Dnes je: 22.10.2020. Svátek má Sabina, zítra: Teodor blahopřejeme!

   Aktuality z radnice  |  Přehled tisku  |  MHD Brno  |  IDS JMK  |  Koupaliště  |  Kurz ČNB  |  Hantec  |  Astrologie klasická  |  Astrologie čínská  |  Numerologie  |  Vtipy  |  Počasí

Přehled z tisku Informace o výlukách MHD Počasí Kurzovní lístek Hantec Vtipy Koupaliště a bazény Ubytování v brně O nás

Aktuality Startutárního města Brna

21.10.2020 9:00:33

Zastupitelé projednali 119 bodů. Foto: Z. Kolařík(fpo) – Včerejší jednání zastupitelů provázela řada opatření v rámci prevence šíření nemoci COVID-19. Na začátku byla schválena změna jednacího řádu, která umožnila zastupitelům i distanční účast. Celkem bylo na říjnovém zasedání projednáno 119 bodů.

V souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2 schválili zastupitelé odpuštění dluhu na nájemném či jeho části (resp. vzdání se práva na nájemné či jeho části) u nebytových prostor, které jsou v majetku magistrátu. Více v materiálech 14, 15, 16 a 18 v následujícím odkaze https://www.brno.cz/?id=220.

Dalším druhem pomoci je poskytnutí dotace neziskové společnosti Armáda spásy, která pomáhá lidem bez domova. Na provoz dvou center na Mlýnské a Bratislavské putuje 375 tisíc korun.

Město Brno soustavně podporuje vytváření zelených střech na svém území, a to pomocí dotačního titulu. Nad jeho rámec schválili zastupitelé poskytnutí peněz dvěma městským částem. V Komíně se plánuje vybudování zelené střechy na budově místní mateřské školy. Další zelená střecha vznikne na ZŠ Svážná v Novém Lískovci.

V lokalitě líšeňského Kostelíčku je plánovaná výstavba. Pro to, aby nenarušila krajinný ráz, byl schválen regulační plán. Podrobnosti se dočtete zde.

V Brně může vzniknout nová střední škola waldorfského typu. Zastupitelé schválili její zřízení. Více se dovíte v tiskové zprávě.


19.10.2020 9:04:52

(rob) – Další zasedání Zastupitelstva města Brna proběhne v úterý 20. října 2020 v 8:00 hod. v souladu s krizovým opatřením vlády, tedy i s možností účasti veřejnosti.

Zastupitelstvo se uskuteční jako obvykle v Zastupitelském sále Nové radnice na Dominikánském náměstí, veřejnost bude moci jednání sledovat z vedlejšího Rytířského sálu, kde budou v souladu s platným vládním usnesením určena místa k sezení s rozestupem alespoň 2 metry.

V sále je zajištěn standardně videopřenos, který se vysílá i na webu města Brna, a mikrofon pro případné dotazy, připomínky, podněty a vyjádření občanů – ty jsou na programu dle zvyklostí v 8:30 hod. K dispozici budou také projednávané materiály. Vstup na zasedání je umožněn schodištěm z nádvoří Nové radnice.

Upozorňujeme, že podle Nařízení Ministerstva zdravotnictví je ve všech vnitřních prostorech staveb zakázán pohyb osob bez ochranných prostředků dýchacích cest.


16.10.2020 12:06:46

(and) – V sobotu a neděli 17. – 18. října čeká na řidiče omezení na Žabovřeské. Oprava vrstev vozovky a stavba lávky pro pěší zcela uzavře směr na Svitavy, v opačném směru projedou řidiči s omezením.

Oba víkendové dny bude na Žabovřeské čilý stavební ruch. Ve vzájemné koordinaci se zde budou opravovat asfaltové hutněné vrstvy vozovky a stavět lávka pro pěší, která je součástí projektu výstavby velkého městského okruhu.

Žabovřeská ve směru na Svitavy bude neprůjezdná. Zavřený zůstane i tunel Hlinky; řidiči nebudou moct jet ve směru od Pisáreckého tunelu na Žabovřeskou. Jako objízdnou trasu mohou zvolit Bauerovu, Pisáreckou a Veslařskou. Ve stejném termínu bude uzavřený Královopolský tunel z důvodu podzimního čištění. Více informací o tomto omezení naleznete zde.

Změny čekají řidiče i v opačném směru od Královopolského tunelu na D1. Uzavřen bude jízdní pruh Žabovřeské od Kamenomlýnského mostu po začátek rozdělení jízdních pruhů pro mimoúrovňové křížení Hlinky. Ve směru od Svitav na Prahu a Ostravu se tedy z obslužné komunikace u Kamenomlýnského mostu napojí řidiči na Žabovřeskou v protisměru a následně budou vyvedeni na křižovatku ulic Hlinky a Pisárecká.

Omezení potrvají pouze v termínu 17. – 18. října.

 


16.10.2020 9:32:27

(ral, fpo) – Jarní plán vybudovat na výstavišti záložní nemocnici se stal opět předmětem diskuzí. Po jednání s krajským koordinátorem intenzivní a neintenzivní péče se město zatím rozhodlo vyčkat.

V případě potřeby může v pavilonu G2 vzniknout provizorní prostředí pro pacienty s lehčím průběhem v řádu dnů. Situaci bude město ve spolupráci s krajským koordinátorem monitorovat a jednou týdně vyhodnocovat.

Záložní nemocnice na výstavišti by mohla poskytnout lůžko více než 300 pacientům. Šlo by o ty, kteří vyžadují hospitalizaci, ale zároveň nemají tak těžký průběh, aby bylo nutné připojit je na plicní ventilátor nebo je umístit na jednotky intenzivní péče.

Předmětem dalšího jednání je, kdo by zajišťoval péči o pacienty. Nelze počítat s personálním zajištěním ze strany brněnských nemocnic. Město bude o provozování záložní nemocnice jednat s armádou.


15.10.2020 16:00:24

(ral) – V běžném režimu mohou rozvážkové služby pouze do podoblastí Jezuitská, Měnínská a Bašty. Vzhledem k aktuální situaci si mohou zažádat o povolení ještě do podoblastí Zelný trh a Rašínova. Pohodlněji se tak dostanou k podnikům, které jsou nyní na rozvážení jídel de facto závislé. 

Povolení k vjezdu do dvou nových podoblastí bude rozvážkovým službám vydáváno na dobu, kdy vláda ponechá uzavřené restaurace pro veřejnost (aktuální opatření platí do 3. 11. včetně). Rozvážkové služby, které jsou už dnes v systému vjezdů zavedeny, si mohou o rozšíření vjezdových oprávnění požádat na e-mailu parkovanivbrne@brno.cz. Do předmětu uveďte Rozvážkové služby – nouzový stav, urychlíte tím vyřízení své žádosti.

Oprávnění bude rozšířeno o oblasti Rašínova a Zelný trh, nebude zahrnovat podoblast Pěší zóna, tedy Masarykovu, náměstí Svobody nebo Českou.

Vjezd do podoblasti Zelný trh je umožněn přes Šilingrovo náměstí a ulici Biskupskou, výjezd je pak ulicí Radnickou a Panskou.

Vjezd do podoblasti Rašínova je přes Moravské náměstí.


14.10.2020 14:34:32

(mak) – Archiv města Brna pokračuje ve vydávání nově zpracovaných sedmidílných Dějiny Brna. V říjnu přibyl ke čtyřem již vydaným svazkům pátý – z chronologického hlediska se jedná o čtvrtý díl Dějin pojednávající o tom, jak se město v 19. století stalo „laboratoří moderny“. Knihu si lze koupit v Archivu města Brna a v některých brněnských knihkupectvích.

Podle redaktorů čtvrtého dílu Dějin Brna historiků Lukáše Fasory a Jiřího Malíře patří 19. století k nejzajímavějším érám v životě jihomoravské metropole. Kniha má podtitul Modernizace města 1790–1918, začíná tedy za francouzské revoluce a napoleonských válek, které Brňané a jejich město zažili na vlastní kůži, a končí vznikem republiky a návratem Brna do českých rukou.
Kvůli rychlým a hlubokým společenským změnám, kterými předčilo i hodně evropských měst, označují Fasora s Malířem Brno za „laboratoř moderny, se vším dobrým a špatným, co s sebou přinášela“. Zdůrazňují, že místním ani návštěvníkům procházejícím se zdejšími ulicemi neunikne, jak duch 19. století stále ovlivňuje i současnou tvář města – okružní třídou, bytovými domy a výstavnými paláci počínaje a trasováním linek pouliční dráhy a chodníky konče.

Bouřlivý zrod moravského Manchesteru
Sledované období 1790–1918 autoři v knize rozdělili do dvou samostatných úseků – dílů a mezníkem učinili revoluční rok 1848. Události nahlížejí chronologicky, do popředí staví politické dějiny a na jejich pozadí pak zkoumají hospodářské, sociální a kulturní procesy. Zájemci o nově a moderně pojaté brněnské dějiny se tak mohou ponořit do více než 1200 stran hutného textu pojednávajícího o tom, jak se Brno během 19. století proměnilo ze stagnujícího raně novověkého města v rakouský, respektive moravský Manchester. Nahlédnou, jak velmi časně, velkoryse a překotně vtrhla do Brna industrializace, a poznají, že už v této době byly například pro místní textilní průmysl důležité impulsy ze zahraničí a že život města ovlivňovali velkopodnikatelé více než desítky národností, kteří se zde usadili.
Při četbě o tom, že zbourání hradeb a velkorysá přestavba města včetně asanace centra přinesla modernizaci a zkvalitnění života, ale také bezohledné zničení známých míst, roky života uprostřed sutin a stavenišť nebo ekologické škody, se možná čtenář neubrání srovnání se současností.
Velký prostor pak dostává v publikaci také téma národnostního a sociálního napětí, tedy především národnostní třenice mezi německým a českým obyvatelstvem nebo dělnická subkultura a socialistické hnutí.

Za rok budou dějiny kompletní
Archiv města Brna ve spolupráci s Historickým ústavem Masarykovy univerzity a mnoha dalšími odborníky vydává nově zpracované sedmisvazkové Dějiny Brna od roku 2012. Jednotlivé svazky vycházejí v pořadí, jaké předem určila redakční rada projektu, tedy ne striktně chronologicky, ale podle toho, jak jsou zpracované historické prameny k daným epochám. Po prvních dvou dílech pojednávajících o pravěku Brna a středověkém městě vyšel 7. díl o uměleckohistorických památkách města a pak 6. díl věnovaný předměstským obcím a vzniku Velkého Brna. Kompletní dějiny měly původně vyjít do roku 2018, ale termín byl posunut do roku 2021, kdy vyjde ještě 3. díl zachycující osudy města v období stavovského státu a habsburského absolutismu v 16. až 18. století a 5. díl věnovaný Brnu v období demokracií a diktatur 20. století.


13.10.2020 12:46:50

(red) – Město Brno vyčlenilo čtyři školská zařízení pro děti zaměstnanců, které určuje vládní nařízení.

Seznam škol (schválených i záložních) s detailními informacemi a kontakty najdete v odkazu.


13.10.2020 11:15:35

(ral) – Posledních sedm dní na odevzdání žádosti mají zájemci o startovací bydlení. Vybírat můžou z padesátky volných bytů.

Byty vonící novotou na Vojtově a Valchařské i prostory s nezaměnitelným geniem loci na Beethovenově a Masarykově. Výběrové řízení na nájemce startovacích bytů, které je otevřeno do 20. října, tentokrát nabízí širokou paletu jednotek, od garsonek pro páry po třípokojové byty pro mladé rodiny. K dispozici je celkem 50 bytů, žádost lze podat na více zároveň.

O startovací byt mohou ve výběrovém řízení zažádat páry, jejichž celkový čistý měsíční příjem činí minimálně 27 300 Kč a maximálně 58 013 Kč. Oba žadatelé musejí být zletilí, ale mladší 35 let, nesmějí vlastnit dům nebo byt a ani být jeho nájemcem (nebo musí prokázat, že je toto bydlení vzhledem k jejich finanční či sociální situaci nevyhovující). Podmínkou také je, aby žadatelé neměli žádné dluhy za užívání bytu nebo za služby s tím spojené. 

Ze žadatelů splňujících dané parametry se následně vybírá losem, a to v pořadí: 1) žadatelé s dětmi, 2) sezdané a registrované páry, 3) ostatní žadatelé. 

