Dnes je: 27.9.2022
Svátek má Jonáš, zítra: Václav blahopřejeme!

Informace IDS JMK

Linka 655 v Žarošicích neobsluhuje zastávku Žarošice, za školou. Spoje 5, 71, 107 pojedou do Násedlovic odklonem po hlavní silnici I/54 a obslouží navíc zastávku Žarošice, škola. Linka 660 v Žarošicích neobsluhuje zastávky Žarošice, za školou. Spoje 19, 23, 25 pojedou do Dambořic odklonem po hlavní silnici I/54 a obslouží navíc zastávku Žarošice, škola.

Zastávka Ivančice, Horní Hlinky směr Mor. Bránice bude přesunuta na ul. Pod Rénou do blízkosti s křiž. s ul. Nad Klínkem.
Zastávka "Krumvíř, sokolovna" bude obsluhována pro oba směry (tedy směr Klobouky i směr Velké Hostěrádky) pouze u označníku zastávky směr Klobouky - Hustopeče. Zastávka "Krumvíř, samota Kumstát" bude bez obsluhy.

Změna zastávek:
Zastávka "Krumvíř, sokolovna" přesunuta POUZE VE SMĚRU VELKÉ HOSTĚRÁDKY do opačného směru, zastávka "Krumvíř, samota Kumstát" bez obsluhy.
Z důvodu pokládky povrchu komunikace bude ve středu 28. září 2022 (státní svátek) od 9:00 do 18:00 vyloučen provoz tramvají na Mendlově náměstí.

Tramvajová linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Václavská a dále pojede odklonem do smyčky Ústřední hřbitov.
 • Neobslouží tak zastávky Mendlovo náměstí, Výstaviště - hlavní vstup, Výstaviště - vstup G2, Lipová a Pisárky.
 • Náhradou je možné použít mimořádnou autobusovou linku X a také pravidelné linky 25, 26, 37 a 52. Pozor, zastávku Výstaviště - vstup G2 bude obsluhovat pouze linka X.

Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí.
 • Neobslouží tak zastávky Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří, Celní, Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov - smyčka.
 • V úseku Mendlovo náměstí – Poříčí je možné použít mimořádnou autobusovou linku X, v úseku Poříčí – Ústřední hřbitov je možné použít odkloněnou linku 1 a také pravidelnou linku 2.

Tramvajová linka 6 pojede v úseku Česká – Poříčí odklonem přes náměstí Svobody a ulicí Hybešovou.
 • Neobslouží tak zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u svaté Anny a Mendlovo náměstí.
 • Zastávka Česká bude přeložena k nástupištím 5 a 6 (před kostel sv. Tomáše).
 • Na odklonové trase obslouží všechny zastávky.

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka X v trase Česká – Šilingrovo náměstí – Nemocnice u svaté Anny – Mendlovo náměstí – Poříčí – Výstaviště - hlavní vstup – Výstaviště - vstup G2 – Lipová – Pisárky.
 • Zastávka Česká bude obsluhována na nástupištích 1/2 (v ulici Joštově).
 • Zastávka Mendlovo náměstí bude ve směru na Poříčí přeložena na začátek ulice Křížové, ve směru na Českou bude obsluhována na nástupišti 12 ("u lékárny").
 • Zastávka Poříčí bude obsluhována ve směru do Pisárek u chodníku na úrovni tramvajového ostrůvku, ve směru na Českou u tramvajového ostrůvku.
 • Zastávky v úseku Výstaviště - hlavní vstup – Pisárky budou obsluhovány na zastávkách náhradní dopravy v ulici Hlinky.
Ve středu 28. 9. 2022 od 10:00 do 18:00 hodin bude z důvodu konanání sportovní akce Půlmaraton Moravským krasem upraven provoz na některých linkách v Blansku a také bude omezen provoz na lince 226 Krasobus ke Skalnímu Mlýnu v době od 13:30 do 17:00 hodin!

Linka 221 pojede mezi zastávkami Poliklinika a Bezručova/Kaufland odklonem ulicemi Sadová, Smetanova, Vodní a Mlýnská. Na trase zastaví ve směru Okružní na zastávce Poříčí a vynechá zastávku Seifertova, ve směru Aut. st. vynechá zastávku Náměstí Svobody a zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová.

Linky 222 a 223 pojedou mezi zastávkami Poliklinika/Pošta a Dvorská/Hřbitov/Bezručova odklonem ulicemi Sadová, Smetanova, Vodní a Mlýnská. Na trase zastaví ve směru Sever na zastávce Poříčí a vynechá zastávku Seifertova, ve směru Aut. st. zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Svobody v ulici Dvorská u Restaurace U Štěpánků a na přesunuté zastávce Náměstí Republiky v ulici Sadová.

