Dnes je: 23.5.2018. Svátek má Vladimír, zítra: Jana blahopřejeme!

   Nabídky úřadu práce  |  Aktuality z radnice  |  Přehled tisku  |  MHD Brno  |  IDS JMK  |  Koupaliště  |  Kurz ČNB  |  Hantec  |  Astrologie klasická  |  Astrologie čínská  |  Numerologie  |  Vtipy  |  Počasí

Zpravodaj Přehled z tisku Informace o výlukách MHD Počasí Nabídka práce Kurzovní lístek Hantec Vtipy Koupaliště a bazény Ubytování v brně O nás


Univerzitní školka Hrášek

Univerzitní školka Hrášek


4.1.2011Řada obcí nestíhá reagovat na demografický vývoj počtu narozených a rodiče pak mají potíže umístit své děti do školek. Problém nedostatečné kapacity státních školek řeší komerční subjekty tím, že zakládají vlastní firemní školky. Podobné těžkosti mají i zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU), a proto se zde zrodil nápad na vybudování a provoz univerzitního zařízení péče o předškolní děti zaměstnanců a studentů. Vznik mateřské školy na MENDELU je možné chápat mj. jako jeden z nástrojů podpory mladých pracovníků na univerzitě. Cílem je vybudovat dobře vybavenou mateřskou školu zaregistrovanou v rejstříku škol, která bude nabízet kvalitní vzdělávací program, provozní podmínky přizpůsobené potřebám dětí a rodičů a bude vedena odborně způsobilým personálem. Školka by měla mít bohatý program (např. formou zájmových kroužků) i v pozdějších odpoledních hodinách, kdy probíhá na univerzitě výuka.

Pro zjištění zájmu zaměstnanců a studentů o vznik mateřské školy v areálu univerzity bylo uspořádáno dotazníkové šetření formou on-line formuláře. Během jednoho měsíce se v ní vyjádřilo 1136 respondentů, z nichž 95 % souhlasí se vznikem univerzitní školky. Počet dětí, které by  rodiče umístili do univerzitní školky, je 201.

Výsledky ankety jsou vyvěšeny na webových stránkách odborové organizace univerzity (http://mendelu.cz/cz/sluzby_sz/odbory) a byly také zveřejněny na workshopu pro zaměstnance a studenty v listopadu 2010. Realizační tým projektu „Univerzitní školka Hrášek“ zaměstnancům na workshopu prezentoval,  jak proces vzniku a provoz školky probíhá, aby vše bylo v souladu s platnou legislativou a aby byla zajištěna co nejkvalitnější péče o děti. Současně bylo prezentováno řešení, které by bylo pro univerzitu co nejmenší ekonomickou zátěží.

Podpora vedení univerzity, představitelů odborů, zaměstnanců a studentů je však pouze prvním krokem ke vzniku mateřské školy. K realizaci projektu je potřeba mít také jasné představy o jeho financování. Zde tým čerpal ze zkušeností na jiných univerzitách (UP v Olomouci nebo UTB ve Zlíně) a v neposlední řadě na ČVUT v Praze, kde v říjnu loňského roku otevřeli univerzitní školku „Lvíčata ČVUT“.

Náklady lze rozdělit do dvou skupin. K financování investičních nákladů spojených s přestavbou prostor se předpokládá využití rozvojových projektů MŠMT. K financování vybudování a provozování firemního zařízení péče o předškolní děti lze využít i prostředky z Evropského sociálního fondu. Neinvestiční prostředky jsou součástí připravovaného projektu s pracovním názvem „Univerzitní školka Hrášek“, který by mohl být předložen do výzvy OP LZZ v I. čtvrtletí 2011. V rámci podpory rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života mohou výzkumné organizace zažádat o dotace na firemní školku až do výše 8 mil. korun. Součástí podávaného projektu do tohoto dotačního titulu musí být architektonická studie a stavební projekt. Proto byla v listopadu podána žádost o nadační příspěvek do Nadace ČEZ, která by měla toto podpořit.