Veškeré informace o výběrovém řízení i fotografie nabízených bytů najdete na stránkách www.brno.cz/startovacibyty. 


9.10.2020 11:53:51

(tis) – Úředními dny, s níže uvedenými výjimkami, budou pondělí a středa od 8 do 13 hodin.

Pokud jsou klienti objednáni elektronicky, budou jejich záležitosti řešeny v termínech, na které byli objednáni. 

V případě osobních dokladů, ohlašovny trvalého pobytu, řidičských a technických průkazů vozidel, tedy agend, které není možno řešit elektronicky, by mohlo dojít k nepřiměřenému omezení práv klientů, proto budou Odbor správních činností (Husova 3) a Odbor dopravněsprávních činností (Kounicova 67a) fungovat ve stejném rozsahu jako před přijetím vládního nařízení, tedy

v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 12.40 do 17 hodin, 

v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin.

Další výjimkou je Oddělení parkovacích oprávnění, jehož úřední hodiny se rovněž nemění, tedy v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Úřední dny na Živnostenském úřadu města Brna pro veřejnost budou pondělí a středa v čase 8–13 hod. Od pondělí 12. 10. bude rezervační systém umožňovat elektronické objednání předem pouze na vymezené úřední dny a hodiny, tzn. pondělí a středu v čase 8–13 hod. Klienti budou nadále odbavováni na předsunutých přepážkách v přízemní místnosti č. 015 v budově MMB Malinovského nám. 3.

Každý den, po celou pracovní dobu Magistrátu města Brna, bude pro listinná podání fungovat i podatelna v budově na Malinovského náměstí 3.

V jiné dny a hodiny bude možný vstup občanů do budov magistrátu pouze po předchozí domluvě a s nasazenou ochranou dýchacích cest.

Doporučujeme občanům, aby pro řešení svých záležitostí přednostně využívali elektronickou formu a vyřizování záležitostí, které snesou odkladu, odložili na dobu po ukončení nouzového stavu.

8.10.2020 12:45:16

(fpo) – Na brněnském Ústředním hřbitově dokončili stavbaři opravy veřejných toalet a přístupů do obřadní síně při ulici Vídeňská. Správa hřbitovů města Brna tímto krokem pokračuje v investicích, které mají za cíl zvýšení komfortu pro návštěvníky.

V loňském roce správce hřbitova umístil QR kódy u hrobů významných osobností, aby si každý s chytrým telefonem mohl přečíst zajímavosti o životě a díle pohřbeného. V letošním roce došlo na opravy veřejných toalet, a to za 2,5 milionu korun. Stavbaři také opravili příchody do obřadní síně, u kterých byl statiky zjištěn špatný stav.

Rekonstrukce veřejných toalet začala v létě letošního roku a skončila na konci září. „Naším cílem bylo zvýšit pohodlí lidí, kteří na Ústřední hřbitov zamíří. Nové toalety jsou určené pro širokou veřejnost a jsou i snadné na údržbu. Co se týče dalších stavebních úprav, ty se týkaly přístupů do obřadní síně. U nich jsme se statiky zjistili, že nejsou v dobrém stavu a dochází zde k degradaci betonového základu. Následně došlo ke zpevnění zídek a hydroizolaci,“ přiblížila Alena Říhová, ředitelka Správy hřbitovů města Brna.

Oboje opravy byly konzultovány s Odborem památkové péče MMB i s Národním památkovým ústavem. Přístupové cesty do obřadní síně se opravovaly postupně, aby byl zachován provoz. Správa hřbitovů města Brna platila rekonstrukci toalet ze svého rozpočtu. Opravy příchodů do obřadní síně při ulici Vídeňská hradilo město Brno, a to ve výši 4,65 milionu korun.Informace DPmB a IDS-JMK

Přechod na zimní čas – změny v organizaci noční dopravy
V noci ze soboty 24. října na neděli 25. října bude ukončena platnost středoevropského letního času (SELČ). Ve 3:00 se posunou ručičky hodin o hodinu zpět na 2:00. Uskuteční se tedy o jedno spojení nočních autobusových linek více.

• Spoje linky N91 s odjezdem ve 2:00 letního i ve 2:00 zimního času od Hlavního nádraží pojedou až do Kuřimi.
• Spoje linky N94 s odjezdem ve 2:00 letního i ve 2:00 zimního času od Hlavního nádraží pojedou až do Bílovic nad Svitavou.
• Spoj linky N95 s odjezdem ve 2:21 z Újezda u Brna do Brna pojede ještě podle letního času, tzn. pouze před změnou času.

 Jízdní řády nočních linek platné v noci 24. / 25. března 2020 budou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linkové.

 Opatření na regionálních linkách jsou zveřejněna v samostatné informaci na www.idsjmk.cz.

 U některých spojů nočních linek bude v zastávce Hlavní nádraží nutný mimořádný přestup do jiného autobusu, věnujte pozornost informacím od řidičů.

Plánovaná výluka tramvají na Tomkově náměstí
Z důvodu výměny kolejí bude o víkendu 31. října – 1. listopadu 2020 vyloučen provoz tramvají na Tomkově náměstí. Výluka se dotkne linky 4, náhradní dopravu zajistí autobusy.

 Podrobné informace o výluce budou v případě její realizace zveřejněny v týdnu před jejím zahájením na webu dpmb.cz a rozesílány registrovaným uživatelům na jejich e-mailové adresy prostřednictvím služby Newsletter.

Plánovaná výluka tramvají v ulici Žabovřeské
Z důvodu postupu stavebních prací nebude ve středu 28. října 2020 (státní svátek) možná jízda tramvají ulicí Žabovřeskou. Linka 1 pojede odklonem, náhradní dopravu zajistí autobusy.

 Podrobné informace o výluce budou v případě její realizace zveřejněny v týdnu před jejím zahájením na webu dpmb.cz a rozesílány registrovaným uživatelům na jejich e-mailové adresy prostřednictvím služby Newsletter.

Plánovaná výluka tramvají na Moravském náměstí
Z důvodu výměny výhybky nebude ve středu 28. října 2020 (státní svátek) možná jízda tramvají od Moravského náměstí na Českou. Odklon se dotkne linek 3, 5 a 6.

 Podrobné informace o výluce budou v případě její realizace zveřejněny v týdnu před jejím zahájením na webu dpmb.cz a rozesílány registrovaným uživatelům na jejich e-mailové adresy prostřednictvím služby Newsletter.

Výluka autobusů mezi Žebětínem a Veselkou
Z důvodu záruční opravy povrchu komunikace bude od pátku 23. října 2020 do neděle 25. října 2020 pro veškerý provoz uzavřena ulice Dlážděná mezi Žebětínem a Veselkou.

 Autobusová linka 51 pojede v úseku Wollmanova – Troubsko, Veselka odklonem po Staré dálnici.
• Vynechá tak všechny zastávky v úseku Ondrouškova – Borovník.
• Na odklonové trase obslouží zastávky Adamcova a Štouračova.
• Z důvodu rozdílných jízdních dob pojedou autobusy v úseku Zoologická zahrada – Wollmanova ve směru do Bohunic o 5 minut později, naopak ve směru do Bystrce o 5 minut dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu.

 Základní dopravní obslužnost oblasti Žebětína je zajištěna autobusovou linkou 52.

 Schéma dopravních opatření – ke stažení

Výluka tramvají a autobusů v ulici Václavské
Z důvodu výměny kolejí bude od 6:00 v sobotu 24. října 2020 do 16:00 v neděli 25. října 2020 vyloučen provoz tramvají a autobusů v ulici Václavské.

 Tramvajová linka 1 pojede v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí odklonem přes náměstí Svobody a ulicemi Husova a Pekařská.
• Vynechá tak zastávky Nové sady, Hybešova a Václavská.
• Zastávka Mendlovo náměstí ve směru k hlavnímu nádraží bude přeložena k zastávce linek 5 a 6 směr Pekařská.
• Na odklonové trase obslouží všechny zastávky.

 Tramvajová linka 2 pojede pouze v úseku Stará osada – Nové sady a dále odklonem ulicí Renneskou do smyčky Švermova.
• Neobslouží tak úsek Hybešova – Modřice, smyčka.
• Na odklonové trase obslouží všechny zastávky.
• Zastávka Nové sady bude přeložena na 3./4. kolej.
• Náhradou je možné využít prodlouženou linku 5 (viz níže). Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem mezi zastávkami Vsetínská a Celní.

 Tramvajová linka 5 pojede po dobu výluky v trase Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí – Ústřední hřbitov – Modřice, smyčka.
• Neobslouží zastávky Krematorium, Běloruská a Švermova (obsluhované v rámci výluky Ústřední hřbitov).
• V úseku Celní – Modřice, smyčka obslouží všechny zastávky a zajistí tak náhradní dopravu za linku 2.
• Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem mezi zastávkami Celní a Vsetínská.

 Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní nádraží – Hybešova – Mendlovo náměstí.
• Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou autobusy od zastávky Hybešova odklonem ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. Vynechají tak zastávku Václavská, na odklonové trase obslouží zastávku Nemocnice u svaté Anny.
• Ve směru k hlavnímu nádraží pojedou autobusy odklonem ulicemi Křížová, Poříčí a Zahradnická. Zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.
• Ostatní zastávky budou obsluhovány v pravidelných polohách zastávek tramvají.

 Noční autobusová linka N91 pojede v obou směrech odklonem.
• Ve směru do Starého Lískovce pojede v úseku Hybešova – Poříčí ulicemi Leitnerova, Anenská, Pekařská a přes Mendlovo náměstí. Vynechá tak zastávku Václavská, na odklonové trase neobslouží žádné zastávky.
• Ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Poříčí – Václavská odklonem ulicemi Poříčí a Zahradnická. Zastávka Poříčí bude přeložena do ulice Vídeňské před křižovatku s ulicí Poříčí, zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.

 Noční autobusová linka N98 pojede v obou směrech odklonem.
• Ve směru do Žebětína pojede v úseku Hybešova – Mendlovo náměstí odklonem ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. Vynechá tak zastávku Václavská, na odklonové trase neobslouží žádné zastávky.
• Ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Mendlovo náměstí – Václavská odklonem ulicemi Křížová, Poříčí a Zahradnická. Zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.

 Schéma dopravních opatření – ke stažení

 Jízdní řády uvedených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.

Uzavírka silnice Žatčany – Újezd
Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace je od 15. října 2020 přibližně na 2 měsíce (předpoklad do 12. prosince 2020) uzavřena silnice II/416 mezi Žatčany a Újezdem u Brna.

 Spoj noční autobusové linky N95 s odjezdem v noci před nepracovním dnem v 1:00 od hlavního nádraží jede od zastávky Telnice odklonem přes Sokolnice (bez zastavení) do Újezda u Brna.
• Vynechá tak zastávky Měnín, rozcestí, Žatčany, u mlýna a Žatčany, náves.
• Na trase obslouží navíc zastávku Újezd u Brna, Revoluční.

 Výluka se týká také regionálních autobusových linek 151 a 612. Podrobné informace naleznete na www.idsjmk.cz.

Výluka na lince 151 Brno, ulice Ondráčkova

Od 2. 3. 2020 do 12. 12. 2020 pojede linka 151 ve směru do Brna v úseku mezi zastávkami Podolí a Brno, Mifkova odklonem po místních komunikacích obce Podolí (ulice Dědina, Palouk a Hřbitovní) k zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozc., po silnici II/430 do Brna a dále ulicemi Drčkova, Holzova a Belcrediho. Ve směru do Šlapanic pojede mezi zastávkami Brno, Nám. Karla IV. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. ulicemi Belcrediho, Holzova a Drčkova, po silnici II/430 do zastávky Šlapanice, Bedřichovice, rozc. a do obce Podolí, kterou projede po místních komunikacích se zastávkami Podolí a Podolí Líšeňská (přesunutá). Na objízdné trase obslouží zastávky Brno, Slatina, rozc. a Brno, Muzeum dopravy v obou směrech jízdy. Spoje ukončené v zastávce Brno, Mariánské údolí pojedou po standardní trase.
Organizaci provozu na linkách 55, N97 a N99 řeší dopravce DPMB v rámci vlastního pokynu.