Linka 226 pojede mezi zastávkami Hřbitov a Svitavská odklonem ulicemi Mlýnská, Vodní a Svitavská. Na odklonové trase zastaví na přesunuté zastávce Náměstí Svobody v ulici Dvorská u Restaurace U Štěpánků a vynechá zastávku Náměstí Republiky. Navíc v čase od 13:30 do 17:00 budou zrušeny všechny spoje do a ze Skalního mlýna.

Linka 234 pojede mezi zastávkami Bezručova a Svitavská odklonem ulicemi Mlýnská, Vodní, Svitavská a na trase neobslouží zastávku Náměstí Republiky.

Změna zastávek:
Seifertova - zastávka bez obsluhy, náhradní zastávka Poříčí
Náměstí Republiky - zastávka přesunuta do ulice Sadová mezi křižovatky s ulicemi Smetanova a Seifertova. Přesunutou zastávku neobsluhuje linka 226.
Náměstí Svobody - zastávka přesunuta do ulice Dvorská k Restauraci U Štěpánků. Přesunutou zastávku neobsluhuje linka 221.
Všechny zastávky v úseku Autobusové stanoviště až Skalní Mlýn v čase 13:30 - 17:00 na lince 226 bez obsluhy
Všechny spoje linky 262 jedou v obci Okrouhlá obousměrným odklonem po místních komunikacích. Zastávku Okrouhlá, horní konec obslouží v přesunuté poloze.

Změna zastávek:
Okrouhlá, horní konec směr Benešov přesunuto k domu č.p. 164;
Okrouhlá, horní konec směr do Boskovic přesunuto k domu č. p. 137.
Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě a povrchu komunikace bude od zahájení provozu denních linek ve čtvrtek 29. září 2022 po dobu přibližně 1 měsíce vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Táborské v úseku mezi zastávkami Otakara Ševčíka a Dělnický dům.

 •  Autobusová linka xS2D (náhradní doprava za vlak) pojede na území města Brna v obou směrech ulicemi Křenovou, Ostravskou, Otakara Ševčíka, Gajdošovou, Svatoplukovou, Rokytovou, Žarošickou a Jedovnickou. Náhradou za zastávku Dělnický dům bude v obou směrech obsluhovat zastávku Otakara Ševčíka (zastávky linek 44 a 84).
 • Tramvajová linka 9 bude v provozu pouze v polookružní trase Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Moravské náměstí – Malinovského náměstí – Hlavní nádraží (1. kolej) – Náměstí Svobody – Česká – Jugoslávská – Lesná, Čertova rokle. Neobslouží tak zastávky v úseku Vlhká – Juliánov.
 •  Spoje tramvajové linky 10 běžně ukončené v zastávce Geislerova budou náhradou prodlouženy do smyčky Novolíšeňská. V zastávce Krásného bude možný přestup na autobusové linky ve směru do Líšně.
 •  Autobusové linky 55 a 75 ve směru do Líšně / do Slatiny pojedou v úseku Gajdošova – Špačkova odklonem ulicemi Otakara Ševčíka, Krásného a Mazourovou. Vynechají tak zastávku Dělnický dům, na odklonové trase obslouží zastávky Otakara Ševčíka (zastávka linky 84), Krásného (zastávka náhradní dopravy) a Podlomní (přeložena do ulice Krásného).
 •  Autobusové linky 55 a 75 ve směru do Židenic pojedou v úseku Podlomní – Gajdošova odklonem ulicemi Skorkovského a Otakara Ševčíka. Vynechají tak zastávku Dělnický dům, na odklonové trase obslouží zastávku Otakara Ševčíka (zastávka linky 44).
 •  Autobusové linky 58 a N97 ve směru do Líšně pojedou v úseku Gajdošova – Dělnický dům odklonem ulicemi Otakara Ševčíka, Krásného, Mazourovou a Bělohorskou. Na odklonové trase obslouží zastávky Otakara Ševčíka (zastávka linky 84), Krásného (zastávka náhradní dopravy), Podlomní (přeložena do ulice Krásného) a znovu Podlomní (pravidelná zastávka autobusů směr Dělnický dům).
 • Zastávka Dělnický dům bude přeložena na začátek ulice Líšeňské (za křižovatku s ulicí Bělohorskou).
 • Autobusové linky 58 a N97 ve směru do Židenic / do centra pojedou v úseku Dělnický dům – Gajdošova odklonem ulicemi Bělohorskou, Skorkovského a Otakara Ševčíka.Zastávku Dělnický dům obslouží v přeložené poloze na začátku ulice Bělohorské (za křižovatkou s ulicí Líšeňskou). Na odklonové trase dále obslouží zastávku Otakara Ševčíka (zastávka linky 44).
 • Autobusová linka 78 bude výchozí ze zastávky Životského (zastávky na silnici v úrovni tramvajových ostrůvků) a v obou směrech pojede ulicí Táborskou přes zastávky Geislerova, Buzkova a Otakara Ševčíka (ve směru do Líšně zastávka linky 84, ve směru na Životského zastávka tramvají). Dále pojede v úseku Otakara Ševčíka – Dělnický dům odklonem shodným s linkami 58 a N97. V zastávkách Geislerova nebo Životského je možný přestup mezi linkami 8 a 10 a linkou 78.
 • Autobusová linka 82 pojede v obou směrech po stejné trase jako linky 58 a N97, na odklonové trase nebude obsluhovat žádné další zastávky. Ke změně pravidelných zastávek linky 82 nedojde.
 • Autobusová linka N89 pojede v obou směrech v úseku Masná – Otakara Ševčíka po trase a zastávkách linky N98. Linky N89 a N98 pojedou dále v obou směrech v úseku Otakara Ševčíka – Špačkova / Podlomní odklonem shodným s linkami 55 a 75.
 • Zastávku Otakara Ševčíka obslouží obě linky v obou směrech na tramvajových zastávkách v ulici Táborské.

