špilberk

Výluka tramvají do Starého Lískovce – 2. etapa

Výluka trolejbusů a autobusů ve Slatině

Obnovení provozu tramvají do Komárova – změny v organizaci dopravy v jižní části Brna

Změny v dopravě od 1. července 2021

Výluka tramvají na náměstí Svobody

Dopravní nostalgie 2021

Výluka v ulici Netroufalky

24.6.2021 14:46:00
Hasiči odstraňovali z domu nebezpečné chemikálie
Čtvrtek, 24. června 2021 – Dnes dopoledne se v Kyjově na Hodonínsku uskutečnil zásah, při kterém jsme z domu odstranili stovky litrů chemikálií. Obyvatelé blízkého okolí byli evakuováni. Akce proběhla podle předem stanoveného plánu.

21.6.2021 21:23:00
Silné bouřky navýšily počty výjezdů jednotek
Pondělí, 21. června 2021 – Odpolední bouřky, které prošly Jihomoravským krajem se výrazně zapsaly do našich statistik. Během odpoledne evidujeme před 240 výjezdů.

20.6.2021 10:14:00
Požár chaty v Brně-Kníničkách
Neděle, 20.června 2021 – V sobotu večer při požáru chaty v Brně Kníničkách jsme nalezli člověka bez známek života. Jeden muž se při požáru popálil. Po námi poskytnuté první pomoci ho ošetřila a poté odvezla záchranná služba do nemocnice.

19.6.2021 16:01:00
Tragická nehoda na ulici Úzká v Brně
Sobota, 19. června 2021 - Před polednem jsme zasahovali u dopravní nehody osobního vozu s autobusem a chodcem. Na místě jsme pomáhali s resuscitací, zabezpečili jsme místo nehody a postavili zástěnu. Žena, kterou srazilo auto na chodníku, přes veškerou péči záchranářů zemřela. Po zadokumentování nehody Policií ČR jsme místo očistili.

19.6.2021 12:18:00
Na dálnici u Domašova shořel kamion
Sobota, 19. června 2021 – Druhý stupeň poplachu byl vyhlášen u požáru, který zachvátil kamion na 171. km dálnice D1. Plameny pohltily jak tahač, tak i návěs s převáženým nákladem. Provoz na dálnici se zastavil na několik hodin.

17.6.2021 14:29:00
Hasiči vynesli z hořícího domu seniorku
Čtvrtek, 17. června 2021 – Dnes dopoledne jsme vyslali jednotky k požáru uvnitř rodinného domu v Brně. Jedna žena se zranila.

16.6.2021 10:58:00
Auto začalo po nehodě hořet. Jeden člověk zemřel
Středa, 16. června 2021 – Dnes ráno jsme vyslali jednotky k vážné dopravní nehodě u obce Sokolnice na Brněnsku. Náraz osobního auta do stromu si vyžádal lidský život.

Zastávka Všechovice bez obsluhy od 23. 5. 2020

BRNO: Rekonstrukce ulice Ondráčkovy

Přesun zastávky Troskotovice, prodejna

Dlouhodová výluka v obci Rybníky

Dočasné zrušení zastávky Klobouky u Brna, škola

BRNO: Dlouhodobá výluka v ulici Křižkovského

Přesun zastávky Vysočany, Housko

Přesun zastávky Radostice, sokolovna

BRNO: Výluka Lesnická

BRNO: Dlouhodobá výluka tramvají do Komína a Bystrce (Výstavba VMO Žabovřeská)

Brno: Výluka Ondráčkova

Prodloužení: Výluka v Moravském Krumlově - ulice Rakšická

Tišnov: Výluka Dvořákova

Výluka v Boskovicích - linka 259

Přesun zastávky Střelice, Vršovice

Přesun zastávky Šardice, u kapličky

Přesun zastávky Kratochvilka

Dlouhodobá vlaková výluka - změny jízdních řádů od 6. 4. 2021

Výluka na linkách 290 a 291 v úseku Jevíčko - Jaroměřice

Zastávka Střelice, Vršovice změna

Přesun zastávky Hovorany

AKTUALIZACE: Přesun zastávky Milovice, rest.

BRNO: Výluka Semilasso + změna na lince 301

BRNO: Přesun zastávky Komárov na lince 509 z centra

BRNO: Přesun autobusové zastávky Komárov ve směru Kšírova

Změna tras linek 401, 402, 403 a 404 v Brně

BRNO: Dlouhodobá výluka tramvají do Starého Lískovce

Přesun zastávky Nová Ves, host. U Slavíků

Výluka Drnholec - Novosedly

Přesun zastávky Kovalovice, Stará pošta

Přesun zastávky Hrušovany nad Jevišovkou, žel.st.