Přesuny zastávek:
• Podolí, Líšeňská pro spoje do a ze zastávky Brno, Jírova je přesunuta na ulici Palouk ke křižovatce U Zrcadla.
• Brno, Nám. Karla IV je přesunuta na ulici Belcrediho k zastávce linek 58 a 78.
Neobsluhované zastávky:
• Brno, Macháčkova (linkou 151)
• Brno, Velatická (linkou 151)
• Brno, Podolská (linkou 151)


Výluka na lince 222 (ulice 9. května od křižovatky s ulicí Nad Žlíbkem)

Od úterý 7. 4. 2020 do pondělí 30. 11. 2020 pojede v Blansku linka 222 odklonem dle výlukového jízdního řádu mezi zastávkami 9. května a Podlesí po trase 9. května – Erbenova – Sadová – Nad Žlíbkem – Podlesí.

Na odklonové trase linka 222 zastavuje na všech zastávkách dle výlukového jízdního řádu.


Výluka na linkách 401, 403 a 404 v Brně

Od 15. 4. 2020 do 12. 12. 2020 bude upraven provoz linek 401, 403 a 404 v Brně následujícím způsobem:

Linka 401 – expresní spoje do/ze zastávky Brno, Osová pojedou mezi zastávkami Brno, Pod nemocnicí a Brno, Osová (u tramvaje) obousměrně ul. Osová a Okrouhlá a dále prodlouženy ul. Vltavská a Labská až do smyčky Brno, Labská. Zastávku Brno, Osová (u tramvaje) ve směru Labská obslouží na dočasně zřízené zastávce v protisměru.

Linky 403 a 404 pojedou mezi zastávkami Brno, Osová (na mostě) a Brno, Vltavská (v uvedeném směru jízdy) ul. Okrouhlou a Vltavskou, tedy po stejné trase, jako v opačném směru jízdy (viz plánek). Na této trase zastaví v dočasně zřízené zastávce Brno, Osová (u tramvaje). Zcela tak vynechají zastávku Brno, ZŠ Vedlejší.

Poznámka: s ohledem na současně probíhající režim dopravy dle školních prázdnin z důvodů opatření „COVID-19“ jsou jízdní řády linek 401, 403 a 404 prozatím uvedeny s platností do 30. 6. 2020.

Změna zastávek: Brno, ZŠ Vedlejší – bez obsluhy linkami 403 a 404
Brno, Osová – nově zřízená zastávka u TT směr Labská


Přesun zastávky Uherský Ostroh, most (směr Veselí nad Mor.)

Od 18. 5. 2020 do 30. 11. 2020 je přeložena zastávka Uherský Ostroh, most (směr Veselí nad Mor.) o cca 150 m směr Mor. Písek (před mostem).


Zastávka Všechovice bez obsluhy od 23. 5. 2020

Od soboty 23. 5. 2020 do úterý 31. 8. 2021 všechny spoje linky 321 pojedou obousměrně v úseku mezi zastávkami Všechovice, rozc. 0.5 a Skalička, hostinec mimo zastávku Všechovice, která zůstane během výluky zcela bez obsluhy.

Využijte zastávku Všechovice, rozc. 0.5.

Změna zastávek:
Všechovice: zcela bez obsluhy.Výluka na lince 273 v Brněnci

Od pondělí 25. 5. 2020 do úterý 10. 11. 2020 linka 273 pojede obousměrně mezi zastávkami Brněnec, Moravská Chrastová, pošta a Březová nad Svitavou, žel. st. po odklonové trase po silnici I/43 do Březové nad Svitavou, náměstí a poté do cílové zastávky dle výlukového jízdního řádu.


Změna zastávek:
Brněnec, Moravská Chrastová, žel. st.; Brněnec, mlýn; Brněnec, mlýn-most a Březová nad Svitavou, Doubkovy louky – bez obsluhy

Jízdní řády naleznete zde.Kyjov, Zahradní bez obsluhy

Od 27. 5. 2020 do odvolání je zrušena zastávka Kyjov, Zahradní (oba směry) z důvodu stavebních prací.

Použijte prosím blízkou zastávku Kyjov, Poliklinika nebo Kyjov, Nětčice, obecní dům.


Změny nástupišť na ÚAN Zvonařka od 8. 6. 2020

Vážení cestující,

od pondělí 8. 6. 2020 dojde ke změně nástupišť na autobusovém nádraží Zvonařka.

Přehled odjezdových míst od 8. 6. 2020

 


Výluka na linkách R11, R54, S4 a S41

Z důvodu výluky od 15. 6. 2020 vlakové linky R11, R54, S41 pojedou v jiných časových polohách oproti pravidelnému jízdnímu řádu.

Linka S3: Vlak S3/4901 v Brně-Horních Heršpicích nezastavuje

Linka S4: Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po dvou odlišných linkách:
Linka A (zrychlený spoj): Brno hl. n. – Brno, Ústřední hřbitov – Brno, Stará nemocnice - Rosice, Husova – Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice - Rapotice.
Linka B (zastávkový spoj): Brno hl. n. – Brno, Ústřední hřbitov – Troubsko, Nová – Střelice, obecní úřad – Střelice, Vršovice (náhradní zastávka za stanici Střelice) – Omice (zastávka na silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic) – Tetčice – Rosice, Těstárny – Zastávka u Brna.
 
Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů linky S4 zajištěna nákladním automobilem.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl. n. – na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco, u výjezdu na ulici Úzká
• Brno-Horní Heršpice (linky A, B) – autobusová zastávka IDS JMK (linek 40 a 61) "Ústřední hřbitov";
(linka A) – autobusová zastávka IDS JMK "Stará nemocnice"
• Troubsko (linka B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Troubsko, Nová" (směr Střelice), resp. na protějším chodníku (směr Brno)
• Střelice (linka B) – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Střelice, obecní úřad“ a v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Střelice, Vršovice"
• Omice (linka B) – na silnici Střelice – Tetčice u odbočky do Omic
• Tetčice (linka B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Tetčice, žel. st.“)
• Rosice u Brna (linky A, B) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Rosice, Těstárny";
(linka A) – v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Rosice, Husova"
• Zastávka u Brna (linky A, B) – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Zastávka u Brna, žel. st.“)
• Vysoké Popovice (linka A) – na zastávce autobusů IDS JMK „Vysoké Popovice“
• Rapotice (linka A) – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Rapotice, žel. st.“

Linka S3: Vlak S3/4901 v Brně-Horních Heršpicích neza


BRNO: Tramvaj Plotní – obnovení provozu v ulici Dornych, uzavření ulice Plotní

BRNO: Tramvaj Plotní – obnovení provozu v ulici Dornych, uzavření ulice Plotní

Od soboty 31. 8. 2019 v souvislosti s otevřením ulice Dornych dochází k následujícím úpravám na linkách IDS JMK:

Linka 48 bude vedena mezi zastávkami Konopná a Úzká obousměrně po ulici Dornych se zastávkami Zvonařka a Konopná umístěné v ul. Dornych.

Linka 109 bude vedena mezi zastávkami Komárov a ÚAN Zvonařka obousměrně ul. Dornych a Zvonařka bez zastavování v zastávkách po trase.

Linky 509, 610, 611 budou mezi zastávkami Brno, Hlavní nádraží (ul. Uhelná) a Komárov vedeny ul. Dornych bez zastavování v zastávkách po trase.

Linka 612 bude mezi zastávkami Brno, Hlavní nádraží (ul. Uhelná) a Průmyslová vedena ul. Dornych, Zvonařka, Olomoucká a Těžební bez zastavování v zastávkách po trase.

U linek 106, 107, 601 a 602 dochází k obnovení zastávky Zvonařka ve směru do Brna ve stejnojmenné ul. u označníku pro okružní linku 84.

U linek 701 a 702 dochází k obnovení zastávky Zvonařka ve směru do Brna v ul. Dornych naproti bývalé smyčce tramvají Zvonařka a v uvedeném směru jsou tedy vedeny do zastávky Úzká původní trasou ul. Dornych.


Přehled změn na mětských linkách IDS JMK v Brně:

Během této etapy stavebních prací dojde k obnovení provozu v ulici Dornych a bude uzavřena ulice Plotní. Zastávka Zvonařka bude soustředěna do poloh v blízkosti křižovatky ulic Dornych a Zvonařka.

Linky 9, 12, 47, 49, 61 a E76 budou i nadále v provozu po stávajících výlukových trasách beze změn.

Linky 40, 48, 50, 63, E63 a N95 pojedou po stávajících výlukových trasách. Mezi zastávkami Úzká – Konopná pojedou v obou směrech ulicí Dornych s obsluhou nové zastávky Kovářská. Nebudou obsluhovat zastávku Železniční, zastávka Zvonařka pro ně bude přeložena na ulici Dornych.

Linka 67 ve směru do centra pojede po stávající trase beze změn.

Linka 67 ve směru z centra pojede nově od zastávky Škrobárenská přes zastávku Konopná. Nebude již obsluhovat zastávky Černovické nábřeží, Černovická a Mariánské náměstí (směr zastávka Komárov). Spoje, které jsou nyní v provozu pouze do Komárova, pojedou nově od zastávky Škrobárenská přes zastávku Konopná na Mariánské náměstí (směr zastávka Černovická).

Linka 77 ve směru do centra pojede po stávající trase beze změn (včetně zachování vedení vybraných spojů na Hlavní nádraží),

Linka 77 ve směru z centra pojede mezi zastávkami Úzká – Tržní opět přes zastávky Zvonařka a Hladíkova. Nebude již obsluhovat zastávky Vlhká a Masná.

Linka N94 bude ve směru od Modřic na Hlavní nádraží opět obsluhovat zastávku Zvonařka.

Linka N94 ve směru od Hlavního nádraží do Modřic pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Tržní opět přes zastávky Úzká, Zvonařka a Hladíkova. Nebude již obsluhovat zastávky Vlhká a Masná, zastávku Tržní obslouží v běžné poloze na ulici Hladíkově.


Regionální autobusové linky 106, 107, 601 a 602 při jízdě do Brna opět obslouží zastávku Zvonařka (společně s linkou 84).

Regionální autobusové linky 701 a 702 při jízdě do Brna opět obslouží zastávku Zvonařka (na ulici Dornych, společně s linkami směr Hlavní nádraží).

Zastávku Železniční nebude možné obsloužit! Využijte zastávku Konopná.

Nově bude zřízena (resp. obnovena) zastávka Kovářská, přibližně v poloze tramvajové zastávky před výlukou.

Zastávka Zvonařka bude sjednocena pro všechny směry do blízkosti křižovatky ulic Dornych a Zvonařka.


BRNO: Rekonstrukce ulice Ondráčkovy

Z důvodu rekonstrukce kanalizace bude od zahájení provozu nočních linek v neděli 1. března 2020 do ukončení prací (předpoklad do konce roku 2021) částečně uzavřena ulice Ondráčkova v Líšni. Práce budou probíhat v několika etapách, přičemž v první etapě dojde k následujícím opatřením:

Autobusová linka 55 bude ukončena v zastávce Podolská (přeložena cca o 180 metrů k náměstí Karla IV.).

Z provozních důvodů (nemožnost otočení kloubového autobusu v zastávce Podolská) dojde k záměně konečných zastávek na nočních linkách N97 a N99. Linka N97 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do zastávky Podolská, linka N99 pojede od zastávky Náměstí Karla IV. do smyčky Líšeň, hřbitov.

Regionální autobusová linka 151 pojede od 2. 3. 2020 ve směru do Brna v úseku mezi zastávkami Podolí a Brno, Mifkova odklonem po místních komunikacích obce Podolí (ulice Dědina, Palouk a Hřbitovní) k zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozc., po silnici II/430 do Brna a dále ulicemi Drčkova, Holzova a Belcrediho. Ve směru do Šlapanic pojede mezi zastávkami Brno, Nám. Karla IV. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. ulicemi Belcrediho, Holzova a Drčkova, po silnici II/430 do zastávky Šlapanice, Bedřichovice, rozc. a do obce Podolí, kterou projede po místních komunikacích se zastávkami Podolí a Podolí Líšeňská (přesunutá). Na objízdné trase obslouží zastávky Brno, Slatina, rozc. a Brno, Muzeum dopravy v obou směrech jízdy. Spoje ukončené v zastávce Brno, Mariánské údolí pojedou po standardní trase.