Změny zastávek v oblasti:
 • Buzkova – bez obsluhy linkou 9, obsluhována linkami 64, 78, N89 a N98
 • Otakara Ševčíka – bez obsluhy linkou 9, linky 55, 58, 75, 78 (směr Líšeň), N97 a xS2D obsluhují zastávky linek 44 a 84 v ulici Otakara Ševčíka, linky 64, 78 (směr Životského), N89 a N98 obsluhují zastávky linky 9 v ulici Táborské
 • Dělnický dům – bez obsluhy linkami 9, 55, 75, N89, N98 a xS2D, pro linky 58, 78 a N97 ve směru do Líšně přeložena na začátek ulice Líšeňské (směr Juliánov), pro linky 58, 78 a N97 ve směru do centra přeložena na začátek ulice Bělohorské (směr Podlomní)
 • Juliánov – bez obsluhy linkou 9
 • Podlomní – pro linky 55, 75, N89 a N98 ve směru do Líšně přeložena do ulice Krásného k základní škole, navíc obsluhována linkami 58, 78 a N97 (autobusy zastaví na přeložené zastávce v ulici Krásného i v ulici Bělohorské směr Dělnický dům)
 Přestup mezi tramvajovými linkami 8 a 10 a autobusovou linkou 78 je možný v zastávkách Geislerova nebo Životského. Ve směru do Líšně je dále možný přestup z tramvajových linek 8 a 10 na autobusové linky 55, 58, 75 a 78 v zastávce Krásného.
Z důvodu opravy komunikace mezi Želešice mi a Hajany dochází öd 1.10.2022 k následujícím upravám tras dotčených linek a jízdních řádů.

 • Linka 501: Vybrané spoje v Ořechově jedou od zastávky Kerendov ulicemi Ořechovičská a Ježkov k zastávce Ořechov, ObÚ, a dále po II/152 k přeložené zastávce do Hajan.
 • Linka 504: Vybrané spoje jsou z oběhových důvodů vedeny jen v trase Pohořelice - Modřice, smyčka.
 • Linka 510: Spoje obsluhující Ořechov, Prštice, Silůvky a Radostice jedou po objízdné trase přes Syrovice. Pro obsluhu Želešic jsou zavedeny účelové spoje Modřice - Želešice, u dálnice. Hajany obsluhuje přednostně linka 501 s ukončením v Hajanech u obecního úřadu. Školní vazby jsou zajištěny přímým autobusem Ořechov - Hajany - Modřice - Želešice a opačně. V ostatních časech je pro cestu z Ořechova do Želešic třeba přestoupit v Modřicích.
 • Linky 403 a 404: Jízdní řády obou linek se vrací do bezvýlukového stavu, pouze spoj 404/51 je uspíšen o 8 minut.
Linka 570 pojede mezi zastávkami "Lednice, Nejdek, rozc. 1.0" a "Bulhary, školka" oboustranně odklonem po MK spojující silnici Lednice - Bulhary a Lednice - Mikulov a dále po silnici nad Sedlec a doprava do Bulhar. Zastávka "Bulhary, cihelna" bude mimo provoz.
V sobotu 01. 10. 2022 budou vypraveny posilové spoje na lince IDS JMK 913 v trase Hodonín - Nový Poddvorov v časech 07:52 a 09:52 a mimořádný spoj v čase 08:52.
Všechny spoje linky 291 jedou mezi zastávkami Úsobrno, závod a Horní Štěpánov, Nové Sady obousměrným odklonem zpět přes Úsobrno, Nový Dvůr, mimo Jaroměřice do Šubířova a přes obchvat Skřípova do Horního Štěpánova. Zastávky Úsobrno, nové domy a Horní Štěpánov, rozc. Skřípov jsou bez obsluhy. Výluka platí od 1. 10. 2022 až do 6. 1. 2023.