Výluka na linkách 403 a 404 - Troubsko

Turistbus - zahájení sezóny 2021 posunuto na 3. 7. 2021

Přesun zastávky Radostice, sokolovna

BRNO: Omezení autobusů linky 82 - OC Futurum

Přesun zastávky Rozhraní, žel.zast.

BRNO: Výluka Semilasso - aktuální změny

BRNO: Dočasné přeložení zastávky Filkukova

Přesun zastávky Oslavany, Padochov, restaurace

Výluka Vítonice

Zastávka Nová Ves, škola nebude obsluhována

Změny jízdních řádů

BRNO: Omezení autobusů u Avion Shopping Parku

Výluka Boskovice, Hybešova

Zastávka Rouchovany, učiliště bez obsluhy

Přesun zastávky Hovorany, kostel

Výluka Blansko, ulice Brněnská pro linku 152

Výkuka Kyjov pod Kohoutkem

BRNO: Přesun zastávky Medlánky, škola

Přesun zastávky Brno, Rozhraní

Výluka autobusů Veselí nad Moravou - Moravský Písek

Přesuny zastávek Ketkovice, kovárna a Ketkovice

Přesun zastávky Příbram na Moravě, Jednota

Výluka Kostelec, točna

Návrh železničních jízdních řádů pro rok 2022

Aktualizace od 23. 6. 2021: Výluka Slavkov u Brna - ulice Boženy Němcové

Přesun zastávky Drnovice

Přesun zastávek v Šebetově

BRNO: Výluka v ulici Netroufalky

Přesun zastávky Velké Pavlovice, obchodní středisko

Výluka na lince S2 - Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou

Zastávka Měnín, u mlýna - předčasné ukončení přesunu

BLANSKO: Ukončení výluky Svitavská

IGNIS BRUNENSIS 2021 - DNY DOPRAVNÍ NOSTALGIE

BRNO: Výluka tramvají na náměstí Svobody

BRNO: Ohňostroje na hradě Špilberk

Omezení na lince 731 v Olšanech

Výluka v Brankovicích

Výluka na linkách 665, 933 a 934 Veselí nad Moravou - silnice I/54

Výluka v Rájci-Jestřebí na na linkách 234, 235 a 240

Výluka na lince S31 v úseku Bystřice nad Pernštejnem – Nové Město na Moravě

Prázdninová výluka na lince S3 Brno/Modřice - Židlochovice/Hustopeče

Přesun zastávky Znojmo, Mramotice, rozc.

BŘECLAV: Břeclav, nám. TGM, zastávka u kostela bez obsluhy

BRNO: Výluka trolejbusů a autobusů ve Slatině

BRNO: Výluka tramvají do Starého Lískovce – 2. etapa

BRNO: Obnovení provozu tramvají do Komárova – změny v organizaci dopravy v jižní části Brna

Změna nástupišť na autobusovém nádraží na Zvonařce od 1. 7. 2021

Změny v Brně od 1. 7. 2021 v Brně

Přesun zastávky Bořetice

Železniční výluka v úseku Veselí nad Moravou – Sudoměřice nad Moravou

Velká vlaková výluka směrem na Náměšť nad Oslavou a Moravský Krumlov

Výluka na lince S2 Brno - Křenovice (- Vyškov)

Červencová výluka (od 7. 7.) na lince S52 v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě

Prázdninová výluka Sokolnice-Telnice - Křenovice (- Vyškov)

EUR126,315
GBP129,008
HRK13,496
PLN15,931
USD121,637


Copyright ©2oo0-2o21 wwwbrno.cz :: Jiří Sychra :: email:
Vstup na tyto stránky je zcela dobrovolný. O uživatelích neukládáme žádné informace, kromě zpracování IP adresy a typu prohlížeče z principu sledování statistik přístupů. Informace vyplněné ve formulářích jsou zpracované pouze pro okamžitý výstup. U numerologie / astrologie žádná vámi zadaná data neukládáme ani nearchivujeme. Jsou zpracována pouze v rámci výpočtu a vyhodnocení a po zobrazení výsledku ihned zapomenuta. Obsah stránek je přebírán převážně z veřejně dostupných zdrojů. Veškerá autorská práva patří autorům obsahu těchto zdrojů. Mezi hlavní zdroje patří oficiální stránky Magistrátu města Brna, Dopravního podniku města Brna, Integrovaného dopravního systému JMK a Úřadu práce. Dále jsou přebírány přímé odkazy na články online preriodik Brněnského Deníku a iDnes.cz. Za obsah a pravdivost textu z těchto zdrojů nebereme žádnou zodpovědnost. Informace o počasí poskytuje se souhlasem Meteopress s.r.o. Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.