Jízdní řád linky 151 platný od 2. 3. 2020

Změny zastávek:

Náměstí Karla IV. – pro linku N99 směr Hlavní nádraží přeložena do ulice Šimáčkovy ke křižovatce s ulicí Ondráčkovou, pro linku 151 v obou směrech přeložena k zastávkám linek 58 a 78
Macháčkova, Velatická – místo linky N99 obsluhovány linkou N97, bez obsluhy linkou 151
Podolská – přeložena cca o 180 metrů k náměstí Karla IV., místo linky N99 obsluhována linkou N97, bez obsluhy linkou 151
Mariánské údolí – obsluhována pouze končícími spoji linky 151, bez obsluhy linkami 55 a N99
Šimáčkova, Kubelíkova, Obecká, Líšeň, hřbitov – místo linky N97 obsluhovány linkou N99
Podolí, Líšeňská – pro spoje linky 151 jedoucí odklonem přes Slatinu přeložena ke křižovatce Dědina × Výhon


BRNO: Výluka autobusů v Bosonohách

Z důvodu postupu prací při rekonstrukci kanalizace bude od večerního zahájení provozu nočních linek v pátek 26. června 2020 do ukončení prací (předpoklad do konce roku 2020) vyloučen provoz autobusů v ulici Hoštické.

Autobusová linka 69 pojede od zastávky Skalní odklonem na Bosonožské náměstí. Zastávky Pražská a Hoštická nebudou linkou 69 obsluhovány (mimo vybraných spojů v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách). Zastávka Bosonohy bude přeložena na Bosonožské náměstí (ke kapli sv. Floriána). Vybrané spoje v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách pojedou odklonem do zastávky Tranzitní plynovod shodně jako linka N96.

Noční autobusová linka N96 pojede odklonem do zastávky Tranzitní plynovod. Zastávka Hoštická ve směru z centra bude přeložena k zastávce linek 51, 401 a 402, ve směru do centra nebude linkou N96 obsluhována. Zastávka Bosonohy nebude linkou N96 obsluhována.


Přesun zastávky Hovorany, rozc.
Zastávka Hovorany, rozc je přesunuta o 120 metrů směr Mutěnice z důvodu opravy silnice od 1. 7. 2020 do 12. 12. 2020.

Prodlouženo: Výluka na lince 350 - Borovník
Od středy 1. 7. 2020 do soboty 15. 11. 2020 linka 350 vynechá všemi spoji závlek do zastávky Borovník. Spoje, které pravidelně začínají/končí v zastávce Borovník budou po dobu výluky zkráceny pouze po zastávku Rozseč.  

Otáčení autobusů bude probíhat v Rozseči v křižovatce silnic II/390 a III/3901 u zastávky Rozseč.
 
Změna zastávek:
Borovník: zcela bez obsluhy.

Přesun zastávky Troskotovice, prodejna
Zastávka Troskotovice, prodejna je přeložena na silnici III/39612 poblíž domu č.p. 147 v Troskotovicích od 7.7.2020.

Přesun zastávky Hevlín, škola
Linka 104 a 820 mají upravenou trasu po Hevlíně a přesunutou zastávku Hevlín, škola ke kostelu.

Přeložené zastávky:
Hevlín, škola – všechny označníky zastávky přeloženy ke kostelu v Hevlíně

Přesuny zastávek platí od 17. 8. 2020 do 10. 11. 2020.

Přesun zastávky Svitávka, MŠ
Od 17.8. do 15.11. budou probíhat stavební práce v prostorách zastávky Svitávka, MŠ. Zastávky pro oba směry se posouvají o cca 100 metrů k náměstí.

Přesun zastávky Kořenec
Od 17.8. do 30.11. budou probíhat rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Kořenci. Zastávka Kořenec pro oba směry se posouvá o cca 100 metrů k Benešovu.

Kontaktní centrum IDS JMK v Břeclavi
Kontaktní centrum IDS JMK v Břeclavi  poskytuje informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji včetně informací o elektronickém odbavování cestujících.
Těšíme se na vaši návštěvu.


Otevřeno
Pondělí
8:30 - 18:00

Úterý
8:30 - 16:00

Středa
8:30 - 18:00

Čtvrtek
8:30 - 16:00

Pátek
8:30 - 16:00

Sobota a neděle
zavřeno

Neděle
zavřeno

BRNO: Dočasné zrušení zastávky Kluchova
Z důvodu rekonstrukce vodovodu, komunikace a zastávkových prostorů bude od 8:00 ve čtvrtek 27. srpna 2020 do ukončení prací (předpoklad 31. října 2020) dočasně zrušena zastávka Kluchova pro linky 25, 26 a N95 v obou směrech. Náhradou je možné využít blízkou zastávku Raisova, případně zastávku Lesní.


COVID19 - aktuální informace od 1. 9. 2020
Vážení cestující,

od 1. 9. 2020 se opět zavádí povinnost nosit v prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, městské dopravy) ochranné prostředky na ústa a nos - rouška, respirátor, šátek, ... .

Doporučujeme kupovat elektronické jízdenky v aplikaci IDS JMK POSEIDON nebo předplatní jízdenky na eshopu IDS JMK - eshop.idsjmk.cz.


Doporučujeme ve vozidle, pokud je to možné, dodržovat rozestupy.

Děkujeme Vám za pochopení a vzájemnou ohleduplnost.

Přesun zastávky Olomučany, restaurace
Od  pondělí 31. 8. 2020 v 7:00 hodin se přesouvá zastávka Olomučany, restaurace o cca 120m směr Blansko.

Nová linka IDS JMK 545
Od 1. 9. 2020 bude v provozu nová linka s označením 545. Linka bude jezdit po trase Hustopeče: Autobusové nádraží - Hustopeče, Generála Peřiny - Hustopeče, ZŠ Komenského - Hustopeče, Autobusové nádraží

BRNO: Dočasné přeložení zastávky Česká pro trolejbusy
Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace nebude od úterý 1. září 2020 do ukončení prací (předpoklad 18. prosince 2020) průjezdná ulice Brandlova.

Dojde proto ke změně zastávky Česká pro trolejbusové linky 32, 34 a 36:

• výstupní zastávka bude přeložena do ulice Kounicovy před křižovatku s Moravským náměstím
• nástupní zastávka bude přeložena do ulice Veveří za křižovatku se Žerotínovým náměstím

BRNO: Dočasné přeložení zastávky Pražákova
Vzhledem k postupu stavebních prací bude od 1. září 2020 do ukončení prací (předpoklad do 18. listopadu 2020) přeložena zastávka Pražákova pro linku 50 (obsluhována pouze ve směru do Bystrce), a to přibližně o 140 metrů vzad (před restauraci Valoria).

BRNO: Výluka tramvají do smyčky Ústřední hřbitov
Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě nebude od zahájení provozu v úterý 1. září 2020 do ukončení prací (předpoklad do konce listopadu 2020) možná jízda tramvají do smyčky Ústřední hřbitov.

Linka 2
Všechny spoje linky 2 budou vedeny v celé trase Stará osada – Modřice, smyčka. Zastávku Ústřední hřbitov, smyčka bude bez obsluhy

Linka 5
Linka bude od zastávky Celní odkloněna do smyčky Švermova. Nebude tak obsluhovat zastávky Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov, smyčka. Náhradou je možné použít linku 2.

Linka 10
V souvislosti s ukončením linky 5 ve smyčce Švermova bude linka 10 dočasně prodloužena do smyčky Starý Lískovec. Neobslouží tak zastávku Švermova ve smyčce.

Změny zastávek:
Zastávka Ústřední hřbitov, smyčka bude po dobu výluky bez obsluhy. Náhradou je možné využít zastávky Ústřední hřbitov nebo Bohunická.

Přesuny zastávek na lince 273
Od 1.9. 2020 budou zahájeny stavební práce na silnici I/43. Z tohoto důvodu dojde k přesunu zastávek na lince 273 v období od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020:

Březová nad Svitavou, stolárna – zastávka pro oba směry přesunuta za křižovatku s ulicí Horní (k náměstí)

Brněnec, Chrastová Lhota – zastávka pro směr Březová nad Svitavou přemístěna o cca 100 metrů k Březové nad Svitavou.


Změna na linkách 522 a 612 - Šitbořice, ulice Osvobození


Linka 522 pojede mezi zastávkami Nikolčice, škola a Šitbořice, na kopci v obci Šitbořice odklonem po ulici Divácká. Vynechá zastávku Šitbořice, ObÚ, zastávka „Šitbořice, Nikolčická“ bude přesunuta.
Linka 612 pojede po standardní trase, ale zastávka „Šitbořice, Nikolčická“ bude přesunuta.

Změna zastávek:
Zastávka Šitbořice, ObÚ bude bez obsluhy, zastávka Šitbořice, Nikolčická bude pro linku 522 i 612 přesunuta na ulici Diváckou ke zdravotnímu středisku.

Omezení v Šitbořicích
Linka 522 pojede mezi zastávkami Nikolčice, škola a Šitbořice, na kopci v obci Šitbořice odklonem po ulici Divácká. Vynechá zastávku Šitbořice, ObÚ, zastávka „Šitbořice, Nikolčická“ bude přesunuta.
Linka 612 pojede po standardní trase, ale zastávka „Šitbořice, Nikolčická“ bude přesunuta.
Linka 522 a 612 – spoje končící v Šitbořicích – tyto spoje se budou otáčet v prostoru před Obecním úřadem.

Změna zastávek:
Šitbořice, ObÚ bude bez obsluhy,
Šitbořice, Nikolčická bude pro linku 522 i 612 přesunuta na ulici Diváckou ke zdravotnímu středisku.

BRNO: Omezení autobusů v ulici Bohunické
Z důvodu dalšího postupu stavebních prací bude od 23:30 v pátek 11. září 2020 do ukončení této etapy rekonstrukce (předpoklad do středy 18. listopadu 2020) omezen provoz v křižovatce ulic Bohunická a Teslova a obousměrně uzavřen nájezd na ulici Vídeňskou.

Linky 50 a E50 jedou po svých trasách ulicí Bohunickou, dojde však k opětovnému přeložení zastávky Bohunická v obou směrech cca o 120 metrů k zastávce Traťová. Zastávka Pražákova pro linku 50 je již od 1. září přeložena cca o 140 metrů zpět k restauraci Valoria.

Linka 82 ve směru na Valašskou pojede od zastávky Ústřední hřbitov přímo k zastávce Traťová, vynechá tak zastávku OC Futurum. Ve směru na Pálavské náměstí bude obsluha zastávky OC Futurum zachována.

Linka N96 ve směru na Labskou pojede v úseku Ořechovská – Traťová odklonem a vynechá tak zastávku Bohunická. Ve směru k hlavnímu nádraží pojede po své pravidelné trase.Výluka v Troubsku pro linky 403 a 404
Od 12. 9. 2020 začíná dlouhodobá výluka na linkách 403 a 404 v Troubsku.

Linka 403 :
Všechny spoje jedoucí do a z Troubska budou obousměrně vedeny mezi zastávkami Ostopovice, Lipová (resp. Ostopovice, smyčka) a Troubsko, ObÚ odklonem přes Střelice. Zastávky Troubsko, Nová a Troubsko, u kapličky nebude možné s výjimkou dvou párů nedělních spojů možné obsloužit, zastávky Troubsko, U dráhy a Troubsko, ObÚ budou přesunuty (Troubsko, ObÚ jen vybrané spoje jedoucí mimo zastávku Troubsko, Veselka).

Linka 404:
Všechny spoje v pracovní dny pojedou mezi zastávkami Brno, Točná a Troubsko, Nová odklonem ulicemi Jemelkova, Chironova, Jihlavská, Pražská a Troubská do obce Troubsko a dále po své trase. Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádnou zastávku. Zastávku Troubsko, Nová ve směru do Brna obslouží v poloze před křižovatkou (zastávka linky 51). Školní spoje vedené v úseku Troubsko – Střelice budou převedeny na linku 403.
O víkendech a státních svátcích budou všechny spoje vedeny jako linka 403 po výše uvedené odklonové trase po zastávku Troubsko, ObÚ a po otočení na kruhovém objezdu u Veselky zpět do Střelic a opačně.

I nadále trvá výluka v Brně na ulici Labská, spoje ve směru na Labskou jedou i nadále od zastávky Osová odklonem ulicemi Okrouhlá a Vltavská.

Změna zastávek:
Troubsko, U dráhy – pro linku 403 přesunuta na křižovatku III/15270 a III/15269, bez obsluhy linkou 404

Troubsko, ObÚ – pro linku 403 beze změny u spojů vedených na zastávku Troubsko, Veselka a opačně a u spojů začínajících a končících v této zastávce. Pro spoje jedoucí směr Troubsko, Lísek
nebo přímo Popůvky, náves (mimo Veselku) je zastávka přesunuta do ulice Vyšehrad (před křižovatkou s ulicí Hraničky).
V opačném směru je pro spoje vedené od zastávky Troubsko, Lísek směr Střelice přesunuta do ulice U Lednice ke křižovatce s ulicí Vyšehrad.
Víkendové spoje jedoucí do Střelic obslouží zastávku naproti obecnímu úřadu a po otočení na kruhovém objezdu u Veselky pokračují směr Střelice. V opačném směru obslouží po otočení u Veselky zastávku u obecního úřadu.
Nedělní spoje jedoucí do zastávky Troubsko, Nová obslouží zastávku naproti obecnímu úřadu, v opačném směru pak zastávku v ulici Národního odboje.
Pro linku 404 se obsluha zastávky nemění.

Troubsko, Nová – pro linku 403 s výjimkou nedělních spojů 115, 116, 117 a 119 bez obsluhy. Pro linku 404 ve směru do Střelic beze změny, ve směru do Brna obslouží zastávku linky 51 před křižovatkou.

Troubsko, u kapličky – pro linku 403 s výjimkou nedělních spojů 115,
116, 117 a 119 bez obsluhy. Pro linku 404 beze změny.

Brno, Pod dálnicí, Ostopovice, Branky, Ostopovice, náměstí, Ostopovice, rozcestí, Ostopovice, smyčka, Ostopovice, Lipová, Troubsko, u dráhy – bez obsluhy linkou 404.

Brno, ZŠ Vedlejší – nadále bez obsluhy linkami 403 a 404.
Brno, Osová – nadále obsluhovaná zastávka u TT směr Labská.

Výluka Drásov, most
Od pondělí 14. 9. 2020 začíná výluka v Drásově - oprava mostu přes Lubě.

Linka 320, spoj 110 bude z Drásova, náměstí odjíždět od označníku na silnici do Čebína.
Linka 321 bude v úseku mezi zastávka mi Drásov, náměstí a Drásov, most vedena obousměrným odklonem po silnici II/379 ve směru na Tišnov, po místních komunikacích v Drásově kolem průmyslových podniků a po pravém břehu toku Lubě k silnici III/37913 a dále po své trase.

Změna zastávek:
Drásov, náměstí: pro linku 320, spoj 110 a linku 321 je přesunuta k označníkům na silnici do / od Čebína;
Drásov, most: je přesunuta přibližně o 70 metrů směrem k Všechovicím.

Výluka na lince 340
V souvislosti s úplnou uzavírkou silnice III/38710 od hranic Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina po obec Rožná budou spoje 9 a 10 linky 340 vedeny pouze v úseku Lomnice – Doubravník a zpět v období od 14. 9. 2020 do 12. 12. 2020. Navazující spoje 9 a 10 neintegrované linky 730970 budou v uvedenou dobu zcela mimo provoz.

Změna zastávek:
Černvír (oba směry) – bez obsluhy linkou 340
Nedvědice, rozc. Sejřek (na hlavní silnici – oba směry) – bez obsluhy linkou 340;
Nedvědice, u zdrav. stř. (směr Doubravník) – bez obsluhy linkou 340.

Břeclav: Výluka Břeclav, ul. 17. listopadu
Od 16. 9. 2020 do 30. 11. 2020 bude probíhat výluka v Břeclavi (ul. 17. listopadu (od nám. TGM mimo po nábř. Komenského mimo).

Autobusové linky pojedou následovně:

Linky 542, 573, 574 pojedou mezi zastávkou Skopalíkova a autobusovým nádražím obousměrně odklonem ulicemi Sovadinova – J. Palacha – Stromořadní. Na této trase navíc obslouží zastávky MHD Břeclav „Slovácká“ a „Sovadinova“. Spoje linek 542 a 574 budou obsluhovat zastávku „Břeclav, poliklinika“ závleky po ulicích 17. listopadu – nábř. Komenského – 17. listopadu.
Linky 570 a 571 pojedou mezi nám. TGM (resp. 1. máje) a autobusovým nádražím obousměrně odklonem ulicemi Sladová – Čermákova – nábř. Komenského. Ve směru na autobusové nádraží zastaví na náhradní zastávce „Břeclav, nám. TGM kostel“ na ulici Sladová.
Linka 572 – pouze spoje obsluhující zastávky na nám. TGM a nemocnici – tyto vybrané spoje pojedou namísto k zastávce „Břeclav, nemocnice“ k zastávce „Břeclav, poliklinika“ z ulice Jana Palacha k poliklinice obousměrně odklonem ulicemi 17. listopadu – nábř. Komenského. Na této odklonové trase zastaví ve směru k poliklinice namísto zastávky „Břeclav, nám. TGM kostel“ na zastávce „Břeclav, kulturní dům“ a ve směru na autobusové nádraží namísto zastávky „Břeclav, nám. TGM MěÚ“ na zastávce „Břeclav, průmyslová škola“.
Linky 561, 563, 566 a 567 pojedou mezi zastávkami Jana Palacha a Nám. TGM kostel obousměrně odklonem nábř. Komenského a ulicemi Čermákova a Sladová.
Linka 562 a 568 pojedou mezi zastávkami Nám. TGM kostel a Jana Palacha nebo Poliklinika obousměrně odklonem ul. Sladová a Čermákova.
Linka 564 pojede mezi zastávkami Jana Palacha nebo Průmyslová škola a Nám. TGM MěÚ obousměrně odklonem ul. Čermákova a Sladová.
Spoj 32 linky 569 pojede od zastávky Slovácká ulicemi Čermákova a Sladová na zastávku Nám. TGM kostel (zastávka směr Jana Palacha) a dále větví kolem MěÚ na Tř. 1. máje do zastávky Lesní.
Spoj 102 linky 569 pojede od zastávky Dům kultury ulicemi Čermákova a Sladová na Nám. TGM, které objede po vnitřní straně a obslouží zastávku Nám. TGM kostel ve směru do Poštorné a zpět ulicemi Sladová a Čermákova k zastávce Poliklinika.


Dlouhodová výluka v obci Rybníky
Od 21. 9. 2020 do 30. 6. 2021 bude probíhat dlouhodobá výluka týkající se linek 432, 443 a 443.

Linka 432 pojede v úseku mezi zastávkami Kadov, rozc. 1.5 a Moravský Krumlov, Jatky obousměrně odklonem po trase: zast. Kadov, rozc 1.5 – sil. II/413 – sil. II/396 – zast. Dobelice, ObÚ – sil. II/396 – sil. III/4135 – zast. Petrovice – sil. III/4135 – silnice II/413 – zast. Mor. Krumlov Jatky a dále po své pravidelné trase. Linka 432 bude zcela vynechávat obec Rybníky vyjma prvního ranního spoje č. 1.

Linky 443 a 444 pojedou v úseku mezi zastávkami Moravský Krumlov, Jatky a Vémyslice, váha obousměrně odklonem po trase: Moravský Krumlov, Jatky – sil. II/413 – sil. III/4135 – sil. II/396 – sil. II/413 – zast. Dobelice, Krumlovská – sil. II/413 – zast. Rybníky – sil. II/413 – zast. Dobelice, Krumlovská – sil. II/413 – sil. II/396 – zast. Vémyslice, váha a dále po své pravidelné trase.

Změna zastávek:
oba stálé označníky zastávky Rybníky – přeložení na objízdnou trasu do provizorní točny busů k zemědělskému objektu poblíž Drápalova mlýnu na konci obce Rybníky ve směru na Dobelice do jedné zastávky
zřízení dočasné zastávky Dobelice, ObÚ (směr Znojmo) – zřízení druhého sloupku zastávky Dobelice, ObÚ pro směr Znojmo na sil. II/396 v Dobelicích před domem č.p. 32 pro linku 432
obě stálé zastávky Dobelice, Krumlovská – úplně bez obsluhy linkou 432, vyjma prvního ranního spoje č.1

Neobsluhované zastávky:
Moravský Krumlov, SPS – obě stálé zastávky dočasně úplně bez obsluhy linkami 432, 443 a 444 a bez náhrady

Kyjov: Přesun zastávek Kyjov, ČSAD a Kyjov, Boršov, horní zast.
Zastávka Kyjov, Boršov, horní zast.  oba směry jsou bez obsluhy linek MHD 671, 672.
Zastávka Kyjov, ČSAD směr autobusové nádraží přesunuta cca 260 m do Bohuslavic také linky MHD 671, 672.


Prodlouženo: Omezení v Kořenci
Od pondělí 5. 10. 2020 nově až do 30. 10. 2020 pouze v pracovní dny vždy od 7:00 do 13:00 hodin bude upraven provoz linek 262 a 277:

Linka 262 mezi zastávkami Kořenec, točna a Kořenec, horní zastávka v pracovní dny v čase 7:00 až 13:00 nejede. Spoje z/do Boskovic mají konečnou zastávku Kořenec, horní zastávka.
Linka 277 mezi zastávkami Kořenec, točna a Kořenec, horní zastávka v pracovní dny v čase 7:00 až 13:00 nejede. Spoje z/do Šebetova mají konečnou zastávku Kořenec, točna.

Neobsloužené zastávky:
Kořenec, točna – zastávka od 7:00 do 13:00 v pracovních dnech není obsluhována linkou 262.
Kořenec, ObÚ – zastávka od 7:00 do 13:00 v pracovních dnech není obsluhována linkami 262 a 277.
Kořenec, horní zastávka – zastávka od 7:00 do 13:00 v pracovních dnech není obsluhována linkou 277.


Syrovice - změna zastávek
Od 5. 10. 2020 do 30. 11. 2020 bude upraven provoz autobusových linek přes Syrovice následovně:

Linka 504 pojede mezi zastávkami Rajhrad, stará pošta a Syrovice, Sobotovická obousměrně odklonem po silnicích III/42510 a III/15266.

Spoj 53 linky 511 pojede od zastávky Rajhrad, hospic odklonem po silnicích III/42510 a III/15266 do Syrovic k zastávce Syrovice, MŠ.

Linky 512 a 513 pojedou mezi zastávkami Rajhrad, stará pošta a obcí Syrovice obousměrně odklonem po silnicích III/42510 a III/15266.

Přesunuté zastávky:
Syrovice směr Bratčice pro linky 504, 512 a 513 je přesunuta ke křižovatce silnic III/15266 a III/39513 (u pohostinství).
Syrovice směr Rajhrad pro linky 504, 512 a 513 je přesunuta k poště.

Neobsluhované zastávky:
Rajhrad, GEIS linkami 504, 512 a 513 a spojem 53 linky 511.

Změny v noční dopravě v Brně
V rámci mimořádných opatření spojených s prevencí onemocnění COVID-19 bude od noci z pátku 9. října na sobotu 10. října 2020 do odvolání upraven provoz nočních autobusových linek N89–N99 v Brně.

V noci před nepracovním dnem se ruší spojení v 0:30 a 1:30.

V noci před pracovním dnem bude základní provoz nočních linek beze změn.

Po celý týden se ruší část posilových spojů, zejména spoje odjíždějící ve vybraných směrech 5 minut před pravidelným spojením v 0:00.

Noční regionální linky pojedou bez omezení.

Výluka v úseku Křtěnov – Lhota u Olešnice
Linka 257 od 12. do 25. 10. 2020 pojede obousměrně v pracovní dny v čase 7:10 až 14:50, soboty a neděle po celý den v úseku Olešnice, nám. – Lhota u Olešnice po objízdné trase po silnicích II/362, II/388 do Rovečného a dále po místní komunikaci Rovečné – Věstínek – Bolešín a silnicí III/36210 do Lhoty u Olešnice dle výlukového jízdního řádu.

Linka 301 má upravený jízdní řád v návaznosti na využití vozidel na lince 257 do Lhoty u Olešnice.

Vrácení předplatní jízdenky

V IDS JMK je možné vracet předplatní jízdenky vydané na jméno. Vrací se hodnota, která přibližně odpovídá rozdílu ceny předplatní jízdenky a ceny, kterou by cestující za dosavadní cestování zaplatil při využití jednorázových jízdenek. Více informací najdete na tomto odkazu: https://www.idsjmk.cz/a/vraceni-jizdenek.htm.


Změna: Výluka na lince S31 Tišnov - Nedvědice (- Bystřice nad Pernštejnem)
Vlaky na lince S31 budou mezi Tišnovem a Nedvědicí nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Vlaky S31/1780 a S31/1779 jsou nahrazeny v úseku Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem. Výluka platí od 12. 10. 2020 již od 0:00 hodin nepřetržitě do 30.11. 2020 do 15:25 hodin.