Změna zastávek:
Úsobrno, nové domy - bez obsluhy
Horní Štěpánov, rozc. Skřípov - bez obsluhy
Zastávka "Mikulov, u parku" - POUZE PRO LINKY 550, 570, 585 směr ven z města - bude přesunuta na ulici Na Hradbách ke sportovní hale.
Z důvodu opravy železniční trati budou v období 3.10.2022 až 18.10.2022 vlaky linek R8, R12 a S71 nahrazeny náhradní autobusovou dopravou - linkami xR8, xR12 a xS71 jedoucími podle zvláštních jízdních řádů. Od 3. do 6.10.2022 navíc platí jiné jízdní řády než od 7. do 18.10.2022.
Dne 3.10. 2022 od 7:20 do 14:40 hodin a ve dnech 4. a 5. 10. 2022 od 7:30 do 14:30 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle jízdního řádu linky xS52.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Kobylí na Moravě - před staniční budovou
? Bořetice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Bořetice“
? Velké Pavlovice zastávka - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
? Velké Pavlovice - v obci, na zastávce autobusů IDS JMK „Velké Pavlovice, aut. nádr.“
? Zaječí - před staniční budovou (zastávka autobusů IDS JMK "Zaječí, žel. st.")

Pozor: Autobusy náhradní dopravy nebudou zajíždět k železniční zastávce Bořetice. Přestup mezi NAD a autobusy linek 551 budou probíhat na autobusové zastávce IDS JMK „Bořetice“.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.
Ve dnech 6. a 7. 10. 2022 vždy od 7:50 do 15:05 hodin budou vlaky linky S52 v úseku Kobylí na Moravě – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS52.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Kobylí na Moravě - u staniční budovy
? Brumovice – u nádraží na zastávce autobusů IDS JMK „Brumovice, žel.st.“
? Čejč – obci na zastávce autobusů IDS JMK "Čejč, náměstí" (směr Hodonín stanoviště linky 109, směr Zaječí stanoviště linky 662)
? Mutěnice zastávka – u nádraží na ulici Vinařská
? Mutěnice – před staniční budovou
? Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Hodonín, žel. st."
Vlaky linky S52 budou v úseku Čejč – Hodonín nahrazeny autobusy náhradní dopravy jedoucí podle výlukového jízdního řádu linky xS52 od 10. 10. do 13. 10. 2022 v době vždy od 7:50 hodin do 14:40 hodin.

Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna.

Stanoviště náhradní autobusové dopravy:
? Čejč – před staniční budovou na zastávce autobusů IDS JMK "Čejč, žel. st."
? Mutěnice zastávka – u nádraží na ulici Vinařská
? Mutěnice – před staniční budovou
? Hodonín - u nádražní budovy na zastávce autobusů IDS JMK "Hodonín, žel. st."
Od 1.11.2022 dojde ke změně Tarifu IDS JMK spočívající v navýšení cen papírových měsíčních, čtvrltetních a ročních jízdenek. Ceny měsíční, čtvrtletních a ročních jízdenek koupených před eshop.idsjmk.cz se NEZMĚNÍ. Stejně tak se nezmění ceny jednorázových jízdenek a předplatních jízdenek platných pro města Brno, Adamov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kyjov, Vyškov a Znojmo. Cestujícím doporučujeme se zaregistrovat v našem e-shopu a jízdenky si tam pořídit. Můžete využít i služeb našich kontaktních center, kde vám s registrací a koupí jízdenky pomůžou. Kontaktní centra najdete v Brně, Břeclavi, Vyškově, Boskovicích, Znojmě, Kyjově a Hodoníně . Na tomto odkazu najdete Tarif IDS JMK platný od 1.11.2022.


[Nejnov�j��][30][60]