Zájem o vznik univerzitní školky mapuje realizační tým napříč celou univerzitou, a to nejen ze stran rodičů, kteří by do ní rádi umístili svoje děti. Eviduje i nabídky zajímavé spolupráce na přípravě interiérů a exteriérů budoucí školky, např. ve  formě zpracování diplomových prací.

Průkopníci této myšlenky na univerzitě věří, že jejich snaha bude úspěšná a že se podaří na MENDELU vybudovat kvalitní školku na odpovídající úrovni, která splní očekávání rodičů a bude plná spokojených a šťastných dětí.

Pro podporu univerzitní školky plánují na jaře t. r. řadu dalších akcí, např.  „Zasaď hrášek pro Hrášek“ nebo maškarní bál pro budoucí malé zákazníky školky.Zde můžete vložit svůj názor:
Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře a proto v rámci zachování jisté úrovně těchto stránek netolerujeme vkládání odkazů, reklamy a příspěvků odporujícím pravidlům slušného chování. Upozorňujeme, že takovéto nevhodné příspěvky mohou být kdykoliv smazány bez Vašeho vědomí. Jakákoliv kritika či nesouhlas se dá vyjádřit i slušnou formou. Děkujeme za pochopení pravidel i za Vaše věcné názory.

 Vaše jméno:
 Pro koho nebo předmět (nepovinné):

 Názor:


Dočasné přeložení zastávky Srbská

Noc kostelů 2018

Výluka v křižovatce ulic Jugoslávská a Vranovská – etapa 4 (dokončovací práce)

Posílení dopravy k výstavišti – festival Re:publika

Dočasné přeložení zastávky Štouračova

Výluka v ulici Obvodové

Výluka v ulici Selské

Výluka v křižovatce ulic Jugoslávská a Vranovská – etapa 3

23.5.2018 15:27:41
Technická pomoc - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - Brno-venkov
Vyjeli jsme k nahlášenému požáru OA. Průzkumem zjištěno, že se jednalo o technickou závadu.

23.5.2018 12:29:48
Chemické látky - Na POZEMNÍ KOMUNIKACI - Brno-město
Únik provozních kapalin z dodávky. Provedli jsme zasypání sorbentem.

23.5.2018 12:02:39
Dopravní nehoda - SE ZRANĚNÍM - Brno-město
Vyjeli jsme k DN DOD a NA. Na místě je jedna zraněná osoba v péči ZZS. Probíhá usměrňování dopravy v křižovatce.

23.5.2018 8:31:19
Chemické látky - DO OVZDUŠÍ - Vyškov
Asistujeme u narušeného plynového potrubí. Vytýčili jsme nebezpečnou zónu a nachystali protipožární opatření. Plynové potrubí zaškrtili pracovníci Innogy.

23.5.2018 7:54:49
Dopravní nehoda - SE ZRANĚNÍM - Vyškov
Zasahujeme u dopravní nehody osobního vozidla s motorkou. Únik provozních kapalin, řídíme dopravu.

22.5.2018 20:57:57
Požár - VÝŠKOVÉ BUDOVY - Brno-město
Požár v kuchyni. Uhašeno před naším příjezdem. Provedli jsme odvětrání pomocí přetlakové ventilace a kontrolu rozvodů digestoře.

22.5.2018 17:00:15
Požár - POPELNICE, KONTEJNER - Brno-město
P plastového koše. Lokalizace a likvidace 17:10.

Nové brněnské vlakové nádraží bude...
Letos
0 %
Za rok
0 %
Za 5 let
0 %
Za 10 let
0 %
Za 20 let
0 %
Za 30 let
0 %
Za 50 let
0 %
Za 100 let
40 %
Za 1000 let
0 %
na Marsu či jiné planetě..
60 %
EUR125,7
GBP129,303
HRK13,479
PLN15,996
USD121,791


Copyright ©2oo0-2o18 wwwbrno.cz :: Jiří Sychra :: email: