Dnes je: 1. 6. 2023
Svátek má Laura, zítra: Jarmil blahopřejeme!

Informace DPmB

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude pravděpodobně o víkendu 10. – 11. června 2023 vyloučen provoz veškeré dopravy na náměstí 28. října mezi ulicemi Milady Horákové a Drobného. Výluka se bude týkat linky 67.

Podrobné informace o výluce budou v případě její realizace zveřejněny v týdnu před jejím zahájením na webu www.dpmb.cz a rozesílány registrovaným uživatelům na jejich e-mailové adresy prostřednictvím služby Newsletter.
Z důvodu výměny výhybky bude pravděpodobně v neděli 11. června 2023 vyloučen provoz tramvají do smyčky Technologický park. Výluka se dotkne linky 12.

Podrobné informace o výluce budou v případě její realizace zveřejněny v týdnu před jejím zahájením na webu www.dpmb.cz a rozesílány registrovaným uživatelům na jejich e-mailové adresy prostřednictvím služby Newsletter.
Z důvodu stavebních prací bude od 7:00 v sobotu 3. června 2023 do ukončení prací (předpoklad do večerních hodin v neděli 4. června 2023) přeložena zastávka Ivanovické náměstí pro linky 40, 74, N95 a 109:

• ve směru do Tuřan přibližně o 130 metrů vpřed (na ulici Tuřanskou)
• ve směru do centra přibližně o 160 metrů vpřed (na ulici Kaštanovou)
Z důvodu pokračující rekonstrukce povrchu komunikace dojde od 7:00 v pátek 2. června 2023 k další změně zastávky Náměstí 28. října pro linku 67.

Zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Zimní stadion bude dočasně přeložena přibližně o 100 metrů vpřed (před přechod pro chodce).

Zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Hlavní nádraží bude obnovena v původní poloze u parku.
Z důvodu pokračující výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu je vyloučen provoz v části ulice Útěchovské v Soběšicích. S platností od 5:00 v pondělí 5. června 2023 dojde k úpravě trasy linek 43 a N93 a ke změně obsluhy zastávek:

Autobusové linky 43 a N93 pojedou v úseku Dohnalova – Klarisky v obou směrech přímo ulicí Útěchovskou.
• Zastávka Dohnalova ve směru z centra zůstává přeložena přibližně o 200 metrů zpět (za křižovatku s ulicí Růženec). Ve směru do centra je obsluhována v pravidelné poloze.
• Zastávka Na kovárně bude v obou směrech obsluhována v ulici Útěchovské. Ve směru do centra bude obsluhována v pravidelné poloze, ve směru z centra bude přeložena přibližně o 180 metrů vpřed (mezi křižovatky s ulicemi Borovou a Školní).
• Zastávka Rozárka nebude linkami 43 a N93 obsluhována.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Z důvodu výměny kolejnic bude od 6:05 v sobotu 3. června 2023 nepřetržitě do 17:00 v neděli 4. června 2023 vyloučen provoz tramvají v ulici Veveří.

Tramvajová linka 3 pojede v úseku Česká – Vozovna Komín odklonem přes Mendlovo náměstí a Pisárky.
• Spoje běžně ukončené nebo začínající v zastávce Vozovna Komín (v ranních a večerních hodinách) pojedou pouze v úseku Stará osada – Mendlovo náměstí.

Tramvajová linka 10 pojede pouze v úseku Stránská skála - smyčka – Česká.
• Vybrané spoje pojedou z provozních důvodů od zastávky Česká dále do zastávky Komenského náměstí.

Tramvajová linka 12 pojede pouze v úseku Komárov – Česká.
• V neděli 4. června 2023 v odpoledních hodinách pojede linka 12 z provozních důvodů od zastávky Česká dále přes zastávku Jugoslávská do smyčky Zemědělská.
• Zastávka Česká směr Komárov bude obsluhována na nástupišti 1 v ulici Joštově.

Náhradní dopravu zajistí dvojice mimořádných autobusových linek:

Linka x3 pojede v trase Česká – Konečného náměstí – Tábor – Vozovna Komín.
• Zastávka Česká ve směru do Komína bude obsluhována na zastávce sezónní linky 80 u parku (nástupiště 9) a navíc na začátku ulice Veveří.
• Zastávku Sochorova není možné autobusy náhradní dopravy obsloužit.
• Zastávka Vozovna Komín bude linkou x3 obsluhována na zastávkách linek 44, 67 a 84 na mostě.

Linka x12 pojede v trase Česká – Konečného náměstí – Klusáčkova – Technologický park.
• Zastávka Česká ve směru do Králova Pole bude obsluhována na zastávce sezónní linky 80 u parku a navíc na začátku ulice Veveří.
• Zastávka Technologický park bude linkou x12 obsluhována na zastávkách náhradní dopravy na souběžné silnici.

Noční autobusové linky N92, N93 a N99 budou v obou směrech obsluhovat zastávku Česká v přeložené poloze na začátku ulice Veveří.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Od čtvrtka 1. června 2023 je v provozu nová autobusová linka C, která zajišťuje doplňkovou dopravní obsluhu areálu Riviéra a jeho propojení s okolními místy s možností parkování nebo přestupu na ostatní linky.

Linka C jede v okružní trase Riviéra (zastávka linek 44 a N98) – Velodrom – Křížkovského – Výstaviště - hlavní vstup – Pisárky (zastávka linek 44 a N98) – Riviéra, a to denně v době od 9:00 do 21:00 v intervalu 15–20 minut. Provozována bude po celou letní sezónu, ukončení provozu je plánováno na neděli 3. září 2023.

AKTUALIZACE 31. 5. 2023: Po dobu stavebních prací v prostoru zastávky Výstaviště - hlavní vstup obsluhuje linka C zastávku náhradní dopravy za tramvaje (cca o 160 metrů vpřed oproti původní zastávce).

Cestující jsou na lince C přepravováni bezplatně.

Pro dopravu k zastávce Riviéra je v denní době možné využít také linku 44. Linka 84 po dobu stavebních prací zastávku Riviéra vynechává.

Důvodem zavedení této speciální linky je výrazné omezení přístupu k Riviéře a zrušení parkovacích míst v dané lokalitě po dobu aktuálních dopravních omezení v ulici Bauerově, kde probíhá výstavba další části velkého městského okruhu.

Schéma trasy linky C – ke stažení

Jízdní řád linky C je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Jízdní řády linek.
Z důvodu rekonstrukce vodovodu je od 7:00 v úterý 30. května 2023 do ukončení prací (předpoklad do poloviny srpna 2023) zastávka Lipová pro linky 25, 26, 37, 52 a N97 ve směru na Mendlovo náměstí přeložena přibližně o 90 metrů vzad (před křižovatku s ulicí Lipovou).
Z důvodu pokračující rekonstrukce povrchu komunikace je od 6:00 v úterý 30. května 2023 zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Zimní stadion přeložena přibližně o 190 metrů vpřed (za křižovatku s ulicí Traubovou).

Zastávka Náměstí 28. října pro linku 67 směr Hlavní nádraží zůstává dočasně zrušena, linka 67 náhradou obsluhuje zastávku linek 3, 5 a 9 směr Moravské náměstí v ulici Milady Horákové.
Z důvodu pokračující opravy povrchu komunikace je od 8:00 v pátek 26. května 2023 do ukončení prací (předpoklad do konce července 2023) zastávka Haškova pro linky 57 a N92 ve směru do Soběšic / k Hlavnímu nádraží přeložena přibližně o 120 metrů vzad (před křižovatkou Okružní × Haškova).
Z důvodu rekonstrukce horkovodu je od ranního zahájení provozu v úterý 9. května 2023 do ukončení prací (předpoklad do konce října 2023) vyloučen provoz v ulici Masné ve směru ke křižovatce s ulicí Křenovou.

Autobusová linka 47 ve směru na Hlavní nádraží jede v úseku Jiránkova – Masná odklonem ulicemi Tržní a Křenovou.
• Zastávka Tržní je přeložena do ulice Tržní.
• Ve směru do Starých Černovic jede linka 47 po pravidelné trase ulicemi Masná a Hladíkova.

Autobusová linka 64 ve směru na Červený písek jede v úseku Hladíkova – Životského odklonem ulicemi Hladíkovou a Tržní.
• Neobsluhuje tak zastávku Masná.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávku Tržní v přeložené poloze v ulici Tržní.
• Ve směru do Chrlic jede linka 64 po pravidelné trase ulicemi Křenová a Masná.

Autobusová linka 67 ve směru do Jundrova jede v úseku Hladíkova – Masná odklonem ulicemi Hladíkovou, Tržní a Křenovou.
• Nevynechává tak žádnou pravidelnou zastávku.
• Na odklonové trase navíc obsluhuje zastávku Tržní v přeložené poloze v ulici Tržní.
• Ve směru do Avionu jede linka 67 po pravidelné trase ulicí Masnou.

Schéma dopravních opatření – ke stažení