POZOR: Z důvodu silniční uzavírky jedou autobusy NAD za S31/1780 a S31/1779 mimo železniční stanici Rožná. Železniční stanice Rožná je obsloužena kyvadlovou linkou Bystřice nad Pernštejnem – Rožná.
U vlaků S31/1780 a S31/1779 je přeprava jízdních kol zajištěna nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám). U ostatních vlaků není přeprava jízdních kol přes úsek dotčený výlukou zajištěna.
Železniční zastávka Prudká je obsloužena vybranými spoji


Stanoviště náhradní autobusové dopravy:

Tišnov - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK "Tišnov, žel. st.",
Štěpánovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Štěpánovice, obecní úřad",
Borač - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Borač",
Prudká zastávka – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Doubravník, náměstí“ , na silnici u vjezdu do Rekreačního střediska Prudká
Doubravník – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Doubravník náměstí",
Nedvědice - před staniční budovou, na zastávce autobusů IDS JMK "Nedvědice, žel. st.",
Věžná – v obci na autobusové zastávce Věžná,
Rožná – před staniční budovou
Bystřice pod Pernštejnem – před staniční budovouVýluka na linkách R8, R12 a S71
Od 13. 10. 2020 od 6:40 hodin nepřetržitě do 22. 10. 2020 do 15:00 hodin bude probíhat vlaková výluka na linkách R8, R12 a S71.

Vlaky linky R8 směr Přerov budou v úseku Brno Kr. Pole – Brno hl.n. – Kojetín nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky R12 směr Olomouc budou v úseku Brno hl.n. - Nezamyslice nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Vlaky linky S71 budou v úseku Vyškov na Mor. - Nezamyslice nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Kojetín - před staniční budovou (mimo IDS JMK)
• Nezamyslice - před staniční budovou
• Chvalkovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK "Ivanovice na Hané, Chvalkovice na Hané"
• Ivanovice na Hané - v obci, na autobusové zastávce IDS JMK „Ivanovice na Hané, aut. st.“
• Hoštice - Heroltice – u železniční zastávky
• Vyškov na Moravě - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Vyškov, žel. st.")
• Luleč - na zastávce autobusů IDS JMK „Luleč, rozc. k žel.st. 0,2“
• Rousínov - směr z Brna: na ulici Rudé armády na zastávce autobusů IDS JMK „Rousínov, rozc. k žel.st. 0,1“ směr do Brna: u nádražní budovy
• Křenovice horní n.- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Křenovice, hor.žel.st."
• Brno hl. n.
Linka R12: nástup: před staniční budovou u viaduktu Křenová výstup: na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a č. 6(u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK „Hlavní nádraží“
Linka R8:  směr z Brna: před staniční budovou u viaduktu Křenová a směr do Brna: na ulici Úzká na zastávce autobusů IDS JMK „Úzká“ (u OC Vaňkovka);
• Brno-Královo Pole - u nádražní budovy


Výluka Žatčany - Újezd u Brna
Od čtvrtku 15. 10. 2020 do soboty 12. 12. 2020 bude probíhat výluka mezi Žatčany - Újezdem u Brna.

Linka 151: všechny spoje s výjimkou 151/12, 41 a 44 jedou mezi zastávkami Měnín, u pomníku a Sokolnice, žel. st. obousměrným odklonem silnicí II/380 – Telnice – Sokolnice, žel. st. a dále po své trase. Na odklonové trase obslouží zastávku Telnice v ulici Palackého (společná s linkou 612). Spoje 151/12, 41 a 44 obslouží také zastávky Měnín, rozc, Žatčany u mlýna a Žatčany, škola.

Linka 612: všechny spoje běžně vynechávající Žatčany a Telnici jedou mezi zastávkami Nesvačilka a Sokolnice, žel. st. odklonem přes Žatčany a Telnici. Na trase obslouží zastávky Žatčany, náves, Žatčany, u mlýna, Měnín, rozc. a Telnice. Vybrané spoje jsou ze zastávky Sokolnice, žel. st. prodlouženy do Újezdu u Brna jako náhrada za odkloněné spoje linky 151.

Linka N95: spoj 409 jede mezi zastávkami Telnice a Újezd u Brna, MěÚ odklonem po trase II/380 – Sokolnice, Mrtvá – Telnická – Masarykova – Komenského – Kaštanová – II/418 – Újezd u Brna, Nádražní. Na objízdné trase obslouží pouze zastávku Újezd u Brna, Revoluční.

Změna zastávek:
Újezd u Brna, Revoluční, Újezd u Brna, MěÚ, Újezd u Brna, škola – bez obsluhy linkou 151
Měnín, rozc., Žatčany, u mlýna, Žatčany, škola – bez obsluhy linkou N95 a s výjimkou spojů 12, 41 a 44 bez obsluhy linkou 151
Telnice – zastávky v ulici Palackého obsluhovány linkou 151
Újezd u Brna, Revoluční, Újezd u Brna, MěÚ, Újezd u Brna, škola – obsluhovány vybranými spoji linky 612
Újezd u Brna, Revoluční – obsluhována i spojem N95/409.

COVID-19: Aktuální informace z dopravy - změny jízdních řádů
Z důvodu aktuálního vývoje epidemie COVID-19 a zastavení výuky na všech školách bude od pátku 16. 10. 2020 na regionálních autobusových linkách označených číslem vyšším než 100 operativně zaveden omezený provoz trvající předběžně do 30. 10. 2020. Od pondělí 19. 10. 2020 se omezuje doprava také v Brně. Budou platit omezení obdobná jako v období podzimních prázdnin.

Kompletní přehled změn na linkách IDS JMK:

Změny na regionálních autobusových linkách
Od 16. 10. 2020 se mění jízdní řády linek: 104, 108, 109, 151, 154, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 210, 211, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 234, 235, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 301, 302, 313, 332, 333, 334, 335, 340, 402, 403, 404, 420, 423, 424, 441, 442, 443, 446, 501, 504, 505, 509, 510, 511, 512, 514, 520, 521, 531, 541, 542, 550, 551, 555, 570, 572, 573, 585, 601, 602, 610, 612, 620, 630, 631, 632, 640, 641, 642, 643, 644, 650, 651, 655, 660, 663, 665, 666, 667, 672, 701, 702, 710, 730, 731, 732, 741, 742, 744, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 801, 802, 803, 804, 805, 812, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 830, 911, 913, 920, 930, 931, 933, 934.
Linka 545 je zcela mimo provoz.

Od 17. 10. 2020 se mění jízdní řády linek: 201, 302, 310, 311, 405, 505, 510 a 521.
Od 19. 10. 2020 je mimo provoz linka 211.
Od 21. 10. 2020 se mění jízdní řády linek: 105, 173, 530.

POZOR: Na zastávky nebudou nové jízdní řády lepeny. Využívejte vyhledávač spojení nebo PDF jízdní řády.

Změny na vlakových linkách:
Od 24. 10. 2020 je upraven jízdní řád linky S81.
Od 23. 10. 2020 je upraven jízdní řád linky R12.
Od 20. 10. 2020 je upraven jízdní řád linek R11 a R19.
Od 19. 10. 2020 je upraven jízdní řád linky R8, R11, S22.
Platné jízdní řády jsou na webu postupně uveřejňovány - https://www.idsjmk.cz/timetables/links
Změny v Brně
Od středy 14. 10. 2020 dochází v Brně k přerušení provozu školních linek a posilových školních spojů pravidelných linek zajišťovaných DPMB s výjimkou linky š86.
Od čtvrtka 15. 10. 2020 jsou zrušeny posilové spoje linky 12 vedené v ranní špičce pouze v úseku Červinkova – Hlavní nádraží a zpět.
Od neděle 18. 10. 2020 pojedou linky 12 a 53 i v neděli podle jízdních řádů pro SOBOTY (bez večerního posílení).
Od pondělí 19. 10. 2020 bude provoz na trolejbusových linkách 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38 a 39 a na všech autobusových linkách 40–84 veden podle jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY – PRÁZDNINY.
Od čtvrtka 22. 10. 2020 budou platit nové jízdní řády tramvajových linek 1-12, které pojedou podle jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY – PRÁZDNINY.
Od pondělí 26. 10. 2020 budou v pracovních dnech platit omezené jízdní řády pro PRACOVNÍ DNY – PRÁZDNINY také na trolejbusových linkách 25, 26, 31 a 33.


Noční doprava
Od noci z 16. na 17. října budou mimo provoz noční autobusy zajišťované regionálními autobusovými linkami. Provoz nočních spojů vyjíždějících mimo Brno bude zachován pouze na linkách 403, 501, na linkách N89, N91, N94, N95, N96 a na nočních vlacích kromě linky S4. Na zastávky nebudou nové jízdní řády lepeny.


Pro vyhledání spojení doporučujeme využít vyhledávač spojení, který postupně aktualizován.

COVID-19: Omezení provozu nočních regionálních autobusových spojů
Vážení cestující,

s ohledem na aktuální situaci kolem epidemie COVID-19 a nižší poptávce po přepravě jsou dočasně zrušeny noční regionální autobusové spoje od noci z 16./17. 10. 2020 na většině regionálních linkách IDS JMK.
Noční spoje jsou i nadále zachovány na linkách 403 a 501.

Noční víkendové a sváteční odjezdy vlaků z Brna mezi 00:30 a 00:45 hodin jsou zachovány bez omezení.

Nové jízdní řády naleznete zde.


Přesun zastávky Olomučany, hor. konec
Nově až od 17. 10. 2020 do 31. 10. 2020 bude přesunuta zastávka Olomučany, hor. konec cca 160 metrů k Blansku.

Výluka na lince S81 (Znojmo -) Grešlové Mýto - Moravské Budějovice
Od 20. 10. 2020 od 8:05 nepřetržitě do 29. 10. 2020 do 14:40 hodin bude probíhat výluka na lince S81 mezi Znojmem a Moravskými Budějovicemi.
Vybrané vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravu, které bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
Současně jedou vybrané vlaky v úseku Znojmo – Grešlové Mýto a opačně v odlišné časové poloze proti pravidelnému jízdnímu řádu.

Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK ,,Znojmo, žel. st." před výpravní budovou
• Znojmo – nemocnice – na nám. Svobody na zast. autobusů IDS JMK ,,Znojmo, nám. Svobody, lázně“
• Šumná – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK ,,Šumná, žel. st."
• Grešlové Mýto – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK ,,Grešlové Mýto, žel. st."
• Blížkovice – na veřejné komunikaci u železniční zastávky
• Vesce – v obci, autobusová zastávka Moravské Budějovice, Vesce
• Moravské Budějovice – před výpravní budovou

BŘECLAV: Výluka ulice 17. listopadu
Od 21. 10. 2019 do 30. 11. 2020 bude pokračovat další etapou výluka v Břeclavi:

Linky 542, 573, 574 pojedou mezi zastávkou Skopalíkova a autobusovým nádražím obousměrně odklonem ulicemi Sovadinova – J. Palacha – Stromořadní. Na této trase navíc obslouží zastávky MHD Břeclav „Slovácká“ a „Sovadinova“. Spoje linek 542 a 574 budou obsluhovat zastávku „Břeclav, poliklinika“ závleky po ulicích 17. listopadu – nábř. Komenského – 17. listopadu.

Linky 562 a 568 pojedou mezi zastávkami Nám. TGM kostel a Jana Palacha nebo Poliklinika obousměrně odklonem ul. Sladová a Čermákova.

Linka 564 ve směru ze Staré Břeclavi do centra a na AN pojede odklonem tř. 1.máje, ulicí U Nemocnice a nábř. Komenského. Ve směru z AN do Staré Břeclavi pojede od zastávky Jana Palacha odklonem ulicemi Čermákova a Sladová a zastaví na zastávce nám. TGM kostel.

Spoj 32 linky 569 pojede od zastávky Slovácká ulicemi nábř.. Komenského, Čermákova a Sladová a obslouží zastávku nám. TGM kostel.
Spoj 102 linky 569 pojede od zastávky Dům kultury ulicemi Čermákova a Sladová a obslouží zastávku nám. TGM kostel.

Linky 570, 571 pojedou mezi nám. TGM (resp. 1. máje) a autobusovým nádražím obousměrně odklonem ulicemi Sladová – Čermákova – nábř. Komenského. Ve směru na autobusové nádraží zastaví na náhradní zastávce „Břeclav, nám. TGM kostel“ na ulici Sladová.

Linka 572 – pouze spoje obsluhující zastávky na nám. TGM a nemocnici pojedou namísto k zastávce „Břeclav, nemocnice“ k zastávce „Břeclav, poliklinika“ z ulice Jana Palacha k poliklinice obousměrně odklonem ulicemi 17. listopadu – nábř. Komenského. Na této odklonové trase zastaví ve směru k poliklinice namísto zastávky „Břeclav, nám. TGM kostel“ na zastávce „Břeclav, kulturní dům“ a ve směru na autobusové nádraží namísto zastávky „Břeclav, nám. TGM MěÚ“ na zastávce „Břeclav, průmyslová škola“.

Změna zastávek:
Nám. TGM kostel směr Poštorná a Nám. TGM MěÚ směr Stará Břeclav pro linky 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568 a 569 (spoje 32 a 102) je přesunuta na zastávku Nám. TGM kostel směr Jana Palacha,
Nám. TGM kostel směr Autobusové nádraží pro linky 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 570 a 571 je přesunuta do ulice Sladová.

Přesuny zastávek v Hovoranech
Přesun zastávky (oba směry) Hovorany, škola se prodlužuje do 12. 12. 2020.Přejděte si prosím na přesunutou zastávku, která se nachází na hlavní komunikaci cca 500m směr Šardice (poblíž ObÚ).

Zastávka Hovorany, zdravotní středisko (označník směr Kyjov) se přesouvá 70 metrů směr Čejč od 26. 10. do 27. 11. 2020. Přejděte si prosím na přesunutou zastávku, která se nachází na hlavní komunikaci cca 70m směr Čejč.


BLANSKO: Přesun zastávky Brněnská
Zastávka Blansko, Brněnská směr centrum bude přesunuta od čtvrka 22. 10. 2020 do neděle 8. 11. 2020 přiblině o 40 ve směru centrum za křižovatkou s ulicí Jungmannova. Přejděte si prosím na přesunutou zastávku. Děkujeme.


Výluka na lince S52 v úseku Čejč – Hodonín
Vlaky linky S52 budou 22. a 23. 10. 2020 vždy v době od 7:50 do 15:10 hodin v úseku Čejč – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.


Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Čejč – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK „Čejč, žel. st.“
? Mutěnice zastávka – u nádraží na ulici Vinařská
? Mutěnice – před staniční budovou
? Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Hodonín, žel. st."


BRNO: Výluka Václavská
Od 6:00 v sobotu 23. října do 16:00 v neděli 24. října 2020 vyloučen provoz tramvají a autobusů v ulici Václavské v Brně.

Tramvajová linka 1 pojede v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí odklonem přes náměstí Svobody a ulicemi Husova a Pekařská. Vynechá tak zastávky Nové sady, Hybešova a Václavská.

Tramvajová linka 2 pojede pouze v úseku Stará osada – Nové sady a dále odklonem ulicí Renneskou do smyčky Švermova. Neobslouží tak úsek Hybešova – Modřice, smyčka. Zastávka Nové sady bude přeložena na 3./4. kolej. Náhradou je možné využít prodlouženou linku 5 (viz níže). Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem mezi zastávkami Vsetínská a Celní.
Tramvajová linka 5 pojede po dobu výluky v trase Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí – Ústřední hřbitov – Modřice, smyčka. Neobslouží zastávky Krematorium, Běloruská a Švermova (obsluhované v rámci výluky Ústřední hřbitov). V úseku Celní – Modřice, smyčka obslouží všechny zastávky a zajistí tak náhradní dopravu za linku 2. Přestup mezi linkami 2 a 5 je možný pěším přechodem mezi zastávkami Celní a Vsetínská.

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní nádraží – Hybešova – Mendlovo náměstí. Ve směru na Mendlovo náměstí pojedou autobusy od zastávky Hybešova odklonem ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. Vynechají tak zastávku Václavská, na odklonové trase obslouží zastávku Nemocnice u svaté Anny. Ve směru k hlavnímu nádraží pojedou autobusy odklonem ulicemi Křížová, Poříčí a Zahradnická. Zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.

Noční autobusová linka N91 pojede v obou směrech odklonem. Ve směru do Starého Lískovce pojede v úseku Hybešova – Poříčí ulicemi Leitnerova, Anenská, Pekařská a přes Mendlovo náměstí. Vynechá zastávku Václavská, na odklonové trase neobslouží žádné zastávky. Ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Poříčí – Václavská odklonem ulicemi Poříčí a Zahradnická. Zastávka Poříčí bude přeložena do ulice Vídeňské před křižovatku s ulicí Poříčí, zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.

Noční linka N98 pojede v obou směrech odklonem. Ve směru do Žebětína pojede v úseku Hybešova – Mendlovo náměstí odklonem ulicemi Leitnerova, Anenská a Pekařská. Vynechá  zastávku Václavská, na odklonové trase neobslouží žádné zastávky. Ve směru k hlavnímu nádraží pojede v úseku Mendlovo náměstí – Václavská odklonem ulicemi Křížová, Poříčí a Zahradnická. Zastávka Václavská bude přeložena do ulice Hybešovy za křižovatku s ulicí Václavskou.

UKONČENÍ LETNÍHO ČASU
Dne 25. října 2020 bude ukončen letní čas (noc ze soboty 24.10. na neděli 25.10.). Ve 3:00 hod. (SELČ) se čas posune o 1 hodinu zpět, tj. na 2:00 hodiny (SEČ).
Na nočních linkách v Brně se uskuteční o jedno spojení nočních autobusových linek navíc. U některých vybraných spojů nočních linek v Brně bude v uzlu Hlavní nádraží stanoven mimořádný přestup mezi dvěma autobusy téže linky v daném směru.

V regionální autobusové dopravě (linky 100-999) vlivem opatření COVID-19 jedou noční spoje pouze na linkách 403 a 501. Spoje odjíždějící z výchozích zastávek před 2:00 hod. jedou v celé trase dle pravidelného jízdního řádu – dle letního času. Níže uvedené noční spoje s odjezdy z výchozích zastávek dle jízdního řádu v čase mezi 2:00 a 3:00 hod. pojedou rovněž ještě dle letního času, nikoliv dle času zimního – tj. pouze jedenkrát před posunem času:
Linka 403, spoj č. 152 s odjezdem ve 2:30 hod. z Ostopovic, smyčky do Brna.
Linka 501, spoj č. 133 s odjezdem ve 2:06 hod. z Brna, Ořechovské do Nebovid.

Do regionu zajíždějí brněnské městské noční linky následovně:
oba spoje linky N91 ve 2:00 a ve 2:00 jedou až do Kuřimi.
oba spoje linky N94 ve 2:00 a ve 2:00 jedou až do Bílovic nad Svitavou.
spoj linky N95 z Újezdu u Brna do Brna ve 2:21 jede ještě podle letního času!Přesun zastávky Malínky
O víkendu 24. 10. a 25. 10. 2020 bude probíhat oprava silnice v Malínkách. Zastávka Malínky směr Nesovice bude posunuta 200 metrů směr Brankovice. Zastávka Malínky směr Střílky bude posunuta 150 metrů směr Kožušice.  Přesun zastávky se týká autobusové linky 651.


Výluka na lince S2 v úseku Brno hl.n. - Křenovice horní nádr.
Od 24. 10.2020 od 8:30 hodin nepřetržitě do 25. 10. 2020 do 15:00 hodin jsou vlaky linky S2 v úseku Brno hl.n. - Křenovice horní nádr odřeknuty a nahrazeny autobusy náhradní dopravy až do/z Brna hl.n.


Autobusy náhradní dopravy budou jezdit dle výlukového jízdního řádu obousměrně po dvou odlišných linkách xS2:

• Linka A (obslužný spoj) – Brno hl.n. – Křenovice hor.n.:
zastavuje ve všech zastávkách a odjíždí z Brna o 18 minut dříve a do Brna přijíždí později než vlak.

• Linka B (rychlý spoj) do/z Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice:
Z Brna odjíždí o 5 minut dříve a nezajíždí do stanice Brno-Chrlice.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Brno hl.n. (linka A, B)
odjezd: před staniční budovou u viaduktu Křenová
příjezd: na ulici Nádražní u nástupišť č. 5 a 6 (u pošty), na zastávce autobusů IDS JMK "
• Brno-Chrlice (linka A)- u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Chrlice, nádraží";
• Sokolnice-Telnice (linka A, B) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Sokolnice, žel. st.";
• Újezd u Brna (linka A) - na ulici Nádražní na zastávce autobusů IDS JMK "Újezd, Revoluční";
• Hostěrádky-Rešov (linka A)- na zastávce autobusů IDS JMK "Hostěrádky-Rešov";
• Zbýšov (linka A)- na zastávce autobusů IDS JMK "Zbýšov";
• Křenovice horní n. (linka A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Křenovice, hor. žel. st."
• Rousínov (linka A) – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Rousínov, rozc. k žel.st. 0,1"
• Luleč (linka A)- v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Luleč, rozc. k žel.st. 0,2"
• Vyškov na Moravě(linka A) - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK „Vyškov na Moravě žel. st.“

Krátkodobá výluka na lince S41 (vlaky S41/11516 a S41/11565)
Od 24. 10. od 19:30 do 25. 10. do 7:30 hodin budou vlaky S41/11516 a S41/11565 v úseku Brno hl.n. – Střelice nahrazeny autobusy jedoucími podle VJŘ.
Výluka probíhá v souběhu s nepřetržitou výlukou dle VP 2006-077 Brno-H. Heršpice - Střelice


Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Brno hl. n. – na ulici Uhelná, parkoviště u OD Tesco u výjezdu na ulici Úzká
? Brno-Horní Heršpice – na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK "Ústřední hřbitov (linka 40)
? Střelice dolní- v obci na náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK "Střelice, ObÚ"
? Střelice – před staniční budovou;

Výluka na lince S52 v úseku Mutěnice – Hodonín
Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 v době vždy od 7:20 do 14:40 hodin budou vlaky linky S52  v úseku Mutěnice – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy.


Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Mutěnice – před staniční budovou
? Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Hodonín, žel. st."

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.

Výluka na lince S8 v úseku Znojmo - Hrušovany nad Jevišovkou
V úterý 27. 10.  2020 od 7:35 do 14:00 hodin budou vlaky linky S8 v úseku Znojmo - Hrušovany nad Jevišovkou nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku a přijíždět později.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.


Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK "Znojmo, žel. st.")
• Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel. přejezdu“)
• Hodonice - před staniční budovou
• Božice u Znojma - u odbočky k nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Božice, žel. st.“
• Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK „Hrušovany nad Jevišovkou, žel. st.")


POZOR: V době výluky dochází k rozvázání přípojů na linku S8 na zastávce Znojmo aut.nádr.

Výluka na lince S41 Rakšice - Bohutice
V úterý 27. 10. 2020 od 7:50 do 16:00 hodin budou na lince S41 v úseku Bohutice – Rakšice – M. Krumlov a zpět nahrazeny autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.


Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Moravský Krumlov – u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Moravský Krumlov, žel. st."
? Rakšice – před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK „Mor. Krumlov, Rakšice, žel. st.“)
? Bohutice – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK "Bohutice"

BRNO: Posílení dopravy k Ústřednímu hřbitovu
Vzhledem k očekávané zvýšené poptávce po přepravě k areálu Ústředního hřbitova bude ve dnech 31. října až 2. listopadu 2020 posílena doprava následujícím způsobem:
- ve středu 28. října 2020 bude zvýšení kapacity do oblasti Ústředního hřbitova řešeno nasazením kapacitnějších tramvají na lince 2;
- v sobotu 31. října a v neděli 1. listopadu 2020 bude změna vypravených typů vozidel kromě linky 2 také na lince 6 a zvýšení kapacity bude realizováno navíc zkrácením intervalů mezi spoji linky 2 v době od 8 do 18 hodin;
- v pondělí 2. listopadu 2020 za předpokladu obnovení platnosti jízdního řádu pro PRACOVNÍ DNY přibližně od 9 do 18 hodin budou spoje linky 5, které jsou za běžného provozu vedeny pouze do smyčky Mendlovo náměstí, prodlouženy do zastávky Celní a dále po trase linky 2 do Modřic.

S ohledem na aktuální situaci kolem epidemie COVID-19 může dojít ke změnám.

Výluka na lince S52 v úseku Čejč - Kobylí na Moravě
Ve dnech 29. a 30. 10. 2020 v době vždy od 7:50 do 15:10 hodin budou vlaky linky S52 budou v úseku Čejč – Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.


Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Čejč - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Čejč, žel. st.")
? Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, žel.st.“
? Kobylí na Moravě - u nádražní budovy

Výluka na lince S91 Strážnice - Hodonín
Od 2. 11. 2020 od 7:30 hodin  nepřetržitě do 11. 11. 2020 do 14:00 hodin budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Umístění zastávek náhradní dopravy:
Hodonín – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK "Hodonín, žel. st."
Rohatec zastávka - na ulici Hodonínská na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, náměstí"
Rohatec - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, Kolonie, Maryša"
Rohatec kolonie - na ulici Vítězná na zastávce autobus IDS JMK "Rohatec, Kolonie, Maryša"
Sudoměřice nad Moravou - u nádražní budovy

Výluka na lince S8 Hodonice – Znojmo
Od 2. 11. 2020 od 8:30 do 13:50 hodin budou vlaky na lince S8 v úseku Hodonice – Znojmo nahrazeny autobusy náhradní dopravy.
Autobusy náhradní dopravy budou ze stanice Znojmo odjíždět dříve než je čas pravidelného odjezdu vlaku a přijíždět později.
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy umožněna v omezeném počtu.


Umístění zastávek náhradní dopravy:
• Znojmo - před staniční budovou (na zastávce autobusů IDS JMK "Znojmo, žel. st.")
• Dyje – u železniční zastávky (zastávka autobusů IDS JMK „Dyje u žel. přejezdu“)
• Hodonice - před staniční budovou

Výluka na lince S22 v úseku Letovice – Březová nad Svitavou
Ve dnech 16., 17. a 18. 11. 2020 v době vždy od 8:25 do 13:30 hodin budou vlaky linky S22/4782, 4774, 4767, 4783 nahrazeny autobusy v úseku Letovice – Březová nad Svitavou . Ostatní vlaky jedou podle platného jízdního řádu. Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.


Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
• Letovice - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Letovice, žel. st.";
• Rozhraní - na zastávce autobusů IDS JMK "Rozhraní, žel.zast.";
• Moravská Chrastová – v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Brněnec, Mor. Chrastová, pošta“;
• Březová nad Svitavou - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Březová nad Svitavou, žel.st.";


Převzato z médií

22.10.2020 4:59:00
Rumunské nábojnice z druhé světové války, keramiku z devatenáctého století nebo pozůstatky vápenné pece našly archeologové po průzkumu v lesích v okolí obce Březina na Brněnsku.  ..( více )

21.10.2020 16:53:00
Otevřenou vinárnu na Mikulovsku se obsluha před policisty snažila vysvětlit tím, že hosté podniku jsou rodinní příslušníci. Jejich jména ale majitel nevěděl. Jihomoravští policisté řešili za poslední týden desítky přestupků proti koronavirovým opatřením...( více )

21.10.2020 15:23:00
S popáleninami druhé stupně skončila ve Fakultní nemocnici Brno po středečním požáru v Žabčicích na Brněnsku starší žena. V rodinném domě začalo hořet okolo půl druhé odpoledne...( více )

21.10.2020 14:41:00
Takový pohled ornitologové na jižní Moravě už dlouho nezažili. U největšího zdejšího rybníku Nesyt se letos díky nízké hladině vody hemžil nevídaný počet ptáků nezvyklých druhů, což přilákalo stovky pozorovatelů...( více )

21.10.2020 13:01:00
Praktičtí lékaři v Jihomoravském kraji nestíhají. Situace je u nich obdobná jako v nemocnicích. Zrušili již závodní prohlídky a usilují rovněž o omezení prohlídek pro sociální zabezpečení...( více )

21.10.2020 11:19:00
To, co původně vypadalo jako běžná politická přestřelka, začíná vážně ohrožovat pozici znojemského starosty Jana Groise. Na pondělním zasedání zastupitelstva mu hrozí odvolání...( více )

21.10.2020 9:38:00
Pacienti s covidem nezahlcují pouze nemocnice, ale také záchranáře. Pro ty jihomoravské představují případy koronaviru zhruba třetinu všech výjezdů, zároveň nemoc oslabuje jejich počty. Zdravotníci proto žádají lidi, aby si teď odpustili alespoň nebezpečné sporty a minimalizovali tak riziko úrazů...( více )

21.10.2020 8:52:00
Řidič měl v žilách pervitin, spolujezdec už měl několik dnů sedět ve vězení, na zadních sedačkách leželo zřejmě kradené kolo. Dobrý úlovek se povedl v neděli ráno policistům z brněnského Komárova, když v centru Brna zastavili podezřelé auto...( více )Předpověď počasí

www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
www.meteopress.cz - predpoved pocasi www.meteopress.cz - predpoved pocasi
                                                     
Přechod na zimní čas – změny v organizaci noční dopravy

Plánovaná výluka tramvají na Tomkově náměstí

Plánovaná výluka tramvají v ulici Žabovřeské

Plánovaná výluka tramvají na Moravském náměstí

Výluka autobusů mezi Žebětínem a Veselkou

Výluka tramvají a autobusů v ulici Václavské

Uzavírka silnice Žatčany – Újezd

21.10.2020 10:45:00
Hasiči zachraňovali osoby z hloubky
Středa, 21. října 2020 - Hasiči-lezci absolvovali v polovině září výcvik, při kterém nacvičovali záchranu osob z obtížně přístupných prostor technologie pro přípravu betonu.

20.10.2020 20:37:00
Zasahovali jsem u několika spadlých stromů
Úterý, 20. října 2020 - Dnes odpoledne jsme zasahovali u jedenácti událostí v souvislosti se silným větrem. Vždy třikrát v okresech Blansko a Vyškov, dvě události evidujeme v okrese Brno-venkov. Po jedné v Brně a okresech Břeclav a Hodonín. Jednalo se o nebezpečně nahnuté nebo vyvrácené stromy. U událostí neevidujeme žádná zranění.

16.10.2020 8:14:00
Hasiči zasahovali na řece Moravě
Pátek, 16. října 2020 – Také včera jsme pokračovali v odstraňování následků vytrvalého deště v Jihomoravském kraji. Za čtvrtek evidujeme 24 zásahů.

15.10.2020 8:03:00
Dlouhotrvající déšť navýšil počet výjezdů
Čtvrtek, 15. října 2020 – V posledních hodinách nás zaměstnává především odstraňování následků deště. Počet výjezdů se navýšil především na Blanensku.

13.10.2020 7:19:00
Provoz na dálnici před Brnem zastavila nehoda
Pondělí, 12. října 2020 – Tři profesionální hasičské jednotky zasahovaly včera večer u vážné nehody na D2. Dálnice musela být ve směru na Brno uzavřena.

11.10.2020 23:38:00
Hasiči stabilizují poškozený sklep
Neděle, 11. října 2020 – Pět jednotek hasičů vyjíždělo v neděli odpoledne ke staticky narušenému sklepu v obci Přítluky na Břeclavsku. Zásah bude trvat do pondělních ranních hodin.

10.10.2020 23:10:00
Zraněného muže transportovali z nepřístupného terénu letečtí záchranáři
Sobota, 10. října 2020 – Turista se nedaleko znojemské přehrady zřítil ze srázu. Hasiči jej transportovali vrtulníkem.

Výluka na lince 151 Brno, ulice Ondráčkova

Výluka na lince 222 (ulice 9. května od křižovatky s ulicí Nad Žlíbkem)

Výluka na linkách 401, 403 a 404 v Brně

Přesun zastávky Uherský Ostroh, most (směr Veselí nad Mor.)

Zastávka Všechovice bez obsluhy od 23. 5. 2020

Výluka na lince 273 v Brněnci

Kyjov, Zahradní bez obsluhy

Změny nástupišť na ÚAN Zvonařka od 8. 6. 2020

Výluka na linkách R11, R54, S4 a S41

BRNO: Tramvaj Plotní – obnovení provozu v ulici Dornych, uzavření ulice Plotní

BRNO: Rekonstrukce ulice Ondráčkovy

BRNO: Výluka autobusů v Bosonohách

Přesun zastávky Hovorany, rozc.

Prodlouženo: Výluka na lince 350 - Borovník

Přesun zastávky Troskotovice, prodejna

Přesun zastávky Hevlín, škola

Přesun zastávky Svitávka, MŠ

Přesun zastávky Kořenec

Kontaktní centrum IDS JMK v Břeclavi

BRNO: Dočasné zrušení zastávky Kluchova

COVID19 - aktuální informace od 1. 9. 2020

Přesun zastávky Olomučany, restaurace

Nová linka IDS JMK 545

BRNO: Dočasné přeložení zastávky Česká pro trolejbusy

BRNO: Dočasné přeložení zastávky Pražákova

BRNO: Výluka tramvají do smyčky Ústřední hřbitov

Přesuny zastávek na lince 273

Změna na linkách 522 a 612 - Šitbořice, ulice Osvobození

Omezení v Šitbořicích

BRNO: Omezení autobusů v ulici Bohunické

Výluka v Troubsku pro linky 403 a 404

Výluka Drásov, most

Výluka na lince 340

Břeclav: Výluka Břeclav, ul. 17. listopadu

Dlouhodová výluka v obci Rybníky

Kyjov: Přesun zastávek Kyjov, ČSAD a Kyjov, Boršov, horní zast.

Prodlouženo: Omezení v Kořenci

Syrovice - změna zastávek

Změny v noční dopravě v Brně

Výluka v úseku Křtěnov – Lhota u Olešnice

Vrácení předplatní jízdenky

Změna: Výluka na lince S31 Tišnov - Nedvědice (- Bystřice nad Pernštejnem)

Výluka na linkách R8, R12 a S71

Výluka Žatčany - Újezd u Brna

COVID-19: Aktuální informace z dopravy - změny jízdních řádů

COVID-19: Omezení provozu nočních regionálních autobusových spojů

Přesun zastávky Olomučany, hor. konec

Výluka na lince S81 (Znojmo -) Grešlové Mýto - Moravské Budějovice

BŘECLAV: Výluka ulice 17. listopadu

Přesuny zastávek v Hovoranech

BLANSKO: Přesun zastávky Brněnská

Výluka na lince S52 v úseku Čejč – Hodonín

BRNO: Výluka Václavská

UKONČENÍ LETNÍHO ČASU

Přesun zastávky Malínky

Výluka na lince S2 v úseku Brno hl.n. - Křenovice horní nádr.

Krátkodobá výluka na lince S41 (vlaky S41/11516 a S41/11565)

Výluka na lince S52 v úseku Mutěnice – Hodonín

Výluka na lince S8 v úseku Znojmo - Hrušovany nad Jevišovkou

Výluka na lince S41 Rakšice - Bohutice

BRNO: Posílení dopravy k Ústřednímu hřbitovu

Výluka na lince S52 v úseku Čejč - Kobylí na Moravě

Výluka na lince S91 Strážnice - Hodonín

Výluka na lince S8 Hodonice – Znojmo

Výluka na lince S22 v úseku Letovice – Březová nad Svitavou

EUR127,185
GBP129,957
HRK13,589
PLN15,943
USD122,937


Copyright ©2oo0-2o2o wwwbrno.cz :: Jiří Sychra :: email:
Vstup na tyto stránky je zcela dobrovolný. O uživatelích neukládáme žádné informace, kromě zpracování IP adresy a typu prohlížeče z principu sledování statistik přístupů. Informace vyplněné ve formulářích jsou zpracované pouze pro okamžitý výstup. U numerologie / astrologie žádná vámi zadaná data neukládáme ani nearchivujeme. Jsou zpracována pouze v rámci výpočtu a vyhodnocení a po zobrazení výsledku ihned zapomenuta. Obsah stránek je přebírán převážně z veřejně dostupných zdrojů. Veškerá autorská práva patří autorům obsahu těchto zdrojů. Mezi hlavní zdroje patří oficiální stránky Magistrátu města Brna, Dopravního podniku města Brna, Integrovaného dopravního systému JMK a Úřadu práce. Dále jsou přebírány přímé odkazy na články online preriodik Brněnského Deníku a iDnes.cz. Za obsah a pravdivost textu z těchto zdrojů nebereme žádnou zodpovědnost. Informace o počasí poskytuje se souhlasem Meteopress s.r.o. Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.